Monday, September 17, 2012

ဗုဒၶဘာသာ၏ ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေလာကဓာတ္ပညာ

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ေလာကဓာတ္နည္းႏွင့္ စံထိုး ခံႏုိင္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု အသားယူၾကရျခင္း၊ ေလာက၀ိဓူက်မ္းက ဆိုတိုင္း ဘုရားေဟာျဖစ္သည္ဟု မယူဆထိုက္ပုံ။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရူၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အနက္၊ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္ အခ်ိဳ႕က ဦးေႏွာက္ကို လုံး၀ အသုံးမျပဳထိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိသည္႔အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္္ေပၚလာ ပါေတာ႔သည္။


က်မ္းကိုးႏွင့္ မျပီးေသာေခတ္

ဤေခတ္သည္ကား ေလာကဓာတ္ပညာ ထြန္းကားေသာေခတ္ျဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ (ေလာကီ) အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည္႔စုံသည္ဆိုသူမ်ားသည္ ျပႆာနာတစ္ခုကို သဘာ၀က်က် စဥ္းစားတတ္ဖို႔ (Scientific Minded) ၾကိဳးစားေလ႔လာၾကရေလသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လွ်င္ မည္သည္႔က်မ္းဂန္က မည္ကဲ႔သို႔ ဆိုသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာ၌ မည္ကဲ႔သို႔ဆိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မူစလင္ျဖစ္လွ်င္ ကိုရန္က်မ္းက မည္ကဲ႔သို႔ဆုိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴျဖစ္လွ်င္ ဥပနစ္ရွဒ္က်မ္းက ဘယ္ကဲ႔သို႔ဆိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အကိုးအကား ေထာက္ျပရုံမွ်ႏွင့္ မွန္ရမည္ဟု တစ္ခါတည္း လက္ခံယုံၾကည္ၾကေသာ ေခတ္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ႔ေခ်။

ေရွးက်ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ။ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မူစလင္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဟိႏၵဴအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လက္ခံေကာင္း လက္ခံၾကေပမည္။

စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္ေသာ အေလ႔အထ ထြန္းကားလ်က္ရွိေသာ ဤေခတ္၌မူကား၊ က်မ္းကိုးမူေလာက္ႏွင့္ လက္ခံၾကေတာ႔မည္ မဟုတ္၊ ထိုက်မ္း၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အဆိုသည္ ေလာကဓာတ္နည္းျဖင့္ သဘာ၀က်ေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပႏုိင္မွသာလွ်င္ ၎က်မ္းအဆုိ၏ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို လက္ခံယုံၾကည္ၾကမည္႔ ေခတ္မ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာေရာ ေလာကဓာတ္ပညာပ္ ေလ႔လာဖူးသည္႔ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေလာကဓာတ္ပညာနည္းျဖင့္ အစမ္းသပ္ခံႏုိင္ဆုံးေသာ ဘာသာၾကီး (Most Scientific Religion) ျဖစ္သည္ဟူ၍ အသားယူလ်က္ရွိၾကရသည္။

ဆိုလိုရင္းမွာ မည္သည္႔ အျခင္းအရာ (ဘာသာေရးလည္းပါ၀င္သည္) ကို မဆို သဘာ၀လည္းဟူေသာ ေပတံျဖင့္ တုိင္းတာရမည္။ ခ်ိန္ထုိးရမည္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရွိ၏ ။ ကာလမသုတ္၌ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူျခင္းမွာလည္း ဤသေဘာပင္ သက္ေရာက္၏ ။

သို႔စဥ္လ်က္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ႏွလုံးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေဆာင္းပါးကုိကန္႔ကြက္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ၊ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားကို ေလာကဓာတ္ (ဘဘာ၀) နည္းျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးဖို႔မလို ေလာကဓာတ္နည္းမ်ားသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး ၾကည္႔ရမည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ ခရစ္ယာန္ကလည္း သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ ခ်ိန္ထုိးရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴကလည္း ဥပနစ္ရွဒ္က်မ္းၾကီးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မူစလင္ကလည္း ကိုရန္က်မ္းျဖင့္ ခ်ိန္ထုိးရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးဆိုၾကေပလိမ္႔မည္။

ဤကဲ႔သို႔ အသီးသီးဆိုၾကျခင္းပင္လွ်င္ နည္းလမ္းမက် (သဘာ၀မက်)ဟု ကြ်ႏု္ပ္နားလည္သည္။

အမွန္စင္စစ္မွာ ေလာကဓာတ္နည္း (သဘာ၀နည္း) သည္ သာလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပႆာနာဟူသမွ်ကို တုိင္းတာရမည္႔ ေပတံၾကီးသဖြယ္ ျဖစ္သင့္ေပသည္။

(ဗုဒၶ၏ စကားေတာ္မွန္ခဲ႔လွ်င္လည္း ေလာကဓာတ္နည္းျဖင့္ ေပတံထိုးျခင္း ခံႏုိင္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယုံၾကည္သည္)

ေရႊဥေဒါင္း၏ ဗုဒၶဘာသာ၏ ရႈေထာင့္မ်ား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား


-- 

Inline image 1http://www.facebook.com/groups/Myanma.ArunThit.Org/

★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★.★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚


ညီေလး ကိုဂ်က္ဂါ ေရ..

တစ္ခါ က လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္က အိုင္းစတိုင္းဆီ ကို လာ တယ္။ သူေမးတာ က ဆရာႀကီးခင္ဗ်ာ..ဗီထိုဘင္ ရဲ႕ န၀မေျမာက္ဆင္ဖိုနီ ကို ရုပေဗဒ က အသံလိႈင္းေဗဒ (Acoustics) နဲ႕ မ်ား အေသးစိတ္ ရွင္းျပလို႕ ရမလား..ရယ္လို႕ ပါ။ ဒီေတာ႕ အိုင္စတိုင္း က ေျပာ တယ္..အင္း..ရွင္းျပလို႕ေတာ႕ ရ သကြ..ႏို႕ေပမဲ႕ ရွင္းျပလိုက္တဲ႕ အခါ မွာ အဲဒီ အရာ ဟာ ဗီထိုဘင္ ရဲ႕ န၀မေျမာက္ဆင္ဖိုနီ လဲ မဟုတ္ေတာ႕ဘူး ကြ။ လို႕ ေျပာသတဲ႕။ တကယ္ေတာ႕ ဗီထိုဘင္ ရဲ႕ န၀မေျမာက္ဆင္ဖိုနီ က ႏွလံုးသား နဲ႕ ခံစား နားလည္ ရမွာ ပါ..။ သိပၸံ ပညာ က မျမင္ႏိုင္တဲ႕ အရပ္ပါပဲ။ ကေလးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ၀မ္းနည္းမႈ ကို သိပၸံပညာ က ေ၀ေ၀ဆာဆာ ရွင္းျပႏိုင္ေပမဲ႕ ဒီ ကေလးရဲ႕ ႏွလံုးသာ ႏုႏုေလး ဟိုး အတြင္းဆံုး အလႊာ ကို သိပၸံပညာ က ဘယ္ေတာ႕ မွ မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ဒါကို စိတၱေဗဒ မွာ Qualia လို႕ ေခၚတယ္..။ လူသား ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ အာရုံခံစားမႈ အႏုပညာ ကိုယ္က်င္႕တရား နဲ႕ ဘာသာေရး အသိဥာဏ္ ေတြ အားလံုး ရဲ႕ နယ္ပယ္..ကိုယ္႕၀မ္းနာ ကိုယ္သာသိ ေတြ ရဲ႕ နယ္ပယ္ ပါပဲ။

ဒါေၾကာင္႕ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း ရဲ႕ အဆို ကို ကန္႕ကြက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးေျပာသလို...((အမွန္စင္စစ္မွာ ေလာကဓာတ္နည္း (သဘာ၀နည္း) သည္ သာလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပႆာနာဟူသမွ်ကို တုိင္းတာရမည္႔ ေပတံၾကီးသဖြယ္ ျဖစ္သင့္ေပသည္။))..ဆိုတာ ဘယ္နည္း နဲ႕ မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာသာတရား ေတြ နဲ႕ သိပၸံပညာ ေတြ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ႕ နယ္ပယ္ နဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေတြ က တစ္ကမၻာစီ တစ္ဘာသာစီ ျဖစ္လို႕ ပါပဲ။

သိပၸံ ရဲ႕ လုပ္ထံုး က အခ်က္အလက္ေတြ ကို စုေဆာင္းတယ္..တိုင္းတာသတ္မွတ္တယ္..ၿပီးေတာ႕ အႏုမာနေတြ တည္ေဆာက္တယ္..ဒါေတြ ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည္႔တယ္..အခ်က္အလက္နဲ႕ မကိုက္ ရင္ အႏုမာန ကို ျပန္ျပင္ တယ္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ နဲ႕ကိုက္ညီသြားတဲ႕ အႏုမာန ကို သီအိုရီ အျဖစ္ထုတ္ယူ တယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေရွ႕ စစ္ေဆးခံဖို႕ ခ်ျပရတယ္..။ ျငင္းဆိုမႈေတြ ထပ္မံ စမ္းသပ္မႈေတြ ကို ရင္ဆိုင္ရတယ္..။ သီအိုရီ က အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးခံႏိုင္ဖို႕ လိုသလို  တိက်တဲ႕ ေဟာကိန္း Predictions ေတြ ကို လဲ ေပးႏိုင္ရတယ္။ ဒါေတြ အားလုံးမွန္မွ သိပၸံသီအိုရီ တစ္ခု ဟာ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ အၿမဲထာ၀ရမွန္တဲ႕ သစၥာ လို႕ မယူဆ ပါဘူး။ မွားေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသေရြ႕ ယာယီ အားျဖင္႕ မွန္ေနတဲ႕ အမွန္တရားလို႕ ပဲ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕ ဗုဒၶဘာသာ မွာ ရွိ တဲ႕ အနက္ရိႈင္းဆံုး ေဗာဓိဥာဏ္ အေတြ႕ အႀကံဳ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွာ ရွိတဲ႕ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္မွာ လင္းပြင္႕ျခင္း Illumination ေတြ နဲ႕ အစၥလာမ္ ဆူဖီသူေတာ္စင္ႀကီးေတြ ရဲ႕ အတၱခ်ဳပ္ၿငိမ္း ဘုရားထံ ေမြးဖြား ရတဲ႕ ဖနာ=ဗကာ နဲ႕ ဟာကီကတ္ အေတြအႀကံဳေတြ က သိပၸံပညာ ကို လြန္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ႕ မွ သိပၸံနည္းမက်ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ ဓမၼ ကိုယ္ ႏွလံုးသား နဲ႕ သိျမင္ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံပညာ မွာ ဖယ္ထုတ္ထားရတဲ႕ အရာေတြ ျဖစ္တဲ႕ ခံစားမႈ ေတြ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ ေတြ က ဘာသာတရားေတြ ရဲ႕ ၀ိညာဏ္ေတြ ႏွလံုးသည္းပြတ္ေတြ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ မပါရင္ ဘာသာတရား လမ္းကို ေလွ်ာက္လို႕ မရႏိုင္ဘူး။ ဘာသာေရး အသိအလင္း က သိပၸံပညာ ရဲ႕ ဓမၼ ဓိ႒ာန္ အမွန္တရားမ်ိဳး မဟုတ္လို႕ ပါ။ ဒါက သိပၸံ နဲ႕ ဘာသာတရားေတြ ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး အဟ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႕ ဘာသာတရားတစ္ခု ရဲ႕ အမွန္တရား ကို ေလာကဓါတ္သိပၸံ နဲ႕ တိုင္း တာ လို႕ မရသလို ဘာသာတရားတစ္ခု ရဲ႕ အမွန္တရား ကို တစ္ျခား ဘာသာတရား တစ္ခု နဲ႕ လဲ တိုင္းတာလို႕ မရပါဘူး။သူ႕ယံုၾကည္ခ်က္ နဲ႕သူ သူ႕ စံ နဲ႕ သူ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႕ သိပၸံပညာ မွာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီတဲ႕ အႏုမာန ေတြ ကို ယတိျပတ္ပယ္ထုတ္လို႕ ရေပမဲ႕ ဘာသာတရားေတြ က ခံစားသိ နဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ရဲ႕ နယ္ပယ္ျဖစ္လို႕ အျမင္တိုင္းဟာ သူ႕တန္ဖိုးနဲ႕ သူလို႕ ပဲ ဆို ရေပမယ္..ဗုဒၶဘာသာေပတံ ကို ကိုင္ၿပီး အစၥလာမ္ ကို မွားတယ္ ေျပာ မရသလို အစၥလာမ္ ေပတံ ကို ကိုင္ၿပီး ဟိႏၵဴ မွားတယ္လို႕ လဲ ေျပာ မရျပန္ဘူး။ ဘာသာေရး က ကိုယ္တိုင္ က်င္႕သံုးအားထုတ္ လို႕ ခံစားသိျမင္ရတဲ႕ မိမိ အတြင္းအဇၥ်တၱ နဲ႕ လံုး၀သက္ဆိုင္လို႕ပါ။ 
ဒါေပမဲ႕ မ်က္ျမင္ဗဟိဒၶ ရုပ္ေလာကႀကီး နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ႕ နယ္ပယ္ေတြ မွာ ေတာ႕ ဘာသာေရး ဟာ သိပၸံ ကို ေနရာေပးသင္႕ၿပီလို႕ ထင္ပါတယ္။ ရူပေဗဒ ဓါတုေဗဒ နကၡတၱေဗဒ ဘူမိေဗဒ ဇီ၀ေဗဒ သတၱေဗဒ စတဲ႕ သိပၸံေဗဒ အသီးသီးဟာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ႕ လူ႕အသိပညာ ဘ႑ာတိုက္ႀကီး ကို ျဖည္႕ဆည္းေပးခဲ႕ ၾကၿပီ ျဖစ္လို႕ ဒီ အေၾကာင္း အရာ ေတြ မွာ ေတာ႕ ဘာသာတရား ေတြ က အေလွ်ာ႕ေပးၾကရမယ္။ ဥပမာ မ်က္ျမင္ ကမၻာႀကီး ရဲ႕ သက္တမ္း ကို သိခ်င္ရင္ ဘူမိေဗဒ ကို သာ ေလ႕လာပါ..ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ က်မ္းေတြမွာ သြား ရွာ မေနပါနဲ႕ ေတာ႕ လို႕ ဆို လို ခ်င္တာပါ။ လူသား ေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ေလ႕လာခ်င္ရင္ လဲ ထို နည္းတူပဲ ဇီ၀ေဗဒ သတၱေဗဒ စတဲ႕ သိပၸံေဗဒ ကို ပဲ ေလ႕လာ ၾကရလိမ္႔မယ္။ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္ေတြ ရဲ႕ အဆို ေတြ ကို ထည္႕မစဥ္းစားပါနဲ႕ ေတာ႕။
ဘာသာေရး က ေပးတဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ ဆုလာဘ္ က လူ႕ ႏွလံုးသား ရဲ႕ အဇၥ်တၱ ေျပာင္းလဲ ေရး နဲ႕ စိတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းလြတ္ေျမာက္ေရး ေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ က႑ေလး တစ္ခု နဲ႕ တင္ ဘာသာတရားေတြ ဟာ လူ႕ ေလးျမတ္ပူေဇာ္မႈေတြ နဲ႕ ထိုက္တန္တယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္။ သိပၸံ ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ကို ဘာသာေရး ရဲ႕ ႏွလံုးသား နဲ႕ ေပါင္းစပ္ေပးမွ သာ လူသားရဲ႕ ၿပီးျပည္႕စံုတဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ ျမင္မိပါေၾကာင္း။
Lynn Htet Swe

ပညာရွင္
Albert Einstein (အိုင္စတိုင္း)
အနာဂါတ္ဘာသာတရားသည္ စၾက၀ဠာဘာသာတရား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ၄င္း
သည္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေက်ာ္လြန္
၍ သဘာ၀ႏွင့္ေလာကုတၱရာတရားမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ အေပၚ၌ တည္ေသာ
ဘာသာတရားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထိုအဂၤါမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာတရား ျဖစ္၏ ။ ေနာင္တြင္ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဘာသာ
တစ္ခုသာလွ်င္ လူ႔ေလာကတြင္ တည္ရွိလာရမည္ျဖစ္၏ ။

အိုင္းစတုိင္းက ဒီလိုေလ့လာပီးေသေသခ်ာခ်ာၾကီးူရွင္းျပထားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေလးကိုဖတ္ပီး ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတရားကိုေလးေလးနက္နက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါလို႕ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။
ChAW Kalayar chawkalayar80@gmail.com

ညီမေလး ေခ်ာကလ်ာ..

ဒီ အဆိုအမိန္႕ ကို အကိုလဲ ဟိုနား ဒီနားမွာ ေတာ႕ ေတြ႕ဖူး ပါရဲ႕။ အိုင္းစတိုင္း က တကယ္ေျပာခဲ႕ တာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတဲ႕ အေထာက္အထား ေတာ႕ မေတြ႕ ရပါ။ ေျပာခဲ႕တယ္ဆိုလဲ အိုင္းစတိုင္း ကိုယ္တိုင္ က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ႕တယ္ဆို ရင္ေတာ႕ ဒီ အဆို က ပိုေလးနက္ႏိုင္ပါတယ္။ သိပၸံပညာ ပေဂးႀကီးေတြ ရဲ႕ အဆိုအမိန္႕ ဆိုၿပီး ဘာသာတရားေတြ ကို ပြဲထုတ္ တာ ေတြ လဲ မဆန္းလို႕ ပါပဲ။ အိုင္းစတိုင္း ကိုယ္တိုင္ က ေတာ႕ လြတ္လပ္တဲ႔ ဂ်ဴး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ပဲ ေနသြား ခဲ႕ ပါတယ္။ အိုင္းစတိုင္း အေလးစားဆံုး ဒႆန ပညာရွင္ က ေတာ႕ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး ဒႆနပညာရွင္ႀကီး Baruch Spinoza ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ အဆို ထဲ မွာပါတဲ႕  ...((ထာ၀ရဘုရားႏွင့္မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ သဘာ၀ႏွင့္ေလာကုတၱရာတရားမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ အေပၚ၌ တည္ေသာ ဘာသာတရား)) ဆို တာ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္တာကို မျငင္းလိုပါ။ ဒါေပမဲ႕ ဒီႏႈန္းစံ နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ႕ ဘာသာ ဘယ္ဘာသာမ်ား ရွိပါလိမ္႕ လို႕ စိစစ္ၾကည္႕ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ က လက္ေတြ႕က်မႈ နဲ႕ သဘာ၀သိပၸံနည္းက်မႈ ေတြ ကို အၿမဲတမ္း ေရွ႕တန္းတင္ခဲ႕ တဲ႕ ဘာသာႀကီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ မွာ ေရာ....((မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား)) ဆို တာ ေတြ ရွိမေနဘူးလား။ ေစ႕ေစ႕ေတြးရင္ ေရးေရးေပၚမယ္ နက္နက္ေလ႕လာၾကည္႕ရင္ ဗုဒၶဘာသာစာေပက်မ္းဂန္ေတြ ရဲ႕ နယ္ပယ္ မွာ လဲ ((မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား)) ဆိုတာ ေတြ က ဒင္းၾကမ္း ျဖစ္ေနတာ ကို ေတြ႕ ရ မွာ ပါ။ ဒါက ဘာသာေရးေတြ ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ သာ ျဖစ္လို႕ ဗုဒၶဘာသာ အတြက္လဲ ခၽြင္းခ်က္ မရွိပါ။ 

ေအာက္ပါ အဆိုအမိန္႕ အနည္းငယ္ ကို ေလ႕လာၾကည္႕ ပါ။ ဒါေတြ ကို မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား မဟုတ္လို႕ ၀န္ခံႏိုင္သူ တစ္ေယာက္တစ္ေလ ေလာက္ ကို ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။
 • ဗုဒၶသည္ ၂၀ အသေခ်ၤကာ လ တည္း က မိန္းမ ဘ၀ ျဖင္႕ ဘုရားဆု ကို ပန္ခဲ႕၏။
 • ေလး အသေခ်ၤ ႏွင္႕ ကမၻာ တစ္သိန္း ပါရမီ ျဖည္႕ က်င္႕ မွ ဘုရား အျဖစ္ကို ရေလ၏။
 • ဗုဒၶ ၏ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ သည္ သိစရာ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် ကို မခၽြင္းမခ်န္ အကုန္အစင္ သိျမင္ႏိုင္၏။
 • ဗုဒၶ ၏ ရူပကာယ မွ ေသြးမထြက္ႏိုင္။
 • ဗုဒၶ ၏ သကၤန္း ႏွင္႕ ကိုယ္ခႏၶာ ဘယ္အခါမွ မထိ။
 • ဗုဒၶ ၏ အား သည္ လူသားေပါင္း သန္း တစ္ေသာင္း ႏွင္႕ ညီ၏။
 • ဗုဒၶ ၏ ရူပကာယ သည္ အလို ရွိလွ်င္ စၾက၀ဠာအျပည္႕ ေဖါင္းကား ႏိုင္၏။
 • ျမင္႕မိုရ္ေတာင္သည္ ယူဇနာေပါင္း ၂၄၀၀၀၀ (မိုင္ေပါင္း ၂၈၈၀၀၀၀ ) ျမင္႕ေသာ ေတာင္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ေန ႏွင္႕ လ အခ်င္း တို႕ သည္ ၁၂ မိုင္ သာ ကြာ ၏။
 • စိတ္ သည္ လက္ဖ်စ္တစ္တြက္တြင္ ကုေဋ တစ္သိန္း ျဖစ္ခ်ဳပ္၏။
 • ရဟႏၱာ သည္ ဘ၀ အသစ္ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေပၚေတာ႕ ေပ။
 • အသညသတ္ျဗဟၼၼၼၼာ သည္ ရုပ္သာ ရွိ ၿပီးစိတ္မရွိေခ်။ ကမၻာ ၅၀၀ အသက္ရွည္၏။
 • အရူပျဗဟၼာ တို႕ သည္႕ စိတ္သာ ရွိၿပီး ရုပ္မရွိေခ်။ ကမၻာ ၈၄၀၀၀ ထိ အသက္ရွည္၏။ 
 • ေနမိမင္း သည္ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲျပည္သို႕ ေရာက္ခဲ႕၏။
 • ဘူရိဒတ္သည္ နဂါး ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားကိုက်င္႕ ဥပုသ္ေစာင္႕ ၏။
 • သစၥာဆို ေသာေၾကာင္႕ သိၾကားမင္းကယ္တင္သျဖင္႕ သု၀ဏၰသာမ သည္ အသက္ရွင္ရ၏။
 • ေသာတာပန္ သည္ အပယ္ဘံု သို႕ မက်ေရာက္ေတာ႕ ေခ်။ (၇) ဘ၀ အတြင္း ဇာတိသစ္ ခ်ဳပ္၏။
ဒါေတြ က သာမန္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ႕ အရာေတြ ျဖစ္လို႕ လက္ခံယံုၾကည္တယ္ဆိုလဲ က်မ္းကိုးျပဳ ၿပီးေတာ႕ မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံရမဲ႕ အေၾကာင္း အရာ ေတြ ပါ။ ဒီေနရာ မွာ ေတာ႕ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားနည္းတူပဲ ယံုၾကည္မႈ နဲ႕ က်မ္းဂန္အစဥ္အလာ သင္ၾကားမႈ ေတြ ကိုပဲ အားထားရမွာ အမွန္ပါ။ ဘာသာေရး အမွန္တရားဆိုတာ ေတြ က လူ ပိစိေကြးေလး က ဘယ္လို မွ မတိုင္းတာ ႏိုင္လို႕ ပါပဲ။ ယံုၾကည္မႈ ကို အားထား လို႕ ကိုယ္တိုင္ က်င္႕ႀကံရင္း ကိုယ္တိုင္သိလာ ရမဲ႕ အရာ ေတြ ပါ..ဒါက ဘာသာတရားတိုင္း အတူတူ ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ႕ (( ေနာင္တြင္ သဘာ၀တရားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဘာသာတစ္ခုသာလွ်င္ လူ႔ေလာကတြင္ တည္ရွိလာရမည္ျဖစ္၏ ။)) ဆို တာ က လဲ အိုင္းစတိုင္း လုိ ဥာဏ္ႀကီးသူ က မေျပာေလာက္တန္ရာ ဘူး လို႕ ထင္ပါတယ္။ ေလာက မွာ ဘာသာတရားတစ္ခုတည္း ရွိေအာင္ အတင္းလုပ္ယူလို႕ မရ ပါဘူး။ God ရဲ႕ ပံုစံ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကို ကိုးကြယ္တဲ႕ ဘာသာ၀င္ေတြ က ကမၻာ႕ လူဦးေရ ရဲ႕ ၈၀% (သန္း ၅၅၀၀) ေလာက္ ရွိေနေပမဲ႕ ဒီ အုပ္စုေတြ ထဲ မွာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘာသာေရး အစု ေတြ ကြဲ ေနပါေသးတယ္။ အိုင္းစတိုင္းေျပာတဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုတာ သန္း ၄၀၀ မျပည္႕ ပါ..။ ေလာကရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ မဟာဘာသာႀကီးျဖစ္လာဖို႕ထက္ ကြယ္ေပ်ာက္မသြားေအာင္ေတာင္ မနည္း က်ားကန္ေနရပါတယ္။ လူေတြ က ဘာသာတရားေတြ ကို ကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာ သဘာ၀တရား နဲ႕ ကိုက္ညီလို မဟုတ္ပါ..။ လူႏွလံုးသား ကို သဘာ၀တရား က မေပးႏိုင္တဲ႕ ၀ိဥာဥ္ခြန္အား ေပးလို႕ ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာတရား ကိုယ္တိုင္ က သဘာ၀လြန္ကိစၥႀကီး ျဖစ္လို႕ ပါပဲ။ ဒီေတာ႕ လူ႔ႏွလံုးသားေတြ အဆင္ကြဲ သေလာက္ လူ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပား သေလာက္ ဘာသာတရားေတြ က လဲ အဆင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႕ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနၾက ဦးမယ္ဆိုတာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
Lynn Htet Swe

ဗုဒၶဟာ မိန္းမဘ၀ကေန ဘုရားဆုကိုပန္ခဲ့တယ္ိလို႕ေတာ့မေလ့လာဘူးပါဘူး။ ပန္ခဲ့ရင္လဲ စိတ္နဲ႕ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏႈတ္နဲ႕ပန္ခဲ့တာက ဒီပင္ကရာဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွစပန္တာပါ။ ညီမတို႕ဗုဒၶဘာသာမွာ မိန္းမေယာက္က်ား ဘုရားဆုကိုပန္လို႕ရပါတယ္။ ဒါပင္မဲ့ဘုရားကေယာက္က်ားဘ၀မွျဖစ္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ဘုရားျဖစ္ခ်င္ေသာအမ်ိဳးေကာင္းသမီးသည္ ေယာက္က်ားဘ၀ေရာက္ေအာင္အရင္အားထုတ္မယ္။ ေယာက္က်ားဘ၀ေရာက္ရင္ ဘုရားေလာင္းေတြျဖည့္က်င့္မယ့္ပါရမီေတြကိုျဖည့္က်င့္မယ္။ ျမတ္စြာဘု၇ားကလဲ အက်င့္သီလနဲ႕ျပည့္စံုေသာအမ်ိဳးသမီးသည္အက်င့္သီလနဲ႕ မျပည့္စံုတဲ့အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ျမင့္ျမတ္၏လို႕ေဟာထားပါတယ္။ ဘုရားအျဖစ္ကိုေ၇ာက္ဖို႕ကလဲ ပါရမီျဖည့္ပံုခ်င္းကြာပါေသးတယ္။ အကိုကေဂါတမဘုရားအေၾကာင္းဘဲေလ့လာဘူးဖုိ႕ထင္ပါတယ္။ သိစရာမွန္သမွ်ကိုမၾကြင္းမက်န္သိေတာ္မူတယ္ဆိုတာအၾကြင္းမရွိမွန္ပါတယ္။ သူဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာျဖည့္ခဲ့တဲ့ပါရမီ ပါရမီမွာ လံု႕လပါရမီကအစေနာ္ဘယ္ပညာဘဲသင္သင္ၾကိဳးစားသင္တာသူမ်ားေက်းဇူးသိတက္တာ ဒီအဆက္ဆက္က ေလ့လာသင္ယူက်င့္သံုးခဲ့သမွ်ဟာ ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာ ဘုရားညဏ္နဲ႕ေပါင္းပီး ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ေတြေၾကာင့္ လဲ အထိအခိုက္မရွိျဖစ္တယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္သေဌးျဖစ္မဲ့ကံပါတဲ့သူဟာ ငယ္စဥ္အၾကိမ္ၾကိမ္စြန္႕ပစ္ခံရေသာ္လဲမေသတဲ့အက်ိဳးကိုရသလို။ အဲဒါက ေလာကၾကီးျဖစ္တည္မႈကိုေဖာ္ျပတဲ့ နွစ္ဆယ့္ေလးပစ္စည္းလို႕ေခၚတဲ့ပငြန္းတရားကိုေလ့လာရင္သိႏိုင္ပါတယ္။ ေလာကထဲမွာလဲ ေလ့လာျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ကျမန္လားမျမန္လားဆိုတာ အကိုတရားထိုင္ၾကည့္ရင္သိလာလိုက္မယ္။ တရားထိုင္တယ္ဆိုတာျငိမ္ျငိမ္ေလးတိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာမွာေနပီး နွေခါင္းထဲေလ၀င္တာ ေလထြက္တာအသက္ရႈတာသြင္းတာကို သတိေလးကပ္ေနရင္စိတ္ဘယ္ေလာက္ျမန္လဲအဖမ္းရခက္လဲသိလာလိုက္မယ္။ ညီမရဲရဲၾကီးေျပာနိုင္တာကေတာ့အကိုေျပာတာေတြအားလံုးဟာ သာမန္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလက္လွမး္မွီတဲ့အခ်က္ေတြပါဘဲ။ 
အိုင္းစတိုင္းကလဲ အေမရိကန္တက္ကသိုလ္ရဲ႕ေဟာေျပာပြဲမွာေျပာခဲ့တာအမွန္ပါဘဲ။  ညီမကအိုင္းစတုိင္းေျပာတာကိုျပန္ေျပာခ်င္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္လို႕လဲ မယံဳၾကည္ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ေလာကၾကီးဟာမတည္ျမဲေသာတရားသာအမွန္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ပီးရင္ပ်က္ရမယ္ဆိုတဲ့ဘုရားေဟာကိုအၾကြင္းမဲ့လက္ခံလို႕ပါဘဲ။ ဒါေတြကိုအၾကြင္းမဲ့သိတဲ့ျမတ္စြာဘဳရားဟာလူတုိင္းကို ငါ့ဘာသာဘဲကိုးကြယ္ရမယ္ ငါ့ဘာသာဘဲကိုးကြယ္ေအာင္လုပ္ၾကရမယ္။ ငါ့ဘာသာမကိုးကြယ္တဲ့သူဟာငရဲက်မယ္လို႕မေဟာခဲ့ဘူး။ သူမ်ားကိုလႈရင္ကိုယ္လဲျပန္ရမယ္။ သူမ်ားကိုမေကာင္းတာလုပ္ရင္ကိုယ္လဲခံရမယ္။ အက်ိဳးတ၇ားတုိင္းမွာအေၾကာင္းတရားရွိတယ္လို႕ရွင္းရွင္းေလးလမ္းညႊန္ျပခဲ့တယ္။ လူေတြက်င့္သံုးရမဲ့အေျခခံငါးပါးသီလကိုေဟာခဲ့တယ္။ လူေတြဘာေၾကာင့္အသက္ရွည္ရလဲအသက္တုိရလဲ ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာဆင္းရဲကြာျခားလဲ။ ကံအက်ိဳးေပးေတာင္ ေနာက္ဆံုးမွျဖစ္ပီး ပထမဆံုးကပ္ပီး အက်ိဳးေပးတဲ့ကံစသည့့္ျဖင့္အက်ိဳးေပးတဲ့အခ်ိန္နဲ႕အက်ိဳးေပးပံုေတြကိုေသခ်ာရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဟာျခင္းျဖင့္ မေကာင္းတာလုပ္ပီး ခ်မ္းသာေနတာေတြစသည္ျဖင့္လူေတြနားမလည္နိုင္တဲ့အရာေတြကို ေသခ်ာရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ရည္မွန္းပီး ရွခိုးပဴေဇာ္ထုိက္ပါတယ္။

ChAW Kalayar chawkalayar80@gmail.com

ညီမေလး ေခ်ာကလ်ာ..
ညီမေျပာတာ ေတြ အားလံုး နီးပါး က ညီမေလး သင္ၾကားခံခဲ႕ ရတာ ညီမေလး ယံုၾကည္ခဲ႕ တာ ေတြ ပါပဲ။ ဒါေတြ ရဲ႕ အမွန္တရား က မိမိ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ႕ ဘာသာတရားရဲ႕ ေဘာင္ထဲ မွာ ပဲ ရွိတယ္။

ဥပမာ- ဘုရား က ေယာက်ာ္း မွ ျဖစ္မယ္ လို႕ ညီမ က ေျပာတယ္။ ဒါက အဆို တစ္ခု ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီ အဆို အမွန္ အမွား ကို ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ေတြ မပါပဲ နဲ႕ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ မပါပဲ နဲ႕ ညီမ ဘယ္လို သက္ေသျပမလဲ။ မိန္းမ က ယုတ္ညံ႕ လို႕ ဘုရား မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆို တာ ကို ဘယ္လို အခိုင္အမာ ေျပာ မလဲ။
ေအာက္ပါအဆို ေတြ ကို ၾကည္႕ ပါ။

 • ဗုဒၶရွင္ေတာ္ အေလာင္းအလွ်ာ ဟာ တုသိတာ နတ္ျပည္ က ေန ၾကည္႕ျခင္းႀကီး ၅ ပါး နဲ႕ ၾကည္႕လို႕နတ္သက္ေၾကြၿပီး မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းၾကာတိုက္ မွာ ကိန္းေတာ္မူတယ္။
 • ခရစ္ေတာ္ ကို ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္သူတို႕ ဟာ ေသလြန္ေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းခံ ရၿပီး ထာ၀ရ အသက္ကို ရရွိမယ္။
 • တမန္ေတာ္မိုဟာ မက္ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။
ဒီ အဆို ေတြ အားလံုး ဟာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ မပါပဲ နဲ႕မွန္တယ္ မွားတယ္ ဆို တာ ဘယ္လို မွ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ႕ အရာေတြ ျဖစ္တယ္။ ယံုၾကည္မႈ သက္သက္ ေတြ ျဖစ္တယ္။ ယံုၾကည္လြန္းေတာ႕ အမွန္တရားစစ္စစ္ ျဖစ္တယ္ လို႕ ထင္ၾကတာ ဓမၼတာပဲ။ 
ဒီေတာ႕ ညီမေလး ေျပာတဲ႕ ((ညီမရဲရဲၾကီးေျပာနိုင္တာကေတာ့အကိုေျပာတာေတြအားလံုးဟာ သာမန္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလက္လွမး္မွီ တဲ့အခ်က္ေတြပါဘဲ။)) လို႕ ဆိုတဲ႕ အခ်က္ ကို အကို မအံ႕ၾသေတာ႕ ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ က ဗုဒၶစာေပ က ပံုေဖာ္ထားတဲ႕ ေလာကထဲ မွာ ေနၾကတယ္ ျမင္ၾကေတြးၾကတဲ႕ အခါ...ဒါေတြ က သူတို႕ အမွန္တရား ေတြ ျဖစ္ရမေပါ႕..ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ က ဒီလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အလားတူပဲ တျခား ေသာ ဘာသာတရားေတြ လဲ သူတို႕ ေလာက နဲ႕ သူတို႕ ပဲ ေပါ႕။ သူတို႕ အမွန္တရားေတြ နဲ႕ သူတို႕ ပဲ ေပါ႕။
တစ္စံုတစ္ရာ ကို ယံုၾကည္ေနတယ္ ဆို တာ နဲ႕ မိမိ ကိုယ္တိုင္ပိုင္းျခားဆုန္းျဖတ္သိျမင္တယ္ ဆို တာ ႏွစ္ခု က မိုး နဲ႕ ေျမလို ကြာေ၀းပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည္႕ ပါ..။ ညီမ အသိ ေတြ ဟာ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ဗဟုသုတ ေတြ လား...ကိုယ္တိုင္သိေတြ လား....ဆိုတာ။
ဥပမာ ညီမေလး က ကမၼနိယာမ ကို လက္ခံတယ္..အဘိဓမၼာ ေတြ က သင္ျပတဲ႕ အတိုင္း ျမင္တယ္ ဆို ပါစို႕။ ဒီလို ျမင္ ေန တာ ဟာ ညီမေလး ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ဗဟုသုတ ေတြ လား...ကိုယ္တိုင္သိေတြ လား....ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္႔။ ကမၼနိယာမ အလုပ္လုပ္ ေနပံု ကို ကိုယ္တိုင္ မခၽြင္းမခ်န္ သိ တယ္ လို႕ ဆို ႏိုင္တဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရွိ ရင္ ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။ ရူပေဗဒပညာ မွာ ေျမဆြဲ အား ကို သက္ေသျပႏိုင္သလို...ကမၼနိယာမ ကိုမယံုၾကည္သူ မသိျမင္သူ တစ္ေယာက္ ကို လက္ခံလာ ေအာင္ သက္ေသျပဳ ေျပာ ျပႏိုင္ဖို႕ ေတာ႕ လို တယ္ ေနာ္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ကမၼနိယာမ ကိုယံုၾကည္ေနမႈ နဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အင္ရွာအလႅာဟ္ ကို ယံုၾကည္ေနမႈ က အေျခခံအားျဖင္႕ ဘာထူး ပါသလဲ..။ အေၾကာင္း အရာ ကို မဆိုလို ဘူး ေနာ္။ အသိတရားရဲ႕ အေျခခံ ကို ဆို လို တာပါ။ ဒီ အသိေတြ ဟာ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ဗဟုသုတ ေတြ လား...ကိုယ္တိုင္သိေတြ လား....ဆိုတာ ျပန္ေတြးၾကည္႕ပါလား ညီမေလး ေရ။

Lynn Htet Swe 

သာမန္သိမဟုတ္ပါဘူးအကိုကိုယ္ေတြ႕သိပါ။ ညီမဟာ တရားကိုေလ့လာၾကည့္တယ္ထုိင္ၾကည့္တယ္။ ေလာကကိုဆင္ျခင္ၾကည့္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့တာနဲ႕က်င္ခဲ့တာေတြယွဥ္ထိုးၾကည့္တယ္။ တရားကိုဆင္ျခင္ၾကည့္ထုိင္ဘူးတဲ့အက်ိဳးေၾကာင့္ ေလာကၾကီးမွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနရင္း ျဖစ္ပီးပ်က္သြားတာေတြ ဆင္ျခင္မိတယ္။ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာေလာဘေလး တက္တက္လာတာကုိလဲသတိထားမိတယ္။
မိန္းမကယုတ္ညံ႕လို႕ဘုရားမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားျဖစ္ဖို႕ဘ၀မွာက်င့္ရမွာက တရားစစ္မွန္ကိုရွာဖို႕ ေတာေတာင္ထဲလွည့္မိတဲ့အခါ မိန္းမဘ၀ဟာဘယ္လိုမွအဆင္မေျပဘူး။ မိန္းခေလးေတြရဲ႕တည္ေဆာက္ပံုသဘ၀အရ ခံစားရတဲ့ မိန္းမဒုက္ခေ၀ဒနာေတြလဲရွိသလို။ ေယာက္က်ားေတြကမိန္းမျမင္ရင္ပစ္မွားဖို႕ဘဲေတြးၾကတာမ်ားတာကိုး။ ပီးေတာ့တရားစစ္ေတြ႕ပီးေဟာေျပာတဲ့အခါလဲ အခက္အခဲေတြရွိမယ္။ အဲဒီေတာ့ေယာက္က်ားဘ၀သာပိုသင့္ေတာ္လို႕ ေယာက္က်ားဘ၀နဲ႕သာဘုရားျဖစ္ၾကတာပါ။ ညီမတို႕ဗုဒၶဘာသာမွာ မိန္းမေတြကိုယုတ္ညံ႕တယ္လို႕မသက္မွတ္လို႕ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ထိေမာင္မယ္စံဳဘုရားဖူးတရားနာႏိုင္ၾကတယ္။ ဘုရားေစတီအထက္ပစ္စယံကိုမတက္ခုိင္းတာကေတာ့ ဘုရားေတြရဲ႕တည္ေဆာက္ပံုအရ ျပဳတ္က်တာေတြဘာေတြျဖစ္ရင္မသင့္ေတာ္လို႕ပါ။ ဘုရားပရ၀ုဏ္လို႕သက္မွတ္ထားတဲ့ဘုရားေစတီရင္ျပင္ကိုတက္ဖူးႏိုင္တာကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္းခေလးေတြကိုလဲတန္းတူတန္ဖိုးထားခဲ့လို႕ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ်ဟာ ဘုရားေဟာတဲ့ျဖစ္ပ်က္တရားကို ကိုယ္တုိင္ေလ့လာဖုိ႕ တရားထိုင္ၾကည့္ဖုိ႕ကိုကိုယ့္ခႏၶာရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈကိုေလ့လာဖို႕ကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါတယ္။ ဒါနကိုေပးလႈသလိုသီလကိုလဲ ေစာင့္နိုင္သေလာက္ေစာင့္ထိန္းၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုျဖစ္ပ်က္ေတြကိုကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ပီးမွ ေလာကၾကီးပါျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာေတြေလ့လာပီးမွ လက္ခံၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ဗုဒၶစာေပကပံုေဖာ္တဲ့ဘ၀မွာေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶေဟာတဲ့အတုိင္းမွန္ပါလားဆိုတာလက္ခံၾကတာပါ။

ChAW Kalayar chawkalayar80@gmail.com


   

  1 comment:

 1. Lynn Htet Swe, perfect writer I have ever seen. What i saw is she can not follow your explanation.

  ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...