Sunday, August 19, 2012

၂၁ ရာစုပညာေရး


ကိုယ္သင္ခ်င္တာ ကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိလာမယ္
၂၁ ရာစု ပညာေရးအေ႐ြ႕ သို႔မဟုတ္ ပါရာဒိုင္းဟာ “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုတာေတြကို စိန္ေခၚေနတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီ။ လက္ရွိ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကတဲ့ ပညာေရးဟာ ၁၉ ရာစုေလာက္ကတည္းက က်င့္သုံးလာတဲ့ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ ဝဲဂယက္ထဲကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးဘူး။
အဲဒီမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုတာေတြကို ေျပာေနတဲ့ ပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အစြဲကိုျဖဳတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပညာေရးပါရာဒိုင္းဟာ အေျပာင္းအေ႐ြ႕ျမန္မယ္ ထင္ပါတယ္။
Scott McLeod ဆိုသူက သူ႕ ဘေလာ့ဂ္ မွာ “Dangerously Irrelevant” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေရးထားပါတယ္။ “ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆက္စပ္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း” လို႔ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ သူ ၫႊန္းထားတာက လက္ရွိေခတ္စားေနတဲ့ “Mission Imopssible” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အမည္ကိုပါ။
သူက ပညာေရးမွာ “ကိုယ့္ကို ေပးထားတဲ့ အလုပ္ (assignment) ဟာ၊ ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္သင့္တယ္” လို႔ အခိုင္အမာဆိုထားတယ္။ ဆရာက လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ခ်ေပး လိုက္လို႔ လုပ္ရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး လို႔ေျပာထားတယ္။ အဲဒါ ၂၁ ရာစုရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ခုခ်ိန္ဟာ ၂၁ ရာစုကိုေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းေတြဟာ ၂၁ ရာစုကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘာမွအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းေပါ့။ အေျပာင္းအလဲ ပါရဒိုင္းတစ္ခုခုျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ “ေက်ာင္း” လို႔ေျပာလိုက္ရင္ ပုံစံေဟာင္းထဲက မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ အျမင္တစ္မ်ိဳး တည္း႐ႈျမင္ သုံးသပ္မႈမ်ိဳးကိုေတာ့ ေျပာင္းရေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေနရတဲ့ အစိုးရ၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား အားလုံးရဲ႕စိတ္ေတြထဲမွာ ၂၁ ရာစု ပညာေရးပါရာဒိုင္းကို အသင့္ရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါၿပီ။

၂၁ ရာစုပညာေရးဆိုတာ
၂၁ ရာစုပညာေရးဆိုတာဘာလဲ။ ၂၁ ရာစုပညာေရးကို ဒီလိုဖြင့္ဆိုၾကတယ္။
ရဲရင့္ေသာပညာေရး၊ ပုံစံခြက္ကို ခ်ိဳးဖ်က္တဲ့ပညာေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ပညာေရး၊ ဖန္တီးတီထြင္လိုစိတ္ရွိရမယ့္ ပညာေရး၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ ပညာေရး၊ တစ္လမ္းသြားမဟုတ္၊ လမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့ပညာေရးလို႔ ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။
ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ ျမန္ဆန္တဲ့အတိုင္း ပညာေရးကိုလည္း လိုက္လံေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပညာေရးဟာ ၂၁ ရာစုအတြက္ ပညာေရး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစုဆိုတာ
ေထာင္စုႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္တာကေတာ့ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးပါ။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ေနၾကရတာက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ ေနထိုင္ေနရသလို၊ ကမၻာႀကီးကို ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလိုျဖစ္ေအာင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ဇ္ (globalized) လုပ္ျခင္းလည္း ခံလိုက္ရပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူ႕ေဘာင္ဟာ ႐ႈပ္ေထြးဆန္းျပားမႈေတြၾကားမွာ မီဒီယာ ေပါင္းစုံနဲ႔ လႊမ္းၿခဳံထားျခင္း ခံရပါတယ္။
ULCA က ေဒါက္တာ ေဒါက္ဂလပ္စ္ ကဲနား ကေတာ့ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးဟာ “ႏႈတ္ေျပာ” ကေန “႐ုပ္ေျပာ” ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သူဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတာကို အထင္ႀကီး ေနရာကေန အင္တာနက္ေခတ္ကို တန္းေရာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

၂၁ ရာစု အတတ္ပညာ
၂၁ ရာစုေက်ာင္းေတြဟာ နည္းပညာနဲ႔ အတတ္ပညာကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ဟာ အလုပ္အတြက္၊ ဘ၀အတြက္ဦးတည္ထားတဲ့ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳေသာပညာေရး၊ အလုပ္နဲ႔ ပညာေရးေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေရး ကို ဦးတည္ထားရပါလိမ့္မယ္။
၂၁ ရာစု လုပ္ငန္းခြင္ပညာေရးအတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြဟာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုတည္း သက္သက္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ပညာရပ္ အားလုံးနဲ႔ပါ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္။ သင္ၾကားမႈ-သင္ယူမႈသက္ သက္မဟုတ္ ဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ (project-based) ကိုဦးစားေပးတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ “The Global Achievement Gap” ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ စာေရးသူ တိုနီ ဝဂ္နာက Project-based သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုရွင္းျပထားတယ္။
- ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
- တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ကြန္ရက္ထူေထာင္ ႏိုင္ၿပီး၊ အေတာ္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး၊ စြမ္းအားအရွိဆုံးသူက ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ တာဝန္ယူ ႏိုင္ျခင္း
- သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလိုက္ေလ်ာဆုံး ေနထိုင္ေျပာဆိုတတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း
- ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စရွိသူ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ စြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစျခင္း
- ႏႈတ္မႈေရးရာ အေျပာအဆိုေကာင္းျခင္း၊ အေရးအသား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစျခင္း
- အခ်က္အလက္တစ္ခုအေပၚ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေဝဖန္ပိုင္းျဖတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္း
- သိခ်င္ တတ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပၿပီး စိတ္ကူး စိတ္သန္းေကာင္းျခင္း
အထက္ပါအခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရးဆြဲထားတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို project-based လို႔ေခၚပါတယ္။

၂၁ ရာစု ေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ တပည့္၊ သင္႐ိုး
၂၁ ရာစုပညာေရးဟာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံတစ္ခုထဲကို လုပ္သားေတြလာသလို ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာေတြ အခ်ိန္မွန္လာ၊ အခ်ိန္မွန္ျပန္၊ သတ္မွတ္ထားတာပဲလုပ္ဆိုတဲ့ ပုံစံအေဟာင္းကို ေျပာင္းရပါေတာ့မယ္။ ဖတ္စာအုပ္ျဖင့္ အေမာင္းခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားဘ၀၊ ဆရာကသာ ေျပာဆိုၫႊန္ျပ သင္ေနရေသာ ဆရာဗဟိုျပဳဝါဒ၊ စာအုပ္ ခဲတံ ေဘာ့ပင္တို႔ျဖင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ေတြအားလုံး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရပါလိမ့္မယ္။
“ပညာတတ္” ဆိုတာကို “ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုတြင္ တတ္သိလိမၼာျခင္း” ဆိုတာထက္ “ပညာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း” ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္လည္း သင္ၾကားတဲ့ သင္႐ိုးေတြကအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။
၂၁ ရာစုရဲ႕ ေက်ာင္းဆိုတာ “အေဆာက္အအုံ” တစ္ခုဆိုတာထက္ “ဗဟိုဆုံခ်က္ေနရာ” တစ္ခုျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆိုတာ တံခါးပိတ္ထားတာမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး။ ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ေနရာမ်ိဳး၊ ဆရာဆိုတာ သိကၡာႀကီးတဲ့ ရဟန္းေတာ္ႀကီးေတြလို ျဖစ္မေနဘဲ ေက်ာင္းသား ဆရာဆက္ဆံေရးဟာ ႐ိုးစင္းၿပီး မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းလို ျဖစ္ေနရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
၂၁ ရာစုရဲ႕ ဆရာဆိုတာ အခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးတဲ့စက္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကို အသိ၊ အတတ္ပညာရေအာင္ အကူအညီေပးသူျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သင္ၾကားသူမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လမ္းၫႊန္သူ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ပညာကိုနည္းေပး လမ္းျပသူ ဆိုတဲ့သူေတြျဖစ္သြားပါၿပီ။ ၂၁ ရာစုမွာ ပညာမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ေက်ာင္းဆိုတာ အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုံစမ္းရာဌာနဆိုတဲ့အသြင္ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။
၂၁ ရာစုသင္ယူသူ တပည့္ဆိုတာ ပုံစံေျပာင္းသြားၿပီ။ ယခင္က ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာ ပညာရွာရ မယ္ဆိုၿပီး ေက်ာင္းပို႔ၾကတာမ်ားတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတန္းမွာ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္႐ိုးေတြကို သင္ယူေစၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာေမးပြဲကို ေျဖေစကာ၊ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံရသူကို ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ တပည့္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။
- ေက်ာင္းသားစိတ္ပါဝင္စားၿပီး ေလ့လာလိုက္စားခ်င္တဲ့ ပညာရပ္ကို ဗဟိုျပဳသင့္ပါတယ္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဘ၀ပညာေရးမ်ိဳးကို သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ေပးရပါ လိမ့္မယ္။
- ပညာေရးမွာ မျဖစ္မေနဆိုတာထက္ ေက်ာင္းသားစိတ္လႈပ္ရွားၿပီး သိခ်င္၊ တတ္ခ်င္၊ ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္တဲ့ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာရွာခ်င္စိတ္၊ လိုခ်င္စိတ္၊ လိုခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရယူႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြျဖစ္သင့္ပါတယ္။
- ကိုယ္သင္ၾကားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ေခတ္၊ စနစ္၊ လူမႈဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တာမ်ိဳး၊ အၿမဲတန္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ သင္ယူႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။
- ေက်ာင္းမွာ စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ ရရွိသြားတဲ့ အခ်က္အလက္ေလးတစ္ခုဟာ၊ ေက်ာင္းက အိမ္ကိုျပန္ေရာက္တဲ့အထိ စူးစမ္းေလ့လာခ်င္စိတ္နဲ႔ ထပ္ၿပီးေလ့လာသင္ယူႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိရပါလိမ့္မယ္။

၂၀ ရာစုနဲ႔ ၂၁ ရာစုပညာေရး ျခားနားခ်က္
၂၀ ရာစု
၂၁ ရာစု
ဆရာဗဟိုျပဳပညာေရးစနစ္က်င့္သုံးသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းမ်ား သည္ တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ျပန္႔က်ဲေနသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို သာ ဦးစားေပးသည္။ အလြတ္က်က္မွတ္ ႐ြတ္ဆိုျပ ႏိုင္မႈျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္သည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဦးစားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္ခန္းထဲမွ ျပင္ပထြက္ကာ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ပန္းၿခံ၊ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္၊ ျပတိုက္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သဘာ၀တရား၊ အစစ္ အမွန္၊ လက္ေတြ႕က်က်၊ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္မႈကို ဦးစား ေပးလာသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း project-based ကို အေျခခံသည့္ သင္ၾကား သင္ယူမႈပုံစံ ျဖစ္လာသည္။

အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္ကို အေျချပဳသည္
ရလဒ္ကိုသာ စဥ္းစားသည္
အလြတ္က်က္မွတ္၊ ျပန္ဆိုျပ၊ ေရးသားႏိုင္သူ အမွတ္ယူစနစ္ျဖစ္သည္
ေက်ာင္းသားသိမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်င္မႈကိုသာ ဦးစားေပးသည္။ အေသးစိတ္ အတိအက် ေရး။ ႐ြတ္ျပစရာမလို
သင္ခန္းစာမ်ားသည္ သိျခင္း၊ သေဘာေပါက္ နား လည္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ျခင္းကိုသာ ဦးတည္ထားသည္
သင္ခန္းစာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ဦးစားေပးသည္။ သင္ခန္းစာ စီစဥ္ပုံ စနစ္သည္ ေအာက္ေျခမွ အထက္ သို႔ အဆင့္ဆင့္ တက္သြားေစသည့္နည္းျဖစ္သည္
ဖတ္စာအုပ္သည္ အဓိကက်သည္
သုေတသနျပဳျခင္းသည္ အဓိကက်သည္
ဆရာျပဳသမၽွ ႏုေနရေသာ passive learning သင္ယူမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္
ကိုယ္တိုင္ေလ့လာပညာရွာခ်င္သည့္ active learning သင္ယူမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္
သင္ယူသူသည္ နံရံေလးဘက္ၾကား ပိတ္မိေနကာ အထီးက်န္ဆန္လွသည္
သင္ယူသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္၊ ကမၻာကိုျဖန္႔က်က္၊ ကြန္ရက္ေတြ ထူေထာင္၊ ကမၻာ့စာသင္ခန္း ပုံစံျဖစ္လာသည္
ဆရာဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေျပာ သမၽွ၊ ဆရာသင္သမၽွ အဟုတ္မွတ္ေလ့လာ၊ ခံယူ က်င့္သုံး လိုက္နာၾကရသည္
ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဆိုသည္မွာ ကူညီပံ့ပိုးသူ၊ လမ္းၫႊန္သူ သာျဖစ္သည္
ငါေျပာသလိုလုပ္ ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔ ဆိုသည့္ ဆရာမ်ားလက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာရသျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ ကင္းၿပီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္အတြင္း တုတ္ေႏွာင္ျခင္း ခံၾကရသည္
ေက်ာင္းသား၏ လြတ္လပ္စြာ ခံယူ၊ ေလ့လာ၊ သင္ယူ၊ ႀကိဳးပမ္း၊ အားထုတ္မႈကို အေျခခံသည္

“စည္းကမ္း” ဆိုသည္မွာ ဖိစီးမႈႀကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေန သည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားကို မယုံၾကည္၊ ေက်ာင္း သားကလည္း ဆရာကို မယုံၾကည္။ ေက်ာင္းသားက မတက္ႂကြ၊ ဆရာေတြက စိတ္ဓာတ္က်ေနၾကသည္
“စည္းကမ္း” သည္ ျပႆနာမဟုတ္။ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို   တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာဆိုသည္မွာ သင္ၾကားသူမဟုတ္ ပူးတြဲ ေလ့လာသူ ျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀ ေလ့လာ သင္ယူရျခင္းဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ၿပီး ဖိစီးမႈ ကင္းေနသည္

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ အဆက္အစပ္မရွိ၊ တစ္ပိုင္း တစ္စ လိုရာကိုထည့္သြင္းကာ သင္ၾကားျခင္းခံရသည္
ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုမက ေလ့လာႏိုင္မႈကို လမ္းဖြင့္ ေပးထားသျဖင့္ ကိုယ္ေလ့လာခ်င္သည့္ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာခြင့္ရွိသည္။ ေပါင္းစပ္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ိဳးကိုသာ ျပ႒ာန္းေပးသည္

အဆင့္၊ အမွတ္ကိုအေျခခံသည္
ကိုယ္သင္ယူေလ့လာသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေပၚ တြင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သည့္ အဆင့္ကို အေျခခံသည္
ရည္မွန္းခ်က္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္
ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားသေလာက္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိ သည္။ မေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဆို သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြရွိေနသျဖင့္ ေလ့လာ၊ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ေလ့လာ၊ ေသခ်ာစြာေလ့လာ ႏိုင္မွသာ ဘ၀ျမင့္မားမည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ စက္ဘီးစီးတတ္၊ ကိုယ့္ ဟန္ခ်က္ ကိုယ္ထိန္းႏိုင္လၽွင္ လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္
ဆရာသည္ တရားသူႀကီးျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသည္ ေသမိန္႔ က်သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္
ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ၊ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္၊ ရလဒ္ျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ၾကရသည္။ ဆရာက တစ္ဖက္သတ္ ပိုင္းျဖတ္ျခင္းထက္ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕ျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္သလိုမ်ိဳး အမ်ားကပိုင္းျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ ေက်ာင္းတို႔သည္ အဆက္အစပ္ ရွိခ်င္မွရွိမည္။ ေက်ာင္းတက္ရျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္မရွိ ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳးဝင္ႏိုင္သည္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ခံစားလိုမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး တကယ့္ ပကတိဘ၀ႏွင့္ ကင္းလႊတ္မႈ မရွိေပ

ေလ့လာျခင္း၊ ပိုင္းျဖတ္ျခင္းတို႔သည္ ဖတ္စာႏွင့္ ေရးသားႏိုင္မႈတို႔အေပၚတြင္ အဓိကထားသည္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ တင္ျပႏိုင္မႈ၊ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္ မီဒီယာကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထည့္သြင္း ႏိုင္မႈ၊ ကိုယ္စြမ္းရွိသေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္မႈကို အဓိကထားသည္
ေက်ာင္းသား၏ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈသည္
ဖတ္စာ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသက္သက္ျဖင့္ ျပင္ပ ေလ့လာ ျဖည့္စြက္ခ်က္မပါမႈကို လစ္လ်ဴ႐ႈသည္
အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ “အသုံးလုံး” ပညာေလာက္ ကိုသာ အေလးထားသည္
အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္၊ အဂၤလိပ္စာ၊ အင္တာနက္ “အငါးလုံးေလာက္” အေျခခံ ျဖစ္လာသည္။ ၂၁ ရာစု၊ ေထာင္စုႏွစ္ကို ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားလၽွင္ ေခတ္ ေနာက္က် က်န္ခဲ့မည္ကို နားလည္ၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္း ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုေက်ာ္ၿပီး၊ ကမၻာကို ေမၽွာ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ိဳးကိုသာ ဦးစားေပးလာၾကသည္

စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံပုံစံ၊ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေမြးထုတ္ေပးသည့္ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစု စက္မႈေခတ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အဓိကထားသည္
ကမၻာ့လိုအပ္ခ်က္ကို အဓိကထားသည္။ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေမၽွာ္ၾကည့္ လာၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလူ႕ေဘာင္ ျဖစ္လာသည္။ အဆင့္ျမင့္ေစရန္ အၿမဲအဆင့္ျမႇင့္ ေနၾကရသည္

ႏိုင္ငံေတာ္ကသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စာေမးပြဲ တစ္ခုခုျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ခံၾကရသည္
စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲမ်ား ရွိေသာ္ လည္း သူ႕ေနရာႏွင့္ သူ႕အတိုင္းအတာ၊ သူ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ပညာေရးကိုမပိုင္းျဖတ္။ ပညာေရးကို သူ႕အပိုင္း သူ႕အကန္႔ လိုအပ္ခ်က္အရ လိုအပ္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းက ပိုင္းျဖတ္သြားမည္။ မလိုအပ္သည့္ ေဘာင္ခတ္မႈျဖင့္ အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ


Ref : Kellner, Douglas; New Media and New Literacies: Reconstructing Education for the New Millennium
တင္ညြန္႔

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...