Monday, March 12, 2012

အတၱ ယင္ေကာင္

by Zay Ya on Monday, March 12, 2012 at 3:23pm ·


Question: အသိဥာဏ္ အလင္း ရွိျပီးသူ ဟာ မွားယြင္း ႏိုင္ပါသလား။ က်ေနာ္ ၾကားမိဖူးသေလာက္ ခရစ္ရွနမူရတိ ဟာ အသိဥာဏ္ အလင္း ရသူ ျဖစ္တယ္ လို႔ ခင္ဗ်ား ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ စကား တစ္ခြန္း မွတ္သား ခဲ့ဖူးတယ္။ "ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ ဆရာ သခင္ မလိုအပ္ ပါဘူး" တဲ့။ အဲ့ဒါ သူေျပာတဲ့ စကားပဲ။ ခင္ဗ်ား ေျပာတဲ့ စကား လည္း ရွိေနျပန္တယ္။  "ဆရာ သခင္ ရွိေနရ ပါမယ္" တဲ့။ ဒီလို ကြဲလြဲ ေနတဲ့ စကား ႏွစ္ရပ္ မွာ ဘယ္ဟာ မွားျပီး ဘယ္ဟာ မွန္ပါသလဲ။


Osho: အသိဥာဏ္ အလင္း ရျပီးသူ ဟာ ဘယ္ေတာ့ မွ မမွားႏိုင္ပါဘူး။ အခု ခင္ဗ်ား ေျပာတဲ့ J. Krishnamurti ။ သူ႕စကား က  မွားယြင္း ေန တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ သူက ခင္ဗ်ား လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ အပိုင္း ကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစား ထားတာ သက္သက္ ျဖစ္ပါ တယ္။  သူ႕ အပိုင္း သူ႕ က႑ ကို ၾကည့္ျပီး သူ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အေန နဲ႔က ဥာဏ္ အလင္း ရွိျပီးသား သူပဲ ။ လြတ္လပ္ေနတယ္။ ဒီ လြတ္လပ္မႈ ဟာ အသိဥာဏ္ အလင္းရဲ႕ ဂုဏ္အဂၤါ တစ္ရပ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ အလင္း ရရွိျပီးသူ ဟာ သိမႈ သက္သက္ ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အထြဋ္ထိပ္ မွာ ရွိေနတယ္။ သူ႕ တည္ရွိေနပံု က ဧဝရတ္ေတာင္ ရဲ႕ ထိပ္ဖ်ားေလး မွာပဲရယ္။

အဲ့ဒီ အျမင့္ ေနရာ ကေန စကား ကို ဆိုတဲ့ အခါ သူ အဲ့ဒီ စကား ကို သံုးႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီ ေတာင္ထြဋ္ ေပၚကေန ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ အတိုင္း သူေျပာမယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိထားရမွာက သူ ေျပာတာကို နားေထာင္ၾကတာက ေအာက္ေျခ ေတာင္ၾကား အေမွာင္ ထဲက လူ အမ်ား ဆီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထား ရပါ လိမ့္မယ္ ။ ေတာင္ေအာက္ မွာ ရွိတဲ့သူ ေတြ က အလင္း ကို မျမင္ ဖူးဘူး။ အလင္း ဆိုတာ ကို မသိဘူး။ ဧဝရတ္ ေတာင္ထိပ္ဖ်ား ဆိုတာ ခရစ္ရွန မူရတိ အတြက္ စင္စစ္ ရွိေန ေပမယ့္ - သူတို႔ အတြက္ ေတာ့ အိပ္မက္ လိုလိုသာ ျဖစ္ေန ပါတယ္ ။ ဒီေတာင္ေပၚကို တက္ရင္ ဒီထြဋ္ဖ်ား ကို ေရာက္မယ္ ဆိုတာ ၾကားဖူးေကာင္း ၾကားဖူးမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွိတန္ေကာင္းရဲ႕~ ဆိုတဲ့ အရာ သာ ထင္ၾကပါမယ္။

က်ေနာ္ က ခရစ္ရွနမူရတိ နဲ႔ မတူညီဘူး။ ကြဲပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒီလိုမ်ိဳး ေျပာ ရင္ ခင္ဗ်ားေနရာက ၾကည့္ျပီး ေျပာမွ ရလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ကို စကားေျပာရင္ ခင္ဗ်ား ေကာင္းေကာင္း နားလည္ဖို႔ အာရံုစိုက္မွသာ ျဖစ္ပါမယ္ ။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။  ျပီးတဲ့ ေနာက္မွသာ ခင္ဗ်ားကို ဧဝရတ္ေတာင္ထိပ္ တက္မယ့္ လမ္းကို ထိုးျပ ညႊန္ျပ မယ္။ ဧဝရတ္ေတာင္ကို ဒီက တက္ရတယ္၊ ဒီလို ျမင္လိမ့္မယ္ စသျဖင့္ ေျပာၾကား ရမယ္ ဆိုေပမယ့္ ခင္ဗ်ား စတင္ရာက ~ ေတာင္ၾကား၊ အေမွာင္ထဲမွာ သက္သက္။ ခင္ဗ်ား မသိျမင္ေသး တဲ့ အတိုင္းေလး သက္သက္ ။ က်ေနာ္ က က်ေနာ့ အေတြ႕အၾကံဳ ကို ေျပာတဲ့ အခါ ကိုယ့္ေနရာပဲ ကိုယ္ၾကည့္ျပီး ေျပာမယ္ ဆိုပါစို႕။~ ခင္ဗ်ား ကို ထည့္မတြက္ ပဲ ေျပာမယ္ ဆိုပါစို႔။ က်ေနာ္ မွန္ေနပါမယ္ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား မသိဘူး။ က်ေနာ့ဘာသာ က်ေနာ္ ဟုတ္ရင္ ဟုတ္ေနမယ္ ။ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား အတြက္ က်ေနာ္က ဘာမွ အေထာက္အကူ မေပးႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္က ခင္ဗ်ား အတြက္ အသံုး မဝင္ေနဘူး။

ဥာဏ္အလင္း ရွိျပီးသူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မမွားဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူက ခင္ဗ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ္ မဝင္ဘူး ေတာ့ ရွိေနႏိုင္တယ္။ J.Krishnamurti ရဲ႕ ဒီစကားဟာ အသံုးမဝင္ဘူး။ သူ႕အတြက္ေတာ့ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္ အျပည့္အဝ မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒီေနရာ ဒီအျမင့္ မွာ ဒီလိုပဲ ရွိတယ္ ဆိုတာ အသိဥာဏ္အလင္း ရရွိျပီးသူ ေတြ အဖို႔ သိျမင္ႏိုင္တယ္။ ေရာက္ရွိျပီးသူ ေတြ အဖို႔ ဒီလမ္းဟာ မွန္ရင္ မွန္တယ္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပတဲ့ ဥာဏ္အလင္း မသိ မရွိႏိုင္ေသးသူ ေတြ အတြက္ေတာ့ သူ႕စကား က အသံုးဝင္မေနဘူး လို႔ ေျပာရမယ္ ။ ခင္ဗ်ား အရူးတစ္ေယာက္ကို စကားေျပာရေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အရင္းအတိုင္း ထားျပီး ေျပာမလား။ စင္စစ္ ဒီ အရူး ကိုယ္စား အတတ္ႏိုင္ဆံုး စဥ္းစား ေျပာဆိုရတယ္ မဟုတ္လား။ တကယ္လို႔ သာ သူ႕အျမင္ သူ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ အကိုက္အလိုက္ မညီရင္ ခင္ဗ်ား ေျပာမယ့္ စကားက ဒီအရူးအတြက္ ဘာမွ အသံုးမဝင္ဘူး ။ ျမင္ႏိုင္ရဲ႕လား။လူရူး တစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူ ရူးေနပံု က ဒီလို။ ~ သူ ေန႔လည္ခင္း အခ်ိန္ တစ္ခု မွာ အိပ္ေပ်ာ္ သြားခဲ့တယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ သြားခ်ိန္ ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ေဟာက္ ေနမိ တယ္။ အဲ့ အခ်ိန္ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ က သူ႕ပါးစပ္ ထဲ ဝင္သြား တယ္။ သူ ဝမ္းထဲ မွာ မေသ မေပ်ာက္ ရွိေန တယ္။ ပ်ံသန္း ရင္း ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္ - ေရာက္ေနတယ္ လို႔ ထင္ေနတယ္။ အဲ့ အတိုင္း စိုးရိမ္တၾကီး ပူပန္ လာခဲ့ တယ္။ ကာလ အားျဖင့္ ေျခာက္လေလာက္ သူ ၾကိတ္မွိတ္ ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ဝမ္းထဲမွာ အဲ့ ယင္ေကာင္ ဟာ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ပ်ံသန္း ေနတယ္ လို႔ ျမင္ေနတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ အတြင္းက ဟိုဟို ဒီဒီ မွာ ခိုကပ္ေနတယ္။  သူ႕ သည္းေျခ ၊ သူ႕ ေသြး စီးေခ်ာင္း ေတြမွာ ယီးေလးခို ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူ႕ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး ဒီ ယင္ေကာင္ ဟာ လွည့္ပတ္ သြားလာ ေနတယ္ လို႔ စြဲစြဲ ျမဲျမဲ ကို ထင္ေန ေတာ့ တယ္ ။ ဘယ္သူ ကမွ လည္း ဒီကိစၥ ဟာ မဟုတ္ပါဘူး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး လို႔ ေျဖာင့္ဖ် လို႔ မရဘူးပဲ။

သူ႕ကို စိတ္ကုဆရာဝန္ ေတြဆီ ေခၚသြားတယ္။ သူတို႔က သူ႕ကို ေျပာၾကတယ္။ "အဲ့ဒါက ခင္ဗ်ား စိတ္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ေနတာဗ်။ တကယ္က ယင္ေကာင္ ရွိမေနဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ ဘယ္လိုမွ ရွင္မေနႏိုင္ဘူး ။ ေသြးျပန္ေၾကာ ၊ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ အစာေျခအဂၤါ အဖြဲ႕အစည္း ဒါေတြ အားလံုးထဲမွာ ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ အတြက္ ရွင္သန္ဖို႔ ေနရာ မရွိဘူး။ တကယ္ လည္း ဒီယင္ေကာင္ ခင္ဗ်ားဝမ္းထဲ ဝင္မိသြားဦးေတာ့ သူေသသြားရမွာပဲ။ အခု ေျခာက္လေလာက္ ၾကာခဲ့ျပီ မဟုတ္လား။ ဒီေကာင္ ခင္ဗ်ား ကိုယ္ ထဲမွာ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ အသက္ရွင္ႏိုင္မလဲ"

သူ အဲ့စကားေတြ နားေထာင္ ခဲ့ေပမယ့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ သူ႕ကိုယ္ခႏၶာ မွာ ရြစိတက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္က သက္ေသခံ ေနတယ္ ။ ေဆးကု ဆရာဝန္ ေတြဆီ သြား တယ္။  ဆရာဝန္တိုင္းက သူ႕ကို စစ္ေဆးတယ္။ တတ္စြမ္း သေရြ႕ ေဆးေကၽြးတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ ေျပာၾကတာ က "ဒါက စိတ္စြဲေနတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုပါ။ ခင္ဗ်ား စိတ္ထင္ေနတာ သက္သက္ပါ။" သူတို႔ ေျပာသမ်ွ သူနားေထာင္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ခႏၶာမွာ ျဖစ္ေနတာေတြက သူ႕အတြက္ ပိုပို ဆိုးလာတယ္လို႔ေတာင္ ထင္လာတယ္။

ေနာက္ဆံုး သူ႕မိသားစု က သူ႕ကို ဆရာေယာဂီၾကီး တစ္ပါး ဆီ ေခၚသြားတယ္။ ဒီ အရူးခမ်ာလည္း တစ္ေယာက္ဆီ ျပီးေတာ့ - တစ္ေယာက္ ဆီ သြားရလြန္းလို႔ ေမာဟိုက္ေနျပီ။ အာရံုေၾကာေဆး ေတြ၊ စိတ္ျငိမ္ေဆး ေတြလည္း ခဏခဏ ေသာက္ခဲ့ရျပီးျပီ။ သူ႕မွာ ေဝဒနာ မေပ်ာက္တဲ့ အျပင္ ေငြလည္း ကုန္လွျပီ။ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္ခဲ့ျပီးျပီ။ ဆရာဝန္ အမ်ားနဲ႔လည္း တိုင္ပင္ ျပီးခဲ့ျပီ။ သူ ခံစား မိလာတာ က သူ႕ကို အရူးတစ္ေယာက္လို ဆက္ဆံ ၾကေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ စိတ္ထင္ေနတာ လို႔ အားလံုး ဝိုင္းေျပာ ေနၾက တယ္။ ဒါဟာ သူ စိတ္ထင္ တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ လူေတြက သူ႕ကို ႏွိမ္ခ်ေနၾကတယ္။ သူ႕ကို အျမင္ေစာင္း ေနၾကတယ္။ သူ႕အျမင္ဟာ အဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ဆရာေယာဂီ ၾကီး က သူ႔ကို ၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ "အိုး ~ က်ိန္းေသ တယ္ ။ မင္း ကိုယ္တြင္း မွာ ယင္ေကာင္ ရွိေနတာ ထင္ရွားေန တာပဲ" သူရူး အံ့အားသင့္ သြားတယ္။ သူ႔ကို ဘယ္သူမွ အဲ့လို မေျပာခဲ့ဘူးပဲ။ အျခားသူေတြ အားလံုး ဒီယင္ေကာင္ မရွိဘူး ခ်ည္း ေျပာ ခဲ့ၾကတာ ၊ အခု သူ႕နားကို သူ မယံုႏိုင္ေအာင္ပဲ။

ေယာဂီၾကီးက "တကယ့္ အရူးေတြနဲ႔ သြားျပီး မင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့တာကိုး။ ဘာလို႔ က်ဳပ္ဆီ အရင္မလာခဲ့ရတာလဲ။ ဒီ ယင္ေကာင္ကို ဖမ္းထုတ္ ဖို႔က လြယ္လြယ္ ေလးရယ္။ ဒုကၡမ်ား စရာ မရွိဘူး။ ေဆးဝါး ေသာက္ေနစရာလည္း မလိုဘူး။ မင္း ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနတာမွ မဟုတ္ဘဲ ။ ေဆးက ဘာမွ မထိေရာက္ဘူး။ မင္း ရူးေနတာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ပညာ ဆရာဝန္ေတြလည္း မင္းကို မကူညီႏိုင္ဘူး။"

သူရူး လည္း ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိလာတယ္။ စိတ္ ေက်နပ္သြားတယ္။ သူ႕အမ်ိဳးသမီ ဆီ လွည့္ျပီး - "ကဲ မင္း ဘာေျပာ ဦးမလဲ ။ အခု လူမွန္ ေနရာမွန္ ေရာက္လာျပီ။ တကယ္ သိတဲ့သူ ဆီ ေရာက္လာျပီ။ ငါ့ဝမ္းထဲမွာ ယင္ေကာင္ မရွိပါဘူး ခ်ည္း ျငင္းခဲ့ၾက တာ ဘယ့္ႏွယ္ ရွိစ"

ေယာဂီၾကီးက "လြယ္ပါတယ္ကြာ၊ ဒါမ်ား။ ငါထုတ္ေပးမယ္။ လွဲလိုက္ အခု" အဲ့လို ေျပာျပီး ေယာဂီ ၾကီးက သူ႕အေပၚ ေစာင္ တစ္ထည္ ျခံဳေပး လိုက္တယ္။ မ်က္လံုးမွိတ္ထားဖို႔ ေျပာတယ္။ "ငါ မႏၱာန္ ရြတ္မယ္။ အခ်ိဳ႕ အစီအရင္ေလး လုပ္ရမယ္။ ဒါဆို ငါတို႔ ဒီ ယင္ေကာင္ ကို ထုတ္ႏိုင္မွာပဲ။ မင္း လုပ္ေပးရမွာက ျငိမ္ျငိမ္ေလး ေနေပး၊ မ်က္လံုး ဆက္ မွိတ္ထား။ ဟုတ္ျပီလား။ တေအာင့္ေနရင္ မင္း ခႏၶာကိုယ္ ထဲ ယင္ေကာင္ ဘယ္နား ေရာက္ေနလဲ မင္း သိမွာပဲ။ အဲ့အခါ ငါ့ကို ေျပာပါ။ လံုးဝ မလႈပ္နဲ႔ ။ အဲ့ယင္ ေကာင္ ကို ဖမ္းရခက္ သြားလိမ့္မယ္ ။"

"ဟုတ္ ။ ဆရာၾကီး ေျပာတာ သဘာဝက်တယ္။ က်ေနာ္ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ေနပါ့မယ္"
"ေကာင္းတယ္။ မ်က္လံုးလည္း မဖြင့္ပါနဲ႔။ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ေနရင္း အသက္ပံုမွန္ ရွဴေနပါ။ ယင္ေကာင္ ဘယ္နားေရာက္ေနလဲ အတိအက် ေျပာပါ။ ငါ ဖမ္းမယ္"

အဲ့လိုနဲ႔ လူငယ္ေလး ျငိမ္သက္ရင္း မ်က္လံုးမွိတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ ေယာဂီၾကီးက ေနာက္ဘက္ခန္းကို ဝင္ျပီး ယင္ေကာင္ တစ္ေကာင္ သြားဖမ္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ပုလင္းတစ္လံုးထဲ ထည့္လာတယ္။ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ဟိုသပ္ ဒီသပ္ လုပ္ေပးလိုက္တယ္။

"ကဲ ... မင္း ယင္ေကာင္ ဘယ္ေရာက္ေနျပီလဲ"
"ဗိုက္တည့္တည့္မွာဗ်"
"အိုေက ~ ဟုတ္တယ္ ငါ ေတြ႕ျပီ။ ရျပီကြ !"
သူ႕ေစာင္ကို ဖယ္လိုက္ျပီး မ်က္လံုးဖြင့္ဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ပုလင္းထဲက ယင္ေကာင္ကို ျပတယ္။ အရူးလည္း သူ႕ေဝဒနာ ေပ်ာက္ သြား တယ္။ လူေကာင္းပကတိ ျဖစ္သြားပါတယ္။

အဲ့အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားက ေယာဂီၾကီးဆီ သြားျပီး - "ခင္ဗ်ား ဘယ္လို လုပ္လိုက္တာလဲ။ သူ႕ကို ယင္ေကာင္ အျခားတစ္ေကာင္ ေပးျပီး သူ႕ ကိုယ္သူ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သူ႕အတြင္းမွာ တကယ္ ယင္ေကာင္ ရွိေၾကာင္း ဘာလို႔ ေထာက္ခံ ေပးလိုက္ရတာလဲ" လို႔ ေမးရင္ - ေယာဂီၾကီးက -
"ဒါ သူ႕ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားဖို႔ပဲ" လို႔ပဲ ျပန္ေျဖ ပါလိမ့္မယ္။

ဗုဒၶေဂါတမ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သစၥာရဲ႕ အနက္ဟာ "အဲ့ဒီ ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းေရး" လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အရာ လည္း ျဖစ္တယ္။ ေရွးအက်ဆံုး လက္ေတြ႕ က်က် အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ "သစၥာ" ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရမွာ ရွိပါတယ္။ "ဓမၼ" မွာ ရွိတယ္။ "ဓမၼ" ဟာ ဒီအဓိပၸာယ္ အားျဖင့္ "လမ္း" အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းဟာ လမ္း ပဲ။ ဒီျမစ္ကို ျဖတ္ကူး ရာမွာ သူဟာ "ေဖာင္၊ ေလွ" ကို အသံုးျပဳတယ္။ "ဓမၼ" ဟာ "ေဖာင္၊ ေလွ" ျဖစ္ပါ တယ္။ ပါဠိ ေဝါဟာရနဲ႔ ဒါကို "ဥပါယ" လို႔ ေခၚမယ္။ ဒီမွာ ဘာဝနာ ဟာ ဥပါယ၊ အေထာက္အပံ့ ၊ ေဖာင္ေလွ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ရင္ထဲမွာ တကယ္မရွိတဲ့ အရာကို တကယ္ မရွိေၾကာင္း သိျမင္ဖို႔၊ တကယ္ ရွိတဲ့ အရာကို တကယ္ ရွိေၾကာင္း သိျမင္ ဖို႔ ရိုးရိုး ရွင္းရွင္း ကူညီ ေပးတယ္။ ခင္ဗ်ား ရင္ထဲမွာ အတၱ ရွိတယ္ လို႔ ျမင္တယ္။ ဒီ ပံုျပင္ အရ ယင္ေကာင္ ဟာ အတၱ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကကြဲ၊ ငိုေၾကြးမႈ မရဏ လည္း ျဖစ္တယ္ ။ ဒါကို ရွင္းလင္း ဖယ္ရွား ထားႏိုင္ဖို႔၊ ဒီ ေဝဒနာက လြတ္ကင္း ရွင္းေပ်ာက္ ႏိုင္ဖို႔ ဘာဝနာ က ကူညီေပး တယ္။ တကယ္ စင္စစ္ အဲ့ အတၱ စသည္ အရာေတြဟာ ခင္ဗ်ား ရင္ထဲမွာ ၊ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ နကိုကတည္းက ရွိမေနဘူးရယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို ရွိမေနဘူးဗ် လို႔ အတင္းကာေရာ ဘယ္လို သြားေျပာမလဲ။

ခရစ္ရွန မူရတိရဲ႕ စကားက အဲ့လို ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုျပင္ထဲက လူရူးကို - "ယင္ေကာင္ ဆိုတာ တကယ္ရွိမေနဘူး။ ခင္ဗ်ား ဘာမွလုပ္စရာ မလိုဘူး။ ဘယ္ဆရာဝန္ဆီမွ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား စိတ္ထင္လို႔သာ ျဖစ္ေနတာပါဗ်" လို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ အတူတူ ပါပဲ။ က်ေနာ္ ကေတာ့ အဲ့လို မေျပာႏိုင္ဘူးရယ္။ "အိုေက ~ ယင္ေကာင္ ရွိေနလား။ ထုတ္လိုက္ၾကရေအာင္" ဒါပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား မွာ အဲ့ဒီ ေဝဒနာၾကီး ျဖစ္ေနရက္နဲ႔ က်ေနာ္က "ခင္ဗ်ား စိတ္ထင္ေနတာဗ်~ အလကား သက္သက္ၾကီးပဲ။" လို႔ ေျပာရင္ အလုပ္ မျဖစ္ဘူးရယ္။


~ Jiddu "one does not Need a Master"  by Osho
 ....................
March 12nd 2012 at 2:45 PM
....................
http://zayya.blog.com/
http://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
.....................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...