Saturday, September 15, 2012

ထပ္ေျပာရဦးမယ္…. အဘစိန္ေရ


by Kyaw Thu on Friday, September 14, 2012 at 11:36pm ·


          ၇.၉.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၆း၃ဝ နာရီ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ (၆းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ေရာက္႐ွိလာေသာ အီးေမးလ္စာတစ္ေစာင္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အထူး တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ နာေရးကူညီမႈ စ်ာပနလမ္းေၾကာင္းမွာ စံခ်ိန္သစ္ တင္သြားခဲ့ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလို မိုးရာသီ ေအးျမေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ယခင့္ယခင္ ႏွစ္မ်ားစြာက ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားသူ ဦးေရသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၄ဝ) ဦးေရမွ (၄၅) ဦးေရ ခန္႔သာရွိခဲ့သည္။ ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီ အခ်ိန္ ကာလမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူ ဦးေရအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၅ဝ) ဦးေက်ာ္ခန္႔သာ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၇.၉.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ညေန ၄း၃ဝ နာရီအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၅၇) ဦး ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ တုန္လႈပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

          ထိုကဲ့သို႔ လူ႔ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာမႈ မ်ားျပားေနျခင္္းကို ကြ်န္ေတာ္ေတြးေတာ စဥ္းစား မိေတာ့သည္။ လူရယ္လို႔ လူ႔ဘဝႀကီးတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္ ကာလအတြင္းတြင္ ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရေသာ အာဏာအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ အာဏာတအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ စီးပြားေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ ဘာသာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ လူမႈေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ ပညာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ စစ္ပြဲ၊ အိမ္္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ အခ်စ္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ စသည့္ …. ဝိေရာဓိ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူသားတို႔ ေသေၾကဆံုးရံႈးခဲ့ရမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘဝစစ္ပြဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးစစ္ပြဲ၊ အခ်စ္ေရးစစ္ပဲြ ဟူေသာ စစ္ပြဲတြင္ က်ဆံုးမႈမ်ားမွာ မေျပာစ ေလာက္ ရွိေသာ္ျငားလည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အာဏာ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အာဃာတ ... စသည့္  တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆံုးမႈမ်ားသည္ ရာခိုင္ႏႈႈန္းအားျဖင့္ မ်ားျပားမႈကို သိျမင္ခဲ့ရ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝိေရာဓိစစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမ႓ာေျမျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ျမန္မာ့ေျမျပင္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား မရမီစပ္ၾကား ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမႈေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍ အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္ကာ ေပးဆပ္သြားရင္းျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သ၍  မွန္ကန္ေသာ တရားမွ်တေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔႔ တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ေရး အျပည့္အဝရရွိေရး လူမ်ိဳးဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔အား လူသားျခင္းစာနာစိတ္ ေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္ဝမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေတြ႔ ခံစားရမႈ တခုအား တင္ျပလိုေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးတို႔၏ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို သိျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူရယ္လို႔ လူ႔ေလာကႀကီးထဲ ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ လူ႔ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးေသာအခ်ိန္ လူ႔ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားရသည့္အခ်ိန္တြင္ တသက္တာ လဲေလ်ာင္းေနရမည့္ သုသာန္ေျမအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  သုသာန္ေျမအေၾကာင္းဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔အတြက္ မဂၤလာမရွိျခင္း၊ ဆက္၍ မဖတ္ ႐ႈလိုျခင္းတို႔ကို စိတ္ထဲတြင္ မေပၚေပါက္သင့္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခ်ႋဳင္းေျမဟူသည္ကား လူသားအားလံုးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ပတ္္သက္မႈရွိေနျခင္းဟူ၍ သာဓကရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ျမတ္္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္က ဥပသာလက အမည္ရွိတဲ့ ပုဏၰားႀကီးဟာ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ကို ရံပတ္ထားတဲ့ ေတာင္ငါးလံုး ထဲက ဂုဇၩကုဋ္ေတာင္ေပၚကို တက္သြားၿပီး ေတာင္ထိပ္က ေျမျပန္႔ေလးမွာ သူ႔ကိုျမဳပ္ဖုိ႔ သားျဖစ္သူကို ျပတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ေတာင္ေအာက္ကို ျပန္ဆင္းလာတဲ့အခါ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔တယ္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးၿပီးတာနဲ႔ ဘုရားရွင္ဟာ လူေသ မျမဳပ္ဖူးေသးဘူးလို႔ ပုဏၰားႀကီးယူဆထားတဲ့ေနရာကို လုိက္ၾကည့္ၿပီး ဒီဂါထာကို ေဟာၾကားပါတယ္။ ဒီဂါထာ အဆံုးမွာ ပုဏၰားႀကီးဟာ ေသာတာပန္တည္ပါတယ္။ ဒီဂါထာဟာ သတၱဝါတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ မ်ားျပားတယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

ဥပသာလက နာမာနိ၊
သဟႆနိ စတုဒၵသ။
အသိၼ ံပေဒေသ ဒဂနိ
နတိၱေလာေက အနာမတံ။

ပုဏၰားႀကီး သင္ယခုညႊန္ျပေသာေနရာ၌ ဥပသာလကဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သင္၏အေလာင္း ေကာင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေလးေထာင္တိတိ မီးသၿဂႋဳလ္ ေလာင္ကၽြမ္းျမဳပ္ႏွံခဲ့ဖူးေလၿပီ။ ေလာကေျမ အျပင္၌ လူေသ ေကာင္ပုတ္ မျမဳပ္ဖူးေသာေနရာဟူ၍ မရွိေပ။"

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ျပည္ပႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕အသီးအသီးတို႔တြင္ သုသာန္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈ ေလ့လာေသာအခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ားစြာ ေၾကကြဲမႈကို စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရေတာ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္မက အျခားေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားတို႔၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအားပို႔ေဆာင္ သၿဂႋဳလ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားစြာလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝကို ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ လူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားပါက ေျမျမဳပ္ျခင္း၊ မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္း စသည့္ အသုဘအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားေသာ္ျငားလည္း အသုဘပို႔သူ၊ အသုဘ႐ႈသူ  အေပါင္းတို႔အျပင္ ဘဝတစ္ပါးသုိ႔ ေျပာင္းသြားရွာေသာသူမ်ားအတြက္လည္း ၿငိမ္းေအးမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈတုိ႔ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေအးၿငိမ္းခံစားမႈ ရသမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးထဲတြင္မက ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားပါမက်န္ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေမြးရပ္ေျမ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္သာ ေနာက္ဆံုးေခါင္းခ်ခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းခ်ခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထိုထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အထင္ကရ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဝခရီးအား ေအးခ်မ္းမႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရပံုမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရကာ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝကို ရရွိခဲ့ေသာ လူပီသစြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ  ပုဂိၢဳလ္မ်ားအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူမိေသာ္ျငားလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လူ႔ဘဝခရီးအား အဆံုးသတ္ရမည့္ ေျမေနရာ (သုသာန္ေျမ) မ်ားအားလည္း သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ အထင္ကရ ပန္းၿခံႀကီးမ်ားကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ား ျပင္းျပ ခဲ့ရသည္။ ယခုမူ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သုသာန္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပင္၊ ရြာျပင္္မ်ားတြင္ အခုိင္အမာ တည္ၿမဲမႈ မရွိျခင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပင္၊ ရြာျပင္မ်ားတြင္သာမက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၊ ရြာလည္ေခါင္မ်ားတြင္ ခံ့ညား ထည္ဝါစြာျဖင့္ အပန္းေျဖစရာ ဥယ်ာဥ္ၿခံႀကီးမ်ားအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ထူေထာင္ထားျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ ရသည္။ ထို႔အျပင္ သုုသာန္ေျမအနီးရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္မ်ားသည္လည္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ လံုၿခံဳမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ရပ္ကြက္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္းတြင္ သုသာန္ေျမႏွင့္ နီးလွ်င္ မေနလိုျခင္း၊ သုသာန္ေျမႏွင့္ နီးေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္း စသည့္ အယူသီးမႈမ်ား လႊမ္းၿခံဳေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ လူ႔ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးမွတ္တိုင္ေျမေနရာ (လူသခ်ႋဳင္း)ကို မဆိုထားႏွင့္ ... ျပည္ပနိုင္ငံ ရွိ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေၾကာင္၊ ေခြး၊ ယုန္၊ ငွက္ စသည့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခရီး မွတ္တိုင္ျဖစ္ေသာ တိရစၧာန္သခ်ႋဳင္းမ်ားကပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ လူသခ်ႋဳင္းမ်ားထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သာယာမႈႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈမ်ားျဖင့္္ ျပည့္စံုေနေတာ့သည္။ ယခုမူ ျမန္မာ ျပည္တြင္းရွိ သုသာန္ေျမမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာခ်ံဳပုတ္မ်ား၊ ညစ္ပတ္လွေသာ ရြံႏြံမ်ား၊ ပ်က္စီး ယိုယြင္း ေနေသာအုတ္ဂူမ်ားျဖင့္ ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ရွိေနသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သုသာန္ ေျမမ်ားအား တူးေဖာ္ခံရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးေနသူ ကြ်န္ေတာ့္အဖို႔ "ေသေသာသူသည္ သုသာန္သို႔သာ သက္သက္သာသာ သြားသင့္သည္" ဟူေသာ ခံယူခ်က္အတိုင္း လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားေသာစိတ္ျဖင့္္"ေၿပာရဦးမယ္... အဘစိန္ေရ" ဟူ ၍ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ တိုက္တြန္းမႈတခ်က္၊ ဟစ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုထပ္မံ၍ " ထပ္ေျပာရဦးမယ္... အဘစိန္ေရ" ဟူ၍သာ ထပ္မံ ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ "သင့္ဘဝ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ လက္က်န္အခ်ိန္ ဇယား (သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္)" ဟူေသာ တြက္ခ်က္မႈဇယားအရ -


သင့္ဘဝ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ လက္က်န္အခ်ိန္ဇယား (သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္)

 သင့္အသက္                         သံုးၿပီးေသာအသက္                          လက္က်န္ရက္
၁ဝ ႏွစ္                                       ၃၆၅ဝ (ရက္)                                         ၂၃၇၂၅ (ရက္)
၁၅ ႏွစ္                                       ၅၄၇၅ (ရက္)                                         ၂၁၉ဝဝ (ရက္)
၂ဝ ႏွစ္                                       ၇၃ဝဝ (ရက္)                                         ၂ဝဝ၇၅ (ရက္)
၂၅ ႏွစ္                                       ၉၁၂၅ (ရက္)                                         ၁၈၂၅ဝ (ရက္)
၃ဝ ႏွစ္                                       ၁ဝ၉၅ဝ (ရက္)                                       ၁၆၄၂၅ (ရက္)
၃၅ ႏွစ္                                       ၁၂၇၇၅ (ရက္)                                       ၁၄၆ဝဝ (ရက္)
၄ဝ ႏွစ္                                       ၁၄၆ဝဝ (ရက္)                                       ၁၂၇၇၅ (ရက္)
၄၅ ႏွစ္                                       ၁၆၄၂၅ (ရက္)                                       ၁ဝ၉၅ဝ (ရက္)
၅ဝ ႏွစ္                                       ၁၈၂၅ဝ (ရက္)                                       ၉၁၂၅ (ရက္)
၅၅ ႏွစ္                                       ၂ဝဝ၇၅ (ရက္)                                       ၇၃ဝဝ (ရက္)
၆ဝ ႏွစ္                                       ၂၁၉ဝဝ (ရက္)                                       ၅၄၇၅(ရက္)
၆၅ ႏွစ္                                       ၂၃၇၂၅ (ရက္)                                       ၃၆၅ဝ (ရက္)
၇ဝႏွစ္                                        ၂၅၅၅ဝ (ရက္)                                       ၁၈၂၅(ရက္)
၇၅ ႏွစ္                                       ၂၇၃၇၅ (ရက္)                                       . . . . . . . . .

ယင္း သင့္ဘဝ လက္က်န္အခ်ိန္ဇယားသည္ ပွ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇယားကြက္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ထက္ ေစာလ်င္စြာ ဘဝကူးေျပာင္းရမည့္သူမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုအခ်ိန္ထက္ ၾကာျမင့္ စြာ လူ႔ဘဝတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရမည့္ သူမ်ားလည္းရွိေပမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိအတြက္လူ႔ဘဝထဲတြင္ ေနထိုင္ရန္ က်န္ရွိေသာ လက္က်န္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္  အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္၍ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္သြားပါက ၿငိမ္းေအး သာယာ ခ်မ္းေျမ့ေသာ ကမ႓ာသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ လူမႈေရးသမားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီေဖးမေပးေနေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လက္ေတြ႔ခံစား ႀကံဳေတြ႔မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားတင္ျပ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။

အတိတ္က "ေျပာရဦးမယ္... အဘစိန္ေရ"
ယခုပစၥဳပၸန္မွာ "ထပ္ေျပာရဦးမယ္... အဘစိန္ေရ"
ေနာက္အနာဂတ္မွာ "ေျပာစရာကို မရွိေတာ့ဘူး... အဘစိန္ေရ" ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အား ေရးသားလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းထန္လွ်က္ ရွိေနပါေတာ့သည္။

ေက်ာ္သူ


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...