Sunday, August 7, 2011

"ခႏၶာဘာသာစကား၊ ယံုၾကည္မႈကိန္း ရလဒ္အေျဖ"

[By Ninenine Sanay]

ယံုၾကည္မႈအဆင့္…. မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္း/ စိတ္ႀကီးဝင္ျခင္း

တကယ္လို႔ သင္ေရြးတဲ့အေျဖမွာ Aေတြမ်ားေနခဲ့ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအထင္ႀကီးတဲ့ အျပဳအမူ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို မသိမသာ သင္ထုတ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ သင့္အေပၚထားတဲ့ တျခားလူရဲ႕အျမင္ကို သင္အရမ္းဂရုစိုက္မိတဲ့အခ်ိန္ လိုအပ္တာထက္ပိုလြန္ကဲတဲ့ အျပဳအမူကို သင္လုပ္မိတတ္တယ္။ ဒီလို သင္ရဲ႕မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲတဲ့အျပဳအမူက တျခားလူကို မ်က္စိစပါးေမြးစူးေစတတ္တယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕ေပ်ာ့ညံ့ခ်က္ကို ဝန္ခံဖို႔၊ လက္ခံဖို႔ သင့္အတြက္ခဲယဥ္းေနၿပီး တျခားလူရဲ႕ဟာကြက္ကိုပဲ သင္အျပစ္ရွာတတ္တယ္။ (ကၽြန္မဒီလိုေျပာတာကို သင္ အင္မတန္ စိတ္ဆိုးေကာင္းစိတ္ဆိုးမယ္)။ အာဏာရွိတဲ့၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးတဲ့ ကိုယ္ဟန္အျပဳအမူတခ်ဳိ႕က အင္အားရွိတယ္၊ ခြန္အားရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္လို႔ ဒီလိုအျပဳအမူမ်ဳိးကို တစ္ႀကိမ္မွာ ႏွစ္ခါအထက္ သင္သံုးခဲ့မိရင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ လူေတြကိုခံစားေစၿပီး အတူလက္တဲြပူးေပါင္းလုပ္မယ့္ အလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္၊ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ရမယ့္အေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ အလွ်င္လိုတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ႀကံဳခဲ့ရင္ ဒီလိုအျပဳအမူေတြက တဖက္လူရဲ႕စိတ္ကူးကို အျမန္ဖမ္းဆုပ္မိေစႏိုင္ပါတယ္။

သင့္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္ ….. တကယ္လို႔ သင္ဖက္ကမွားေနခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဒီလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈမ်ဳိးက စိတ္ႀကီးဝင္တဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ----------------- အမည္မသိ

သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ဆူးေညာင့္ခလုတ္ ….. သည္းခံစိတ္နည္းျခင္း (သင္ဝန္ခံခ်င္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျဖစ္မွန္က အျဖစ္မွန္ပါပဲ။ ဒါကို သင္လည္းသိတယ္)


ယံုၾကည္မႈအဆင့္… အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနရာမွန္

တကယ္လို႔ သင္ေရြးတဲ့အေျဖမွာ Bေတြမ်ားေနခဲ့ရင္ သင္ဟာေမြးရာပါ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးပါ။ ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈကို သင္ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေပါင္းစပ္ထားပါတယ္။ သင့္ဘဝကို သင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ သင့္လႈပ္ရွားမႈကို သင္တာဝန္ယူထားပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ အမွန္တကယ္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တယ္။ အေျခအေနကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္ထားတယ္။ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တျခားသူရဲ႕အာရံုကို ဖမ္းဆဲြႏိုင္စြမ္း သင့္မွာရွိတယ္။ သင္မွာလည္း က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတယ္။ ေထာက္ထားညႇာတာစိတ္ရွိတယ္။ တျခားလူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ႏိုင္တယ္။ လူ႔ဘဝကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လို႔ သင္ထင္ျမင္ထားတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုလံုၿခံဳတဲ့ေနရာဆီတြန္းပို႔ၿပီး ပိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ သင္ဖမ္းဆုပ္တယ္။

လူေတြက သင္နဲ႔ေတြ႔ရတာကို ဝမ္းသာၾကတယ္။ သင္က ဟာသဉာဏ္ရႊင္ၿပီး နားေထာင္ေကာင္းသူျဖစ္လို႔ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕တည့္တည့္မတ္မတ္၊ ပြင့္လင္းျခင္းက လူေတြနဲ႔အလြယ္တကူ အေရာဝင္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက သင့္အနားကပ္ခ်ိန္မွာ အျခိမ္းေျခာက္ခံေနရတယ္၊ ေဝဖန္ခံေနရတယ္လို႔ မခံစားေစပါဘူး။

သင့္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္…. မိမိကုိယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈဆိုတာ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္ရမယ္ကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွားလုပ္မိမွာကို မေၾကာက္တာကိုဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ _____________ (Peter T Mclntyre)

သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ဆူးေညာင့္ခလုတ္ ….. ဘဝမွာ လိႈင္းကယက္ေလးနည္းနည္းထရင္ သင့္ရဲ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈကိန္းက အားေပ်ာ့သြားတတ္တယ္။ (သင့္ကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေလး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထူးျခားသူမို႔ သင့္ရဲ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ နိမ့္ဆင္းသြားလည္း လူေတြ သတိမထားမိတတ္ၾကပါဘူး)


ယံုၾကည္မႈအဆင့္… စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း

တကယ္လို႔ သင္ေရြးတဲ့အေျဖမွာ Cေတြမ်ားေနခဲ့ရင္ သင့္ကိုယ္သင္၊ သင့္ရာထူးအလုပ္အကိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီအေပၚထားတဲ့ သင့္ယံုၾကည္စိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့အေၾကာင္း တျခားလူကို သင္ထင္ျမင္ေစႏိုင္ပါတယ္။ “ရွက္ရြံ႕ျခင္း”ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးေအာက္မွာ သင္ပုန္းေအာင္းႏိုင္ေကာင္း ပုန္းေအာင္းေနလိမ့္မယ္။ ဆံုးရႈံးရမွာစိုးလို႔၊ အရွက္ရမွာစိုးလို႔၊ သင္ကိုယ္တိုင္ ဒါမွမဟုတ္တျခားလူကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေစမွာစိုးလို႔ စတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးကို သင္ေရွာင္ရွားတတ္တယ္။

ေနာက္ၿပီး တစ္ခါတေလ ကုမၸဏီရဲ႕ ေစ်းကြက္စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ခဲြထဲ သင့္သေဘာနဲ႔သင္ ပါဝင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အင္တာနက္ေပၚက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သင္ေတြ႔ဆံုတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ (သင့္ကိုယ္သင္ကေတာ့ “ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ” လို႔ ေျပာမွာေပါ့) ဒါမွမဟုတ္ စိန္ေခၚမႈသစ္ေတြကို မလဲြမေရွာင္သာ သင္လက္ခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ သင္ဟာ စိတ္မပါလက္မပါျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခ်ိန္လံုး မေက်မနပ္ညည္းတြားၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ပိတ္ပင္မယ္ (“ငါ့အတြက္ ဒါဟာ ခက္လြန္းေနတယ္”၊ “ငါဦးေႏွာက္ေျခာက္လာၿပီ”၊ “တျခားအလုပ္နဲ႔ ငါရႈပ္ေနလို႔”၊ “အဲဒီမွာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ေတာင္မွ မရွိပါဘူးကြာ” စသည္ျဖင့္)။ လူေတြက သင့္ကိုပဲ အၿမဲေဝဖန္ေနတယ္လို႔ သင္ထင္တယ္၊ တစ္ခါတေလ သင့္ကိုယ္သင္ အထီးက်န္လြန္းတယ္လို႔ သင္ျမင္တယ္။

စိတ္မပူပါနဲ႔… သင္ အထီးမက်န္ပါဘူး။ နာမည္ႀကီးသရုပ္ေဆာင္ Sally Fieldက ဒီလိုစကားတစ္ခြန္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

“ကၽြန္မအခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးၿပီးမွ တျခားလူရဲ႕အၾကည့္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မေဝဖန္၊ မပိုင္းျခားမိဖို႔ သင္ယူခဲ့ရတယ္” (လူေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဆင္ေျခသံုးသပ္တဲ့အခ်ိန္က တျခားလူေတြကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္တဲ့အခ်ိန္ထက္ နည္းေနတယ္)

သင့္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္…. ကၽြန္ေတာ္၂ႏွစ္အရြယ္မွာ တစ္ႏွစ္လြန္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တဝက္အိုစာသြားၿပီဆိုၿပီး အရမ္းစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုသာဆက္သြားေနရင္ ေနာင္(၆)ႏွစ္ၾကာရင္ ကၽြန္ေတာ္အသက္(၉ဝ)ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။____________ (Stephen Wright)

သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ဆူးေညာင့္ခလုတ္ ….. ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္စကားမ်ား ေျပာျခင္း (ရွက္တတ္တယ္၊ ထံုအတယ္၊ ရုပ္ဆိုးတယ္၊ ဝလြန္းတယ္၊ ဦးေႏွာက္မေကာင္းဘူး၊ ပ်င္းတယ္၊ ကေလးဆန္တယ္ စတဲ့ အပ်က္ေဆာင္တံဆိပ္ေတြ သင့္ကိုယ္သင္ကပ္ေပးတတ္တယ္)


ယံုၾကည္မႈအဆင့္… ရင္ထဲကိန္းဝပ္ေနတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ

တကယ္လို႔ သင္ေရြးတဲ့အေျဖမွာ A, B, Cေတြ ညီညီမွ်မွ်ပါေနရင္ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့လကၡဏာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသဖို႔ ဦးတည္ေနပါၿပီ။ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္မႈပိုရွိဖို႔နဲ႔ သင့္ဘဝကို သင္ဖမ္းဆုပ္ထားတယ္လို႔ နားလည္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ အမွားကိုလုပ္မိတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္အျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ အမွားထဲကေန ဘယ္လိုသင္ခန္းစာမ်ဳိးကို သင္ယူႏိုင္သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြပါ။

“ဒီေန႔မျဖစ္ရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေပါ့”ဆိုတဲ့စကားကို မေျပာပါနဲ႔။
“ဘာလို႔မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ? လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္!”ဆိုတဲ့စကားကို ေျပာပါ။
ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ဖို႔ သင္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ သင္ရဲ႕ကိုယ္ဟန္အမူအရာေတြက အင္အားရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ႀကံဳတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ လံုေလာက္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ မရွိတဲ့အခါ သင္ရဲ႕ကိုယ္ဟန္အမူအရာေတြမွာ သံသယရွိျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွာျခင္းစတဲ့ အသံတိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

သင့္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္…. သင့္အတြင္းစိတ္မွာ ဘယ္လိုပဲခံစားေနရပါေစ ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ႀကိဳးစားထုတ္ေဖာ္ျပသပါ။ အနည္းငယ္ သင္ေနာက္က်က်န္ေနပါေစ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈျပည့္ဝတဲ့အမူအရာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ကုိျမင့္မား အင္အားရွိေစၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ အႏိုင္နဲ႔ေအာင္ပဲြဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ______(Arthur Ashe)

သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ဆူးေညာင့္ခလုတ္ …. အေျခအေနခက္ခဲလာတာနဲ႔ သင္ဟာ သင့္ကိုယ္သင္ လက္လြတ္ခ်င္လာတယ္။ (သင့္ရဲ႕ကိုယ္ဟန္အမူအရာေၾကာင့္ တျခားလူေတြကိုလည္း သတိျပဳမိေစႏိုင္ပါတယ္)

မူရင္းေရးသားသူ-- Janine Driver (You say more than you think)

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...