Thursday, September 27, 2012

My Leader ( DASSK )


by Essential Moe on Thursday, September 27, 2012 at 7:53am 


၆။ စံတင္ေလာက္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့႐ိုးရာဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့သမိုင္း၏ စံနမူနာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္ မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လည္း ေဒၚစုသည္ စံနမူနာျဖစ္သည္။ ျပည္ ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မွအျပင္သို႔ထြက္တိုင္း ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံုဝတ္ဆင္သူ အလြန္နည္းပါးသည္။
လူနည္းစုသာတခါတရံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသြား သည့္အခါ ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးဝတ္စံု ကို ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ က်န္အားလံုးသည္ ေဘာင္းဘီ (သို႔မဟုတ္) စကတ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အိမ္မွအျပင္သို႔ထြက္သည့္အခါတိုင္း ျမန္မာအမ်ိဳး သမီးဝတ္စံုျဖစ္သည့္ ထမီႏွင့္ရင္ဖံုးအကႌ်ကိုသာ အစဥ္အၿမဲဝတ္ဆင္သည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သြားတိုင္း၊ ပြဲေနပြဲထိုင္သြားတိုင္း၊ အျခားအခန္းအနားမ်ား သြားတိုင္း၊ ဘုရားသြား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြားသည့္ အခါတိုင္း တြင္ ထမီ၊ ရင္ဖံုးအကႌ်အျပင္ ပုဝါကိုပါ အၿမဲတမ္း လႊမ္းၿခံဳေလ့ရွိသည္။  အခုေနာက္ဆံုး ျပည္ပခရီး (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံ) ထြက္ရာတြင္လည္း ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ဝတ္စံုကိုသာဝတ္ဆင္ၿပီး ပုဝါကို အၿမဲတမ္းၿခံဳထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ အခမ္းအနား တိုင္းသို႔တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္လည္းေကာင္း ေဒၚစုသည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံု ကိုဝတ္ဆင္သည္ကိုသာေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဝတ္စားဆင္ ယင္မႈသည္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စံနမူနာပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

၇။ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည္သူႏွင့္မွ် ႏိႈင္းယွဥ္၍မရသည့္ စြန္႔လႊတ္၊ စြန္႔စားျခင္းမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပည္လည္ ထြန္းကားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျပည္လည္ရရွိခံစားရေရးတို႔အတြက္ အ နစ္နာခံ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး လုပ္မွျဖစ္မည္ကို သိရွိသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာပိုင္ ဆိုင္မႈမ်ားကိုစြန္႔၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၊မိသားစုစြန္႔၊ ေနာက္ဆံုး အသက္ကိုပါစြန္႔ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ကမာၻသိျဖစ္၍ အထူးရွင္းျပရန္ လိုမည္မထင္ပါ။ အားလံုးအ တြက္ တစ္ဦးတည္းအနစ္နာခံၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးပါသည္၊ ဂုဏ္ယူပါသည္။

၈။ ရဲစြမ္းသတိၱ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည္သည့္အမ်ဳိးသမီးကမွ ယွဥ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ ရဲစြမ္းသတိၱရွိ သူျဖစ္ သည္။ယံုၾကည္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း မေၾကာက္မရြံ႕ေနာက္မတြန္႔ဘဲ ၿပီးစီးသည္ထိ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိသည္။ မည္သို႔ေသာ အတားအဆီး၊ အႏၲရာယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ထိုအတားအ ဆီးအႏၲရာယ္ မ်ားကို ေရွာင္ ကြင္း၍မသြားဘဲ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဲသည့္သတိၱရွိသည္။ ထိုသုိ႔ ရဲရင့္သည့္သတိၱရွင္ သည္ ေဒၚစုမွ တပါး အျခားမရွိဟုေျပာလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ အထင္ရွားဆံုးသာဓကမ်ားမွာ …
က။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ၁၉၈၉ ဇႏၷဝါရီလ ၂၁ ရက္၊ နံနက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း တိုက္ ရွိရာသို႔သြားရန္ NLD တိုင္း႐ံုးမွ ထြက္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္၏ လက္နက္ကိုင္တပ္သားမ်ားက ကားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျခ လ်င္ျဖစ္ေစ မသြားရဟု တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္္ လူမ်ိဳးအတြက္ဆိုလွ်င္ မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အက်ဥ္းသားမွလြဲ၍ သြားခ်င္ရာကို သြားခြင့္ရွိသည္” ဟုဆိုကာ သူ႔အားခ်ိန္ရြယ္ထားသည့္ စစ္သားမ်ား၏ ေသနတ္ မ်ား၊ လွံစြပ္မ်ားၾကားမွ မတုန္မလႈပ္ဘဲ တည္ၾကည္စြာ ေဖာက္ထြက္သြားခဲ့သည္။
အသက္အႏၲရာယ္ ရွိမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ မေၾကာက္မရြံ႕ မတုန္လႈပ္ဘဲ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာ ရင္ဆိုင္ လိုက္ျခင္း သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထူးျခား ေသာရဲစြမ္းသတိၱပင္ျဖစ္သည္။
ခ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ည ဒီပဲယင္းအရပ္၌ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးတို႔ႏွင့္ NLD လူငယ္မ်ားအား လူရမ္းကားမ်ားက တုတ္၊ ဓား၊ လွံ စသည့္ လက္နက္မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ မိမိအား ကာကြယ္ေပးေနေသာ လူငယ္မ်ားအစား မိမိသာ အေသခံမည္ဆိုကာ ကားထဲမွ အတင္းပင္တိုး ထြက္ခဲ့ သည္။ လူငယ္မ်ားက ေဒၚစုအား ကားထဲမွ ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ ၎တို႔သာ အေသခံ၍ ကာကြယ္ေပးသြား ခဲ့ၾကသည္။
ကားထဲမွ ထြက္လိုက္သည္ႏွင့္ သူ႔အသက္ပါေပ်ာက္သြားမည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ ကားထဲမွထြက္ရန္ အတင္းႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေဒၚစု၏ ထူးျခား ေသာ ရဲစြမ္းသတိၱပင္ျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းစရာ၊ ဂုဏ္ယူ စရာ ျဖစ္သည္။
၉။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္ႏိုင္ငံ့တန္းေခါင္းေဆာင္ အဆင့္၀င္ျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္ အကူျပဳမႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္သည္ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ား၏ ဇာတိေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္တြင္ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည့္ ဉာဏ္ပညာအရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္၊ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္း …. စသည္မ်ားပါ၀င္သကဲ့သို႔ ေဒၚစုေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းေရး သားထုတ္ေ၀သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား၏ စာအုပ္မ်ားကလည္းမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ၎တို႔မွာ ….

က။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသည့္စာအုပ္မ်ား
1. Let’s Visit Burma by Burke Pub Co, ……. 1985
2. Burma and India by India Institute of Advanced Study , Shimla …… 1990.
3. Aung San of Burma by Kiscadale Publication ….. 1991.
4. Freedom from Fear by Penguin Books …… 1993.
(ဤစာအုပ္ကို နယူးေယာက္၊ အဂၤလန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတို႔တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ ေနာ္ ေ၀၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ ၄င္းတို႔ဘာသာသို႔ျပန္ဆို၍ထုတ္ေ၀ၾကာင္းသိရွိရပါသည္။)
5. Letters from Burma by Penguin Books ………. 1995.
6. လက္ေရြးစင္မိန္႔ခြန္မ်ား by La Haule Books…….. 1995
7. Voice of Hope by Published : Italy …………….. 2008
8. Let’s Visit Bhuton
9. Let’s Visit Napal Series by Burke Pub Co.
10. Aung San and Leaders of Asia Aeries.
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ လက္ေရြးစင္မိန္ခြန္းမ်ား “ စာအုပ္မွလြဲ၍ က်န္စာအုပ္အားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လိုေရး အျခားစာအုပ္မ်ားရရွိႏိုင္ပါေသးသည္။)
၁၀။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းသက္ေသထူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အ စည္းႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟု အ သိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္ပသို႔ ခရီးထြက္သည္ႏွင့္ ေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံမ်ား မွကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နည္းတူႀကိဳဆိုႏႈတ္ ဆက္ ဧည့္၀တ္ျပဳၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ပထမဦးဆံုးျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တဦးအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္သားဟန္ေဆာင္ ျမန္မာစစ္အ စိုးရ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္သာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဒုတိယခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံမ်ား က ေဒၚေအာင္ဆ န္း စုၾကည္အား ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ၊ ၀မ္းသာအားရႀကိဳဆိုၾကသည္။ သမတမ်ား၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါ သည္။ ဂုဏ္ယူ၍မဆံုး၊ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး၍မဆံုးပါ။
အထူးျခားဆံုးမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂  ရပ္ေပါင္း Westminster ပါလီမန္တြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဒၚစုအား စကားေျပာခြင့္ျပဳျခင္းသည္ “အဆံုးစြန္ဂုဏ္ျပဳမႈ” တရပ္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယ ကမာၻစစ္ကတည္းက ထိုပါလီမန္ ၂ ရပ္တြင္စကားေျပာခြင့္ရသည့္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးသာ ရွိသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္း စကားေျပာ ခြင့္ရသူမ်ားမွာ လက္ရွိ ဗါတီကန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၆ ႏွင့္ အေမရိကန္ သမတ ဘားရက္အိုဘားမားတို႔ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္  တတိယေျမာက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။
တဖန္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး အယ္လစ္ဇဘက္ၿပီးလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယေျမာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ သည္။ (အာအက္ဖ္ေအ ၊ ၂၁-၆-၂၀၁၂)
ဤသည္မ်ား ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေနၿပီဆိုသည္ကို ျပသရာေရာက္ေနပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္ မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ယူစရာ အတိျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ အထူးျခားဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းသက္ ေသထူလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္နက္မပါ၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ဉာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္၊ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္း၊ ၎တို႔အေပၚ အေျချပဳၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ၁၂၀ ခန္႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသားေသာစာအုပ္မ်ား (အဂၤလိပ္လို) ႏိုင္ငံတကာ မွ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းေရးသားေသာစာအုပ္မ်ား ကမာၻပ်ံ႕ေနျခင္း၊ ေနာက္ ဆံုး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အထူးျခား ဆံုးဂုဏ္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
Unlike ·  · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...