Tuesday, August 30, 2011

နားမလည္ဘူး အက်ႍ

[By Sai Naw Saing]

နားမလည္ဘူး အက်ႍ (စစ္ေတာ္ ၀တၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္၊
၁၉၉၈) မွ

ကၽြန္ေတာ္
၀တ္ထားေသာ အက်ႍကို နားမလည္ဘူး အက်ႍဟု ေခၚပါသည္။ ထို အက်ႍ၏ အဆင္မွာ ခါးသက္သက္အရသာ
ျဖစ္ပါသည္။


ဥာဏ္တံုးေသာ သုိးေတြမွာ အက်ႍ မရွိပါ။

စပ္စုတတ္ေသာ
ေမ်ာက္ေတြမွာ အက်ႍ မရွိပါ။

ရန္လိုေသာ ေျမေခြးေတြမွာလည္း အက်ႍ
မရွိပါ။

ထို ့ေနာက္ . . .

ထို ့ေနာက္ . . . တို ့တြင္လည္း အက်ႍ
မရွိပါ။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အက်ႍရွိပါသည္။ အက်ႍ ၀တ္ထားေသာ အက်ႍကို " နားမလည္ဘူး
အက်ႍ " ဟုေခၚပါသည္။ ထို အက်ႍ၏ အဆင္မွာ ခါးသက္သက္အရသာ ျဖစ္ပါသည္။

" ရွင့္ကို
ကၽြန္မ နားမလည္ဘူး " ( ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူက ေျပာခဲ ့သည္) " မင္းကို တို ့ နားမလည္ဘူး
" ( ကၽြန္ေတာ့္ မိဘမ်ားက ေျပာခဲ ့သည္။) " ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို ့နားမလည္ဘူး " (
ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ားက ေျပာခဲ ့သည္။) " ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာအုပ္
တစ္အုပ္ မဟုတ္ပါဘူး " ( ကၽြန္ေတာ္က ေျပာခဲ ့သည္။ ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္
ရွက္ရမွန္းမသိေသာ ကာလမ်ားက ျဖစ္သည္။) မည္သူကမွ နားမလည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုအက်ႍမွာ
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းခ်ဳပ္ထားသည့္အလား အသားက်ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ခၽြတ္ပစ္ရန္
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။

ေဟာဟုိ လူကေတာ့ လမ္းေဘးက ေဘထုပ္ထည္ အ၀တ္ေဟာင္းပံုၾကီးကို
ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြလို ့ေပါ ့။ စုတ္ဖတ္ဖတ္ ေအာက္သိုး သိုး အနံ ့အသက္ႏွင့္
ထိုေစ်းေပါေပါ အက်ႍေဟာင္းမ်ားကို ၀ယ္၀တ္ဆင္ေသာ ထုိလူ၏ ခ်ိဳင္းၾကားထဲတြင္
ေခတ္မရွိေတာ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးက်မ္း စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ညွပ္ထားတာ ေတြ ့ရ၏


ေဟာဟို လူကေတာ့ စပ္ျဖဲျဖဲအဆင္ႏွင့္ အေရာင္မခုိင္ေသာ အထည္စကိုကိုင္ကာ
အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ရပ္ရင္း (ခပ္ပြပြ ခ်ဳပ္ေပးပါ) ဟု ေအာ္ေနသည္။ ထုိ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္
နာမည္က " ေခတ္အၾကိဳက္ " ဆိုလား ဘာလား မသိ။

*

ေဟာဟို
လူကေတာ့ မီနီမတ္ကက္ တစ္ခုတြင္ ရယ္ဒီမိတ္အက်ႍ တစ္ထည္အား တံဆိပ္ကိုၾကည့္၍
၀ယ္ယူေနေလသည္။ ခုလို အသင့္ခ်ဳပ္ျပီးသား ေတြ ၀ယ္၀တ္ရေတာ့ မပင္ပမ္းေတာ့ဘူးေပါ ့ဟု
ေျပာလုိက္ေသးသည္ ထင္ပါသည္။

လူတို ့သည္ အက်ႍအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ဒီဇုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀တ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပေလတိုး၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ၾကယ္သီးေပါက္
က်ဥ္းက်ဥ္း မ်ား၊ မေတာ္ေလာဘႏွင့္တူေသာ အိတ္ပြပြၾကီးမ်ား (တခ်ိဳ ့အက်ႍမ်ားတြင္
လူမျမင္ေအာင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အိတ္ခုိးမ်ားလည္း ပါေသးသည္။) ဂ်ဴးလီယက္ဆီးဇာ၏
ဓါးႏွင့္တူေသာ ေကာ္လာ ခၽြန္ခၽြန္မ်ား။

သို ့ေသာ္ ထုိအက်ႍမ်ား အားလံုးမွာ
ဆင္ျခင္ျခင္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားရာ၌မူ အားလံုး တူၾကပါသည္။ ( ဥပမာ ညီညာ
ေသသပ္ေသာ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားမ်ား) ထိုအက်ႍမ်ားတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္၏
အက်ႍအမည္(နားမလည္ဘူး)ကဲ ့သို ့ပင္ အနည္းဆံုး အမည္နာမ တစ္ခု စီေတာ့ ရွိၾကပါသည္။ ဥပမာ
အျမင္မက်ယ္ျခင္း၊ ေလွနံဓါးထစ္၊ မစၦရိယစိတ္၊ ငါ အမွန္ စသျဖင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အက်ႍအမည္ကေတာ့ နားမလည္ဘူး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အေျဖတစ္ခု
ထြက္ရမည့္ သခၤ်ာတစ္ပုဒ္ မဟုတ္ပါ။ လူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပဌာန္းခံ
အရာ၀တၳဳမဟုတ္ပါ။ လူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိုးက်လွ်င္ ပြင့္ရမည့္
စံပယ္တစ္ပြင့္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အိုင္စတုိင္း၏
ရီေလတစ္ဗီတီ သီအိုရီမဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယုတၱိေဗဒ
အနည္ထုိင္ေနသည့္ ဦးေႏွာက္မ်ား စားသံုးရမည့္ မနက္စာ အာဟာရ တစ္ပြဲမဟုတ္ပါ။
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေငြတစ္ရာ ေပးသူတုိင္းကို အဖံုး
ဖြင့္ခြင့္ေပးသည့္ ေရခဲစိမ္ဘီယာ တစ္ပုလင္း မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္
ကၽြန္ေတာ္ မေမွ်ာ္လင့္ဆံုးေသာ အရာမွာ လူမ်ား ၏ နားလည္မွဳပင္
ျဖစ္ပါသည္။

*

ကၽြန္ေတာ္ ၀တ္ထားေသာ အက်ႍကို "
နားမလည္ဘူး အက်ႍ " ဟု ေခၚပါသည္။ ထုိ အက်ႍမွာ လူတို ့နားမလည္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းကင္
တစ္ခု၊ လူတို ့ နားမလည္ႏုိင္ေသာ အေတာင္ပံ တစ္စံု၊ လူတို ့နားမလည္ႏုိင္ေသာ အလင္းဓါတ္
တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတို ့နားမလည္ႏုိ္င္ေသာ ဥယ်ာဥ္တစ္ခု၊ လူတို ့ နားမလည္ႏုိင္ေသာ တူရိယာ
တစ္လက္၊ လူတို ့နားမလည္ႏုိင္ေသာ . . . နားမလည္မွဳမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားေသာ အက်ႍ
ျဖစ္ပါသည္။

ထို အက်ႍကို ၀တ္ဖို ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အဖိုးအခ အနည္းငယ္သာ ေပးခဲ
့သည္။ ထို အဖိုးအခမွာ လူမ်ား၏ မုန္းတီးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (လူမ်ား၏
မုန္းတီးျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပဲ၀က္မွ်ေလာက္ပင္ မတန္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။)
ထုိအက်ႍကို ၀တ္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ သင္သည္ အရည္အခ်င္း သံုးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္
လိုပါသည္။ ထို အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ -

(၁) လြတ္လပ္စြာ
ေတြးေခၚတတ္ျခင္း

(၂) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း ႏွင့္

(၃)
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း တို ့ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
ျပည့္စံုျပီဆိုလွ်င္ သင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္လို အက်ႍတစ္ထည္ ရႏုိင္ပါျပီ။ လိုခ်င္လွ်င္
ေအာက္ပါ လိပ္စာ အတုိင္း ေတာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ သင္ႏွင့္ အေ၀းဆံုးဟုဆုိရမည့္
သင္ကုိယ္တုိင္၏ အသည္းႏွလံုးထဲမွာသာ ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာနီ


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...