Saturday, September 15, 2012

ဘုရင္ ႏွင့္ သူေတာ္စင္


ညခ်စ္သူ စက္တင္ဘာလ 15, 2012 2:26amတြင္ညခ်စ္သူ မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

တစ္ခါတုန္းကႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာအုပ္စိုးမင္းလုပ္ေနေသာ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဘုရင္ႀကီးအုပ္စိုးမင္းလုပ္တဲ့ႏုိင္ငံမွာစိတ္မႏွံသူတစ္ဦးကဲ႕သို႕သြားလာေနထိုင္ေသာ

သူေတာ္စင္တစ္ပါး ရွိခဲ့ပါတယ္တဲ႕။

၎သူူေတာ္စင္ႀကီးကေနစရာေနရာအတည္တစ္က်မရွိဘဲသြားလာေနထိုင္ခဲ႕တယ္။

၎ျပင္ထိုသူေတာ္စင္ႀကီးကဘုရင္ႀကီးနဲ႕လည္း အကၽြမ္းတ၀င္ရွိတာေၾကာင့္

ဘုရင္ႀကီးကသူ႕ကိုအျမဲေနာက္္္္ေျပာင္ေလ့ရွိခဲ႕တယ္။

သူေတာ္စင္ႀကီးကေတာ့သူရူးတစ္ဦးပမာ၀တ္စားဆင္ယင္ေသာ္လည္း

အလြန္တရာမွတန္ဖိုးရွိတဲ႕ဆံုးမစကားမ်ားကိုေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘုရင္ႀကီးကနန္းတြင္း ထဲအခ်ိန္မေရြး၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ေအာင္ခြင့္ျပဳထားတယ္။

တစ္ေန႕မွာေတာ့သူေတာ္စင္ႀကီးနန္းတြင္းထဲရွိသခိုက္မွာ ဘုရင္ႀကီးက

ေမာင္းခ်ဓား တစ္ေခ်ာင္းကိုင္ေဆာင္ထားခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

ဘုရင္ကသူေတာ္စင္ႀကီးကိုေနာက္ေျပာင္လိုေသာသေဘာျဖင့္....

ေမာင္မင္းကိုစကားတစ္ခြန္းေျပာမယ္..ဟုအစခ်ီကာ

"ဤဇမၻဴတစ္ခြင္၌ ေမာင္မင္းထက္ပို၍အသိဥာဏ္တံုးသူတစ္ဦးေတြ႕ခဲ႕လွ်င္

ဤဓားကိုလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးလိုက္ပါ".. ဟုက်ီစယ္၍ေပးလိုက္သည္။

သူေတာ္စင္ကလည္းေကာင္းပါၿပီဟုဆိုကာဓားအားသိမ္းဆည္းလိုက္သတဲ့..

ဘုရင္ႀကီးေျပာၾကားလိုေသာစကားမွာ

"အသင့္ထက္ဥာဏ္တံုးသူေနာက္တစ္ေယာက္မ ရွိပါ" ဟုေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစသူေတာ္စင္ႀကီးကေတာ့ထိုေမာင္းခ်ဓားကိုယူေဆာင္ ၍ထြက္ခြါသြား ေလသည္။

ဤသို႕ျဖင့္ႏွစ္ရွည္လမ်ားအတန္ၾကာခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ေသာအခါဘုရင္ႀကီးေနထိုင္မေကာင္း

ျဖစ္သျဖင့္သူေတာ္စင္ႀကီးမွ သြားေရာက္၍သတင္းေမးရာ..ဘုရင္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးမွာ

အလြန္ဆိုးရြား ေနၿပီးသမားေတာ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ကုသေသာ္ လည္းသက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ႕ မရွိေပ။

ထိုအခါသူေတာ္စင္ႀကီးမွဘုရင္ႀကီးအား...

"အိုအရွင္မင္းႀကီး,အေျခအေနမည္သို႕ရွိပါသနည္း"

ဟုေလွ်ာက္တင္ရာဘုရင္ႀကီးက "မၾကာခင္ခရီးထြက္ရေတာ့မယ္"ဟုအေျဖေပးေလသည္။

သူေတာ္စင္မွ. "အဘယ္အရပ္သို႕ထြက္မွာပါလဲ"ဟုေမးရာဘုရင္ႀကီးက

"ေနာင္တမလြန္ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း"ေျဖၾကားသည္။

သူေတာ္စင္ႀကီးမွ"ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမွာပါလဲ"ဟုထပ္မံ၍ေမးရာဘုရင္ႀကီးက

"ဒါဟာတမလြန္ရဲ႕ခရီးစဥ္ျဖစ္တယ္၊

ထိုခရီးစဥ္ကိုသြားဖူးသည္႕ သူတိုင္းျပန္ေရာက္လာသည္႕အစဥ္အလာမရွိပါ" ဟုေျဖျပန္ေလ၏။

တစ္ဖန္သုူေတာ္စင္ႀကီးမွ "ေကာင္းပါၿပီအရွင္မင္းႀကီး၊ယခုျပန္မလာေတာ့ဘူးဆိုပါက-

ထိုခရီးစဥ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႕ဘာေတြမ်ားလုပ္ထားပါသလဲ" ဟုေမးျပန္ရာ...

(မွတ္ခ်က္..ယခင္ဘုရင္ႀကီး၏ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ခရီးမထြက္မီ အရင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႕ မ်ားႏွင့္

စစ္တပ္မ်ားကိုႀကိဳတင္၍ေစလြတ္ထားေလ့ရွိသည္)။

ဘုရင္ႀကီးက"ဤ(တမလြန္)ခရီးစဥ္အတြက္မည္သည္႕စစ္တပ္၊မည္သည္႕ပစၥည္း၊ပစၥယမွႀကိဳတင္ၿပီး

ပို႕၍မရသလိုကိုယ္နဲ႕ အတူသယ္ေဆာင္သြား၍ လည္းမရပါ"ဟုေျဖေလ၏..

ထိုအခါသူေတာ္စင္က...

"အို....အရွင္မင္းႀကီး"

"ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးထံတြင္အရွင္မင္းႀကီးအပ္ႏွံထားသည္႕ပစၥည္းတစ္ခုရွိပါသည္။

မင္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးထက္အသိဥာဏ္တံုးသူေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ေပးလိုက္ပါဟု"အမိန္ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး...ဥာဏ္အတံုးဆံုး သူကိုေနရာအႏွံရွာေဖြေသာ္လည္း အရွင္မင္္းႀကီး

ထပ္ဥာဏ္တံုးေသာသူ ရွာေဖြ၍မေတြ႕ခဲ့ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အရွင္မင္းႀကီးသည္ ဤမွ်တိုေတာင္းလွေသာလူ႕ေလာကီခရီးစဥ္အတြက္

ရက္,လ,မ်ားစြာကပင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႕မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

သို႕ေသာ္ ယခုကဲ႕သို႕အလြန္ရွည္လ်ား၍ျပန္လမ္းမရွိေသာ (ေနာင္တမလြန္)ခရီးစဥ္အတြက္ႀကိဳတင္ပို႕ေဆာင္မႈ႕

ဘာတစ္ခုမွ်မျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္အရွင္မင္းႀကီးထက္ ပို၍အသိဥာဏ္တံုးသူ

အျခားတစ္ေယာက္မွမ ေတြ႕ရွိပါ၍ အရွင္မင္းႀကီးကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအားအပ္ႏွံထားေသာေမာင္းခ်ဓားအား

အရွင္မင္းႀကီးထံျပန္လည္၍ အပ္ႏွံလိုက္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ေလသတည္း။

ဤအျဖစ္ကိုၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္

သူလိုငါလိုစိတ္၊သူလိုငါလိုအေတြးအေခၚမ်ဳိး၊နဲ႕မၿပီးဘဲ သာမန္စိတ္သေဘာထက္ျမင့္ျမတ္တဲ့၊

လူတစ္ေယာက္ကို ေရရွည္ေပါင္းသင္းၾကည္႕မွသာလွ်င္ေသေပ်ာ္၊ေနေပ်ာ္ေသာလူ႕ေဘာင္ေလာကႀကီး

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဆိုတာနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕မိသားစုႏွင့္မိမိက်င္လည္ရာ ၀န္းက်င္မွာဘုရင္ႀကီးကဲ႕သို႕

ေလာကီ ႀကီးကိုခ်ည္းမလိုက္ဘဲ အရြယ္မေရြးမိမိယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရားေပၚမွာလည္း

အနည္းနဲ႕အမ်ားက်င့္ၾကံပြားမ်ားႏုိင္ၾကပါေစလို႕ဆႏၵျပဳရင္း....

ညခ်စ္သူ

http://www.fusarshinlay.com/profiles/blog/show?id=6384739%3ABlogPost%3A5886308&xgs=1&xg_source=msg_share_post

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...