Thursday, March 8, 2012


(ေရးသူ.. ပတ္မႀကီး)

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၁)
ေရွးဦးပထမ မိမိကိုယ္ကို နာမည္ႀကီးေအာင္လုပ္ရမည္။ နာမည္ႀကီးေအာင္လုပ္သည္ဆိုရာ
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မဟုတ္ေပ။ ပုဂၢိဳလ္ခင္မွတရားမင္သည္ ဆိုေသာ ဗမာစကားအရ
နာမည္မႀကီးလ်ွင္ မိမိတို ့လုပ္ခ်င္သေလာက္ ခရီးမတြင္သည္ကို ေတြ ့ရလိမ့္မည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂)
ကိုယ့္ကို သူမ်ားက အထက္ႀကီးေအာင္လုပ္နည္းၿဖစ္သည္။ နာမည္ႀကိးေအာင္လုပ္ၿခင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးကို ေၿပာသည့္ဆိုသည့္အခါ မိမိသည္မည္ကဲ့သို ့
အလုပ္ႀကီးအက်ယ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့သည္၊ အခု မည္သို ့လုပ္ေနသည္၊ ေနာင္လည္း
ဘာလုပ္ဦးမည္ စသည္တို ့ကို ေၿပာေပးရမည္။ နားေထာင္သူမ်ား အကုန္မွတ္မိေပမည္မဟုတ္၊
ေၿပာတဲ့အတိုင္းလုပ္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ေၿပာရန္မလို၊ လုပ္ေတာ့မလိုလိုသာ ေၿပာရန္ၿဖစ္သည္။
ဥာဏ္ေကာင္းသူက မွတ္မိေစကာမူ အလြန္ဆံုးသံသယၿဖစ္လ်ွင္ (သူတို ့အခ်ိန္မက်ေသးလို ့ဘဲ
သို ့မဟုတ္- အၿခားဟာေတြမ်ားေနလို ့ဘဲဟု သူ ့ဟာသူ ေၿဖယူလိမ့္မည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၃)
တတိယလုပ္ငန္းကား တပည့္မ်ားကိုလည္း သူတို ့ကို တပည့္ဟုမထင္ေစႏွင့္။ သူတို ့ဘဲဆရာ၊
သူတို ့ဘဲ အာဏာရွင္ေတြထင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္။ ဤေနရာ၌ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ
တပည့္က အမွန္အတိုင္းသိရွိသြားလွ်င္ ဆရာအာခံလိမ့္မည္။ တပည့္အခ်င္းခ်င္း သိပ္အဆက္
အစပ္ မရွိေစႏွင့္။ ၿပန္ခ်လိမ့္မည္၊ တတ္ႏိုင္သမ်ွေသြးခြဲထားရမည္။ အမုန္းခံစရာရွိလ်ွင္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္နဲ ့၊ ဓားခုတ္လက္လ်ွိဳမိသူေတြ ရွာထားရမည္။
ကိုယ့္တပည့္ နာသြားလ်ွင္ ေက်ာသပ္ရင္သပ္အလုပ္ကေတာ့ လုပ္ေပးရမည္။
ကိုယ့္တပည့္အား လာမႀကည့္သူ၊ ေႏြးေထြးမႈမေပးသူတို ့အား မုန္းသြားေအာင္တြန္းေပးရမည္

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၄)
စတုတၳလုပ္ငန္းကား လူပါးလုပ္ေပးရန္ၿဖစ္၏။ ကိုယ္မွန္တယ္ ဟုတ္တယ္ထင္တိုင္း မလုပ္ႏွင့္။
ဥပမာ- မိမိတို ့ထဲတြင္ ႏွစ္ဘက္က်ဲေနလ်ွင္ ေစ့စပ္မေပးႏွင့္။ ေစ့စပ္၍မရဘူးထင္လ်ွင္
တိုက္ေပး။ တစ္ဘက္ေတာ့ ပါေလမယ္စိတ္မကူးနဲ ့။ တို ့အခ်င္းခ်င္း ညီေလမွဘဲဟု တကယ့္
စိတ္ တကယ့္ေစတနာႏွင့္ ညီညာေအာင္လုပ္လ်ွင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက မုန္းလိမ့္မည္။ သူတို ့
ၿဖစ္ေနတဲ့အထဲ ကိုယ္က ေရွာင္ႏိုင္သမ်ွေရွာင္ေပး။ ဤကိစၥမ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ဘက္ စားတတ္ရမည္။
မင္းႀကီးေစာ္ကဲထံုး ႏွလံုးမူရမည္။ တကယ္ဘက္မလိုက္ မေနရေအာင္ၿဖစ္ေလေလ
ေယာင္လည္လည္ လုပ္ေပးရမည္။ အားလံုးကိစၥေတြၿပီးေလာက္ၿပီထင္လွ်င္ ကိုယ္က ၀င္ၿပီး
အသားယူေပေတာ့။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၅)
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရာတြင္ ေငြေရးေႀကးေရးကိစၥမွာ အရႈပ္ဆံုးၿဖစ္သည္။ ေငြေရးေႀကးေရးကို
ရွင္းရွင္းလုပ္ရမည္။ ကိုယ့္ေငြကိုယ္သံုးေတာင္ အသံုးမတတ္လ်ွင္ အေၿပာခံရလိမ့္မည္။
အသံုးတတ္လ်ွင္ ကိုယ့္ေငြမဟုတ္ေတာင္ မစြပ္စြဲရဲ။ သို ့ၿဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္မီ ကိုယ့္ေငြႏွင့္
ကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိရမည္။ သူမ်ားေပၚ မွီခိုၿခင္းမရွိရ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေထာက္အပံ့
ႏွင့္လုပ္ႀကေစကာမူ ေၿပာစရာဆိုစရာရွိေတာ့ ေငြေရးေႀကးေရးႏွင့္ပင္ အႏွံခံရ၏။ ေငြေရး
ေႀကးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူအခ်င္းခ်င္း မွီခိုရသည့္အၿဖစ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္
ေစႏွင့္။ ေခ်းစရာရွိ တၿခားကေခ်း၊ ေတာင္းစရာရွိ တၿခားကေတာင္း။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ
လုပ္ရပ္ၿခင္းမတူလ်ွင္ အၿပတ္အသတ္အတြယ္ခံရလိမ့္မည္။ ေခ်းစရာရွိလ်ွင္ ေခ်းလိုက္၊
သို ့ရာတြင္ ထိုသူအား မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးခ်ေပး။ ေက်းဇူးတင္စရာရွိေနသၿဖင့္
ခိုင္းသမ်ွ လုပ္ေပးရလိမ့္မည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၆)
ဘယ္ေတာ့မွ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီး အမိမခံႏွင့္။ ေၿပာသည့္ဆိုသည့္ လုပ္သည့္ေနရာမွာ ကိုယ့္ကို
ဘယ္ေတာ့မွ အမိမခံႏွင့္။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ္ေနရမည္၊ ေၿပာေနရမည္။ ေၿပာလ်ွင္ မိုးလား
ကဲလားေၿပာ။ သို ့ရာတြင္ ေၿပာရာ၌ တစ္ခ်က္မွ မကၽြံေစႏွင့္။ ေရွာင္သာ တိမ္းသာ ဆုတ္သာ
တက္သာ ၿဖစ္ရမည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇)
ၿခိမ္းေၿခာက္တတ္ရမည္ၿဖစ္ေပသည္။ တာ၀န္ကို ေရွာင္ႏိုင္သမ်ွေရွာင္ေပးရမည္။ သို ့မွသာ
ကိုယ္က တစ္ပန္းသာသည္။ တာ၀န္ခံလုပ္သူမ်ားမွာ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေနရသၿဖင့္
ေခါင္းရႈပ္ေန၏။ ခင္ဗ်ားတို ့ ဒါလုပ္မလား မလုပ္ဘူးလား။ က်ဳပ္ ထြက္လိုက္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို ့
က်ဳပ္ကို မတိုင္ပင္ရင္ ဘယ္လိုအကူအညီမွမေပးဘူး စသည္ၿဖင့္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္
ၿခိမ္းေၿခာက္ေပးရမည္။ စုေပါင္းတာ၀န္ယူတတ္သူမ်ား စံုေပရာ ဤကဲ့သို ့ၿခိမ္းေပး
ေၿခာက္ေပးတတ္သူမ်ားအေပၚ အေႀကာင္းမသိသူ၊ ေသြးေႀကာင္သူ၊ စိတ္အညစ္မခံႏိုင္သူ
ူမ်ားက အားကိုးလာလိမ့္မည္၊ ကိုယ့္ဘက္ပါလိမ့္မည္ဟု စိတ္သာခ်ထား။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၈)
ေႀကာက္ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရဲေဘာ္အလြန္နည္းသည္ကိုသိရမည္။
ရဲေဘာ္ဆိုရာ၌ တံုးတိုက္တိုက္ ကမ္းတိုက္တိုက္လုပ္မိသူမ်ားၿဖစ္ရာ မည္မ်ွေလာက္ ႀကီးႀကီး
က်ယ္က်ယ္ေၿပာေစကာမူ တကယ္လုပ္မည့္သူမ်ားမွာ လက္ခ်ိဳး၍ ေရရမေလာက္ ရွားပါး
သည္ကိုသိထားရမည္။ မိမိႏွင့္တိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဘက္မ်ားမွာ တကယ္က်လ်ွင္ ေရွာင္သြား
မည့္သူ မ်ားသည္ကိုသိထားရမည္။ ႏိုင္ငံေရးအရွိန္ယူလိုလ်ွင္ ေႀကာက္ေဖာ္ေတြႏွင့္သာ
ေပါင္း။ ႏိုင္ငံေရးစကားမေၿပာဘဲ ဘေမာ္က ဘယ္လိုအသားယူတယ္၊ ေမာင္ေစာက ဘယ္လို
ဟူ၍သာ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္စကားမ်ိဳးေၿပာ။ ဘယ္သူကို က်ဳပ္က ဘု မႈတ္လိုက္တာဘဲ
ဟူ၍သာ လုပ္ေပး။

လမ္းညႊန္ခ်က္ (၉)
လူမ်ားစုႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ၿဖစ္သည္။ ဤအတိုင္းသာဆို လူအမ်ားစုလုပ္ငန္း
(Mass Action)ကို အစီအစဥ္လုပ္ရန္ခဲယဥ္း၏။ သို ့ရာတြင္ အားပ်က္စရာမလို၊
ကိုယ္ ယံုႀကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္နဲ ့သာ တိုင္ပင္ၿပီး လူေတြကို လိုခ်င္တဲ့
ဆီ ေရာက္ေအာင္ ညာၿပီးဆြဲယူ၊ ေခ်ာက္သာ တြန္းေပး၊ ေခ်ာက္က်ရင္းက်ရင္း လုပ္လာႀက
လိမ့္မည္။

အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလ်ွင္ ဗမာၿပည္ရွိလူဦးေရ (၁၄)သန္းကို လူဟူ၍ မမွတ္ဘဲ စစ္ဘုရင္ကစားရာတြင္
ဟိုေရႊ ့ဒီေရႊ ့ရေသာ (နယ္)ရုပ္ကေလးေတြဟူ၍သာ ေအာက္ေမ့၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊
ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဆိုတိုင္း အရမ္းမလုပ္နဲ ့ဦး။ အဖြဲ ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အမႈေဆာင္အဖြဲ ့ဆံုးၿဖတ္
ခ်က္နဲ ့လုပ္တာေတာင္ (ဟာ.. သူတစ္ေယာက္တည္းလုပ္တာေတြ)ဟု လုပ္သူတစ္ေယာက္
ႏွစ္ေယာက္ေပၚ ပံုခ်တတ္ေပရာ အမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ဟန္ လုပ္ေပးရမည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
အထင္ႀကီးသူေတြကိုလည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေခၚၿပီး ခင္ဗ်ားမို ့တိုင္ပင္တာ၊ တၿခားလူေတြ
ကို တိုင္ပင္တာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေသြးနားထင္ေရာက္ပံုမက ဦးေႏွာက္က ေဖာက္ထြက္သြား
ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္။ ဤကား အႀကမ္းမ်ွသာၿဖစ္ေသး၏။ အက်ယ္ကိုမူကား လုပ္ရင္း
ေတြ ့လာလိမ့္မည္။

(၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ အိုးေ၀ မဂၢဇင္းမွ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ၿပပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...