Tuesday, November 8, 2011

- ေမာင္ေမာင္ႏိုင္ျပီ ထင္လို႔လား?


-ဦးဖိုးသာေအာင္
-၆-၁၁ -၂၀၁၁

x ကမၻာၾကီးျပားသြားျပီ
x ဘာလင္တံတိုင္းၾကီးလည္း ျပိဳသြားျပီ
x ဆိုဗီယက္ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲသြားျပီ
x စစ္ေအးတိုက္ပြဲလည္း တဘက္သတ္အႏိုင္ျဖင့္ ျပီးသြားျပီ
x သမိုင္းတစ္ေခတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ျပီ
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းသည္ အသစ္အသစ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းျမဲျဖစ္သည္၊
အသစ္အသစ္ေသာ ေလာကဓံမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ျဖစ္သည္၊


သည္ေကြ႔သည္တက္ႏွင့္ေလွာ္ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားပံုသည္ အမွန္တရားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ဆံုးမေနသည္ မဟုတ္ပါလား၊
လူေတြႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ မကိုက္ညီေတာ့သည့္ အယူအစြဲမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းေနပါသည္၊
သမိုင္းနိဂံုး ခ်ဳပ္ျပီဆိုသည့္ အယူအဆကို လက္မခံႏိုင္သည့္ သူမ်ားအတြက္ ေနရာေပ်ာက္ေနျပီကို သတိခ်ပ္သင့္ၾကေပသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း သမိုင္းတစ္ေခတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည္၊ သမိုင္းေဟာင္းကို ရင္ဝယ္ပိုက္ေနသည့္ သက္ရွိသက္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းျပတိုက္သို႔ ပို႔ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကပါျပီ၊

ရဲေဘာ္ၾကီး ဂိုရွယ္(ခ)ဘတင္ ယူေဆာင္တင္သြင္းလာသည့္ ကားလ္မာကၡစ္၏ အရင္းက်မ္းၾကီးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္းတို႔သည္ ပဲၾကီးေလွာ္ ထုတ္သည့္ စကၠဴအျဖစ္သို႔ ေလွ်ာက်ေျပာင္းလဲ သြားျပီျဖစ္သည္၊

ဤသည္တို႔ႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တေရးႏိုးလာျပီ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီတိုးတက္သစ္လြင္သည့္ သေဘာတရား မ်ားကို နားလည္လက္ခံလာၾကသည့္ မ်ဳိးဆက္ ေဟာင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားလည္း ထြန္းကားလာေနပါသည္၊
အားေကာင္းရန္ အလားအလာမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တိုင္းျပည္ၾကီး၏ ေဘးနားမွာကပ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္ကို ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ မျဖစ္ေရးသည္ အေမရိကန္အတြက္ အလြန္အေရး ပါတဲ့ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းကို အားေပး တြန္းတင္ျပီး ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ မျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္အားေပးခဲ့ပါသည္၊

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလ ျပီးဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးတခု ျမန္မာျပည္မွာ အဖတ္တင္ က်န္ရစ္ခဲ့ ရျပီး ျမန္မာျပည္လည္း ခရုဆန္ကြ်တ္ ဖြတ္ေက်ာျပာစု ျဖစ္ခဲ့ရပါေတာ့သည္၊

ျမန္မာျပည္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာလွ်င္လည္း တရုတ္ျပည္ၾကီး၏ လက္ဝဲေတာ္ရံ ေျမာက္ကိုရီးယားလို လက်ၤာေတာ္ရံ ျပည္ျမန္မာတခု ျဖစ္လာျပီး ႏုဴးကလီးယားပိုင္ ဖြတ္မြဲ ႏိုင္ငံျဖစ္မည္မွာ မလြဲပါ။

စစ္အာဏာရွင္၏ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ အံုၾကြေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တုိက္ပြဲတြင္းမွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္၊
လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့သည့္ ေဒၚစုႏွင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ အေမရိကန္အတြက္ မဟာမိတ္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကိဳဆို ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္အတြက္ တြက္ေျခမကိုင္ဘဲ ႏွစ္ေတြသာၾကာေညာင္းခဲ့ ရပါေတာ့သည္၊

ယခင္က သူအားေပးခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္လည္း အင္အားၾကီးတရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ေပါင္းကာ အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊


စစ္အာဏာရွင္အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္တို႔သည္ သူတို႔၏အာဏာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏွင့္ အလြန္အကြ်ံေပါင္းမိသည့္ အေျခသို႔ပင္ ဆိုက္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္၊
ရင္းျမစ္သယံဇာတတို႔ကို အိုးေရာင္းခြက္ေရာင္း ေရာင္းရျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳၾကရျခင္းမ်ားအျပင္ တရုတ္မ်ားျမန္မာျပည္ထဲတြင္ အလြယ္တကူေနထိုင္ စီးပြားရွာခြင့္မ်ားကိုပါ လိုက္ေလွ်ာရျခင္းမ်ားအထိ ေပးဆပ္ၾကရ သည္အျဖစ္မ်ားပါ ျဖစ္ေနပါ ေတာ့သည္။

အေမရိကန္တို႔အတြက္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားကလည္း သူတို႔ဘက္ကိုမပါ၊
စစ္အစိုးရကလည္း တရုတ္ဘက္ကို ေရာက္သထက္ေရာက္သြားျပီး ကြ်ံသထက္ကြ်ံရေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရပါေတာ့သည္၊
ဒီအထဲမွာ အေမရိကန္တို႔အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အာရပ္လိႈင္း ျပႆနာမ်ား၊ အာဖဂန္ကိစၥ စသည္မ်ားကလည္း ျမန္မာ့အေရးကို ေနာက္ဆုတ္ေစခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အာရပ္လႈိင္းအေရးမွာလည္း အေမရိကန္တို႔အတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္စရာ မလိုေတာ့ပါ၊
အာဖဂန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ဘက္မွာလည္း ေျပလည္မႈတခု ရယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနပါသည္၊ ဒါေၾကာင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွက ျမန္မာ့အေရး ကို ဂရုစိုက္ရန္ျဖစ္လာပါသည္၊

တျပိဳင္နက္တည္းမွာ တရုတ္၏ ပင္လယ္ျပင္အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားနွင့္ တရုတ္ေငြေၾကးတန္ဖိုးခ်ထားျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး မညီမွ်မႈတို႔အေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္လာျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး တရုတ္အတြက္ အခက္တခု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါသည္။ျမန္မာအတုိက္အခံအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ အၾကီးဆံုးႏွင့္ အေရးပါဆံုးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမမူဘဲ မိမိတို႔ဖာသာ ရပ္တည္ လႈပ္ရွားေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ၊ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီ ဝင္ လူၾကီးမ်ား၏ အယူအဆေၾကာင့္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ၊ ပါတီတြင္းတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွိသည့္အတိုင္း အေနာက္ဘက္ကို လွည့္ခ်င္သူႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူတို႔၏ အားျပိဳင္မႈလည္း ရွိေနမည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသည္ ဗမာကြန္ျမဴနစ္သမိုင္းႏွင့္ ခြဲလို႔မရသည့္အတိုင္း ေနရာတိုင္းအဖြဲ႔တိုင္းမွာ လက္ဝဲအားသန္သူ၊ အေနာက္ဆန္႔က်င္သူမ်ားရွိေနျခင္း၊ အဓိကက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေနရာယူႏိုင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္၊
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေသာ္လည္း ေျမေအာက္ယူဂ်ီသ႑န္ျဖင့္ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရးကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေၾကြးေၾကာ္လုပ္ကိုင္ပါသည္၊
အေမရိကန္တပ္ၾကီး ဝင္လာလွ်င္ စစ္အစိုးရႏွင့္ေပါင္းျပီး ျပန္တိုက္မည္ဟုပင္ ဆိုခဲ့ၾကပါသည္၊
ျပည္တြင္းျပည္ပအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔တြင္လည္း လက္ဝဲသန္သူမ်ားႏွင့္ ဗ.က.ပ ယူဂ်ီမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ အေနာက္အုပ္စုမဝင္ေရးသည္ ပထမ ေနရာမွာထားျပီးလႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကပါသည္၊

ေမာ္ဝါဒီလက္က်န္ ဗ.က.ပ တို႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္လည္း ထိေရာက္သည္ကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက မီဒီယာၾကီးငယ္မ်ားထဲတြင္လည္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည္မွာ သိပ္ေတာ့မဆန္းလွပါ၊
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အင္အားစုေတြ မဝင္ႏိုင္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး လႊမ္းမိုးမႈ ၾကီးထြားလာေနသည့္အေပၚ အဆိုးျမင္အျဖစ္မသံုးသပ္ႏိုင္ၾကသည့္ လက္ဝဲ ယိမ္းတို႔သည္ သူတို႔ကုိင္စြဲထားသည့္ လမ္းစဥ္သေဘာတရား အတိုင္း ျဖစ္ေနၾကဟန္တူပါသည္၊

ဒါေၾကာင့္လည္း မည္သည့္အင္အားစု၏ အကူအညီမပါသည့္ လူထုတိုက္ပြဲသက္သက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိုသာ မိုက္မဲစြာ စိတ္ကူးယဥ္လွ်က္ ရွိေနၾက ပါသည္။

အင္အယ္ဒီကို ဝိုင္းရံၾကဆိုတဲ့ ဆိုင္းပုဒ္ရဲ့ေအာက္မွာ အင္အယ္ဒီသည္ မည္သည့္ အေနာက္အင္အားစုႏွင့္မွ မပူးေပါင္းေရး၊ မေရာေႏွာေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ လက္ဝဲယိမ္းအုပ္စုမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္၊ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကိုးဆယ္ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရးအတြက္ ဗ.က.ပ တို႔ ၾကိဳးပန္းမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္၊ အင္အယ္ဒီကို လံုးဝမခြဲခြာေတာ့ပဲ ေနခဲ့ပါသည္၊ စစ္အစိုးရ၏ Road Map ခုႏွစ္ခ်က္ကိုလည္း တခ်က္တေလမွ ရိုက္ခ်ဳိးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အျပင္ တရုတ္ႏွင့္နီးစပ္လာမႈ အေပၚ ဘာမွ်ေျပာဆိုျခင္းလည္း မေတြ႔ခဲ့ရပါ။


အာရပ္လႈိင္းေတြရိုက္ခတ္မႈ၏ ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးမွာလည္း တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲမည့္ အရိပ္အေရာင္မ်ား ျမင္ေနရပါျပီ၊ ရဲေဘာ္ၾကီး ဖိုးသံေခ်ာင္းရဲ့ မခ်ိတဲ့အသံနဲ႔ ေျပာလိုက္တဲ့ “ ဒီတခါ ထဘီလုပြဲမွာ အေမရိကန္ေတြ ရသြားျပီ ” ဆိုတဲ့ စကားသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးေအာင္ပြဲအတြက္ ပြဲဦးထြက္မဂၤလာစည္သံသဘြယ္ ျဖစ္ရပါေတာ့သည္၊

အင္အယ္ဒီအတြင္းေရးမွဴး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပလဲနံပတ္သင့္ သြားျခင္းႏွင့္အတူ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ အၾကပ္ရုိက္လာသည့္ အစိုးရ သစ္၏ ထြက္ေပါက္မွာလည္း အေနာက္ဘက္မွာ သာရွိေၾကာင္း နားလည္လာခ်ိန္တြင္ သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ (စိန္ စု ကန္) သဟဇာတျဖစ္သည့္ ကိန္းကိုလည္း ဆိုက္ေနျပန္ပါသည္၊

ဤအေျခအေနသည္ ခိုင္မာမႈရွိျခင္း မရွိျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္သည္ အင္အယ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေန ပါသည္။

အင္အယ္ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး မဝင္ေရးမွာလည္း သဘာဝအတုိင္း အားျပိဳင္မႈမ်ားရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ မဝင္ေရးဘက္ က အမွန္အကန္ေထာက္ျပၾကမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ စစ္အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ မတရားသျဖင့္ ရယူထားသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္၊ ၉၀ ခုႏွစ္က စစ္မွန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို မတရားဖ်က္ဆီးထားျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အထက္က စစ္တပ္ရွိ ေနျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။


အင္အယ္ဒီပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ေရးဘက္က ေထာက္ျပၾကမည့္အခ်က္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရသစ္သည္ မည္သို႔ပင္အထက္စီး အသာစီးမွာ ရွိေနေစကာမူ ဝင္၍ျပင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနျပီဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ျဖစ္ပါသည္၊
ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ခ်မွတ္ျပဌါန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ားကို မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲၾကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ ကိုယ္ေဖာ္သည့္ေဆးကို ကိုယ္မစားဝံ့သလို ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပင္ပအကူအညီမ်ား မရလွ်င္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အေျခအေနဆိုက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနပါသည္၊ ဒါေၾကာင့္ အတိုက္အခံေတြ မရဘူးတဲ့ လုိက္ေလွ်ာမႈမ်ား လုပ္လာေနရတဲ့အခါမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနပါသည္၊

တျပိဳင္နက္တည္းမွာ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ထိေရာက္စြာကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုၾကီးမ်ား ကလည္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ အင္အယ္ဒီကုိ ေပါင္းစည္းညီညြတ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုလား ေတာင္းတေနသည့္ အတြက္ အလြန္လွပ ႏုညံ့သည့္ ႏိုင္ငံ ေရးအခင္း အက်င္းသစ္ တခုဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊

ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ား အားလံုး၏ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားဆိုလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ပါ၊
ဒီအေျခအေနကို အမိအရဆုတ္ကိုင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

မေအာင္ျမင္သည့္ ထာဝရေတာ္လွန္ေရးအယူအဆသည္ ျပည္သူကို သတ္ေနသည့္ အယူအဆမႈိ႔ လက္လြတ္ရန္ လိုပါသည္၊
စစ္အာဏာရွင္ကို ယံုလို႔ ပံုသည္မဟုတ္ဘဲ မယံုလုိ႔ေပါင္းတာပင္ ျဖစ္ပါသည္၊
စုတ္ျပတ္ျပီး ေအာက္တန္းက်သည့္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရး ကိုယ္ရွင္းမည့္ အယူအဆကို ေျမာင္းပုတ္ထဲမွာ ထားရစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အား၊ မဟာမိတ္တို႔၏ အင္အားတို႔ႏွင့္အတူ အက်ဳိးတူစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ကို အမီွလိုက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။


ေၾကြးပိေနသည့္ ဂရိႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံတာကႏွင့္အီးယူက ကူညီေျဖရွင္းသည့္မူကို ျငင္းပယ္လိုက္သျဖင့္ ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ သူ႔ဝန္ၾကီးေတြက ဆန္႔က်င္လိုက္တာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ျပီး ဆႏၵခံယူပြဲကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ရတာကို နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္သင္ၾကပါတယ္၊
ႏိုင္ငံတကာရဲ့ လိုလားခ်က္သည္ ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္တာပါ။ျမန္မာအတိုက္အခံေတြရဲ့ ၾကားမွာလည္း အင္အယ္ဒီမွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရးကိစၥေၾကာင့္ မကြဲသင့္ၾကပါ၊
တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးသူမ်ား၊ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံၾကသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေပါင္းတယ္လို႔လဲ မစြပ္စြဲသင့္ပါ၊
အစိုးရသစ္သည္ အေပၚယံဟန္ျပ ျပဳျပင္မႈမ်ားသာ လုပ္ေနေသးသည္ကိုလည္း မျငင္းႏိုင္ေသးပါ၊
သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံတို႔၏ အႏုနည္းအၾကမ္းနည္း စံုလင္လွသည့္ တိုက္ပြဲသ႑န္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ရလာဒ္မ်ားကိုလည္း မေတြ႔ရေသးပါ၊
စစ္အစိုးရေဟာင္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ROAD MAP ခုႏွစ္ခ်က္အတိုင္း အစိုးရသစ္၏ လက္ထက္အထိ မွန္မွန္ခ်ီတက္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ အတုိက္အခံတို႔၏ သိသိသာသာတစ္မ်ဳိး မသိမသာတစ္မ်ဳိး ကိုင္စြဲက်င့္သံုးေနသည့္ အယူဝါဒမွာ ျပည္ပအကူ အညီမပါဘဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

ဤအယူအဆမွာ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ အေနာက္မုန္း ဗမာကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ အရိုးစြဲေနသည့္ မွားယြင္းသည့္ အယူအဆၾကီးပါေပ၊
၎အယူအဆမွားၾကီးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အင္အယ္ဒီပါတီၾကီးထဲမွာပင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္စြမ္းရွိ ေနပါသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ေခတ္က ျပည္ပကို ထြက္ျပီး ပရီပိုဇယ္မရွာပါ၊ ထိေရာက္သည့္ အကူအညီကိုသာ ရွာျပီး တိုက္ပြဲဝင္ပါသည္၊
ယေန႔ ျပည္ပထြက္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ထိေရာက္မည့္အကူအညီမ်ဳိးကို ေရွာင္ျပီး ပရီပုိဇယ္စားကာ စစ္အာဏာရွင္ကို အက်ဳိးျပဳ သလို ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္၊
ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝမ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

လက္ဝဲယိမ္း၊ အေနာက္မုန္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အယူအဆရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို မည္သို႔ပင္ အဟန္႔အတားျပဳႏိုင္ၾက သည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ကိုေတာ့ မေက်ာ္ႏိုင္ၾက ေတာ့ပါ၊
၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလသည္ အေနာက္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုၾကီးမ်ား၏ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဝင္ေရာက္ျပီး ဒီမိုကေရစီ စီးဆင္းေရး ေရစီးေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ေနၾကျပီကို ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရသစ္ထဲမွာလည္းေကာင္း အင္အယ္ဒီထဲမွာလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အတူတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွိသူမ်ားသည္သာ ယေန႔ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး လူထုကိုကယ္တင္ပါလိမ့္မည္၊
အစိုးရသစ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း အတိုက္အခံမ်ားထဲတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိသူမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္ကို ေရွ႔တန္းတင္ျပီး အယူအစြဲၾကီး သူမ်ား ကိုယ္က်ဳိးရွာသူမ်ား ကေတာ့ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ကမၻာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျပီး ႏြံထဲသို႔တြန္းပို႔ေန သူမ်ားသာ ျဖစ္သြားပါ လိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းတစ္ေခတ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊
အိုင္းပက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းေခတ္ကို လူငယ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနပါျပီ၊
သူတို႔ ကမၻာကို ပတ္ခ်င္ေနၾကပါျပီ၊
ဘယ္သူမွ မတားဆီးႏိုင္ပါ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ နိုင္ငံတကာက မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တားဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံထဲမွ မိုက္ခဲတို႔ေရ “ ေမာင္ေမာင္ႏိုင္ျပီ ထင္လို႔လား ” လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရပါေတာ့မည္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုႏွင့္ အင္အယ္ဒီကို ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ တုိက္တြန္းလိုပါသည္၊
လႊတ္ေတာ္ထဲမွေနျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကို အေကာင္းဘက္သို႔တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။


- ဦးဖိုးသာေအာင္
06.11.11၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...