Sunday, August 12, 2012

သုချမိဳ႕ေတာ္ - ျမန္မာျပန္သူ၏ အမွာ


by Mya Than Tint on Sunday, August 12, 2012 at 12:53am ·

 ျမန္မာျပန္သူ၏ အမွာ

ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသား  စာေရးဆရာ  ဒိုမီးနိလာပီယဲ၏ "သုချမိဳ႕ေတာ္" ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က "စံပယ္ျဖဴ"  မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ "စံပယ္ျဖဴ" မဂၢဇင္းရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္သည့္ ဝတၳဳသည္ အျပီးမသတ္ေသးဘဲ တစ္ပိုင္းတစ္စ  က်န္ရစ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ "သုချမိဳ႕ေတာ္" ကို ျပီးျပတ္ေအာင္ ေရးျပီး ထုတ္ေဝသူလက္သို႔ အပ္လိုက္ပါသည္။

၁၉၉၂ ခု၊ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္မူ လာပီယဲ၏ "သုချမိဳ႕ေတာ္"ႏွင့္  ပတ္သက္သည္ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို "တိုင္းမဂၢဇင္း" တြင္ ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ စာေရးသူ၏ စကားလက္ေဆာင္အျဖစ္ ထိုသတင္းေဆာင္းပါးကို ျမန္မာျပန္၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။"တိုင္းမဂၢဇင္း" တြင္ ပါသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

" ဆင္းရဲသားတို႔၏ ေခၽြးျဖင့္ ရတတ္သမွ်တို႔ကို စုစည္းထားေသာ အက်ိဳးအပဲ့၊ အစုတ္အျပတ္ ပံုမ်ားေပၚမွေန၍ ကာလကတၱားျမိဳ႕၏ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားသည္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚေပါက္လာေနၾကသည္။ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ခရီးေဝးမွေရာက္လာၾကကာ ထိုဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားအနီးတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္အတုမ်ားကို လာေရာက္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းမွာ ရုပ္ရွင္မ်ားထဲတြင္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
"သို႔ရာတြင္ ကာလကတၱားျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတို႔ကို စိတ္ဆိုးေစေသာ အေနာက္တိုင္း လူခ်မ္းသာတို႔၏ ျပိဳးျပက္ေတာက္ပေသာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈသည္ တကယ္ အစစ္အမွန္ ေပၚေပါက္ခဲ႔ပါသည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ သီတင္းပတ္ ၁၂ ပတ္အတြင္းက ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳး ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာ ရိုလန္ေဂ်ာ္ဖီ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၁၂၀ ပါဝင္သည့္ ရုပ္ရွင္တစ္ဖြဲ႕သည္ စာေရးဆရာ ဒိုမီးနိလာပီယဲ၏ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ "သုချမိဳ႕ေတာ္" ကို ကာလကတၱားတြင္ လာ၍ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးခဲ႔ၾကသည္။  ယင္းဝတၳဳမွာ ကာလကတၱားျမိဳ႕၏ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထားသည့္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝတၳဳကို ကာလကတၱား ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားက ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိၾက။  ရုပ္ရွင္ကိုလည္း ထိုသုိ႔ သေဘာထားေနၾကသည္။

ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူမ်ားသည္ သရုပ္ပီျပင္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပကြက္မ်ားကို ဝတၳဳထဲတြင္ပါသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရိုက္ကူးခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ရုပ္ရွင္ကားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ရိုက္ေနလွ်င္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၁.၄ သန္း အကုန္ခံကာ ကာလကတၱားရွိ ၂.၅ ဟက္တာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘၤာက်င္း ေျမကြက္လပ္ထဲတြင္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားကို ပံုတူတည္ေဆာက္၍ ရိုက္ကူးခဲ႔ရသည္။  ညစ္ပတ္ေသာ လမ္းၾကားကေလးမ်ား တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ က်ပ္ခိုးေတြ မည္းနက္ညစ္ပတ္ေနေသာ အုတ္တိုက္ငယ္မ်ားကို ေဆာက္ရသည္။ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေပါင္း ၆၀ ကို ဖန္တီးရသည္။ ဟာလာဟင္းလင္း ျဖစ္ေနေသာ ေရဆိုးေျမာင္းၾကီးမ်ားထဲတြင္ အညစ္အေၾကးေတြ ေလာင္းထည့္ရသည္။ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔က ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ကေလးထဲမွ ဝါးတဲကေလးမ်ားကို ေဆာက္ၾကသည္။ အမိုးမ်ားကို ထုထားသည့္ သံျပားမ်ားျဖင့္ မိုးရသည္။ တံခါးအေဟာင္း အခ်ပ္ ၃၂၀ ကို  လုပ္ရသည္။ ရြဲ႕ေစာင္းေနသည့္ ျပတင္းေပါက္ေပါင္း ၄၂၅ ခု တို႔ကို လုပ္ရသည္။ ရုပ္ရွင္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္သူ ရြိဳင္းေဝါ့ကားသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ကာလကတၱားျမိဳ႕ရွိ အေဟာင္းဆိုင္ အႏွံ႔အျပားတြင္  လိုက္လံဝယ္ယူ  စုေဆာင္းခဲ႔ရသည္။

ဇာတ္သိမ္းခန္းတြင္ ေလမုန္တိုင္းက်ခန္းႏွင့္ မိုးရြာခန္းကို ရိုက္ရန္အတြက္ ေလမႈတ္၊ ေရမႈတ္သည့္ စက္ၾကီးတစ္လံုးကို တည္ေဆာက္ရသည္။ ေလယာဥ္ပန္ကာၾကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္သည့္ ေလမႈတ္ပန္ကာၾကီးမ်ားကတစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၁၂၀ အရွိန္ရွိေသာ ေလကို မႈတ္ထုတ္ေပးၾကသည္။ ကရိန္းၾကီးတစ္ခုေပၚမွ ဆြဲထားေသာ ၾကီးမားသည့္ ေရပန္းၾကီးမ်ားက အလိပ္လိပ္တက္လာေသာ ေရထုသဏၭာန္ ေပၚေစရန္အတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေရလစ္တာေပါင္း ၁၂၅၀၀၀ ကို ပန္းထုတ္ေပးေနၾကသည္။ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဇာတ္ကားထဲတြင္ပါသည့္ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ ေခါင္းေပၚသို႔ အမိုးၾကီးျပဳတ္က်သြားသည္။ (ေခါင္းေပၚသို႔ ျပဳတ္က်ရာတြင္ ထိခိုက္ျခင္း မရွိရေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္ျဖင့္ အမိုးကို ျဖဳတ္ခ်ရသည္။) ေရၾကီးသျဖင့္ သရုပ္ေဆာင္မွာ ေရဆိုးေျမာင္းထဲသို႔ ေမ်ာပါသြားရသည္။

"သို႔ရာတြင္ ဒါရိုက္တာေဂ်ာ္ဖီအဖို႔ကား ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ကူေသာ္လည္း ခံရခ်က္ မသက္သာလွပါ။ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ သူ႔ရုပ္ရွင္ကားသည္ ကာလကတၱားျမိဳ႕ၾကီး၏ ဆင္းရဲပံုကို ရိုက္ကူးထားသည့္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္သည္ဆိုကာ အာဏာပိုင္မ်ားက ရိုက္ကူးခြင့္ျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မူလဇာတ္ညႊန္းကို ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္တင္ျပျပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က သူ႔ဇာတ္ကားကို ရိုက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္သည္ ဝတၳဳႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းပစ္ခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရံုမွ်ျဖင့္ ဒါရိုက္တာ၏ ျပႆနာသည္ အဆံုးမသတ္ေသးပါ။ ရုပ္ရွင္စရိုက္ျပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပိုစတာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူအုပ္မ်ားက ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ၾကျပန္ပါသည္။ "သုချမိဳ႕ေတာ္ကို ဇိမ္မယ္ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ မေျပာင္းနဲ႔" ဟု ပိုစတာမ်ားတြင္ ေရးထားသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ဇာတ္ညႊန္းသည္ ၁၉ ရာစုႏွစ္က အိႏိၵယဘာသာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို အသေရပ်က္ေစသည္ဟု (အေျခအျမစ္မရွိဘဲ) စြပ္စြဲကာ ရံုးေတာ္တြင္ တရားစြဲဆိုထားၾကသည္။ ရိုက္ကြင္းတစ္ခုတြင္ လူရမ္းကားအခ်ိဳ႕က လာေရာက္၍ ရိုက္ကြင္းကို လာေရာက္ပိတ္ပင္သြားၾကသည္။ အမည္မသိသူမ်ားက လုပ္လက္ပစ္ဗံုးမ်ားျဖင့္ ရိုက္ကြင္းတစ္ခုကို လာေရာက္ပစ္ခတ္သြားၾကသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ အထိအခိုက္ေတာ့ မရွိပါ။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ႏွစ္ဦးက ရိုက္ကြင္းတိုင္းကိုလိုက္ျပီး ဇာတ္ညႊန္းအရ ရိုက္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးၾကသည္။ "ဒီေလာက္ ဆင္ဆာလုပ္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံရယ္လို႔ ဘယ္မွာမွ ရွိမယ္မထင္ပါဘူးဗ်ာ" ဟု ဒါရိုက္တာ ေဂ်ာ္ဖီက ညည္းသည္။

ယင္းတို႔မွာ တိုင္းမဂၢဇင္းတြင္ပါသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးမွ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

ယခုမူ "သုချမိဳ႕ေတာ္" ကို ရိုက္ကူးျပီးစီးသြားေလျပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ သူ႔ရုပ္ရွင္ကားကို ခ်ီးက်ဴး ၾကိဳဆိုၾကသည္။ ဝတၳဳႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ဘယ္ေလာက္ကြဲလြဲမည္ကိုမူ မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

ယခု  ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာျပန္တြင္မူ  လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္မွအပ  အျပည့္အစံုျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဝတၳဳကို ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ "စံပယ္ျဖဴ" မဂၢဇင္းႏွင့္  ထုတ္ေဝေသာ ေလာကသစ္စာေပတိုက္တို႔အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

ျမသန္းတင့္
၂၉-၆-၉၂

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...