Saturday, November 5, 2011

ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား

Cloud Cuckoo Land created a doc.
လူေတြဟာ ဘဝကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ နဲ႔ ျဖတ္သန္းလိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္း ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရၾကပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆိုတာကလည္း မွန္ကန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ ဖို႔ အေရးႀကီး ျပန္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္ ေတြထဲက ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ ဆယ္ ခ်က္က အေရးပါ အရာ ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္ (၁၀) ခ်က္က
(၁) ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္း
(၂) လိုအင္ဆႏၵ
(၃) အသိဥာဏ္ပညာ
(၄) မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ
(၅) လွပႏွစ္လိုဖြယ္ရွိျခင္း
(၆) မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းျဖစ္မႈ
(၇) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း
(၈) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဘာသာ တရား
(၉) သနားၾကင္နာမႈ
(၁၀) အသက္အရြယ္တို႔ျဖစ္ၾက ပါတယ္။
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈဆိုတာက ေပ်ာ္ရႊင္ မႈရဲ႕ အဆင့္တစ္ခုကို ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။ စားဖို႔ အစားအစာ၊ ဝတ္ဖို႔ အဝတ္အထည္၊ ေနထိုင္ဖို႔ အိုးအိမ္ဆိုတာ ေတြကို ဝင္ေငြရွိမွပဲ ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအခ်က္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ ၾကားမွာလည္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ဆက္သြယ္ မႈေတာ့ ရွိေနျပန္တယ္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေငြေၾကးနဲ႔ ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္တယ္။ တိုးတက္ျမင့္မားမႈ ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း ေငြေၾကးက အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒီ့ျပင္လူေတြကို အကူ အညီေပးဖို႔ကိုလည္း ေငြေၾကးက စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္တယ္။
ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ မႈက အမ်ားအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရယူႏိုင္ တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက လိုအင္ဆႏၵကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတြ႕ရတယ္။ အာသီသျပင္းျပတယ္ ဆိုတာက ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ အာသီသျပင္းျပတဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေဆာင္ က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာစကားပံု တစ္ခုရွိပါတယ္။ “ရေလလိုေလအိုတေစၦ” တဲ့၊ အဲဒါက အာသီသျပင္းျပမႈလိုအင္ဆႏၵ ကို ေဖာ္ၫႊန္းတာပဲျဖစ္တယ္။ လိုအင္ဆႏၵ ျပင္းျပသူေတြဟာ အဲဒီလိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေန တတ္ၾကပါတယ္။ အသိဥာဏ္ပညာကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ နဲ႔ဆက္စပ္ေနျပန္တယ္။
လိမၼာပါးနပ္တဲ့ သူေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ဆိုတယ္။ အသိဥာဏ္ပညာ ရွိတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ျမင့္မားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကို ထားရွိတတ္ၿပီး ျမင့္မားတဲ့ ဘဝအေျခအေနကို ေရာက္ေအာင္ႀကံစည္ တတ္ၾကတယ္။ လူမႈေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အသိဥာဏ္ပညာက ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေမြးဖြား လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြၾက ေတာ့လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကင္းမဲ့ၿပီး ေမြးဖြား လာၾကတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ဘဝေနထိုင္ မႈရဲ႕ ထက္ဝက္က မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔သက္ဆိုင္မႈ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ နဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း မ်ိဳး႐ိုးဗီဇက က်ယ္ ျပန္႔စြာ ျပ႒ာန္းထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းဆိုရရင္ေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန တတ္တဲ့ သဘာဝရွိသူေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက ရတာပါပဲ။ လွပတဲ့ ႐ုပ္အဆင္းအဂၤါပိုင္ဆိုင္ ထားသူ၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိတဲ့သူ၊ ၾကည့္ေပ်ာ္ ႐ႈေပ်ာ္ရွိတဲ့သူေတြဟာ ပိုမိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိတာကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရျပန္တယ္။
႐ုပ္ အဆင္းအဂၤါရပ္အေနနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ သူေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိတတ္ၾကတယ္တဲ့။ လွပျခင္းဆိုတာက ဘဝရဲ႕ အရည္အခ်င္း တစ္ခုပါပဲ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္က ျမင့္မားတဲ့ အခ်ိဳးအစားကိုက္ညီမႈျဖစ္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၾကည့္ ေကာင္းေအာင္ ဝတ္စားေနထိုင္သင့္တယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းျဖစ္မႈက လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအေနနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီၿပီး မိတ္ေဆြျဖစ္ေနၾကတဲ့ အတြက္ပါ။ အဖြဲ႕ အစည္း အသင္းအပင္းေတြထဲမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ “ကိုင္း ကြ်န္းမွီ၊ ကြန္းကိုင္းမွီ” ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကၿပီး ေပ်ာ္ ရႊင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္တယ္။ လက္ထက္ထိမ္းျမားမႈကလည္း ေပ်ာ္ ရႊင္မႈနဲ႔ဆက္သြယ္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက အိမ္ေထာင္ သည္ေတြဟာ လူပ်ိဳအပ်ိဳေတြထက္ ပိုၿပီး ေတာ့ အသက္ရွည္ၾကတယ္တဲ့။ ေသေသ ခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ တစ္ကိုယ္တည္း အထီးက်န္သူေတြအေနနဲ႔ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဆိုသလို ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိတ္သုဥ္းေန တာပါပဲ။ ယံုၾကည္မႈ၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာ တရားကလည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကိုျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အရာလို႔ ေလ့လာသိရွိရ ျပန္တယ္။
ဘာသာတရားမရွိတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ “ အကြပ္မဲ့ၾကမ္း ပရမ္းပတာ” ဆို သလိုျဖစ္တတ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ မခ်မ္းေျမ့မႈေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရကာ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈနည္းပါးၾကတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဘာသာတရား အေနနဲ႔ လူမႈေရး အရအျပန္ အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္း၊ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ကို တည္ရွိေစပါတယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုလည္း ဘာသာတရား ယံုၾကည္မႈက ေနျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္။ ေလ့လာမႈမ်ားစြာ ေတြထဲက ေတြ႕ရွိရ တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ပရဟိတဝါဒ ဆက္စပ္ေနတာပါပဲ။ ပရ ဟိတ ဝါဒဆိုတာက ကိုယ့္အက်ိဳးထက္ သူမ်ား အက်ိဳးကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ အဲဒါကလည္း သနား ၾကင္နာမႈကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာတာျဖစ္ ပါတယ္။ “အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ့္ အက်ိဳးေအာင္” ဆိုသလို တျခားသူေတြကို ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစ ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးျပင္းလာတာဟာ ဆိုးရြားတဲ့ အခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။
အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္လာေလေလ၊ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားေလေလ အေတြ႕အႀကံဳထဲကေန သင္ခန္းစာယူလာတတ္ၿပီး ဆင္ျခင္တံု တရားကို ပြားမ်ားေစပါတယ္။ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္လာသူ အမ်ားစုဟာ အေကာင္းျမင္စိတ္ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေကာင္းျမင္ စိတ္မ်ားျပားလာတာဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ လမ္းစပါပဲ။ ပန္းတိုင္အစစ္အမွန္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လာ တတ္ၾကတယ္။ အမွန္ တကယ္ နားလည္႐ံုမကဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတာေတြကို မွန္းဆတတ္လာပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္မွာ ရရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈက ပိုၿပီးေတာ့ တည္ၿမဲ တာကို လည္း ေတြ႕ရတယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြက ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႏွီးႏႊယ္ ဆက္စပ္မႈေတြပါ။ ျမန္မာစကားပံုရွိ ပါတယ္။ “ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေသခဲ” တဲ့၊ စစ္မွန္ တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ဆံုေတြ႕ၾကရၿပီး စိတ္ခ်မ္း သာ ကိုယ္က်န္းမာရွိႏိုင္ၾကပါေစ။


posted by သူရထိုက္
အခြင့္အလမ္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...