Friday, September 28, 2012

အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမွဳ

အခ်ိန္က အမွန္တရားကိုရွာေဖြေတြ႕ရိွတယ္။
                                                     Annaeus Lucius Seneca,
                                                     Roman,, 4 BCE - 65 AD
အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမွဳစြမ္းရည္ေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာ ခရီးရွည္တစ္ခုသြားရသလိုမ်ဳိးပဲ။
အဲဒီခရီးရွည္ႀကီးကို ယခုေဖာ္ျပမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စတင္ၿပီးေတာ့၊
ခရီးတေလွ်ာက္မွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္လိုက္နာက်င့္သံုးမွဳနဲ႕ အျခား
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြလည္း လိုအပ္တယ္။
နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္လိုသံုးေနသလဲဆိုတာ
မိမိကိုယ္တိုင္သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါမယ္။
သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ မိသားစုေရးရာ စတဲ့ လုပ္စရာကိုင္စရာေတြ
ၾကားထဲကမွ ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြက ပညာရွာေဖြျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳ
ေအာင္ျမင္ေစတဲ့၊ အေရးႀကီးမွဳအလိုက္ အစီအစဥ္တက် စုစုစည္းစည္းရိွတဲ့
အသံုးခ်ကိရိယာတစ္ခုလို ျဖစ္ရမယ္။
ကဲ.. ပထမဦးဆံုး ကိုယ့္ရဲ့ အခ်ိန္ေတြကို တေန႔တေန႔
ဘယ္လိုသံုးစဲြေနသလဲဆိုတာသိဖို႔ time management ေလ့က်င့္ခန္းေလးကို
ေျဖၾကည့္ပါဦး။


အခ်ိန္အသံုးခ်ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

ယခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမွဳ အသံုးခ်နည္းလမ္းေတြက
ပညာေလ့လာရာမွာထိေရာက္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ အမ်ားက
လက္ခံၾကပါတယ္။ နည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ ဘယ္နည္းလမ္းေတြက
ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပကိုက္ညီမယ္ဆိုတာ အိုင္ဒီယာရရင္ စာရြက္လြတ္ေပၚမွာ
ေရးမွတ္ထားပါ။
•       ေလ့လာခ်ိန္နဲ႔ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္
ေက်ာင္း စဖြင့္ၿပီ၊ ဘာသာရပ္အခ်ိန္ဇယားေတြလည္း သိရၿပီဆိုရင္
ပံုမွန္ရက္သတၱပတ္တစ္ခုအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ကေန ဘယ္အခ်ိန္ထိ၊ ဘယ္ဘာသာရပ္ကို
ေလ့လာမယ္ဆိုတဲ့ စာၾကည့္ခ်ိန္ေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွဖို႔
ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ စာၾကည့္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ မိနစ္ ၅၀
ေလာက္ဆိုရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာရီ၀က္ေလာက္ စာၾကည့္ၿပီးရင္ပဲ
ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာမလားပဲ။ ခက္ခဲတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို
ေလ့လာတဲ့အခါမွာေတာ့ စာၾကည့္လိုက္ မၾကာခဏ နားလုိက္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။
လိုအပ္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေလ့လာတဲ့ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလ့လာခ်ိန္ဇယားအတိုင္းေတာ့ သြားရလိမ့္မယ္။ နားတဲ့အခ်ိန္မွာ
သင္လုပ္တ့ဲအရာေတြက အဆာေျပ မုန္႔စားတာ၊ အပန္းေျဖတာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္
လန္းဆန္းလာေအာင္လုပ္တာ၊ ျပန္ၿပီး အားျပည့္လာေအာင္လုပ္တာမ်ဳိးေတြ
ျဖစ္သင့္တယ္။ ကိုယ့္အတြက္ စူးစိုက္မွဳအားေကာင္းၿပီး စာျမန္ျမန္ရမယ့္
အခ်ိန္ေတြမွာ စာၾကည့္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားသင့္တယ္။ ကိုယ့္အတြက္ မနက္က
စာၾကည့္ရ ပိုေကာင္းလား? ည က ပိုေကာင္းလား? ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
o       ကိုယ့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေလ့လာႏုိင္မယ့္
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ေရးခ်ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ? ေခတၱနားခ်ိန္မွာ
ဘယ္အရာေတြက အားျပည့္ လန္းဆန္းေစသလဲ? စာၾကည့္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ေတြကို
အစီအစဥ္အတိုင္းေကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္လား?

•        စိတ္ေအးလက္ေအး ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ေနရာေလးမ်ား
ျပင္ပအေႏွာင့္အယွက္ေတြ၊ ဆူညံသံေတြကင္းၿပီး စာကို
အာ႐ံုစူးစိုက္ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုုကို သတ္မွတ္ထားရမယ္။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဆူညံတာ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မွဳကို
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာေတြရိွခဲ့ရင္ ကိုယ့္ေလ့လာမွဳ မပ်က္ေစဖို႔ အရံေနရာ
တစ္ခုခုရွာထားသင့္တယ္။ ဥပမာ- စာၾကည့္တိုက္၊ ဌာနစာဖတ္ခန္း၊ ဒါမွမဟုတ္
လူရွင္းတဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္လို ေနရာမ်ဳိးေပါ့။ ေနရာအေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္သြားေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ လိုအပ္တာေလးေတြ သယ္ရပိုးရတာရိွမယ္။
o       ဘယ္ေနရာဆိုရင္ ကိုယ့္ေလ့လာမွဳအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မလဲ? တျခား
အရံေနရာတစ္ခုဆိုရင္ေကာ ဘယ္ေနရာျဖစ္မလဲ?

•        အပတ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကေတာ့ အပတ္စဥ္ ျပန္သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔
အေလ်ာ့အတင္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းပါပဲ။ ရက္သတၱပါတ္တစ္ခုစီမွာ- ဥပမာ
တနဂၤေႏြေန႔ညလိုဟာမ်ဳိးမွာ ကိုယ္ရဲ့ Assignment ေတြ၊ မွတ္စုေတြ၊
ေန႔စဥ္အပတ္စဥ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ျခင္း၊
ညိွႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးရမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ စာေမးပဲြေတြကိုပါ
ထည့္စဥ္းစားဖို႔ လိုမယ္။ သူတို႔ကို အပတ္စဥ္ပံုမွန္လုပ္ေနက်
ကိုယ့္ေလ့လာမွဳအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရိွဖို႔လည္း သတိျပဳရမယ္။
o       အပတ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္တာေတြ လုပ္ဖို႔ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္က သင့္အတြက္
အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မလဲ?
•        Assignment ေတြကို အေရးႀကီးမွဳအဆင့္ခဲြျခား
စာေလ့လာတဲ့အခါမွာ အခက္ဆံုးဘာသာရပ္ ဒါမွမဟုတ္ အခက္ဆံံုး လုပ္ရမယ့္အရာကို
ပထမဆံုး လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး ေမြးျမဴဖို႔ လိုပါတယ္။
လန္းလန္းဆန္းဆန္းရိွတဲ့အခ်ိန္၊ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာမွ
အခက္ဆံုးအလုပ္ေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပုိမိုခက္ခဲတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ လည္းျပဳလြယ္ျပင္လြယ္
လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားထားရမယ္။ ဥပမာ- Assignment ေတြကို
ေနာက္ဆံုးအၿပီးတင္ရမယ့္ရက္ မတိုင္ခင္ၿပီးေအာင္လုပ္ၿပီး မွတ္ခ်က္ယူတာ၊
ေနာက္ လိုတာထပ္ထည့္ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးေပါ့။
o       သင့္ကုိ အၿမဲတမ္း အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ ဘာသာရပ္က ဘာလဲ?
•        အခု ခ်က္ခ်င္းလုပ္
“ခရီးရွည္တစ္ခုဟာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းနဲ႔အစျပဳတယ္” ဆိုတဲ့
တ႐ုတ္ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုဟာ အနက္အဓိပၸါယ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွမယ္။ ပထမအခ်က္က
လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို စတင္လိုက္ပါ၊ စ တည္ထားလိုက္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္က
စတင္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစီအစဥ္ထဲမွာ မပါဘဲ လိုအပ္တာေတြကို သိလာမယ္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုမစမခ်င္း အဲဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္
လုပ္ေဆာင္စရာေတြကို မသိႏိုင္ဘူး။ “အျပစ္ဆိုစရာမရိွေအာင္
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ျခင္းက အေတာ္အသင့္ ေကာင္းမြန္ျခင္းရဲ့ ရန္သူျဖစ္တယ္”
ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးတစ္ခုကိုေတာ့ အလုပ္ တစ္ခုခုစတင္ဖို႔
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိရလုိက္ပါ။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို
သံုးသပ္ၾကည့္၊ အိုင္ဒီယာေတြ ပံုၾကမ္းေလာင္း၊ ၿပီးရင္ စတင္လိုက္ေတာ့။
ေနာက္မွ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ဖို႔၊ ပိုေကာင္းလာေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာေတြအတြက္
အခ်ိန္ေတြရိွလာလိမ့္မယ္။
o       ကဲ Assignment တစ္ခုကို ကိုယ့္အသိနဲ႔ကိုယ္ အလုပ္စတင္ဖို႔အတြက္
ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းက ဘာလဲဆုိတာကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သလား?

•        မလိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ အလုပ္မၿပီးမခ်င္း ေရႊ႕ဆိုင္းထား
အေရးႀကီးတဲ့ ေက်ာင္းစာေတြၿပီးတဲ့အထိ အျခားအလုပ္ေတြကုိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားပါ။
ဒါက အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမွဳရဲ့ ကိုင္တြယ္ရ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာသင္ယူတဲ့သူေတြ အၿမဲတမ္းလိုလိုိ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့
အခြင့္အလမ္းေတြ ႀကံဳတတ္တယ္။ အဲဒီအလုပ္ေတြက စိတ္၀င္စားဖို႔ေတာ့
ေကာင္းပါရဲ့၊ ေနာက္ေတာ့ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္း စာေမးပဲြေတြ၊ စာတမ္းေတြ၊
လုပ္ငန္းျပင္ဆင္မွဳအပိုင္းေတြစတဲ့ အဓိကအလုပ္ေတြမွာ
ရလဒ္ေတြမေကာင္းေတာ့ဘူး။ စာေမးပြဲေတြ၊ Assignment ေတြ စတဲ့ ဖိအားေတြ
မရွိတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွသာ အဲဒီအာ႐ံုပ်က္ေစတဲ့ ျပင္ပအလုပ္ေတြကို္ လုပ္ရတာ
ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ပညာေရး ထူးခၽြန္ ေပါက္ေျမာက္
ေအာင္ျမင္မွဳကေန ရမယ့္ ပီတိေသာမနႆေတြကို စိတ္ကူးၾကည့္။ အျခားဟာေတြကိုေတာ့
“ႏိုး”လို႔ ေျပာမယ့္အစား “ေနာက္မွ”လို႔ ေျပာဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။
o       ကိုယ့္စာကိုယ္ ေလ့လာခ်ိန္ေတြ ရပ္ထားရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစတဲ့
အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခု ကဘာလဲ?

•        ကိုယ့္ကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြကို ခဲြျခားသိထား
တကၠသိုလ္က နည္းျပဆရာေတြလား? အရမ္းေတာ္တဲ့ စာဂ်ပိုး
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လား? ပိုေကာင္းတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြရဖို႔ အင္တာနက္မွာ
သိခ်င္တာ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ရွာဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ဖူးလား? ကိုယ္သိခ်င္တဲ့
အခ်က္ေတြရိွရာကို ညႊန္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ
စာၾကည့္တိုက္မွာရိွလား? ဒါမွမဟုတ္ရင္ သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္အလိုက္
ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြဆီကေကာ? ျပင္ပက
ရရိွႏိုင္တဲ့ အကူအညီေတြကို အသံုးခ်တတ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာၿပီး
အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း လြယ္ကူလိမ့္မယ္။
o       အထက္မွာ သင္ေရးခဲ့တဲ့ အခက္ေတြ႔ေနရတဲ့ ဘာသာရပ္ကို အဆင္ေျပဖို႔
ျပင္ပအကူအညီရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ၃ ခုကို ဥပမာအေနနဲ႔ ေရးၾကည့္ပါ။
တိတိက်က်ေရးေလ ေကာင္းေလပဲ။
•        အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို ဥာဏ္ရိွရိွ အသံုးခ်
လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ဘတ္စ္ကားစီးရင္း စတဲ့ အခါမ်ဳိးေတြမွာ မဆိုစေလာက္
ေလ့လာဖို႔အခ်ိန္ေလးေတြ ရိွႏိုင္မလား စဥ္းစားၾကည့္။ မင္းအေနနဲ႔
ဂီတဘာသာရပ္ယူထားရင္ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ေလ့လာရဖို႔လိုေကာင္းလိုမယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုခု သင္ၾကားရာမွာ နားေထာင္မႈ
အေလ့အက်င့္ေလးေတြ လိုခ်င္လိုမယ္။ ဒါဆိုရင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊
စက္ဘီးစီးရင္း၊ လမ္းေဘးမွာ ခ်ိန္းထားတဲ့လူကိုေစာင့္ရင္း ေလ့က်င့္ရမယ့္
သီခ်င္းေတြ၊ ဘာသာစကားေတြကုိ နားေထာင္ႏိုင္တာေပါ့။ Flash card လိုမ်ဳိး
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အလုပ္ေတြကို အဲဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္ရင္
အေကာင္းဆံုးပဲ။ တကယ္လို႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္ရင္ chapter တစ္ခုကို
ျပန္ဖတ္ႏိုင္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက အခ်ိန္ေတြကို အက်ဳိးရိွရိွ
အသံုးခ်ေပးဖို႔ပဲ။
o       သင့္အေနနဲ႔ ပညာေလ့လာမွဳအတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုးခ်သလဲဆိုတာ
ဥပမာေလး တစ္ခုေလာက္ ေရးၾကည့္ပါ။

•        စာသင္ခ်ိန္မတိုင္မီေလးမွာ မွတ္စုနဲ႔ စာေတြ ျပန္ၾကည့္
အဲဒီလို ကိုယ္သိပ္နားမလည္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ခဏေလး
စာျပန္ၾကည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာ စာသင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေကာ၊
အတန္းၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာပါ ေမးခြန္း တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုေလာက္
ေမးခ်ိန္ရမယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္က စာကို စိတ္၀င္စားေၾကာင္း၊
ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစႏိုင္တာေပါ့။
o       မွတ္စုနဲ႔ စာေတြကို ခဏျပန္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္ဖို႔ အခ်ိန္ရေအာင္
ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? အဲဒီလို လုပ္ဖို႔ အားလပ္ခ်ိန္ မင္းမွာရိွလား?

•        ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စုေတြကို အတန္းၿပီးၿပီးခ်င္း ျပန္ဖတ္၊ ျပန္ၾကည့္
ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စုေတြကို အတန္းၿပီးတာနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ခ်က္ခ်င္း
ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ပုိ႔ခ်ခ်က္ ၿပီးေနာက္ ပထမ ၂၄ နာရီက အေရးႀကီးတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပန္မဖတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေမ့ေပ်ာက္သြားမွဳပမာဏက ၂၄
နာရီအတြင္းမွာ အမ်ားဆံုးပဲ။
o       အဲဒီလို ေမ့ေပ်ာက္မသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? အဲဒီလို လုပ္ဖို႔
အားလပ္ခ်ိန္ မင္းမွာရိွလား?

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႕အသံုးခ် အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့
သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။
တစ္ခုကိုေရြးၿပီးေတာ့ သံုးၾကည့္ပါ၊ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္ေလ့လာမွဳအတြက္
အက်င့္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးျမဴပါ။
ကဲ..ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီၿပီး အစအဆံုး အလုပ္ျဖစ္မယ္ထင္တဲ့ အေလ့အက်င့္တစ္ခုကို
စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ “ပထမဆံုးတစ္ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာႀကိဳးစားႏိုင္တာေလာက္
ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာမရိွဘူး” တဲ့။
---------
မင္နီဆိုတာ တကၠသိုလ္ရဲ့ Assignment Calculator ပ႐ိုဂရမ္ေလးကို စမ္းၾကည့္ပါဦး။
----------
ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္သာမက အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုပါ အဆင္ေျပေစမယ့္
ဟန္ခ်က္ညီကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ဇယားျဖစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။
ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား
•       ရိုးရွင္းတဲ့ "To Do" List (‘လုပ္ရန္” စာရင္း) တစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။
ဒီလို ရိုးရွင္းလွတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ေလးက ကိုယ့္လုပ္ရမယ့္
အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မယ္၊ ၿပီးေတာ့
အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၿပီးစီးရမယ့္ အခ်ိန္ကာလ
စတာေတြကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာမွာ
ကပ္ထားလိုက္ၿခင္းၿဖင့္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ သတိေပးေနပါ။
•       ေန႔စဥ္/အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း
ေတြ႕ဆံုရမယ့္ ခ်ိန္းဆိုထားတာေတြ၊ အတန္းေတြ၊ အစည္းအေ၀းေတြကို
အခ်ိန္ျပဇယားကြက္ (သို႔) စာအုပ္မွာ ခ်ေရးပါ။ ခ်မေရးဘဲ စိတ္ကူးနဲ႔
ပံုေဖာ္တတ္ရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အၾကမ္းေရးထားပါ။ မနက္မွာ ပထမဆံုး
ဘာလုပ္ရမလဲဆုိေတာ့၊ ဒီေန႔တေန႔တာအတြက္ ဘာေတြ လုပ္ဖုိ႔ရွိတယ္ဆုိတာ
စစ္ေဆးထားရမယ္။ အၿမဲတမ္း ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ
ေသခ်ာျပင္ဆင္ၿပီးၿပီဆိုတာ သိမွ အိပ္ယာ၀င္ပါ။
•       လစဥ္/ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းဆဲြထားသူ
လစဥ္ျပ အခ်ိန္ဇယားကြက္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႀကိဳစီစဥ္ထားလုိ႔ရမယ္။
စီမံကိန္းဇယားက ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးရိွရိွ စီမံထားတယ္၊
ကိုယ့္ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ သတိေပးေဖာ္ျပေနလိမ့္မယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...