Wednesday, August 22, 2012

အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႕ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (၁၀)


by ၿငိမ္းေအးအိမ္ on Wednesday, August 22, 2012 at 2:24pm ·

 (၆)

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အဂၤလိပ္တို႕ ျမန္မာ့ေျမသို႕ ျပန္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္သည္ ရခိုင္တြင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္တို႕ ႀသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အေျခခိုင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လူထုက  ရခိုင္ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ “ဦးစိႏၱာ”အဖြဲ႕ကို အားေပးလာၾကသည္။ ရခိုင္သားတို႕၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုသံမ်ား က်ယ္ျပန္႕လာေနသည္။ ထိုအေျခအေနကို မြတ္ဆလင္တို႕ စိုးရိမ္တၾကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အျဖစ္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္၊ ထိုျပည္နယ္တြင္းရွိ မြတ္ဆလင္တို႕အေပၚ ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကို စိုးရြ႕ံလာၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္တို႕က “ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ”မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။


လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳလိုက္ေသာအခါ မြတ္ဆလင္တို႕၏ မေက်နပ္မႈသည္ ပိုမိုၾကီးထြားလာသည္။ လႈပ္ရွားထၾကြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ မြတ္ဆလင္တို႕သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္း သားမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ “ျပည္နယ္ရပိုင္ခြင့္”ကို ခံစားခြင့္မရွိေၾကာင္းသိလာၾက သည္။ ထိုအခါ မိမိတို႕ကိုယ္ မိမိတို႕“ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္”မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလာၾကသည္။ ထို လိမ္လည္တင္ျပမႈကို ပါလီမန္အမတ္ေဟာာင္း ”ဂဖား”မွ စတင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္တို႕၏ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုမႈအရွိန္ျမင့္လာခ်ိန္တြင္၊ မြတ္ဆလင္တို႕ကလည္း“ရခိုင္တို႕ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးရန္” ေတာင္းဆိုၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္တို႕ရခိုင္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္ 1824 ခုႏွစ္အထိ ”ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမေပၚေပါက္ေသး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၊ ရခိုင္သမိုင္းစာအုပ္မ်ား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းမပါရွိခဲ့။ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းေရာက္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 1947 ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္ ဟုလည္းဆိုသည္။ သည့္မတိုင္မီ မည္သည့္သမိုင္းစာအုပ္တြင္မွ် “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟူေသာ အမည္မပါရွိခဲ့။  သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ခုႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ 1872၊ 1901၊ 1911 ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု စာရင္းေကာက္ယူ ရရွိ ထားမႈမရွိခဲ့။
ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ဘဂၤါလီ ပညာတတ္မ်ားက ေရးသားေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ကို တုိင္းသိျပည္သိျဖစ္ေအာင္ စတင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 1960 ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ကမွ စတင္ခဲ့သည္။

1960 တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုရာဇ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္” ကို ပုံႏွိပ္ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည္။ 1951 ေမလထုတ္ ဂါးဒီယန္းမဂၢဇင္းတြင္ “အမ္ေအတာဟီရ္ဘသာ”က  (ဘသာ) ဟူေသာ ျမန္မာ အမည္ျဖင့္  ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စစ္တေကာင္းသားမြတ္ဆလင္မ်ားကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္ မ်ားျဖစ္ေလဟန္ မခိုင္မာသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

1990 ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၀၀ေက်ာ္ဖြဲ႕ရာတြင္ မြတ္ဆလင္ပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုပါတီမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ေသာ “အမ်ဳိးသားပါတီ”က 31-3-89 ရက္စြဲျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚသူမ်ားကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးမ်ားအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ”ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္ အနာဂတ္ရခိုင္ျပည္” ဟူေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ေ၀ခဲ့သည္။ ျပည္ပသို႕သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္ပညာတတ္မ်ား အေန ျဖင့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကိုယူကာ “ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ”မ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။  

1947 ကုန္ခါနီးတြင္ “မူဂ်ာဟစ္”ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတီေတာင္ေက်းရြာမွ ရြာသူၾကီးေဟာင္း “ဆူလ္တင္” ၏ ညီ “မိုဟာမက္”က ဦးေဆာင္ကာ မြတ္ဆလင္လူငယ္မ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စည္းရုံး၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၏္။
ရခိုင္ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္ “ထြန္းေအာင္ျဖဴ” ႏွင့္ “မူဂ်ာဟစ္” ပါတီတို႕ပူးေပါင္းကာ၊  “သျပဳေခ်ာင္း”ေက်းရြာ တြင္လူထုအစည္းေ၀းက်င္းပခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အမည္ကို မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕ဟုေခၚရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ နာယကအျဖစ္ ထြန္းေအာင္ျဖဴ ကို တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ထြန္းေအာင္ျဖဴသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသူျဖစ္၏။ “မူဂ်ာဟစ္” ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ “ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးကို တုိက္ခိုက္ေသာသူ” ဟုဆိုလိုသည္။ 1947 တြင္ Jami-a-tul Ulema-e Islam အသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး  တန္းစီလွည့္လည္ၾကရာ “ပါကစၥတန္အဓြန္႕ရွည္ပါေစ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕ အနက္ဖြင့္ေသာ မိမိတိုင္းျပည္ဆိုသည္မွာ “ပါကစၥတန္” ျဖစ္ေၾကာင္းသိသာေစသည္။

1947 ခုႏွစ္ ေမလ15ရက္ေန႕၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက တင္ျပသည့္စာတြင္  ၎ေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္နယ္ေျမကို frontier area သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ဧရိယာတြင္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေပး ရန္ေတာင္းဆိုဆဲျဖစ္သည္။ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕သည္  Jami-a-tul Ulema-e Islam ဘာသာေ၇းအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ Jami-a-tul Ulema-e Islam အဖြဲ႕သည္ ေျမေပၚအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊ မူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႕ သည္ေျမေအာက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္နယ္ေျမ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ခြဲထုတ္ၿပီး ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မူဂ်ာဟစ္ပါတီသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။

1948 စက္တင္ဘာ(30)ရက္ေန႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ (3)မိုင္အကြာ၊ ဆင္အိုးျပင္ရြာတြင္ မူဂ်ာဟစ္တို႕ စတင္စခန္းခ်ၿပီး၊ “ပါကစၥတန္ဂ်ီနာဗတ္” (ပါကစၥတန္အဓြန္႕ရွည္ပါေစ) ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ကုလား ဘာသာျဖင့္ အဆက္မျပတ္ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

1948တြင္ “မြတ္ဆလင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ညီလာခံ” ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဂရဗ်င္ရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ၊ အဖြဲ႕အမည္ကို “မူဂ်ာဟစ္ပါတီ” ဟုတရား၀င္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ (DR491(56)ံHCR)။ အဖြဲ႕၏ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မွာ Jaffar Kawal ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေထာက္မွာ “ဟူစိန္”ျဖစ္သည္။ ၎တို႕၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္
-       ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ နတ္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းၾကားေဒသကို မြတ္ဆလင္တို႕၏ National Home အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္။
-       ရခိုင္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားစာရင္းထဲထည့္သြင္းေပးရန္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားပါသည္။

1951ဇြန္လတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ “အလယ္သံေက်ာ္”ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အရပ္ရပ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါေသာ “မြတ္ဆလင္ညီလာခံ”ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၎အစည္းအေ၀းက ေတာင္းဆိုခ်က္(14)ခ်က္ပါ၀င္ေသာ အစိုးရသို႕အိပ္ဖြင့္ေပးစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ “ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒအရ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား”ဟု ေရးသားထားသည္။ ၎ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္

-       ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ကခ်င္ေဒသမ်ားနည္းတူ “လြတ္လပ္ေသာ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္”အျဖစ္ အျမန္ဆုံးဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ယင္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျပည္နယ္စစ္တပ္၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လုံျခဳံေရး အဖြဲ႕မ်ား ထားရွိရန္။
-       စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟုသတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းကြပ္ကဲမႈကို ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းစီ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳရန္။ ပထမဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တိုင္းမင္းႀကီး ကို မြတ္ဆလင္လူမ်ဳိးထဲမွ ခန္႕ထားရန္။
-       လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ထိုတပ္ဖြဲ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရန္။
-       ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္မူ ၀န္ႀကီးခန္႕အပ္ထားရန္။
-       တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားနည္းတူ ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလႊတ္ခြင့္ ရရန္။
-       မြတ္ဆလင္ေကာင္စီ ထားရွိခြင့္ျပဳရန္။
-       အစၥလာမ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ စစ္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုညီလာခံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ယေန႕ထက္တိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပင္မရည္မွန္း ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
“မူဂ်ာဟစ္”အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကနဦးကာလမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၏ ရံပုံေငြအျဖစ္ 1942 က ရခိုင္ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားထြက္ေျပးသြားရ၍ က်န္ေနရစ္ခဲ့သည့္ လယ္ေျမ မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားအား သီးစားခ်ေပးၿပီး ထိုမွရသည့္ ၀င္ေငြအေျမာက္အမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ “အူရဒူ၊ အာရဘီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရံပုံေငြ” ဟု အမည္ခံကာ ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိလာေသာ ရံပုံေငြမ်ားကို ေျမေအာက္မူဂ်ာဟစ္ မ်ားအတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ရိကၡာ၀ယ္ယူေရးတြင္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။   

ထိုေခတ္ကာလကတည္းက တည္ရွိဖြံ႕ျဖိဳးခဲ့ေသာ အာရဗီေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို“ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အာရဗီေက်ာင္းမ်ား အေျခအေန” စာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားသည္။

“1962 ခုႏွစ္က အာရဗီ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၆) ေက်ာင္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္း(၂၇၆)ေက်ာင္းရွိရာမွ 1980ျပည့္ႏွစ္တြင္ အာရဗီတကၠသိုလ္ (၂)ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၈)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ 1990 တြင္ အာရဗီတကၠသိုလ္ ၌ (၂၀၀)၊ အာရဗီအထက္တန္းေက်ာင္း၌ (၁၇၅၀)၊ အာရဗီအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္(၁၈၈၀)၊ အာရဗီမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ (၂၃၁၉၀)ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိကသင္ၾကား ေပးသည္မ်ားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္၀င္ယုံႀကည္ရန္၊ ၀တ္ျပဳရန္၊ အာရဗီဘာသာသင္ရန္အျပင္ အာရပ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကိုသာ အဓိကထားသင္ၾကား ေပးသျဖင့္၊ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းလာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႕၏ ၀တ္ပုံစားပုံ၊ ေနထိုင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံ မ်ားမွာ ျမန္မာတို႕ႏွင့္ လုံး၀မတူသကဲ့သို႕၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုလည္း  လုံး၀လက္ခံ လိုစိတ္မရွိဘဲ၊ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ျခားနားေသာ အသြင္မ်ားျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရွိဘဂၤါလီမ်ား မွာ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာေတးဂီတလည္း မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္”

ၿမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေမြးဖြားလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ “အမ်ဳိးသားေရးဆက္စပ္မႈ” (national sense of belonging) သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို တြယ္ဆက္ထားၾကေၾကာင္းေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 1990ႏွစ္ဆန္း ပိုင္း ကတည္းက စ၍္ (Al-Haramain Islamis Foundation) အဖြဲ႕သည္ စစ္တေကာင္းနယ္ထဲက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ (ဘူးသီးေတာင္/ေမာင္းေတာ) က ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႕လည္း ေထာက္ပံ့ ေနေၾကာင္း ခန္႕မွန္း ရသည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ (ကခ်င္၊ ကိုးကန္႕၊ ၀၊ မိုးလား) ေဒသ တို႕တြင္ တရုတ္စာေပသင္ၾကားေပးေနျခင္းအေပၚ၊ ကန္႕ကြက္ျခင္း တားျမစ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ယေန႕တိုင္ သူတို႕ကိုယ္ပိုင္တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္ကို ျမင္ၾကား ေနရသည္။ ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အာရဗီေက်ာင္းမ်ားကိစၥသည္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။
 ·  · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...