Monday, November 28, 2011

ျမန္မာျပည္မွ လြဲမွားေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ား

by အား မာန္ on Monday, November 28, 2011 at 11:53pm
 
(Inida Times မွ False signals in Myanmar ကုိ yangonchronicle 2011ဘာသာျပန္ဆုိသည္)
အကယ္၍ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာ ၅၀ စလုံး NLD အႏုိင္ရရွိသည့္တုိင္ က်န္ရွိေသာ အမတ္ေနရာ ၆၀၀ မွာ အစိုးရလုိလားသူမ်ားျဖစ္ရာ NLD အေပၚ အသာတၾကည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေလာင္းေၾကးထပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ(NLD) ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရရွိမည့္ အေနအထားသုိ႔ အနည္းငယ္ နီးကပ္သြားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ အစုိးရက သူမကုိအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမျပဳရုံသာမက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္တာမွ် ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ မဆုတ္မနစ္ေသာ စူးစုိက္မႈ၊ အၾကမ္းမဖက္ ေသာ နည္းလမ္းကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာက်င့္သုံးမႈ၊ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေခါင္းမာတတ္မႈ အစရွိ သည္တုိ႔က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပး လုိက္ရ သည့္ အေျခအေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား က ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ အာဏာကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။

အမွန္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ အသာစီးရရန္ လွည့္ကြက္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဗ်ဴဟာခင္းခဲ့သူမ်ားက ဒီဇုိင္းဆင္ထား ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔ပူးေပါင္းဝင္ေရာက္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေလးအနက္ထားလ်က္ ရွိပါသည္ဟူေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာဆုိမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္သင့္ခံလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာမေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားစြာက်န္ရွိေနပါသည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံေရး အာဏာကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ၎တုိ႔စိတ္တုိင္းက် အရပ္သားအစုိးရတစ္ရပ္ကုိ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ထားသည့္တုိင္ ၎တုိ႔အေပၚသံသယမ်ား ဆက္လက္ရွိေန ၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္အတုိင္းေျပာရမည္ဆုိပါက ၎တုိ႔သည္ အာဏာကုိဆက္လက္ရယူထိန္းသိမ္းထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည့္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မျပဳေသးသလုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံးကုိလည္း လႊတ္ေပးျခင္းမရွိေသးေပ။

မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ သမၼတဟုသတ္မွတ္ထားသူမွာလည္း ယခင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ စြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ႏွင့္ ဟာသ ပညာရွင္ ဇာဂနာအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေလာက္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည့္တုိင္ ေထာင္တြင္း၌ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ထားရ ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉ ဆမွ်က်န္ရွိေနေသးသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမစ္ဆုံေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးလုိက္သည့္တုိင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကတာဝန္ယူတည္ေဆာက္မည့္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းမ်ားစြာမွာ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းကိစၥႏွစ္ရပ္ကုိျပန္လည္အမွတ္ရမိသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာအစုိးရသည္ နာဂစ္ဆုိက္ကလုန္း ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္က ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ေပးသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး အကူအညီမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး အစုိးရတပ္မ်ားဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ၿဖိဳခြင္းရာ၌ လက္မရြံ႕ၾကသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိၾကည့္လွ်င္လည္း အမတ္ေနရာေပါင္း ၆၆၄ ေနရာရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္သည့္ေနရာမွာ ၅၀ မွ်သာျဖစ္ရာ အကယ္၍ NLD သာေနရာစီ အႏုိင္ရရွိမည္ဆုိေသာ္မွ အေသးအဖြဲမွ်သာျဖစ္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ဆုိပါက ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အမူအယာျပမႈသာျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမဟုတ္ေပ။ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကုိ ဗန္းျပၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား အတြက္ အခြင့္ထူးမ်ားကုိဖန္တီးေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သမုိင္း၏အမွန္တရားဘက္မွ ထြက္ရပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အိႏၵိယ၏ ဧရာမၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႀကီးစုိးရာ ျမန္မာျပည္၌ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆမတန္ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ အိႏၵိယဟူသည္ ျမန္မာအတုိက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရုံသာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို International Understanding ဟူေသာအေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Jawaharalal Nehru Award ဆုခ်ီးျမွင့္ ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလကုိၾကည့္လွ်င္လည္း ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္သည္ပင္ အိႏၵိယ၌ ျပည္ေျပးဘဝျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ ‘Freedom from Fear’ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သူမေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္တြင္ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးေခတ္ကာလအတြင္း အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကပုံကုိ လွပေသသပ္စြာေရးသားေဖာ္က်ဴးထားသလုိ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ မည္မွ် အတုိင္းအတာ အထိ ညီညြတ္ခဲ့ၾကပုံကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယသည္ ၁၉၉၃ ေနာက္ပုိင္းကာလမွစ၍ ျမန္မာ့အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအေပၚ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႈမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အေပးအယူမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ အက်ိဳးအျမတ္အားျဖင့္ စစ္အစုိးရက အိႏၵိယျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ခုိလႈံေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ သူပုန္မ်ားကုိရွင္းလင္းေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္မ်ားေပးလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား မိမိဘက္သုိ႔စိတ္ပါလက္ပါျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကုိ လုိက္မမီႏုိင္ေသးေပ။

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းဟူသည္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေန ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္စြာေပါမ်ားေသာ အလုပ္သမားအင္အားစု၊ သစ္ေတာသံယံဇာတမ်ားရွိသလုိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ႏုိင္ေရး အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားကာ ကန္႔ကြက္လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကမွ ႏုတ္ထြက္သြားၾကရသလုိ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၾကရ သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိၾကည့္ပါက ထုိင္း၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ အနည္းငယ္ လုိက္ေလ်ာမႈျပဳလာၿပီး အာဏာကုိ မရမကဖက္တြယ္ထားသည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူအခ်ိဳ႕မွာ ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈျပဳၿပီး ဆင္းရဲသား လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံၾကသည္။ NLD ပါတီဝင္ ေဟာင္း အခ်ိဳ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လမ္းခြဲသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေရး အတြက္ ေဆာ္ၾသၾကသည္။ လတ္တေလာအခင္းအက်င္းကုိၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ရန္သူျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ သားေကာင္တစ္ဦးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

အကယ္၍ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာ ၅၀ စလုံး NLD အႏုိင္ရရွိသည့္တုိင္ က်န္ရွိေသာ အမတ္ေနရာ ၆၀၀ မွာ အစိုးရလုိလားသူမ်ားျဖစ္ရာ NLD အေပၚ အသာတၾကည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေလာင္းေၾကးထပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ဆုိပါက လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာၿပီဟူေသာ ပုံစံမ်ိဳးကုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ခင္းက်င္းျပသလုိၾက ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္လည္း ထြန္းကားေနၿပီ” ဟူသည့္သေဘာမ်ိဳး ေပၚလြင္ လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ ပုိ၍မွန္ေပမည္။ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ‘စံ’ ထားေနသည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတုိလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတုိ ဂ်ကာတာအစိုးရတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး၊ မီေခးလ္ဂုိဘာေခ်ာ့ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံတြင္ ရခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး၊ အာဏာရွင္ FW de Klerk အေနျဖင့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးအရဆုိပါက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရုိး ထုံးစံမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
http://www.dawnmanhon.com/2011/11/blog-post_28.html မွကူးယူပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...