Tuesday, September 18, 2012

၂၀၁၃ တြင္ လြတ္လပ္သည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒက်င့္သံုးရန္ ျမန္မာလ်ာထား


by Mizzima မဇၩိမ on Tuesday, September 18, 2012 at 7:40am ·

ဒင္နီရယ္ တန္း ကိတ္ | အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၁၄ မိနစ္    

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယခင္ စစ္အစိုးရေဟာင္းမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အစိုးရသစ္ထံသို႔ ေငြေၾကးမ်ား ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား တည္ၿငိမ္ေနေစရန္ လာမည့္ႏွစ္ဝက္တြင္ လြတ္လပ္သည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျမန္မာဗဟိုဘဏ္က ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို တိုးျမႇင့္လာေစေရးအတြက္ ဥပေဒသစ္ တရပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနာက္လ၌ စဥ္းစားေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒု-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ IMF ႏွင့္ ထိုင္းဘဏ္တို႔က ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားကိုလည္း မၾကာမီ အၿပီးသတ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


“က်ေနာ္တို႔က ေနာက္က်ေနေတာ့ ပိုၾကိဳးစားပန္းစား လုပ္ရမွာေပါ့။ သင္တန္း အစီအစဥ္ေတြ ၿပီးသြားရင္ ေနာက္လုပ္ ရမယ့္ဟာေတြက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကြက္ကို ဦးတည္လုပ္ရမယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ဆိုသည္။

Western Union ၊ ကိုကာကိုလာ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ ဟု ေၾကညာထားခ်ိန္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေငြေၾကး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားက ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ အရွင္ေမွ်ာသည့္ စနစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္
ႏုိင္ငံျခားေငြ ေၾကးလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းသည္ ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ေနရာမွ ယခုအခါ ဘဏ္မ်ားသို႔ စတင္ေရြ႔လ်ား လုပ္ကိုင္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူ၊ တင္သြင္းသူမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ကိုလည္း ယခင္လက ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကး ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြင့္အမိန္႔ရ ဘဏ္မ်ားက ေန႔စဥ္ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းဖိုးအထိ ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ ငါးသန္းအထိ ရွိေနသည္ဟု သူကေျပာ သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ
ျခင္းမျပဳမီ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က ပေပ်ာက္ သြားေစလိုၿပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက
ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ အာဏာပိုင္မ်ားကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္သြား မည္ ျဖစ္သည္။

အရင္းအႏွီး တိုးတက္လာျခင္း

“က်ေနာ္ေတာ့ ဒါကို တကယ့္ကို စိုးရိမ္တယ္ဗ်ာ” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ဝင္
ေရာက္လာမည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားလိုက္ သည္။

“အဲဒီအခ်ိန္ ေငြေၾကးစီးဝင္မႈ မ်ားလာရင္ က်ေနာ္တို႔ ေငြေၾကးကလည္း အရမ္း တန္ဘိုး တက္လာမွာ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ကိုင္သြားဖိို႔ လိုတယ္။ ဒီ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားဖို႔အတြက္ အျခား ဝန္ၾကီးဌာန
ေတြ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔လည္း ညွိႏိႈ္င္း ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ေငြေၾကးကို အရွင္ေမွ်ာလိုက္ကတည္းက က်ပ္ေငြေစ်းသည္ ၅.ရ% တက္သြားၿပီး ယေန႔ ေပါက္ေစ်း တေဒၚလာလွ်င္ ၈၆၄.၉၅ သာ ရွိေတာ့သည္။ ယင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အဆိုးဆံုး အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု ဘလြန္းဘတ္က ျပဳစုထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ေနေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္။ နည္းလမ္းတခုမွာ သဘာဝ သယံဇာတ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကို စုေဆာင္းထားျခင္းျဖင့္ အရန္ေငြေၾကးအျဖစ္ ထားရွိရန္ျဖစ္သည္ဟု IMF အရာရွိ မီရားလ္ကာရာဆူလူး (Meral Karasulu) က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာအစိုးရကို အၾကံေပးသြားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္စရာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္။ ဒါမွ စီးဝင္လာမယ့္ ေငြေတြက စီးပြါးေရးမွာ အက်ဳိးရွိေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ေငြလဲလွယ္ေရး ေစ်းကြက္ကိုလည္း ထူးထူးျခားျခား ဆိုးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ေစမွာ။ ဒါေတြကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့အခန္းက႑ရဲ့အျပင္မွာပဲ ရွိပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား

အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း လက္လီေစ်းကြက္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ စီးပြါးေရး ျပန္လည္ ႏိုးထလာေစရန္အတြက္ ကြန္ဂရက္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အၾကားမွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းက သူ၏ ဒုတိယ သက္တမ္းအတြင္း အၾကီးဆံုး အေလာင္းအစားအျဖစ္ ဤမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာရွတခြင္ စီးပြါးေရး တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ကမၻာ့စီးပြါးေရး ခ်ည့္နဲ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ စီးပြါးေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရက ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရမႈ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ ကုမၸဏီမ်ားက ေရာင္းခ်ရသည့္ ကုန္စည္းမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စကၤာပူ၏ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းသည္ စီးပြါးေရးပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားသည္ ထက္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ တရပ္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္မႈကို ယေန႔ ထိန္းထားလုိက္ၿပီး တဘက္တြင္ အပ္ႏွံေငြ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ အဆိုပါ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ ပမာဏကို အရံေငြအျဖစ္ သီးသန္႔ဖယ္ထားရမည္
ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ အဆိုပါကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လုပ္အားခ စရိတ္သည္ ပိုမိုေႏွးေကြးေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ တက္လာေနသည္ ဟု ဥေရာပသမဂၢ စာရင္းအင္းဌာနက ေျပာဆိုဖြယ္ရွိေနၿပီး ဥေရာပဇံု၏ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြမွာလည္း ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာဖြယ္ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားက ျပဆိုေနသည္။

နယူးေရာက္ ဧရိယာအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ပိုမို ေႏွးေကြးေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ က်ဳံ႕ဝင္ သြားဖြယ္ ရွိေနၿပီး ထိုႏႈန္းထားသည္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း အႏႈတ္ ၅.၉% ရွိခဲ့ရာမွ ယခုလအတြင္း အႏႈတ္ ၂% ရွိလိမ့္ မည္ဟု နယူးေရာက္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္ အေထြေထြ စီးပြါးေရး ကိန္းဂဏန္း ခန္႔မွန္းခ်က္အညႊန္းတြင္ ဆိုထား သည္။ နယူးေရာက္၊ နယူးဂ်ာဆီ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကြန္နက္တီကတ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ အင္ပါယာစတိတ္ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္မူ အဆိုပါ က်ဳံ႕ဝင္မႈမွာ သုညေအာက္ ေရာက္ဖြယ္ ရွိသည္။

စစ္တပ္က ၁ဝ စုႏွစ္ ငါးခုၾကာ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္လိုက္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းက သမၼတ ရာထူး ရယူလိုက္ၿပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေရွးရႈေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးလိုေနၿပီး အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ လည္း ပါဝင္မည္
ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အသံုးက်ခဲ့သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒု-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ဆိုသည္။ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔သူမ်ားက
ေငြေစ်းကို တေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၉ဝဝ မွ ၁,ဝဝဝ ၾကားအထိ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲတင္ၿပီး သူတို႔၏ ပို႔ကုန္မ်ား ပိုမို ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္လည္း သြင္းကုန္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ အရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြသည္ သြင္းကုန္ ၁ဝ လခြဲစာအထိ ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ IMF ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရမူ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ ေဒၚလာ ၉.၉ ဘီလီယံ သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္ ၉.၇ လစာ ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈႏႈန္း

မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးသည္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၈% အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလည္း တိုးျမင့္လာကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္ဟု အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) က ယခင္လက ေျပာၾကားဖူးသည္။ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၆၄ သန္း၏ ေလးပံုတပံုမွ်သာ လွ်ပ္စစ္ သံုးစြဲႏိုင္ၿပီး မိုဘိုင္းဖံုး အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ADB က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဌာနတခုသာ ျဖစ္ၿပီး အဓိက လုပ္ငန္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြကို ျဖည့္တင္းေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကးမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးေရးသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ရမႈ မွာ ဧၿပီလတြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ယမန္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈ၏ ၄၆% သာ ရွိသည္။ က်န္ေငြကို ေငြေၾကး ထပ္မံ ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ ျဖည့္တင္းခဲ့သည္ဟု IMF က ဆိုသည္။

အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေျခခံမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္လွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ဟု IMF က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာကာ ၂ဝ၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ ညီမွ်ေသာ ဘတ္ဂ်က္သို႔ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာမူ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပွ်မ္းမွ် ၅.၈% ရွိေနကာ ေရရွည္တြင္ ၃.၅% ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနလိမ့္မည္ဟု ေမလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ IMF အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟုလည္း ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တေျဖးေျဖး လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္လာ ကာ ဘဏ္ခြဲမ်ား အျပည့္အဝ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိလာမွာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမွာ အသစ္ ျပ႒ာန္းမည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေပၚတြင္ တည္ေနၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒမွာ ပါလီမန္က အတည္ျပဳၿပီး
ျဖစ္ကာ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူညီခ်က္ ေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲရွိသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား ေငြေၾကးသံုးစြဲရ လြယ္ကူေစရန္လည္း အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ မ်ားကို မိမိတုိ႔၏ ဘဏ္ကတ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္ အမ်ားအျပားကိုလည္း ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔လုပ္ငန္းသံုး ေငြေၾကးမ်ားကို အစိုးရဘဏ္ ေလးခုမွ တဆင့္ လႊဲေျပာင္း
ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို အျခား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔လည္း မၾကာမီ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု  ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္။

“အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ စနစ္ေတြနဲ႔အညီ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ့ တံခါးဖြင့္ မူဝါဒေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြါးေရး တိုးတက္လာမွာပါ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒု-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာၾကားသြားသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...