Tuesday, August 30, 2011

"အတုယူ မမွားေစလို "

created the doc: "အတုယူ မမွားေစလို "
Cloud Cuckoo Land created the doc:
ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ မ်ားဟာ အတတ္ပညာ မ်ားကို သိျမင္႐ံုျဖင့္ တတ္သိ နားလည္ သေဘာေပါက္ လြယ္ေန ၾကပါတယ္။တိုင္းတစ္ပါး မွ အတတ္ပညာဗဟုသုတမ်ားကို သိျမင္႐ံုျဖင့္ တတ္သိ နားလည္ ေနတဲ့ေခတ္မွာ မေကာင္းေသာ အတတ္ပညာ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ မ်ားကိုအတုမမွားေအာင္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားၾကဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ လူငယ္ေလးမ်ား အတုယူမမွားေစ ရန္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအေနနီးသူ လူႀကီးမ်ား၏ေျပာဆိုဆံုးမေနထိုင္ မႈေပၚ၌မူတည္ပါတယ္။

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြား တစ္ သိုက္ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏ဟူေသာ စကားကဲ့သို႔ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ လူ ႀကီးမ်ားက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆိုေနထိုင္ျပရပါမယ္။ ဒါမွ သာ ေနာက္တက္လူငယ္မ်ားက အတုယူမွန္ၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာ ျပည္ႀကီးသည္ သာယာလွပလ်က္ ယဥ္ေက်းေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္ လက္တည္တဲ့ ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ လူႀကီးမ်ားဟာ ေနာက္လာမယ့္ကေလးမ်ားရဲ႕ အတုယူစရာျဖစ္တာေၾကာင့္အထူး ဂ႐ုစိုက္ ဆင္ျခင္ေနထိုင္ဖို႔လိုပါ တယ္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အသက္ (၂၀) မေက်ာ္ေသးလို႔ မိမိကလူ ႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း မထင္ လိုက္ပါနဲ႔။ မိမိေအာက္ ကေလး ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မိမိဟာ လည္းလူႀကီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္လူငယ္မ်ား ၏ေရွ႕ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္လူငယ္ေလး မ်ားကို ဒီလိုမေနနဲ႔၊ ဒီလိုေနဆိုၿပီး အတု ျမင္အတတ္သင္ တတ္ေအာင္ ေရွ႕ ေဆာင္မ်ားက လူႀကီးသူေကာင္း ပီသစြာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေျပာဆို ဆက္ဆံေနထိုင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ တတ္ရန္ နည္းေပးလမ္းၫႊန္လုပ္ ေပးရပါမယ္။
ဒါမွလည္း ေနာင္ ေခတ္လူငယ္မ်ားက သူတို႔အ ထက္က လူႀကီးမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ျပဳမူက်င့္သံုးမွသာ ယဥ္ေက်း ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာ သည္ အဆက္မျပတ္တည္တံ့ လ်က္ရွိေနမွာပါ။ အတုျမင္၊ အတတ္သင္ဟူ ေသာစကားဟာ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာအေလ့အထမ်ားကို လိုက္ လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္တဲ့စ ကားပံု ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္း ေသာအမႈကိစၥမ်ားကို အတုယူ လွ်င္ေတာ့ အသံုမက်ေသာစကား ပံုျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမင္သမွ်ေသာ အရာဝတၳဳအားလံုး ကို မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိ၊ မိမိ ယဥ္ေက်းမႈလူမ်ိဳးဘာသာႏွင့္လိုက္ ဖက္မႈရွိမရွိ၊ မိမိႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးအ တြက္ အသံုးဝင္မဝင္တို႔ကို စဥ္း မစဥ္းစား မေတြးေတာဘဲ မိမိအ တြက္ပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာကို လုပ္မည္ဆိုပါကထိုသူသည္ ႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးမ်က္ႏွာကိုမေထာက္ထားတဲ့ အတြက္ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ျပစ္ဒဏ္ ႀကီးမားေသာ ရန္သူျဖစ္သြားပါမယ္။ မိမိတို႔ဟာ ဗြီဒီယိုဇာတ္ကား ထဲကျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ထဲကျဖစ္ေစ အင္တာနက္ကေနျဖစ္ေစ ရယူ ႏိုင္တဲ့ အတတ္ပညာမ်ားဟာ အ မ်ားသူငါအက်ိဳးရွိေစမယ့္ အတတ္ ပညာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်ရ ပါမယ္။
အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲမိမိ လူ မ်ိဳး၊ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈပ်က္ျပားေစ မယ့္ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို အတု ယူက်င့္သံုးပါက ထိုသူဟာ လူ မ်ိဳးႏွင့္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈဖ်က္ဆီး မယ့္သူပါ။ မိမိတို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ ဆက္ထိန္းသိမ္းလာေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳး၏ယဥ္ေက်းမႈကို မိမိလက္ က်မွပ်က္စီးသြားမယ္ဆိုရင္ ဘိုး ဘြားမ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာကိုမေထာက္ ရာေရာက္သလို ဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လည္းဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါတယ္။
ဇာတ္ကား တစ္ကားၾကည့္ လွ်င္ ထိုဇာတ္ကားထဲ၌ပါေသာ စီးပြားေရးေဈးကြက္၊ ေကာင္းမြန္ ေသာကိုယ္က်င့္တရား၊ လူမႈဆက္ ဆံေရးအတတ္ပညာ၊ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳနည္း၊ အေပါင္းအသင္း ေကာင္းဆိုတာဘယ္လို မေကာင္း တဲ့အေပါင္းအသင္းဆိုတာဘယ္ လိုစတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာထဲကေန မိမိအတြက္အသံုးက်မယ့္ အတတ္ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ ယူရပါမယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ မိမိကအပ်င္းေျပ ေလာက္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူဟာအခ်ိန္ကုန္ ရက်ိဳးမနပ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံလူမ်ိဳး ပ်က္စီးေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့နည္း မ်ားကိုသာ အတုယူက်င့္သံုးပါက အသံုးမက်တဲ့ လူတစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ယခုျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ကိုရီးယား ဇာတ္ကားမ်ားေရပန္းစားေနပါ တယ္။ မိမိတို႔က ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္အသံုးဝင္လို႔မ်ား ေရပန္း စားေနတာလားလို႔ စဥ္းစားမိပါ ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ ထိုေရပန္းစားေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကိုၾကည့္ၿပီးျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ဆုတ္ယုတ္မႈေတြသာ ရရွိေနၾကပါတယ္။
ကိုရီးယား ဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္အခ်ိန္ေပးၾကည့္ေနၾကၿပီး ထိုဇာတ္ကားထဲကေန မိမိအတြက္ အမွန္တကယ္နည္းယူသင့္တဲ့အ ခ်က္မ်ားကို နည္းမယူဘဲမိမိျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား သိကၡာက်ၿပီးကိုယ္က်င့္ အလက္မ်ားကို မွားယြင္းစြာေလ့ လာ လိုက္စားေနၾကပါတယ္။ တ ကယ္ဆို ကိုရီးယားဇာတ္ကားမ်ား တြင္ သူတို႔လူမ်ိဳးမ်ားစီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မည္မွ် ေလာက္ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားပံု၊ စီးပြားေရး လုပ္ရာ၌ မခိုမကပ္ဘဲ ႀကိဳးစားေန ၾကပံုတို႔ကို အတုယူက်င့္သံုးရမွာ ပါ။ အဲဒီလိုသာ အတုယူက်င့္သံုး မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ မည္မွ်ေလာက္တန္ဖိုးရွိ လိုက္မလဲ။

ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဝတ္ စားဆင္ယင္မႈသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ အစဥ္အလာလိုျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မတည္ၿမဲမႈ မ်ားကလည္း ႐ိုးရာျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္မထူးဆန္းပါ။ မိမိက တစ္ စံုတစ္ရာကို အတုယူေတာ့မယ္ ဆိုရင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိဆိုတာစဥ္းစားရ ပါမယ္။ မိမိတို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တဲ့အရာေတြကိုသာသြားအတု ယူမိရင္ ထိုလူဟာ လူအမ်ားရဲ႕ အထင္ေသးျခင္းကိုပါခံရၿပီး မိမိ တို႔ျမန္မာ႐ိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အ လာယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ဖ်က္ဆီး သူဟုသတ္မွတ္ကဲ့ရဲ႕ခံရပါမယ္။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ႐ိုးရာ ယဥ္ ေက်းမႈျဖစ္ေနတဲ့ ထမင္းစားလွ်င္ ခရင္းႏွင့္မစားဘဲ လက္ႏွင့္စားတာ ကို ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားက အတု ယူၿပီးလက္ႏွင့္အစားအစာစားမယ္ ဆိုရင္ ထိုသူသည္လည္း သူတို႔ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းအ စဥ္အလာႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရမည့္အျပင္ကိုရီးယားယဥ္ေက်း မႈကိုလည္း ဖ်က္ဆီးသူဟု သတ္မွတ္ ခံရမွာပါ။ မိမိတို႔ျမန္မာလူမ်ိဳး မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တည္ ေဆာက္ပံုကစၿပီး သူမ်ားႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ ေဘာင္းဘီဝတ္ျခင္းမ်ားကလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိလွပါ။

ထို႔ ျပင္ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကလည္း ႐ိုး႐ိုး အေကာင္းေဘာင္းဘီကို သူမ်ားႏိုင္ငံက ဇာတ္ကားထဲမွာ မင္းသားကေတာထဲမွာ ဝတ္စရာ မရွိလို႔ေဘာင္းဘီဖာတာကိုၾကည့္ ၿပီးျမန္မာ လူငယ္မ်ားက ေကာင္း ေနတဲ့ေဘာင္းဘီကိုကို ဖာၿပီးဝတ္ ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ဆံပင္ေတြဟာ ေမြးကတည္းအနက္ေရာင္ပါ။ ဒါ ကို တိုင္းတစ္ပါးက လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဆံပင္ကိုအတုယူၿပီး အေရာင္ ေျပာင္းၾကတာဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ေမြး သမိခင္ကိုလည္း ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။
အေမေမြးတုန္း က အေကာင္းေလးျဖစ္လ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာလူၾကည့္မေကာင္း ေအာင္ လိုက္လုပ္ၾကျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိဆိုတာကိုစဥ္း စားၾကပါေလ။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အဝတ္ အစားမလံုၿခံဳမႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ေအာင္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ကိုသာအတုယူက်င့္သံုးေနၾကတာ ေတြဟာ မိမိအတြက္ေရာ တစ္ပါး သူအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ပါ ထိခိုက္ေစတဲ့အတုယူ မွားေတြပါ။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ ဣေႁႏၵရွိေသာႏိုင္ငံအျဖစ္လည္း ကမၻာေပၚမွာထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးကို ယဥ္ ေက်းမႈ႐ိုးရာမ်ား ပ်က္စီးမသြားရ ေအင္ အတုယူမမွားဖို႔အေရးႀကီး ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ကိုရီးယားဇာတ္ ကားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေတာင္ ၿပိဳကြဲၾကေသးတယ္တဲ့။ ဪသာ္..ေတာ္ေတာ္အံ့ဩစရာ ေကာင္းလွပါလားေနာ္။ ဘာမွမ ဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိတို႔ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကလို႔ယူ ထားတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ကြဲကြာ သြားၾကတယ္ဆိုတာ အသိဥာဏ္ မရွိသူမ်ားရဲ႕လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔အသိ ဥာဏ္မ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အ သံုးခ်တတ္ေအာင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။
လူတိုင္း မွာ အသိဥာဏ္ပညာရွိၾကေသာ္ လည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားဥာဏ္နည္း မႈမ်ားမႈေတာ့ကြာပါတယ္။ အဲဒီ လိုကြာဟမႈေၾကာင့္လည္း လူတစ္ ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဥာဏ္ရွိတာျခင္းမ တူတာပါ။ အဲဒီေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ဥာဏ္ပညာမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ အသံုးက်လာတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္စဥ္းစားေပးရပါမယ္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာမိန္းက ေလးမ်ားဟာ ကိုရီးယားဇာတ္ ကားမ်ား ၾကည့္ၿပီး ေခတ္မီတဲ့ပံုစံ မေပၚတေပၚေလးဝတ္မွေယာက်ာ္း ေလးမ်ားက ႀကိဳက္မယ္လို႔ထင္ေန ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အထင္ မွား အတုယူမွားေတြပါ။ မိမိက ေခတ္မီတဲ့ ပံုစံဝတ္မွသာ ေယာက်ာ္း ေလးမ်ား၏ ၾကည့္႐ႈႏွစ္သက္ျခင္း မ်ားကိုခံရမယ္ မထင္ပါနဲ႔။

အဲဒီလို မလံု႔တလံုဝတ္ျခင္းမ်ားဟာ တစ္ ခဏတာပဲေယာက်ာ္းေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ ဟာလည္း ကိေလသာစိတ္ႏိုးဆြ ေပးတဲ့သေဘာေလးေလာက္ပဲ အၾကည့္ခံတာပါ။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ျမန္မာလိုယဥ္ယဥ္ေက်း ေက်း ပံုစံေလးကသာ ေယာက်ာ္း ေလးမ်ားရဲ႕ရင္ထဲကို တစိမ့္စိမ့္ ၾကည့္ေနခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ားဟာမိမိကေခတ္မီ တဲ့ပံုစံမဝတ္ျခင္းေၾကာင့္ေယာက်ာ္း မရမွာ ပူပန္ေနၾကတယ္ထင္ပါ တယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါ ဟာလည္း ပူစရာမလိုေပ။
မိမိတို႔ ေမြးကတည္းကသူ႔အိုးႏွင့္သူ႔ဆန္ တန္ရာတန္ရာ ဖူးစားဖက္ပါလာ ၿပီးသားပါ။ မိမိက တကယ္အိမ္ ေထာင္က်မယ့္သူဆိုရင္ ဘယ္လို ကန္းေန၊ က်ိဳးေန၊ ႐ုပ္ဆိုးေနပါ ေစ၊အခ်ိန္တန္ေတာ့ႏြားပိန္လည္း ကန္လာပါလိမ့္မယ္။ မိမိရဲ႕ အဝတ္စားေၾကာင့္၊ တစ္ပါးေသာေယာက်ာ္းေလးမ်ား အား ကိေလသာထျကြမႈေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္သလို မိမိသည္လည္း လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မိမိေၾကာင့္ စိတ္မထိန္းႏိုင္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေယာက်ာ္ေလးမ်ားႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရက်ဴးလြန္ျခင္း မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မိန္း ကေလးမ်ားဟာ ယဥ္ေက်းသိမ္ ေမြ႕စြာဝတ္စားဆင္ယင္ျပဳမူေန ထိုင္မယ္ဆိုရင္ ထိုမိန္းကေလး မ်ားကိုျမင္ရသူမွာလည္း စိတ္ ၾကည္ႏူးမႈျဖစ္ရသလို တျခားႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕အျမင္မွာလည္း ျမန္ မာလူမ်ိဳးမ်ား၏သိကၡာရွိမႈကို အထူးတန္ဖိုးထားျခင္း ခံရပါမယ္။ ေယာက်ာ္းမ်ားဟာ မိန္းက ေလးမ်ားကို အလြယ္တကူတြဲၿပီး တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကသလို မိန္း ကေလးမ်ားကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ ဣေႁႏၵကိုသိကၡာကင္းမဲ့စြာေနထိုင္ ၿပီး ေယာက်ာ္းမ်ားရဲ႕အလိုကိုေရွ႕ ေနာက္မစဥ္းစားဘဲယံုၾကည္လြယ္ ကာ ပံုအပ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ မ်ားဟာ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့အခ်န္ရၿပီးလွ်င္ ေနာက္ ေနာင္ကိုစိတ္မပါေသာအခါ မိန္း ကေလးမ်ားအား ပစ္ထားတတ္ ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ားက လည္း သူတို႔ပစ္သြားလွ်င္ မမႈသ လိုေနတတ္ၾကၿပီးမိမိဗိုက္ထဲတြင္ သေႏၶတည္လာေသာအခါမွာ သူ မ်ားအသက္ကိုအလြယ္တကူသတ္ ျဖတ္ကာ အျပစ္မ်ားစြာက်ဴးလြန္ ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာလည္း ေကာင္းေသာ လကၡဏာလားဆို ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔စဥ္းစား ဆင္ျခင္မဲ့ခဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိဒုကၡ ေရာက္ရသလို ရခဲလွတဲ့လူ႔ဘဝ ေလးျဖစ္လာမယ့္ကေလးလည္း ပ်က္စီး သြားရပါတယ္။
ေယာက်ာ္း ေလးမ်ားသည္ မည္သို႔ပင္သူတို႔ ကေပြေနေစကာမူ သူတို႔တစ္သက္ လံုး ရာသက္ပန္ေပါင္းခ်င္သည့္ မိန္းကေလးကိုေတာ့ ႐ိုးသားျဖဴ စင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္း ပီသတဲ့သူ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းေတြဟာ အဲဒီလိုမိန္း ကေလးကိုသာရေအာင္ယူေလ့ရွိ ၿပီး ထိုမိန္းကေလးမ်ိဳးမွာလည္း တစ္သက္လံုးေပါင္းသင္းႏိုင္ၾကပါ တယ္။ မိန္းကေလးကလည္း မိန္း မေကာင္းမပီသ၊ ေယာက်ာ္းေလး ကလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးမပီသ သူမ်ားျဖစ္ပါက ထိုစံုတြဲဟာ ဘယ္လိုမွ ရာသန္ပန္ခ်စ္ခင္ၿပီး ေပါင္းသင္း ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုး အထူးဂ႐ုစိုက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစာေန ၿပီး မိမိစိတ္ကိုေန႔စဥ္ Control (ကြန္းဒိုး)ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကပါ ေစလို႔ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါ ေတာ့တယ္။

posted by အရွင္ေကာမလ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...