Wednesday, August 1, 2012

"ဗမာကို ကယ္ခဲ့ေသာ ကုလားကို ဗမာကို တြယ္ခဲ့ေသာကုလားက ျပန္တြယ္ျခင္း" ေနာက္ဆက္တဲြ


by Ven Wirathu-msy on Tuesday, July 31, 2012 at 8:17pm 

သို႔
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂)
ေနျပည္ေတာ္။
ရက္စဲြ။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။        ။လုိအပ္သလုိ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆရာေတာ္တို႔မွတင္ျပျခင္း။

၁။       မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊၂၇-လမ္း၊ ၈၂-လမ္းေဒါင့္၊ ၂၈-လမ္း၊၈၂-လမ္းေဒါင့္ စည္ပင္သာယာပလက္ေဖာင္းလမ္းေပၚ၌ ညအခ်ိန္'ေန'ကေဖး 'ဆန္း'ကေဖးအမည္ျဖင့္ စီးပြားရွာၾက ေသာ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔၏ ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ားအေပၚ အဓမၼအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေငြအားျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအမွတ္(၅)ရဲစခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔ကို ခါးပိုက္ေထာင္ထဲထည့္ ထား၍ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ားအေပၚ ပုံခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ မႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔သည္ လက္ရွိအေနအထားအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာကို အပိုင္ကပ္ထားၿပီး အမ်ားသူငါ သြားလမ္းမေပၚမွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းစီးပြားရွာေနျခင္းမွ စ၍ ရဲစခန္းႏွင့္ တရား႐ုံးတို႔မွ ၎တို႔တုိင္ တန္းသမွ် လုပ္ဇာတ္ေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႔သည္ ေငြမ်ားတရားႏုိင္-ဟူေသာ စကားနဲ႔တူလွပါသည္။

၂။       ဆရာေတာ္တို႔သည္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ(၁၆)ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ရွင္သုစိတၱ(ခ)ေမာင္ေခါစိန္ ဗုဒၶဘာသာကေလးငယ္ကို ေနဝင္းႏွင့္စန္းေမာင္တို႔မွ အသက္အႏၲရယ္လိုက္ရွာေန၍ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဒုတ္ရဲရြာ ရတနာဒီပံကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလမွ အကာအကြယ္ေပး၍ ေစာင့္ေရွာက္ထား ရျခင္း၊ ၎ႏွင့္အတူ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔ထံ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၎ကေလးမ်ားဘက္မွ လူကုန္ကူးထံ တိုင္ၾကားေသာအမႈ၌ အစိုးရသက္ေသလိုက္ခဲ့မိၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ရန္ျပဳျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ အမွတ္(၅)ရဲစခန္းနဲ႔ေပါင္း တရား႐ုံးႏွင့္ေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းတို႔ကို ဆရာေတာ္တို႔မွ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လုံးဝအေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိၾကပါ။ ကုလားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တာပဲကြာ -ဟူေသာ စကားသံကိုသာ လႊင့္ၿပီး အမွန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ၿပီး မတရားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေတြ႕ႀကဳံေနရပါသည္။

၃။       ဆရာေတာ္တို႔သည္ မိမိဗုဒၶဘာသာ ေတာသူေတာင္သားကေလးမ်ားကို မတရားအႏုိင္ က်င့္ခံရျခင္း ကေလးမ်ား၏ အစိုးရသက္ေသမ်ားကို ေနရာမေရြး ရန္ျပဳမူၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တက္ႏုိင္သမွ် ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး နစ္နာလြန္းသူပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ တုိင္စားမ်ားျဖင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဘာမွ်အေၾကာင္းထူးမလာခဲ့ပါ။

၄။       သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခ်ိန္အခါကာလသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး တန္းတူညီမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလႀကီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၇-လမ္း ၈၂-လမ္းေဒါင့္၊ ၂၈-လမ္း×၈၂-လမ္းေဒါင့္၌ 'ေန'ကေဖး 'စန္း'ကေဖးဖြင့္၍ စည္ပင္သာယာ ဌာနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၅)ရဲစခန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပူေပါင္း၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေငြႏွင့္ေပါက္ၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာစြာ အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနေသာ ေနဝင္းႏွင့္ စန္းေမာင္တို႔၏ မတရားအမႈမ်ားကို အေရးယူခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါ၍ ဆရာေတာ္တုိ႔မွ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ခုိင္လုံစြာရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ခုိင္လုံစြာ သက္ေသထူႏုိင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

                                                                             ဘဒၵႏၲအဂၢဥာဏ
                                                                             ဥကၠ႒ဆရာေတာ္
                                                                             ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕
                                                                             ဆင္ျဖဴမယ္ေက်ာင္းတိုက္
                                                                             အမရပူရၿမိဳ႕

မိတၱဴ
၁။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
၂။ ဦးသူရေရႊမန္း၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
၃။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။
၄။ သူရဦးေအာင္ကို၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ။
၅။ ဦးရဲျမင့္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။


  သုိ႔
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံး
၀န္ႀကီးဌာန (၂)၊ ေနျပည္ေတာ္။
                                                                             ရက္စဲြ၊ ၂၇-၆-၂၀၁၂
အေၾကာင္းအရာ။         ပူးတဲြတုိင္ၾကားစာပါ နစ္နာသူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဥပေဒမဲ့အႏုိင္က်င့္                                          ခံရေၾကာင္း သက္ေသထူျခင္း။
          “ေန” ကေဖး ေန၀င္း၊ “စန္း” ကေဖး စန္းေမာင္တုိ႔လုပ္ရပ္သည္ မာဖီယားဂုိဏ္းအသြင္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ရဲစခန္းမ်ား၊ တရားရုံးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားကို ခါးပိုက္ထဲထည့္ကာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့အႏုိင္က်င့္ေနၾကပါသည္။
          ၄င္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအင္အားတုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရသက္ေသမ်ားသည္ ေထာင္က်သြားခဲ့ ရၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ရာဇ၀တ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္မွာ ရဲအားကိုး၊ အာဏာပိုင္မ်ား အားကိုးျဖင့္ ဒုစရုိက္အမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္လည္းေကာင္း၊  ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ ေနပါသည္။ ရွက္စရာလည္းေကာင္းသလုိ၊ ရြံစရာလည္းေကာင္းလွပါသည္။
          ၄င္းတုိ႔အင္အားႀကီးထြားလာပါက မႏၲေလးျပည္သူလူထုအတြင္း ရတက္မေအးဖြယ္ျဖစ္လာႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းအင္အားမႀကီးထြားခင္ ႏွိမ္နင္းမည္ဆုိပါက တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ တတ္စြမ္းသမွ်ကူညီမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ ပစၥည္းသက္ေသ၊ လူသက္ေသ မ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ (၀ီရသူ)                                                               ၀ီရသူ(မစုိးရိမ္)
ဓမၼသဟာယေက်ာင္းနာယက                                                             ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ
မစိုးရိမ္တုိက္သစ္                                                                        ၉/ကဆန(သ)၀၀၀၃၁၁
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။

မိတၱဴကို
          ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
          ဦးသူရေရႊမန္း၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
          ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။
          သူရဦးေအာင္ကို၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၊        ေနျပည္ေတာ္။
          ဦးရဲျမင့္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
          လက္ခံ။


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...