Sunday, September 30, 2012

တကၠသိုလ္ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရး


by Lu Cifer on Saturday, September 29, 2012 at 5:48am ·

Rangoon University

တေန႔ၾကရင္ တကၠသိုလ္နဲ႔ေကာလိပ္ေတြဟာ မိမိတို႔ဘာသာစီမံခန္႔ခြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစိုးရသက္တမ္း တႏွစ္ေျမာက္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔ကေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးသယ္ပိုးရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းနဲ႔သာ ထိန္းေက်ာင္းရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တပတ္ၾကာေတာ့ စီးပြားေရးရာသမၼတအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ပညာဂုဏ္ေရာင္ ျပန္လည္ထြန္းေျပာင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ မွာ စစ္တပ္က ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေပၚေပါက္ေရးကိုလည္း ေဒါက္တာဦးျမင့္ က ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းေရာက္ေတာ့ စစ္အစိုးရႀကီးစိုးတဲ့ အႏွစ္ (၅၀) ကာလမွာ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဆင့္ႏိွမ့္က်လာပံုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၂၀၁၂ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို အတည္မျပဳဘဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ဒဂံုက ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး၊ သူရဦးေအာင္ကိုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး သကၤန္းကၽြန္း ဦးသိန္းညႊန္႔က ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရပါလိမ့္မယ္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈမရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကပယ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုပါတယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ သူရဦးေအာင္ကိုကလည္း ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ၁၉၇၃ မဆလ ပညာေရးဥပေဒကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားမွန္သိသာတယ္လိို႔ ဆုိပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ သင္ၾကားခြင့္နဲ႔ ရန္ပံုေငြရွာခြင့္ရွိရမယ္လို႔ သူရဦးေအာင္ကို က ဆုိပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးနဲ႔ သူရဦးေအာင္ကိုတုိ႔ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုးကို ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရႀကီးစိုးစဥ္က တကၠသိုလ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ သင္ၾကားေရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စတာေတြကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး အဆင့္အတန္းႏိွမ့္က်သြားရတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျမင္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းကို ရပ္ဆိုင္းဖုိ႔ ဦးသိန္းညႊန္႔အဆိုတင္သြင္းတာကို ကန္႔ကြက္မယ့္သူ တေယာက္မွမရွိတာကိုၾကည့္ရင္  ပညာေရးစနစ္ေဟာင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လက္မခံႏိုင္တာ သိသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆႏၵရယူဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ တကၠသိုလ္ (၆၄) ခုရွိၿပီး သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ (၆၁) ခု ရွိပါတယ္။ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနကို ၁၉၉၇ မွာ ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္လို႔ တႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ (၄) ခုႏႈန္းနဲ႔ တည္ေထာင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ တကၠသိုလ္ (၁၅) ခုရွိၿပီး ကာကြယ္ေရးနဲ႔ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွာလည္း တကၠသိုလ္ (၅) ခုထက္ မနည္းရွိၾကပါတယ္။
ဝန္ႀကီးဌာနတခုနဲ႔တခု ေငြေၾကးသံုးႏိုင္တဲ့ အင္အားခ်င္တူတာမဟုတ္လုိ႔ တကၠသိုလ္ေတြရဲ ႔ အေျခအေနဟာလည္း ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ေငြအင္အား၊ ဆရာအင္အားေတာင့္ၿပီး သင္ၾကားေရးပစၥည္း ကိရိယာ အလံုအေလာက္ရွိပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ အျခားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ တကၠသိုလ္ေတြမွာေတာ့ ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။

သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွာ တကၠသိုလ္ (၆၀) ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ နာမည္ေက်ာ္ RIT ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသို္လ္ကို ျပန္ဖြင့္ဖို႔ကိစၥမွာ ရန္ပံုေငြမရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့တဲ့ RIT ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ကို နည္းပညာတကၠသိုလ္အျဖစ္ ျပန္ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ဘတ္ဂ်က္မရွိတဲ့အတြက္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ အလွဴခံထြက္ေနရပံုကို 7 Day News Journal မွာ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပပါတယ္။
အစိုးရအကူအညီမပါဘဲ သူမ်ားလွဴတာနဲ႔ RIT ျပန္ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာဟာ ပုဂၢလိကက႑ရဲ ႔ အေထာက္အပံ့ကို ရယူတာျဖစ္လို႔ အစဥ္အလာေကာင္းတခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပသလိုက္တဲ့ သာဓကတခု ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္တိုးတက္ဖို႔ အလားအလာရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္အေရအတြက္မ်ားျပီး အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနတာဟာ ဝါဒျဖန္႔မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မွ တကၠသိုလ္ပညာအဆင့္အတန္း တိုးတက္ႏိုင္တာကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေဒၚခင္စိုးဝင္း
28.09.2012
VOA
http://burmese.voanews.com/content/news-analysis-upgrading-university-education/1517157.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...