Monday, November 28, 2011

ကပ္သီးကပ္သတ္ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ား (၁)

by Soe Wunna on Tuesday, November 22, 2011 at 1:02pm
 
တာရာမင္းေ၀ရဲ ့နာမည္ၾကီးတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ပါခင္ဗ်.. စာအုပ္ထဲက တခ်ိဳ ့စကားလံုးေလးေတြက ကြ်န္ေတာ္တို ့ အတြက္ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုး၀င္ပါတယ္….ဒါေၾကာင္ ့ သိၿပီးသားသူလဲၿပန္ အမွတ္ရေအာင္ မသိေသးတဲ့ သူေတြ လဲေကာက္ႏုတ္သံုးစြဲလို ့ရေအာင္ ဒီ Note ေလးကိုေရးသားေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္….
ဆရာတာရာမင္းေ၀ရဲ ့ ၀တၱဳထဲက စကားအသြားအတိုင္းေဖာ္ၿပရမယ္ဆိုရင္ ကႊ်န္ေတာ္ Notes ကေတာ္ေတာ္ရွည္ သြားပါလိမ့္မယ္.. ဆိုေတာ့ ကႊ်န္ေတာ္တို ့လိုအပ္တာေလးေတြပဲ…ထုတ္ႏုတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ …၀တၱဳထဲမွာ အသံထြက္ မပါပါဘူး..ဒါေပမဲ့ကြ်န္ေတာ္ အသံထြက္ေတြပါထည့္ေပးထားပါတယ္…ကဲစမယ္..

၁။ဇာတ္ေတြထဲမွာ သုံးတဲ့ခရုသင္းကို Conch (kongk/ ေခါ ့ခ္)
 ခရုသင္းအခြံေတြေလ့လာတဲ့ ပညာရပ္ကိုေတာ့ Conchology (ခြန္ေခါ့ေလာ့ဂ်ီ) လို ့ေခၚပါတယ္


၂။ရဟႏ ၱာကို Arhat (ေအာရဒ္) ၊ ေတာရက်ာင္းကို Cloister (kloi-ster/ ကလိႊဳက္စတာ) ၿဖစ္ၿပီး
စ်ာန္ပ်ံတာကို Levitation (lev-i-tay-shun’n/ လဗက္ေတးရွင္း) ပါ

၃။call girl ဆိုတာေတာ့သိၾကမွာပါ..( ဖုန္းနဲ ့ေခၚရတဲ့ ၿပည့္တန္ဆာ ကိုေၿပာတာပါ)

၄။ခိုးရာလိုက္ေၿပးတာကေတာ့ Elope (ih-lohp/ အီလုပ္ပ္) ၊ ေၾကာရရုံၾကံတာကေတာ့ Philander (fi-lan-dar / ဖီလန္ဒါ) ပါ “ အပ်ိဳရည္ဖ်က္”တာကို Deflower (dih-flor-er/ ဒီဒ္ဖလား၀ါး) ၊ “အပ်ိဳရည္ဖ်က္ၿခင္း” ကိုေတာ့ Defloration (ဒပ္ဖေလာ္ေရးရွင္း) လို ့ေခၚပါတယ္

၅။၀က္ၿခံကို Pimple(pim-puh’l / ဖင္ဖဲလ္) ၊ ၾကြက္ႏုိ ့ကို Wart (wawrt / ၀ါ ့ဒ္) ၊ ေဘာက္/ဒက္ ကိုေတာ့ Dandruff (dan-druh’f / ဒဲန္ဒရပ္ဖ္) ပါ။ ၀က္ၿခံနဲ ့ဆင္တူတူ Pimp (pimp/ဖင္ပ္) ကေတာ့ ဇိမ္ေခါင္းပါ ခဗ်ာ..

၆။ေယာက္ခ်ိဳဇြန္းကို Ladle (leyd-l / ေလဒဲလ္) ပါ စားေတာ္ကဲကေတာ့ Chef (shef / ရွက္ဖ္) ပါ

၇။ငရုတ္ဆံုကို Pestle (peh-uh’l /ဖက္ဆယ္လ္) ၊ ငရုတ္က်ည့္ေပြ ့ကိုေတာ့ Mortor (mor-tar / ေမာ္ထာ) ပါ စစ္သံုးတဲ့အေၿမာက္ငယ္တမ်ိဳးကို လဲ Mortor လို ့ေခၚပါတယ္

၈။ထန္းေရကို Toddy (tod-ee / ေတာ့ဒီး ) ပါ

၉။ မႏၵာလီဘဲ ကို Muscovy duck (muhs-kuh-vee /မတ္စ္ကာဗီး) duck ပါ . ေရွးေခတ္တုန္းက ရုရွားေတြကို လဲ Muscovy လို ့ေခၚၾကပါေသးတယ္

၁၀။ စာေၿခာက္ရုပ္ကိုေတာ့ Scarecrow (skair-kroh/ စကဲယားခရုိး ) ေလာက္စလံုးကိုေတာ့ Pellet (pel-it /ပဲလစ္ဒ္)

၁၁။ သိၾကားမင္းကို Indra (in-drun/ အင္ဒရာ) ပါ နတ္သုဒၶါကိုေတာ့ Nectar(nek-ter / နက္ခ္တာ) ဒါမွမဟုတ္ Ambrosia (am-broh-zhuh / အမ္ဘရုိရွာ) လို ့ေခၚပါတယ္၊ မက္မုန္သီးတမ်ိဳးကိုလည္း Ambrosia လို ့ေခၚ ပါေသးတယ္

၁၂။ သာလိကာေလးကိုေတာ့ Grackle ( grak-uh’l / ဂရက္ကယ္လ္) ၊ ကတၱ၀ါ ကိုေတာ ့ Cockatoo (kok-uh-too / ေကာ့ခ္ ကတူး) ပါ ၊ အင္း…ဂဠဳန္ကိုေတာ ့ Garuda (ga-uh-dar / ဂရုဒါ) လို ့ပဲမွတ္လိုက္ပါ

၁၃။စကၠဴပန္းကို paper flower လို ့ေတာ့မေၿပာပါနဲ ့ Bougainvillea (boo-guh’n-vil-ee-uh/ ဘိုဂမ္ဗဲလီယာ) လို ့ ေခၚပါတယ္

၁၄။ ဘီလူးကိုေတာ့.. Ogre (oh-ger / အိုဂါး) ပါ… ကၽြန္ေတာ္တိုု ့ဆီကေကာင္ေတြကေတာ ့ ဘလူးဆိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ၾကသဗ်…

၁၅။နားပူနားဆာ လုပ္တာကို.. Badger (baj-er / ဘက္ဂ်ာ ) ပါ ေခြးတူ၀က္တူကိုလဲ ဒီအတိုင္းပဲေခၚပါတယ္၊ ပတ္ခၽြဲနပ္ခၽြဲ လုပ္တာကေတာ ့ Wheedle (hweed-l / ၀ွီးဒိုလ္) ေပါ ့

၁၆။ က်ဳိ ့ထိုးတာကို Hiccup (hik-uhp / ဟစ္ကပ္ပ္) ၊ ေလခ်ဥ္တက္တာကို Belch (belch/ ဘဲလ္ဂ်္) ၊ ေလလည္တာ ကေတာ ့ Fart (fahrt / ဖတ္ဖ္ဂ်္) ပါ.. Break Wind လို ့လဲေခၚႏိုင္ပါတယ္

၁၇။ ရယ္တာကေတာ့ laugh ေပါ ့ဗ်ာ.. ေလွာင္ရယ္တာက်ေတာ ့ Gibe (jahyb/ ဂ်ိဳက္..ဘ္) အသံရွည္ဆြဲၿပီးေၿပာရပါတယ္…. SMS ေရးသလို Ha Ha Ha လို ့လဲေရးလို ့ရပါတယ္… Ha Ha လို ့ ၂လံုးထဲေတာ ့ မေရးနဲ ့ဗ်…အဲတာ..ၿခံစည္းရုိးတို ့..တူးေၿမာင္းတို ့ကို ေၿပာတာ…

၁၈။ အနိစၥ ကို Impermanence (im’par-min-nanse / အင္ပါမန္းနန္ ့စ္) ဒုကၡ နဲ ့ အနတၱ ကို သိရင္ ေၿပာေပးၾကပါဦး ဥေပကၡာ ကေရာ..Detachment (dih-tach-muhn’t / ဒီတက္ခ်္မန္ ့ ) (၀ါ) Aloof (uh-loof / အလုဖ္) ပါ..

၁၉။ ကာလာအေရာင္ အမည္ေတြကိုေရာ…ဘယ္လိုေခၚၾကမလဲ.. တခ်ိဳ ့အေရာင္ေတြက..ၿမန္မာလိုေၿပာရတာ ရႉပ္သားဗ်… အဲဒီေတာ ့..ကိုယ္ဟာကိုယ္ ပဲ ရွာၿပီးအမည္ေပးၾကေပါ ့ဗ်ာ.. ေအာက္က Link မွာရွာႏုိင္ပါတယ္…

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors

၂၀။ ကဲ..sorry ဗ်ာ… က်င္ၾကီးကို ဘယ္လို ေခၚလဲ… Ordure (awr-jer/ ေအာဂ်ာ) Excrement (ek-skruh-muh’nt / အက္စ္ခရုီမန္ ့) ဒါမွမဟုတ္… Stool (stool / စတူးရ္) လို ့ေခၚပါတယ္…. ၀က္စတူးတို ့.. ၾကက္စတူးတို ့ ၾကိဳက္တယ္မလား...ေနာက္တာေနာ္… စားရတဲ ့ ၀က္စတူးကိုေတာ ့ pock stew လို ့ေခၚပါတယ္.. ေခြးေၿခခံု ကိုလည္း Stool လို ့ပဲေခၚပါတယ္… ေခြးေၿခခံု နဲ ့အေပါက္ခံရရင္… က်င္ၾကီးနဲ ့အေပါက္ခံရသလို ပဲေပါ ့ဗ်ာ..

ဆက္ေရးပါဦးမည္။

  1 comment:

 1. ကိုလူဗိုလ္ခင္ဗ်ား တင္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဗဟုသုတရပါတယ္။
  မွားတာေလးေတြနည္းနည္းေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ အျပစ္တင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မွ်ေဝတာပါ။
  ဝက္ျခံကို Acne လို႕ေခၚပါတယ္။ Pimple ဆိုတာက မွဲ႕ေျခာက္ပါ။
  တင္းတိတ္ကိုေတာ့ melesma လို႕ေခၚပါတယ္။
  သိၾကားမင္းကို Indra လို႕ေခၚတာမဟုတ္ပါ။ သိၾကားမင္းရဲ့နာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
  gibe or jibe ဆိုတာေလွာင္ရယ္တာမဟုတ္ပါ။ ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုတာျဖစ္္ပါတယ္။
  ေလွာင္ရယ္တာကိုရွာေနပါတယ္။ ေတြ႕ရင္တင္ေပးပါမယ္။
  က်င္ႀကီးကို Faeces လို႕လဲေခၚပါတယ္။
  ေတာဆရာ။

  ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...