Wednesday, August 1, 2012

အခြန္ နဲ႔ လဒ္ေပးလဒ္ယူ


by Ye Thurein Min on Wednesday, August 1, 2012 at 9:21pm ·

အခြန္နဲ႔ လဒ္ေပးလဒ္
ယူခရုိနီေတြရဲ့ ေဒၚလာသန္းရာခ်ီေနတဲ့ ၀င္ေငြေတြကို အခြန္စည္းက်ပ္ၿခင္းမရွိေပမဲ့ အေသးစားလုပ္ငန္းေလးေတြ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကုိေတာ့ အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ စာရြက္မၿပရင္ ေနာက္တနွစ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မၿပဳဘူးဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေတြက အက်ပ္ကုိင္ေနႀကတယ္ ။
 ဒီေတာ့ အခြန္ေငြ ဘယ္ေလာက္ ေလွ်ာ့ၿပရင္ အခြန္ဦးစီးကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ ဘယ္နႈံးဆုိၿပီး လဒ္ယူတာေတာင္မွ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တရား၀င္ယူေနႀကတယ္ ။ အခြန္မေဆာင္လုိ႔လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတာ မရွိသလုိ ၊ ကမာၻနုိင္ငံအားလုံး အားကုိးအားထားၿပဳတဲ့ အခြန္စံနစ္ဟာ အာဏာရွင္ နဲ႔ ခရုိနီေႀကာင့္ အက်င့္ပ်က္ၿခစားမႈ စံနစ္ အၿဖစ္အသြင္ေၿပာင္းသြားရပါေတာ့တယ္ ။ ၿမန္မာနုိင္ငံမွာေတာ့ အခြန္ဦးစီးဌာန တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ေငြေပးသြင္းရတဲ့ ဌာနအားလုံးဟာ လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈေအာက္မွာပဲ နုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ နုိင္ငံၿဖစ္သြားေတာ့တယ္ ။ အခြန္စံနစ္ကုိ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္နုိင္ရင္ အက်င့္ပ်က္ ၿခစားမႈကုိ ရာခုိင္ႏႈံး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။  အေနာက္နုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အခြန္ဆုိတာ နုိင္ငံတခု လည္ပတ္မႈရဲ့ အသက္ေသြးေႀကာပါ ။


အခြန္ေဆာင္ၿခင္းရဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
 နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြလုိအပ္ရင္ေတာင္မွ  အခြန္ေငြကုိ ဘတ္ဂ်က္ အၿဖစ္ အစားထုိးသုံးႀကတယ္ ။ ၿပည္သူေတြအတြက္လည္း အခြန္ေငြဟာ အေရးအႀကီးဆုံးအရာပါ ၊ ပင္စင္ယူတဲ့အခါ မိမိေပးခဲ့တဲ့ အခြန္ေငြကေန အခ်ဳိးက် ပင္စင္ရႀကတယ္ ။ အခြန္မ်ားမ်ားေဆာင္ရင္ ပင္စင္မ်ားမ်ား ရတာေပါ့ ။ အခြန္ထမ္း ၀န္ထမ္းေတြ ၿပန္လည္ ရရွိနုိင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေႀကး ၊ အခမဲ့ က်မ္းမာေရး ၊ ပင္စင္ ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ေထာက္ပံ့ေႀကး ၊ ခရီးသြားစရိတ္ အခမဲ့ ၊ ေရ ၊ မီး ၊ စည္ပင္ခြန္ စတဲ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ အက်ဳိးေတြကုိ ခံစားနုိင္မွာပါ ။ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းထက္ အစုိးရ၀န္ထမ္း အမ်ားစုရွိတဲ့ ၿမန္မာနုိင္ငံဟာ အခြန္စံနစ္နဲ႔ ပင္စင္ စံနစ္ကုိ စံနစ္တက် ခ်ိပ္ဆက္ထားတာမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့ အၿပင္ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈေႀကာင့္ ပင္စင္စား ၀န္ထမ္းေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ႀကရတယ္ ။ အခြန္ကုိ စံနစ္တက် ေကာက္ခံၿခင္းမရွိေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ့ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ အက်ဳိးအၿမတ္ကုိ အခြန္ေငြအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ေပါင္းထည့္မတြက္ႀကဘူး ။ အခြန္ေပးရမယ္ဆုိမွ သာမန္၀င္ေငြရွိသူေတြက မ်ားတယ္လုိ႔ ထင္ၿပီး ၊ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရမည့္ ေငြကုိ မေပးခ်င္ေတာ့ လဒ္ေပးမႈေတြၿဖစ္လာေရာ။ ပင္စင္ စံနစ္ ၊ အခြန္ေငြေပၚကေန ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စံနစ္ေတြသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရင္ ၊ အခြန္လည္း စံနစ္တက် ေကာက္မယ္ဆုိရင္ ၊ အခြန္ေဆာင္ရမဲ့ သူေတြကလည္း လက္တြန္႔မွာ မဟုတ္ဘူး ။ အခုေတာ့ အခြန္သာေဆာင္လုိက္ရမယ္ ၊ ၿပန္လည္အက်ဳိးခံစားခြင္ မရွိေတာ့ အခြန္ေဆာင္မဲ့အစား  အခြန္ထက္ သက္သာတဲ့ လဒ္ပဲ ေပးလုိက္ေတာ့တယ္ ။


ဒီမုိကေရစီစံနစ္နဲ႔ အခြန္
ဒီမုိကေရစီ စံနစ္ကုိ က်င့္သုံးေတာ့မယ္ဆုိရင္ နုိင္ငံသားတုိ႔ ရဲ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဟာ ထုိနုိင္ငံသားရဲ့ အခန္းက႑ နဲ႔ အတူ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိရမယ္ ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ဆုိရွယ္လစ္စံနစ္နဲ႔ အသားက်ေနခဲ့တဲ့ ၿမန္မာနုိင္ငံ အဖုိ႔ အခြန္စံနစ္ဟာ အက်င့္ပ်က္ၿခစားမႈနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ရတယ္ ။ သမ၀ါယမဆုိတဲ့ စံနစ္နဲ႔ လယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားႀကား အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ဖုိ႔ က်ဳိးစားခဲ့တဲ့ အၿပင္ အရာအားလုံးကုိ အစုိးရက တာ၀န္ယူတဲ့ ပုံစံ ဖန္တီးၿပစ္ခဲ့ေတာ့ ၊ နုိင္ငံသားေတြဟာ အမွန္တကယ္ ကုိယ့္ရဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ညီမွ်ေအာင္ ၿပန္လည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရႀကေတာ့ဘူး ။ ဒီမုိကေရစီ အခြန္စံနစ္မွာေတာ့ မိမိ အခြန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ဳိးအစား အတုိင္း ၿပန္လည္ အက်ဳိးအၿမတ္ခံစားရတာမုိ႔ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ အၿပည့္အ၀ ရနုိင္တဲ့ အေနအထားပါ ။ အခုအခ်ိန္ထိ စီးပြားေရးစံနစ္ကုိ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ၊ နုိင္ငံလည္ပတ္မႈကုိ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာင္ မခ်မွတ္နုိင္ေသးတဲ့ အေနအထားေတြ.ေနရပါတယ္ ။


အခြန္ဟာ စားသုံးကုန္ကုိ ဟန္ခ်က္ညိွေပးနုိင္တယ္
 အဂၤလန္အစုိးရဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈနဲ႔ အရက္ေသာက္သုံးသူေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ က်ဳိးစားရာမွာ က်မ္းမာေရး ပညာေပးတာထက္ အခြန္စံနစ္နဲ႔ ထိန္းထားခဲ့ဟန္ရွိပါတယ္ (အတိအက်ေတာ့မသိပါဘူး) ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ မာဘုိရုိ ေဆးလိပ္ (၂၀ လိပ္) ဘူးကုိ ၈ ေပါင္ (က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္) ေပးရပါတယ္ ။ ၀ီစကီ ၀.၇၅ လီတာ သာမာန္ ဆုိရင္ ၁၇ ေပါင္ေလာက္ေပးရတယ္ (က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္) ၊ စည္ဘီယာတခြက္ကုိ (ပ်မ္းမွ် ၃ ေပါင္ = က်ပ္၅၀၀၀) ၊ ဒီလုိ ကုန္ေစ်းနႈံးႀကီးေအာင္လုပ္ေဆာင္တာဟာ အခြန္အဆမတန္တုိးေကာက္တဲ့ သေဘာပါ ။ အၿခားတဖက္ကလည္း တန္ဘုိးနည္း အရည္အေသြး မၿပည့္မွီတဲ့ ေဆးလိပ္ အရက္ ဘီယာကုိ ေရာင္းခ်ခြင့္မၿပဳေတာ့ စားသုံးသူက ေစ်းႀကီးတာပဲ ၀ယ္ရေတာ့ မ်ားမ်ား မေသာက္နုိင္ႀကေတာ့ဘူး ။ ဒီေတာ့ အခြန္လည္းမ်ားမ်ားရ ၊ က်မ္းမာေရးဘက္လည္း ထိမ္းသိမ္းၿပီးသား ၿဖစ္သြားတာေပါ့ ။ဒါေပမဲ့ အၿခားတဖက္မွာ ပါရာစီတေမာ့ ေဆးဆုိရင္ အလုံး ၅၀ ေလာက္မွ က်ပ္ ၅၀၀ ေလာက္နဲ႔ ၀ယ္လုိ႔ရတယ္ ။ မူးရစ္ကုန္ေတြ ေစ်းႀကီးေပမဲ့ ေဆးပစၥည္းကေတာ့ အေတာ္ ေစ်းသက္သာတယ္ ။ ဒီလုိ အခြန္စံနစ္နဲ႔ ဟန္ခ်က္ညွိထားလုိ႔လည္း အဂၤလန္ အစုိးရဟာ သူတုိ႔ရဲ့ က်မ္းမာေရး စံနစ္ကို အေတာ္ ဂုဏ္ယူတယ္ ။


မဆလလက္က်န္ အခြန္စံနစ္
မဆလ ေခတ္ကဆုိရင္ အစုိးရက တနုိင္ငံလုံးတႏွစ္ကုိ စပါးတန္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆုိရင္ ၊ မိုးေခါင္လုိ႔ စပါးမထြက္တာ ၊ ေရႀကီးလုိ႔ လယ္ပ်က္တာ ဘာမွမလုိခ်င္ဘူး ၊ ကုိယ့္လယ္ စပါးမထြက္လည္း ၊ ေဘးက ၀ယ္ၿပီး ဒုိင္ခ်ခဲ့ရတယ္ ။ သမ၀ါယမ စံနစ္ေပါ့ ၊ အေႀကာင္းၿပခ်က္က ေတာင္သူေတြစုိက္တဲ့စပါးက အစုိးရ၀န္ထမ္းကုိ ဆန္အၿဖစ္ အခမဲ့ေပးဖုိ႔ ၊ အားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးဆုိၿပီး စပါးခြန္ေကာက္ခဲ့တယ္ ။ၿမန္မာနုိင္ငံ အခြန္စံနစ္က ၿပန္လည္ ခံစားခြင့္ မရတဲ့ အၿပင္ ဆတ္ေႀကး ေကာက္တာနဲ႔တူေနတယ္ ။ ဥပမာ လယ္သမားေတြဆုိရင္ အခြန္ေပးရတယ္၊ ဒုိင္ခ် ရတယ္ေပါ့ ။ နုိင္ငံသားေတြက အစုိးရပုိင္လယ္ေတြမွာ စပါးစုိက္လုိ႔ ဆက္ေႀကးေပးရသလုိမ်ဳိး ေပးရတယ္။ စပါးဒုိင္ မခ်နုိင္လုိ႔ အဖမ္းခံႀကရတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ေပးလုိက္ရတဲ့ အခြန္စပါးအတြက္ ဘာမွ ၿပန္မရႀကဘူး ၊ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ စံနစ္အရ ေတာင္သူက စပါး အခြန္ေဆာင္မယ္ ဒီအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ နုိင္ငံထုတ္ကုန္ အိမ္သုံးပစၥည္းေတြကို ( အခမဲ့ မဟုတ္တဲ့ ) သမ၀ါယမ ဆုိင္က ေစ်းနႈံး ခ်ဳိသာစြာနဲ႔ ၀ယ္ယူခြင့္ရတယ္ဆုိရုံပါပဲ ။ (အခုေတာ့ ဒို္င္ခ်ရေသးလား မသိပါ) ။ဒီေနရာမွာ လယ္ပုိင္ရွင္ထက္ သူရင္းဌားေခၚတဲ့ လယ္လုပ္သားက ပုိဆုိးေသးတယ္ ၊ သူရင္ဌားေတြဆုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး နုိင္ငံက ၿပန္ေပးမဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ခံစားရမလည္း ။  မဆလ စံနစ္ႀကီး ဘုန္းဘုန္းလဲတယ္လုိ႔ ေၿပာေနႀကေပမဲ့ တကယ္လည္ပတ္ေနတဲ့ စံနစ္ကုိ ေလ့လာႀကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မဆလ ေခတ္ကအတုိင္းပါပဲ ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက မဆလ အေတြးေခၚေတြ ႏွစ္ေပါင္းေမ်ာက္မ်ား လႊမ္းမုိးခံထားရသူေတြကုိး ။


အရူးကတမူးသာ
ပင္စင္စားတာခ်င္းအတူတူ စစ္သားပင္စင္စားက ပုိအခြင့္အေရးရတယ္ ၊ စစ္တပ္က ပင္စင္ယူေပမဲ့ အရပ္ဘက္မွာ တာ၀န္ၿပန္ရတာေတြရွိတယ္ ။ စစ္ၿပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းလုိ သန္ၿမန္သူလုိ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားတယ္။ လဒ္မရလုိ႔ အဆင္မေၿပခဲ့တဲ့ အၿခားဌာနက ၀န္ထမ္းတေယာက္ အလုပ္ၿပဳတ္ရင္ ပင္စင္သြားရင္ အေတာ္ကုိ ဒုကၡေရာက္ႀကရတယ္ ။ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးေတြၿပီးရင္ ၀င္ေငြ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနပဲ ၊ ေတာႀကပ္ ေတာေကာင္း ရာထူးကေန ညႊန္ခ်ဳပ္ ၀န္ႀကီးအထိ တကယ္၀င္ေငြေကာင္းႀကတယ္ ။ ကညန နဲ႔ အခြန္ဌာန ကလည္း ၀င္ေငြေကာင္းတယ္ ဆုိေပမဲ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနေလာက္ ရွိသမွ် ၀န္ထမ္းေတြအားလုံး လဒ္မရႀကဘူး ။ ဒီလုိ အခြင့္အေရးေတြရႀကေတာ့လည္း သူတုိ႔အတြက္ ပင္စင္ဆုိတာ မက္စရာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ၊ စစ္အာဏာရွင္ကလည္း ဆယ္သက္စားမကုန္ေအာင္ ရထားေတာ့ ပင္စင္အေႀကာင္း မစဥ္းစားမိေတာ့ဘူး ။ ဒီေတာ့ အခြန္နဲ႔ ပင္စင္ စံနစ္ဟာ လုံးလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ မစဥ္းစားမိတဲ့ အရာၿဖစ္ေနေတာ့တယ္ ။


ေငြယုိေပါက္ႀကီး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကရတဲ့ အခြန္ေငြဟာ နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ၿဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားေတြဆီကရတဲ့ အခြန္ဟာ နုိင္ငံသားေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အတြက္ ၿဖစ္လုိ႔ အခြန္စံနစ္သာ အက်င့္ပ်က္ၿခစားမႈကင္းမဲ့ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္နုိင္မယ္ဆုိရင္ နုိင္ငံသားေတြ အတြက္ အေတာ္ကုိ စိတ္ေအးခ်မ္းသာႀကမွာ မလြဲပါဘူး ။ အခြန္ဆုိရာမွာ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ အၿပင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ အမွန္တကယ္ပဲ အားၿဖည့္နုိင္တဲ့အရာပါ ။ အခြန္စံနစ္ နွစ္ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာ ပ်က္ဆီး ယုိယြင္းေနၿပီး အခုမွ စေကာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေပးရမဲ့ ေငြအစား ပုိင္ဆုိင္မႈေတြသာ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္အၿဖစ္ ထုိးအပ္ရမလုိ ၿဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ လူတန္းစားခြဲလုိက္ၿပီး အခြန္ေကာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံနုိင္စရာရွိပါတယ္ ။ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္း တန္ဘုိး ဘယ္ေလာက္ရဲ့ အထက္ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသာ အခြန္အားလုံးေပးေစ ဆုိတာမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ သာမာန္ ၿပည္သူေတြ အဖုိ႔ သက္သာရာ ရနုိင္ပါတယ္ ။တကယ္ေတာ့ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ပစၥည္းမွန္သမွ်ဟာ အခြန္ေဆာင္ရမွာပါ ။ ၿမန္မာနုိင္ငံကုိ သြင္းကုန္ေတြ ဒလေဟာ၀င္ ၊ ပုိ႔ကုန္ေတြ အေၿမာက္မ်ားပုိ႔ေနေပမဲ့ ၊ ပုိ႔သူ သြင္းသူ အႀကီးစားေတြဟာ အာဏာရွင္ အမ်ဳိးအႏြယ္နဲ႔ ခရုိနီ ၿဖစ္ေနေတာ့ နုိင္ငံအခြန္၀င္ေငြေပးေဆာင္ၿခင္းမရွိေတာ့ နုိင္ငံကုိ အေႀကြး ေၿမာက္မ်ားစြာတင္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းက ရုန္းမထြက္နုိင္တဲ့ အေႀကာင္းတရား ေငြယိုေပါက္ႀကီး ၿဖစ္ေနပါတယ္ ။


ၿဖစ္သလုိေန ၊ ၿဖစ္သလုိေသ
ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ ၿမန္မာနုိင္ငံမွာ ပင္စင္ စံနစ္လုိပဲ ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေထာက္ပံ့ေရး စံနစ္ ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စံနစ္ေတြဟာ နုိင္ငံသားေတြ အသက္အုိးအိမ္အတြက္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္ ။ အခ်ဳိ.ေတာင္သူေတာင္သားေတြဟာ လယ္ေတာင္မွ မပုိင္ဆုိင္ႀကဘူး ၊ မိဘက ဆင္းရဲေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းထြက္ ရရာ အလုပ္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႀကရင္း ႀကီးၿပင္းႀကတယ္ ၊ ဒီလုိ လက္လုပ္လက္စားေခၚတဲ့ လူတန္းစားေတြအတြက္ကေတာ့ ပိုလုိ႔ေတာင္ အာမခံခ်က္မရွိဘူး ။ အခြန္စံနစ္ကုိ အမွီၿပဳရတဲ့ က်မ္းမာေရးစံနစ္ကလည္း ပ်က္ဆီးေနေတာ့ အသက္ႀကီးလာရင္ သားေထာက္သမီးခံ မရွိသူေတြဆုိရင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ မွီခုိစားေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ သူေတာင္းစားေတြၿဖစ္ရင္း ဘ၀တုိတုိ ၿဖစ္သလုိ ေသေနႀကတယ္ ။ 


နုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္
အခြန္စံနစ္နဲ႔ ပင္စင္ စံနစ္ကုိ စံနစ္တက် မလုပ္နုိင္သေရြ.နုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ့ ရပုိင္ခြင့္ဆုိတဲ့ အခန္းက႑ဟာ ေပ်ာက္ဆုံးေနမွာၿဖစ္တယ္ ။အခြန္စံနစ္နဲ႔ အတူ အေရးပါတဲ့ ေနာက္တခုက အာမခံပါ ၊ အာမခံကုိ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားခြဲနုိင္ပါတယ္ ၊ မၿဖစ္မေနအာမခံရမဲ့ နုိင္ငံသားအသက္အာမခံ လုိမ်ဳိး နုိင္ငံေတာ္ကုိ ေပးသြင္းရတာမ်ဳိး နဲ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ ပ်က္ဆီးၿခင္းအတြက္ မိမိစိတ္ ဆႏၵအရ အာမခံထားတာမ်ဳိးပါ ။ အာမခံစံနစ္ဟာလည္း နုိင္ငံတခုအတြက္ မရွိမၿဖစ္လုိအပ္တာမုိ႔ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အထဲမွာပါ၀င္ေနပါတယ္ ။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္လုိ႔ ကုိယ္လက္အဂၤါဆုံးရႈံး သုိမဟုတ္ ေသဆုံးတဲ့အခါ ကုိယ္တုိင္ေဆးကုရပါတယ္ ၊ ေငြေႀကးမတတ္နုိင္သူေတြဆုိ အေႀကာင္းမဲ့ ေသဆုံးႀကရတယ္ ။ အာမခံ စံနစ္သာေကာင္းမြန္ခဲ့ရင္ ရခုိင္မွာ ၿဖစ္တဲ့ ဆုံရႈံးမႈမ်ဳိးေတြဆုိ ဘယ္သူ႔ အကူအညီမွ ေတာင္းခံစရာမလုိဘူး ။ အာမခံစံနစ္ကေန အၿမန္ၿပန္လည္ထူေထာင္လုိ႔ရတယ္ ။

အခြန္စံနစ္ေႀကာင့္ နုိင္ငံသားေတြ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ လုံၿခဳံမႈကုိ ရနုိင္သလုိ ၊ အခြန္ စံနစ္ ပ်က္ယြင္းမႈေႀကာင့္ ဒုကၡေရာက္တဲ့ နုိင္ငံေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ။ ၿမန္မာနုိင္ငံရဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စံနစ္ႀကီးလည္း မေႏွးအၿမန္ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေအာင္ က်ဳိးစားႀကရင္ၿဖင့္ နုိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ ပုိမုိ စိတ္သက္သာရာ ရႀကမယ္ထင္ပါတယ္ ။

 ရဲသူရိန္မင္း
05:01
02.08.2012

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...