Friday, September 28, 2012

အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ လမ္းစေလလား


by 7Day News Journal on Thursday, September 27, 2012 at 11:36pm ·

ေရးသားသူ-အိျဖဴလြင္

စစ္အစိုးရမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း အမ်ဳိးသမီး ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး ေျခာက္ဦးတို႔အား ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း၏ ေျခလွမ္းသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူတုိ႔က ဆုိသည္။
    ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္း၌ ပထမဆုံးျဖစ္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးတစ္ဦး စက္တင္ဘာ (၇)ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးမ်ား ကတိသစၥာျပဳသည့္ အ ခမ္းအနားမွစ၍ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရကာ ထိုမတုိင္မီကလည္း ျပည္ေထာင္ စု၏ ဒုတိယဆင့္ အစုိးရအဖဲြ႕ျဖစ္ ေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ငါးဦးထိ ပါ၀င္ လာခဲ့သည္။
    ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္ေကာင္းေနသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း အား အတတ္ပညာရွင္ပိုင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းမ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အျပဳသေဘာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

    သို႔ရာတြင္ အစုိးရအဖဲြ႕၀န္ ႀကီးဌာန စုစုေပါင္း ၃၁ ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးစုစုေပါင္း ၃၆ ေယာက္ရွိသည့္အနက္ အမ်ဳိး သမီးဦးေရသည္ တစ္ဦးသာပါ၀င္ လာျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ဳိးဆီသို႔ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသူမ်ား က သုံးသပ္သည္။
     ''အခုလို အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးျဖစ္ လာတာ ေျပာင္းလဲမႈအစလားလို႔ ေမးရင္ အစမွာ ဒီထက္ လွလွပပ ေလး စလို႔ရရဲ႕သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ စတာလည္း လို႔ေပါ့။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ခန္႔တဲ့သူကလည္း အာဏာ ရပါတီဘက္ကပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အတုိက္အခံဘက္မွာလည္း ေတာ္ တဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ ဒါကို ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲ တယ္လို႔ မေျပာခ်င္ဘူး" ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက သူမ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အျမင္ ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ႏုိင္ငံေရးပိုင္းမွ ေျပာၾကားသူ မ်ားက ေျပာင္းလဲမႈေပၚတြင္ အား မလို အားမရျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိ ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအစုိးရအ ဖဲြ႕တြင္းမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကမူ သူတို႔တြင္ အရည္အခ်င္းအရ ရာထူးအဆင့္ ဆင့္ဆက္တက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စတင္ရွိလာၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
    ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ ဆက္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအား မည္သည့္ရာထူး အထိသာ ေပးမည္ဆိုသည့္ တရား၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ ေသာ္လည္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရာထူးႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးထိသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။
    စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးတြင္ မူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ အျမင့္ဆုံးတာ၀န္ယူခဲ့ရသည့္ ရာထူးမွာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တပ္ဖဲြ႕တြင္ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရသည္။
    ယခုကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုိင္သည့္အဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေျပာင္းလဲလာျခင္းေပၚတြင္ အေရအတြက္
နည္းသည္ မ်ားသည္ျဖစ္ေစႀကိဳဆိုရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲအမ်ဳိးသားအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
     လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ ေထာက္သုေတသနအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးကမူ ''ကြၽန္မ ႏုိင္ငံျခား မွာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ႏုိင္ငံက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမ်ဳိး သမီးဆုိေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံအ တြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ပထမ ဆုံး ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ရွိလာၿပီ။ ကြၽန္မတို႔လည္း တစ္ခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လို႔ဆို  တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိး မရိွေတာ့ဘဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕ တာ၀န္ကို တစ္ ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ ထင္လာ ရၿပီေပါ့"ဟု သူ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လာ ျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား
သည္ စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ တစ္ပါး သူေျပာသည္ကို နားေထာင္ေပး တတ္ျခင္း အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ  တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို ပုိမိုျမန္ဆန္စြာခ်ႏုိင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိျခင္း ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ပိုမို ေကာင္းလာႏုိင္၍ ႏုိင္ငံေရးတင္ မကဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒေရး၊ တရားစီရင္ေရးပိုင္းတို႔ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာပါက တုိးတက္လာႏုိင္သည္ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကြာျခား ခ်က္အေပၚ သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ ႏွာစာတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္ စားျပဳ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ အမ်ဳိးသမီး သံအမတ္ႀကီးတစ္ဦး ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ ဘာ ၁၆ ရက္က ခန္႔အပ္လုိက္ သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
    သံအမတ္ရာထူးသည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး သည့္ ရာထူးျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ရာ ထူးမ်ဳိးကို အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေန ျဖင့္ ရရွိလာျခင္းသည္ ေရွ႕ဆက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပိုမိုတာ၀န္ေပး အပ္သြားမည့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ပိုမိုျမင့္ တက္လာသည္ဟုလည္း ေျပာ ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားသံ အမတ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသံအမတ္မတိုင္ခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး သံအမတ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ျဖစ္သည္။
    ယခုကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကို အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း စတင္တာ ၀န္ေပးျခင္းသည္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား အပါအ၀င္ သမၼတသည္လည္း ႏုိင္ငံျခားခရီး စဥ္မ်ားသြားရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ မႈမ်ားက ျမင့္မားေနသည္ကို ယင္း တု႔ိကုိယ္တုိင္ပင္ ေတြ႕ရခဲ့သည့္အ တြက္ စတင္ေနရာေပးလာသည္ ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
    ''အေပၚက အစုိးရအဖဲြ႕က အမ်ဳိးသမီးေတြကို လက္တဲြေခၚ ရမယ္။ ဦးစားေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးစ၀င္လာၿပီးေတာ့ ေနရာေပး
လာတာ ႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ေတာ့ ေျပာႏုိင္တယ္" ဟု လူငယ္အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ''ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္း မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ သိသာ ထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚလာဖို႔အ တြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖဲြ႕ ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ လုိက္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ ေဒါက္တာျမတ္ ျမတ္အုန္းခင္ အပါအ၀င္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူ အမ်ားစုသည္လည္း ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည္၀ ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ သည့္အတြက္ အားလုံးသည္ မွန္ ကန္ေသာ လမ္းၫႊန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေပးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း  လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနျပန္တမ္း၀င္အဆင့္ အရာရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကလည္း ေျပာ ၾကားသည္။
    သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အမ်ဳိးသမီးဦးေရသည္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိ၍ အမ်ဳိးသားဦးေရထက္ပိုမ်ားေနေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွ တစ္ေယာက္သာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္  ခန္႔အပ္ျခင္းခံရ ေသးသည့္အတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ အဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိမႈမွာ လြန္စြာနည္းပါးေန ေသးသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ဳိး သမီးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
    အလႊာေပါင္းစုံတြင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရဦးမည္သာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားမႈရွိေစ ရန္ အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္အမ်ဳိး သမီးမ်ားပါ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္၀င္ စားလာေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ဘ႑ာရွာေဖြေရး ဧည့္ခံ ေကြၽးေမြးေရးအပိုင္းတြင္သာ ေက် နပ္မေနဘဲ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအ ျဖစ္ လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ လိုသည္ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာ
သည္။မည္သို႔ပင္ အျမင္မ်ားကဲြျပား ေနေစကာမူ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ အဖဲြ႕အတြင္း ပထမဆုံးအေနျဖင့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားေနရာ ရရွိလာျခင္း သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ ဆိုေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ အရည္အခ်င္းမ်ား ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ရွိလိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။
     ထုိ႔အျပင္ အစိုးရ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးကို ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ပထမဆုံးအ ႀကိမ္ ျဖစ္လာေသာ္လည္း ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အ သိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ႏုိဗယ္ဆုအ ပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဆုတံ ဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိထားသူ မွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ ျဖစ္ သည္မွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဂုဏ္ရည္ျပႏုိင္သည့္အခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။
    ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပါက ေန႔စား ၀န္ထမ္း မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအဆင့္ ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒျဖစ္သည့္ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးက ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...