Monday, November 28, 2011

***ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ယခုထက္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေန*** By EMG

by Min Ko Aung on Monday, November 28, 2011 at 6:24pm
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Mount Elizabeth ေဆးရံုရွိ ခြဲစိတ္ခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး အားနည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ ယခုထက္ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက သံုးသပ္မႈမ်ားရွိ ေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈပံုစံမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕မွခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ကုိ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အဓိကအခ်က္မွာ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ခဲြေ၀မႈအတုိင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသည့္အတြက္ လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အသံုးစရိတ္ပုိရရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ား၏ အရင္းအႏွီးထည့္၀င္မႈ၊ ေခတ္မီစက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ေခတ္မီသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရယူအသံုးျပဳမႈမ်ား နည္းပါးေန သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး လူသားအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေသာ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းထက္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား ကုိသာ အားျပဳေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ပါက ျမန္မာ့ေဆးပညာေလာက အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ‘စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ (Coperate Social Responsibility) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္က Private-Private Partership for social services  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးက်ဆင္း မႈကုိ ၾကည့္ရင္ အဓိကႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္လုိ႔ ထင္တယ္။ နံပါတ္တစ္က ေရွ႕ကုိ မၾကည့္တာ။ ေရွ႔ကုိ မၾကည့္ေတာ့ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာတုိးတက္ေအာင္ မျပဳစုမပ်ဳိးေထာင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာ၀န္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ တလြဲမာနထားၾကတာ။ အရည္အခ်င္း တုိးတက္ေအာင္ မျမႇင့္တင္ခ်င္ဘူး။ ရွိၿပီးသားနဲ႔ ေနၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မာန္မာနထား ၾကတယ္  . . .
“ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ေပါင္းၿပီးကြၽန္ေတာ္တို႔ Institution တစ္ခုေထာင္မယ္။ Pravite Hospital  ေထာင္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔ဘက္ကလည္း finance  လည္းပါလာမယ္။ human resources  ေတြလည္း ပါလာမယ္။ health managment အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ကူးထဲမွာေပါ့ေလ။ ဒါျဖစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ investment law အရ Private –Private  ေပါ့။ national  နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ Hospital တစ္ခုေထာင္မယ္ဆိုရင္  ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေတာင္းဆိုလို႔ရတာက ပထမ 2 years ေလာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာ administration  managment  သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ ထည့္ေပးဖို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီက လူေတြလည္း Train လုပ္မွာေပါ့။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ သူတို႔ဘက္ကေလွ်ာ့ခ်။ ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လူေတြ နည္းနည္းခ်င္း တက္သြားမွာေပါ့။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ technical transfer လည္းရႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း သူတို႔ဘက္က ပညာရွင္ပိုင္းအရ Professional ပိုင္းအရလည္း ပါလာမယ္။ အဲဒီမွာလည္း capacity building  အတြက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ က လူေတြအတြက္လည္း training ရလာမယ္။ exchange program ေတြပါလာမယ္။ ဟိုဘက္မွာ train သြားလုပ္မယ္။ ဒီဘက္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ရတဲ့အရာေတြပါ။ International နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔လည္း Information  ဖလွယ္ႏိုင္မယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Mount Elizabeth ေဆးရံုရွိ ခြဲစိတ္ခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာေလာကတြင္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာဟမႈမ်ား ပိုမိုလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္က”အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ Brain Drain ။ Brain Drainက အေတာ္ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အခုဆိုလို႔ရွိရင္  Senior Level နဲ႔ ေနာက္ Level  တစ္ခုမွာ Gap  က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရွိေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီ Private ေတြ လုပ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးလည္း တင္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားလုပ္မယ့္ အစား ဒီမွာလုပ္လာၾကတယ္။ အခုဆိုရင္ Retire ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္စား ကိုင္စားမျဖစ္ႏိုင္လို႔ Retire Professor  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားလုပ္ေနၾကပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ၀မ္းေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ားမွ အစ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာ ဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ေရာဂါမ်ားထိ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ က်န္းမာေရးျပႆနာ  ၾကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ လူနာရွင္ မိသားစု စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားက ၀န္ ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံအေရ အတြက္မွာ  ၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိ ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆုိပါကက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ခံယူရာတြင္ လူနာႏွင့္ ဆရာ၀န္ဦး ေရမမွ်တျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနသုံးစက္ကိရိ ယာမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါတစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္အသုံးျပဳကုသရသည့္ စက္ ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္မႈနည္းပါး ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ကုသမႈခံယူခဲ့သူ မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားက  ဆုိပါသည္။
ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြက ခုထိအစိုးရေဆး႐ုံက ဆရာ၀န္ႀကီးေတြ ေနာက္ကိုပဲလိုက္ေနတုန္းပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ HR ကိုယ္ပိုင္Residential Specialistရွိတဲ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းဆိုတာ မရွိဘူး။ အစုိးရ ေဆး႐ုံက ပါေမာကၡေတြကမွ်ၿပီး ထိုင္ေနရေတာ့ လူနာေတြမနစ္နာသင့္ဘဲ နစ္နာတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ေနရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ ေတြကို ကိုယ္ပိုင္Residential Specialistရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔ စည္းကမ္းထုတ္သင့္တယ္။ လိုအပ္ရင္ႏိုင္ငံျခားက ငွားသင့္ရင္ငွားေပါ့ . . .
ထုိသုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ လူနာေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
“ကြၽန္မေမာင္ေလးက စက္တင္ ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ကမွ ႏုိင္ငံျခားကျပန္လာတဲ့ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ပါ။ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ဗိုက္ေအာင့္ တယ္ေအာင့္တယ္ဆိုလို႔ မိသားစုဆရာ၀န္ကို ျပခဲ့ပါတယ္။ သူကေဆး႐ံုတက္ဖို႔ေျပာတာနဲ႔ ညေန ၄ နာရီ ေလာက္ ကြၽန္မတို႔ သုခကမၻာအထူးကု ေဆးခန္းကို ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ  Ultra Sound ႐ိုက္ၾကည့္ေတာ့ အူအတက္လို႔ အေျဖထြက္တယ္တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ည၈နာရီခြဲမွာ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ခြဲစိတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခြဲၿပီးလို႔ ႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ခ်ဳပ္႐ိုးက အရည္ေတြ ထြက္ေနတယ္။ ဗိုက္တစ္ခုလံုးကလည္း တင္းေနတာပဲ။ လူနာ အေျခအေန ၾကည့္ရတာလည္း အားမရတာနဲ႔ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တစ္ဦးကို ေခၚျပခဲ့တယ္။ သူက ဆရာ၀န္ႀကီးလာမွ ျပၾကည့္ပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၀န္ႀကီးလည္း လာေရာ Ultra Sound ထပ္႐ိုက္ဖို႔နဲ႔ တျခားေဆးစစ္ခ်က္ေတြ လုပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ခြဲဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔လည္း ေကာင္းမယ္ထင္ရင္ လုပ္ပါလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ည ၈ နာရီ ေလာက္မွာ ခြဲခန္းထဲကို ထပ္၀င္ရတယ္။ ခြဲခန္းထဲ မွာ ခြဲေနရင္း  လူနာရဲ႕အေျခအေနက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးကို ခ်က္ခ်င္းပို႔မွ ျဖစ္မယ္လို႔ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ခ်က္ခ်င္းပဲ သုခကမၻာက ကားနဲ႔ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး ကိုသြားခဲ့ရပါတယ္။ ေဆး႐ံုေရာက္ၿပီး ေနာက္ေန႔မွာ လူနာကဆံုးသြားတာပါ” လူနာရွင္၏ အစ္မျဖစ္သူ ေဒၚညိဳမိက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ေဂါ၀ိန္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ မမိခ်ဳိကလည္း”ကြၽန္မ အစ္ကုိဦးလွမင္းက ရက္ ၂၀ ေလာက္ အဖ်ားတာရွည္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အိပ္ရာထဲလဲတဲ့အထိ မဟုတ္ဘဲ သြားႏုိင္၊ လာႏုိင္၊ စားႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ေလာက္ ဖ်ားလုိက္ ေပ်ာက္သြားလုိက္ပံုစံမ်ဳိးပါ။  အဲဒါနဲ႔ ဆရာ၀န္သြားျပေတာ့ ဆရာ၀န္ရဲ႕ေဆးစစ္ ခ်က္အရ သူ႕မွာ အသည္းႀကီးတယ္၊ ႏွလံုးအဆီဖံုးတယ္၊ ေလးဘက္နာ ေရာဂါျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ေဆး႐ုံတက္ဖုိ႔ေ ျပာလုိ႔ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆး႐ုံေရာက္ေတာ့ ဆရာ၀န္ႀကီး ရွိမေနပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ေဆး႐ုံက လက္ေထာက္ဆရာ၀န္တစ္ဦး ကကုသေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆရာ၀န္ က လူနာကုိ စအုိကေန အဖ်ားေပ်ာက္ ေဆးေပးတယ္၊ ဘားပလက္ေဆးရည္ စလုိင္းသြင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အိပ္ေဆး ႏွစ္လံုးတိုက္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ဆရာ၀န္ႀကီးကုိ တစ္ေနကုန္ ထုိင္ေစာင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာက္မလာဘူး။ သူနာျပဳက လူနာမသက္သာရင္ ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္လံုး ထုိးေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ညေန ၆ နာရီမွာ အစ္ကုိက အိမ္သာသြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတုန္း သူနာျပဳေရာက္လာေတာ့ အစ္ကုိက ေဆးအရင္ထုိးၿပီးမွ အိမ္သာသြားမယ ္ေျပာေတာ့ ေဆးထုိးပါတယ္။ အဲဒီေဆးထုိးခံရင္း ေဆးထုိးအပ္ႏႈတ္တာနဲ႔ အသက္ထြက္သြားပါတယ္။ အစ္ကုိက မေသဆံုးခင္ ဖ်ားတာကလြဲၿပီး အေကာင္း ႀကီးပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ဆရာ၀န္ႀကီးကလည္း တျခားလူနာကုိ ကုေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလုိေသသြားေတာ့မွ ဆရာ၀န္ႀကီးကုိ သူနာျပဳ ကသြားေခၚေပးတယ္။ ဆရာ၀န္ႀကီး ေရာက္လာေတာ့ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း စကားပဲေျပာၿပီး ေသဆံုးရတဲ့အေၾကာင္းကုိ မေျပာျပပါဘူး” ဟု ေျပာ ျပပါသည္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး (uality of care)က နိမ့္က်ေနတယ္။ အစုိးရကလည္း က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကုိ ဒီထက္ပုိတုိးေပးဖုိ႔လုိတယ္။ ပုဂၢလိကပုိင္းကလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ တုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ ပုဂၢလိကပုိင္းက ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ စက္ပစၥည္းကိရိယာ ၀ယ္ယူမႈပုိင္းမွာ အရင္းအႏွီးထည့္၀င္မႈ နည္းတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတာလည္း ရွိတယ္။ ဒါက ပုဂၢလိကပုိင္းက ဒီထက္ပုိရင္းႏွီးဖုိ႔ လုိမယ္မထင္ဘူး ထင္တာျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ မလြယ္တာ။  မတတ္ႏုိင္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျမႇင့္ရေကာင္းမွန္းသိေပမယ့္လည္း ေငြတစ္ခုတည္းတင္ ျမႇင့္လုိ႔မရဘူး။  HR ကုိလည္းျမႇင့္မွရမွာ။ အဲဒီေတာ့ အစုိးရကလည္း ဘတ္ဂ်က္ တုိးမေပးဘူး။ ပုဂၢလိကပုိင္းရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကုိလည္း စိတ္ေက်နပ္မႈ မရဘူးဆုိေတာ့က တတ္ႏုိင္သူက ျပည္ပထြက္ကုတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာက  လုပ္ရေကာင္းမွန္းမသိတဲ့ သူလည္းရွိတယ္။ သိေပမယ့္ မသိက်ဳိးကြၽံလုပ္ေနတဲ့သူလည္း ရွိေနတယ္။ လုပ္ရေကာင္းမွန္း သိေပမယ့္ အဲဒီတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လုပ္တာနဲ႔လည္း မၿပီးဘူး။ အခုေခတ္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ မၿပီးဘူး။ Teamwork လုိတယ္။ ဥပမာ ေရာဂါတစ္ခုကုိကုဖုိ႔ Specialist တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ကုတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ တစ္ခုက တုိးတက္ေနတဲ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာကုိ မီေအာင္မလုိက္ႏုိင္ဘူး။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ တုိးတက္မႈကုိ အသံုးမခ်ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ခုနက ေျပာသလုိ ေရာဂါတစ္ခုကုိ ကုၿပီဆုိရင္ Specialist တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး။ ခဲြရမယ္ဆုိရင္ ေမ့ေဆး အထူးကု၊ ခဲြစိတ္အထူးကု၊ သက္ဆုိင္ရာ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာဆုိင္ရာ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေပးမယ့္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူ ေတြ စတာေတြပါလာမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈက ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ ျမင့္မားေစပါတယ္။ ေနာက္ေတြ႕ရတာက  Specialist တခ်ဳိ႕က ငါတေကာ ေကာေကာေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ လူနာက တစ္ခုခုေမး ရင္ ျပန္ရွင္းမျပခ်င္တာမ်ဳိး၊ တျခား ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႔ ထပ္ျပခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာမိရင္ ဆက္မကုေပးေတာ့ ဘူးေျပာတာမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ တျခားဆရာ၀န္တစ္ေယာက္နဲ႔ ထပ္ျပမယ္ေျပာတာက Second Opinionအတြက္ေျပာတာ၊ Second Opinion ဆုိတာ လူနာအတြက္ ရွိသင့္ရွိထုိက္တယ္။ ဒါကုိ စိတ္ဆုိးတယ္ဆုိရင္ ဒါက ဆရာ၀န္ရဲ႕ က်င့္၀တ္သိကၡာကုိ ေဖာက္ဖ်က္တာပဲ။ ဒီလုိစိတ္မ်ဳိးေတြ ရွိေနရင္ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ Teamwork ပံုစံရွိလာဖို႔ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ေတြလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ Mindset  ကုိ ေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ Teamwork ကုိေျပာင္းဖုိ႔လက္ခံႏုိင္ ဖုိ႔လုိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Science  နဲ႔ Teamwork မရွိတာ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူနာေတြက ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ နားလည္ရမယ္။ ဆရာ့သေဘာပဲ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ဆုိၿပီး ၀ကြက္အပ္စရာ မလုိဘူး။ ကုိယ့္အသက္ ကုိယ္ပုိင္တယ္။ လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ခ်င္ရင္ မလုပ္ဘဲ ေနလုိ႔ရတယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ျပရမယ္။ အခုေခတ္က ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ လႊတ္ေတာ္ေခတ္။ ပါလီမန္က လူေတြ ေအာက္ေျခက အေျခအေနကုိသိဖုိ႔ မီဒီယာက သတင္းေပးရမယ္။
 ျပည္သူကုိလည္း မီဒီယာက ပညာေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံုစံက WHO က ခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္းၿပီး အံ၀င္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ရဲ႕ က်န္းမာ ေရးအဆင့္၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္ကုိ အၿမဲခ်ိန္ဆ ေစာင့္ၾကည့္ေနဖုိ႔ လုိတယ္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ႏွစ္ပုိင္း ခဲြၾကည့္ႏုိင္တယ္။ Public Health (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး)နဲ႔ Curative (ကုသေရး)။ ညံ့တာကုိေတာ့ လက္ခံၿပီးသား။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက စြမ္းေဆာင္မႈရွိေသးတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဆုိတာက တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ား၊ ေအ့စ္တုိ႔လုိ ေရာဂါေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္တာ။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈကုိ ၾကည့္ရင္ အဓိက ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္လုိ႔ ထင္တယ္။ နံပါတ္တစ္က ေရွ႕ကုိ မၾကည့္တာ။ ေရွ႕ကုိ မၾကည့္ေတာ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ တုိးတက္ေအာင္ မျပဳစုမပ်ဳိးေထာင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာ၀န္တခ်ဳိ႕ရဲ႕တလြဲ မာနထားၾကတာ။ အရည္အခ်င္း တုိးတက္ေအာင္ မျမႇင့္တင္ခ်င္ဘူး။ ရွိၿပီးသားနဲ႔ ေနၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မာန္မာနထားၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ Teamwork မရွိလာႏုိင္ေတာ့ဘူး”ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အစိုးရေဆး႐ုံ အရည္အေသြး ျမႇင့္ဖို႔၊ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းဖို႔ဆိုတာ ေ၀းပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြ ေတာင္ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ အစုိးရေဆး႐ုံက ဆရာ၀န္ေတြ ကို ပုဂၢလိကေဆးခန္းေတြက မွီခို ေနရတာကလဲ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြက ခုထိ အစိုးရ ေဆး႐ုံက ဆရာ၀န္ႀကီးေတြေနာက္ ကိုပဲ လိုက္ေနတုန္းပဲ။ ကိုယ္ပိုင္  HR ကိုယ္ပိုင္ Residential Specialist ရွိတဲ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းဆိုတာ မရွိဘူး။ အစုိးရေဆး႐ုံက ပါေမာကၡေတြကမွ်ၿပီး ထိုင္ေနရေတာ့ လူနာေတြ မနစ္နာသင့္ဘဲ နစ္နာတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ေနရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြကို ကိုယ္ပိုင္Residential Specialistရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔ စည္းကမ္း ထုတ္သင့္တယ္။ လိုအပ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားက ငွားသင့္ရင္ငွားေပါ့”ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗဟုိက်န္းမာေရး ပညာ ဦးစီး ဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ကလည္း “က်န္းမာေရး တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေရာ မိသားစုပါ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈညံဖ်င္းရင္ ပုိဖိစီးေစတာေပါ့။ ေရာဂါတစ္ခုခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာက ကုိယ့္ ရဲ႕ ေရာဂါျဖစ္တဲ့အထိ ေနထုိင္ျပဳမူ ပံုေပၚမူတည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္တာက ကုသတာထက္ ပုိေကာင္းတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္တင္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုလာပါၿပီ” ဟု ေျပာျပခဲ႔ပါသည္။
ပါေမာကၡေဒၚလွျမင့္ကလည္း “ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့လူက က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ႏုိင္ငံျခားေဆး႐ုံေတြမွာ ပုိၿပီးခံယူခ်င္လာၾကတယ္။ ဒါက ရန္ကုန္တင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ရွမ္းျပည္က လူေတာင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္မွာ သြားၿပီး ေဆးကုခံၾက တယ္။ အဓိကကေတာ့ ထုိင္း၊ စင္ ကာပူ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ေဆး႐ုံေတြက ျမန္မာျပည္ကုိ ေစ်းကြက္ရွာတာမ်ား လာတယ္။ ဒီကလူေတြကလည္း သြားၾကတယ္။ Medical Tourism အေနနဲ႔ မိသားစုလုိက္ Package  အေနနဲ႔ ေရာင္းလာၾကတယ္။ ဒါက ျမန္မာျပည္က ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြရဲ႕အရည္အေသြးက်လုိ႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖက္ရွင္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ သြားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ေဆးလည္းကုရင္း ႏုိင္ငံ ျခားလည္း ေရာက္ဖူးတယ္၊ ေစ်း၀ယ္ ထြက္လုိ႔လည္း ရတယ္ဆုိၿပီး သြားတာလား စဥ္းစားသင့္တယ္။ တကယ္တမ္းလည္း ဒီမွာ ဆရာ၀န္ႀကီးရွားတယ္။ ေဆး႐ုံေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းတယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ေတြရွိတယ္။ ဆရာ၀န္ႀကီးရွားလုိ႔ ဂ်ီပီနဲ႔ ျပဖုိ႔ကလည္းဂ်ီပီေတြအေပၚယံုၾကည္ မႈနည္းေနတယ္။စိတ္မခ်ရဘူး၊ သူနဲ႔ တင္မၿပီးဘူး၊ အေခါက္ေခါက္အခါခါ သြားရတယ္၊ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ျဖစ္ တယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ေတြရွိေနတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ နဲ႔ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအား နည္းခ်က္ရွိလုိ႔ တတ္ႏုိင္သူေတြက ျပည္ပထြက္ကုတာ မ်ားလာတယ္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ဖုိ႔က အရင္းအႏွီးေတြတုိး ျမႇင့္ထည့္၀င္ရမယ္။ လုိအပ္တဲ့ စက္ကိရိယာပစၥည္းေတြ ျဖည့္ဆည္းရမယ္။ ဆရာ၀န္နဲ႔ တတ္ကြၽမ္းသူေတြကုိ အရည္အခ်င္းျမႇင့္ဖုိ႔ကေတာ့ ပညာေရးက အဓိကပဲ”ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးပါသည္။
“ႏိုင္ငံျခား ေဆးကုသြားတာ ဖက္ရွင္လား၊ တကယ္လိုအပ္လို႔လား ဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိတဲ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းပိုင္ရွင္ ေတြ၊ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာ ထိပ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က သာမန္ေရာဂါေလာက္ကိုပဲ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းေလာက္မွာ သြားကုေနၾကတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ေရာဂါဆိုရင္ေတာင္ မေျပာပါနဲ႔။ ဒီေတာ့သူတို႔လို ေဆး႐ံုေဆးခန္းပိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္ေတြေတာင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆးသြားကုရင္ အဲဒီေဆး႐ံုေဆးခန္း ေတြက သူမ်ားေတြကို ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ ေပးမလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္သြား ကုမလဲ။ ဒီကေဆး႐ုံေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကိုေရာ ဘယ္လို အာမခံမလဲ” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း တည္ရွိေနေသာ ရဲ၀န္ထမ္း၊ တရားသူႀကီး၊ ဆရာ၀န္ႏွင့္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရား ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။

“တကယ္တမ္း ဆန္းစစ္ရင္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခံယူခ်က္ေတြက အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခံယူခ်က္ေတြကို မျပင္ဘူးဆိုရင္ က်န္တာေတြကို ျပင္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ စနစ္နဲ႔လူပဲျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ေကာင္းေနျပီဆိုရင္ေတာင္ လူေတြမေျပာင္းရင္စနစ္က အေကာင္ အထည္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု Myanmar Trade- mark and Patent Law Firm  မွ အၾကီးတန္းဥပေဒ ပညာရွင္ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာပါသည္။
“အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အမ်ား ျပည္သူနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနရတဲ့သူေတြပါ။ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးနယ္ပယ္၊ ဥပေဒျပဳေရး နယ္ပယ္ေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကက႑ေတြျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ေနရသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ပါတဲ့သူ ေတြလည္း အတူတူပါပဲ။ ဒီက႑ ေတြေကာင္းဖို႔ စနစ္က အေရးပါသလို စနစ္နဲ႔အတူ လူေတြလည္း လိုက္ေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
“အခုလို ကာလမ်ိဳးမွာေတာင္ ရဲဌာနကို ၀င္သြားလိုက္။ အ၀င္၀မွာ ကူညီပါရေစဆိုတာ ခ်ိတ္ထားေပမယ့္ တကယ္၀င္သြားတဲ့အခါ စာတန္းခ်ိတ္ထားသလို ျဖစ္ရဲ႕လား။ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွာ ဆိုရင္ လည္း သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေအာက္က၀န္ထမ္းေတြကို လာဘ္မစားဖို႔၊ လာဘ္စားရင္ အေရးယူမယ္ ဆိုတာေတြကို သတိေပး ၾက၊ေျပာၾကတာေတြ ရွိေပမဲ့ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကင္းရွင္းတာေတြမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥဟာ လက္ညႇိဳးအထိုးခံရဆံုး ျဖစ္ေနတာပါ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္မွာလည္း အတူတူပါပဲ။ တေလာတုန္းက က်န္းမာေရးစနစ္ကို ဂ်ာနယ္ေတြက ေ၀ဖန္တဲ့အခါမွာ ဒီကဆရာ၀န္ေတြက မခံႏိုင္ဘဲ ျပန္လွန္ျငင္းခုန္ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဆရာ၀န္ႀကီး ေတြ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံျခားထြက္ျပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကပါတယ္။ ဒီမွာ တကယ္ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က စံနမူနာျပအေနနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ေဆးကုသမႈမခံယူ သင့္ဘူးလား”ဟု ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
“Emergency Case ေတြ လာရင္ ေဆး႐ုံအခ်င္းခ်င္း ေဘာလီေဘာ ပုတ္တာကိုလဲ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြ ကို တိက်တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးသင့္တယ္။ အေရးယူသင့္တယ္။  ကြၽန္ေတာ့္သားေလး ေခါင္းေပါက္ သြားတာ တစ္လက္မေလာက္ရွိလို႔ နာမည္အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမွာ သြားျပတယ္။ ဆာဂ်င္မရွိလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ကေလးေဆး႐ံုကို ညႊန္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဂ်ီပီေဆးခန္းတစ္ခု မွာပဲ ခ်ဳပ္လိုက္ရတယ္။ ဒီေလာက္ သာမန္ emergency case ေလာက္ေတာင္ မကုႏိုင္တဲ့ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္မလဲ။ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု ဥပေဒမွာ emergency case ေတြ ကုသႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးရွိရမယ္ဆိုတာ ေျပာထားၿပီးၿပီေလ။ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းဥပေဒမွာလည္း လြဲတာေလးေတြ ရွိတယ္။ အားလံုးကို ေဆး႐ံုအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ တခ်ဳိ႔ ကို အထူးကုေဆးခန္း၊ clinic ပဲ ထားရမယ္။ အတြင္းလူနာထား႐ံုနဲ႔ ေဆး႐ံုလို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူး။  ဒီမွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံလို႔ အမည္တပ္ထားတဲ့ ေဆး႐ုံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီအရည္အေသြးမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက ေဆး႐ုံ ေတြမဆိုပါနဲ႔။ မၾကာခင္က လွဴဒါန္း တဲ့ ကေလးေဆး႐ုံႀကီးႏွစ္႐ုံရဲ႕  facility နဲ႔ ဒီက နာမည္အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမွာ က ေဆး႐ုံႀကီးႏွစ္ခုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေဆး႐ုံကို ေဟာ္တယ္တစ္ခုလို အျမင္ေျပာင္း႐ုံနဲ႔ မရဘူး။ ဘာေတြ ကြာဟေနသလဲ။ ေဆး႐ုံရဲ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ မညီတာ ဘာျဖစ္ေနသလဲ ၾကည့္သင့္တယ္။ လူအမ်ားေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ေနရာမွာ ေဆး႐ုံေတြထပ္ဖြင့္တာ၊ တိုးခ်ဲ႕တာေတြ လုံး၀ခြင့္မျပဳသင့္ ေတာ့ဘူး”ဟု Eleven Media Group ၏  CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား အေနျဖင့္ လူ႔က်င့္၀တ္နဲ႔ညီသည့္ ေဆး႐ံုမ်ား ျဖစ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ က “စီးပြားေရးလုပ္ေနတာ အျမတ္ယူရမယ္။ ႐ႈံးမယ့္စီးပြားေရးလုပ္တဲ႔သူ တစ္ေယာက္မွမရွိသလို ရွိေနရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ေၾကာင္တဲ႔လူပါပဲ။ စီးပြားေရးက ႐ံႈးေနလို႔မရဘူး၊ ျမတ္နမွရမယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ေနလို႔ က်န္တာေတြ အားလံုးလွည့္ၾကည့္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အားလံုးၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲ႔ဒီမွာအေရးႀကီးတာ ETHIC  ပါ။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ETHIC  ကိုသင္ခြင့္မရပါဘူး။ ျပည္သူ႕နီတိ သင္ခြင့္မရဘူး။ လူေတြကို သိကၡာနဲ႔ ေနဖို႔။ က်န္းမာေရး ETHIC  သင္သင့္ တယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ႔အခါ လူ႔က်င့္ ၀တ္နဲ႔ညီေအာင္ လူ႕သိကၡာရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔ေတာ့လိုပါလိမ့္မယ္။ ေဆး႐ံုမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဘက်ငညန်် မွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ အစိုးရမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ethic  ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ good governance? clean gover- ment လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒါေတြက ethic ပါ။ လူေတြအားလံုးက အျမတ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ အျမတ္ကိုယူတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုရွယ္ယာ ေတြပိုၿပီး ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဘက္ကလည္း လူမႈေရးတာ၀န္ေတြ က်န္တယ္။ တာ၀န္ေက်ဖို႔လည္း လိုတယ္လို႕ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုက လူႀကီးေတြနဲ႔ က်န္တဲ႔လူေတြအားလံုးကို ေျပာခ်င္တာ။ လူ႔က်င့္၀တ္နဲ႔ညီတဲ့ ေဆး႐ံုေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရေအာင္။ လူ႕က်င့္၀တ္နဲ႔ညီတဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္ ရေအာင္။ အရင္တုန္းက စီးပြားေရးလုပ္ရင္ P တစ္လံုးပဲ လိုတယ္။ အဲဒီ P က Profit (အျမတ္)ပါ။ အခုေတာ့ P သံုးလံုးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပထမ P က ေတာ့ Profit  ။ ဒုတိယက people ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ရင္ ၀န္ထမ္းေတြကို ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ေဆး႐ံုေတြမွာ လုပ္ရင္ကိုယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လူနာေတြကို ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ တတိယ P က Planet (ပတ္၀န္းက်င္)ကို ေျပာတာပါ။ ကမၻာ ေျမႀကီးကို ကိုယ္ေတြမွ မေစာင့္ေရွာက္ရင္ ဘယ္သူေစာင့္ေရွာက္မွာလဲ”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၀တၲရားမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧဒင္အုပ္စုမွ လွဴဒါန္းေသာ ကေလးေဆး႐ုံႀကီး(မႏၱေလး)၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႔
စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ ၉ ဒသမ ၅၇ ဧကက်ယ္၀န္းေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္-
(၁) ေဆး႐ုံတြင္ ပါ၀င္ေသာကုတင္ႏွင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကေလးဦးေရမွာ (၅၅၀)ခုတင္ျဖစ္ၿပီး ကေလးေဆး႐ုံႀကီး မႏၲေလးတြင္ အေဆာက္အအုံ(၃၄)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ပါ၀င္ေသာ အေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ (က) ေမြးကင္းစကေလးေဆးကုခန္း၊ (ခ)ေသြး လွဴဘဏ္၊ (ဂ) ဓာတ္မွန္ခန္း၊ (ဃ) သီးသန္႔လူနာေဆာင္၊ (င) သီးျခားလူနာကုသေဆာင္၊ (စ) အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ (ဆ) စာသင္ခန္း၊ (ဇ) ဖ်ားနာကုသေဆာင္၊ (စ်) ျပင္ပလူနာဌာန၊ (ည) ကေလးကစားကြင္း၊ (ဋ) ေဆးေပး၊ ေဆးအေရာင္းဆိုင္၊ (ဌ) ေဆးသိုေလွာင္ခန္း၊ (ဍ) အေရးေပၚလူနာဌာန၊ (ဎ) ကုသမႈဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ခြဲစိတ္ ခန္းႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္။

မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီအုပ္စုမွ လွဴဒါန္းေသာ ရန္ကင္း ကေလးေဆး႐ုံ၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕
စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ - ၉ ဒသမ ၅ ဧကက်ယ္၀န္းေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္-
(၁) ေဆး႐ုံတြင္ ပါ၀င္ေသာကုတင္ႏွင့္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ကေလးဦးေရ(၅၅၀)ခုတင္ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔ခန္း(၄)ခန္း၊ သီးသန္႔ခန္း(၂၅)ခန္း၊ (၂)ေဆး ကုသမႈဆိုင္ရာလိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား(က) အေရးေပၚ လူနာဌာန၊ (ခ) ျပင္ပလူနာဌာန၊ (ဂ) ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စက္၊ (ဃ) Ultra Sound ႐ိုက္စက္၊ (င) ႏွလုံးစမ္းသပ္စက္၊ (စ) CT Scan ၊ (ဆ) ေသြးလွဴ ဘဏ္၊ (ဇ) ခြဲစိတ္ခန္းမေဆာင္၊ (စ်) ေမြးကင္းစေဆာင္၊ (ည) အစည္းအေ၀း ခန္းမေဆာင္၊ (ဋ) ေဆးကုသေဆာင္၊ (ဌ) ေအာက္ဆီ ဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ေပး ပိုက္လိုင္းစနစ္၊ (ဍ) ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ (ဎ) အထူးေရာဂါ ရွာေဖြေရးဌာန၊(ဏ) ရာသီအလိုက္ ျဖစ္တတ္ေသာ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ားဌာန၊ (တ) ေဆးေပး၊ ေဆးေရာင္းဌာန၊ (ထ) ေဆးသိုေလွာင္ခန္းမ်ား၊ (ဒ) သင္ၾကားေရးခန္းမ၊ (ဓ) ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ (န)ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ဖက္စ္၊ ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ား။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...