Friday, August 26, 2011

စာဖတ္ျခင္းကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ၏ အေတြးအျမင္

by Kyaw Thurein on Saturday, August 27, 2011 at 12:54pm
 
စာဖတ္ျခင္းကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳႏွင့္ လူမွူေရးတက္က်မ္းစာေပမ်ားျဖင့္ ယေန ့လူၾကီးလူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္အဟာရ ျဖစ္ေစေသာ  စာေပမ်ားေရးသားေလ့ ရွိသည့္  စာေရးဆရာၾကီး ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)မွ စာဖတ္ျခင္း၏ေကာင္က်ိဳးႏွင့္ အေတြြးအျမင္မ်ားကို ေစတနာနိဒါန္း ၊ ေမတၱာနိဂံုးတို ့ျဖင္ ့တင္ျပခဲ့ပါသည္။


အနာဂတ္မွာရင္ဆိုင္မယ့္လူအဖြဲအစည္း အသစ္က ႏွစ္ဆယ္ရာ စုေႏွာင္းပိုင္းက လူေဘာင္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အလြန္လွ်င္ျမန္လွတဲ့ အေျပင္းအလဲလူအဖြဲအစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္မွူ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထြက္ေၚေနပါျပီ ။ေခတ္ ၊စနစ္ ၊ စစ္ပြဲ ၊ နည္းပညာ ၊ တီထြင္ထုတ္လုပ္မွူ အားလံုးမွာ သာလြန္အႏိုင္ရရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္မည္ဆိုပါက စီမံခံခြဲမွူသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ  ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူ နည္းစနစ္မ်ားကသာ ဦးေဆာင္သြားသည္ကို ေတြျမင္ေနၾကရျပီးျဖစ္သည္ ။

စီ္မံခံခြဲမွူအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မွာ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ ၊ အခ်ိန္ ၊ ဘ၀ေတြဟာလဲ ေကာင္းမြန္တဲ ့စီမံခံခြဲမွူမ်ား၏ သက္ေရာက္မွူရွိသလို.... ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ႏွိူင္းရွင္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုရဲ့ ေရြးခ်ယ္မွူ ဆံုးျဖတ္မွူ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွူေတြကို အေလးထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ  စနစ္မွာ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္ စြမ္းရည္ျမင့္မားသူေတြရဲ့ အသိအျမင္ေတြ စီမံခန္ ့ခြဲမွူေတြ ပိုျပီးအေရးပါပါမယ္။

မီးေတာက္ၾကီးတစ္ခုရဲ့ ေလာင္ၾကြမ္းမွူနဲ ့အပူစြမ္းအင္မ်ားသည္ ထင္းတစ္ေခ်ာင္းစီ၏ စုေပါင္းစြမ္းအား မ်ားမွထြက္ေပၚလာတဲ့အပူစြမ္းအင္နဲ ့ ပမာမွ်လွပါတယ္ ။ ပင္လယ္တစ္ခုကို ႐ုတ္ခ်ည္း ေရျပည့္  တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိုးေရစက္မ်ားစြာနဲ ့ စုေပါင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။လူတစ္ဦးျခင္းစီရဲ့ စီမံခံခြဲ တတ္မွူ တစ္ဦးျခင္းအရည္အေသြးက အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ အဓိကက ပညာေရးပါဘဲ။  ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ကအေျခခံေကာင္း ဖို ့လိုပါမယ္။ မိသားစုဘ၀ပ်ိဳးေထာင္မွူကအေစာဆံုးျဖစ္ ၍ မိဘေတြကအစ အေျမာ္အျမင္ရွိရပါမယ္ ။

လူသားေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္ဆံေရး႐ိုက္ခတ္မွူနဲ ့ အသိျမင္ဖြံျဖိဳးခြင္ ့ရရွိၾကပါတယ္။ ၀န္းက်င္၊ ရပ္ရြာ ၊  ျမိဳ့ ျပလူေနမွူအဖြဲအစည္းရဲ့ ဆက္ဆံေရးပံုသြင္းမွူေတြက အေရးၾကီးလွပါတယ္။ မိသားစုအေျခအေနနဲ ့ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမွ လြမ္းမိုးျပဳျပင္မွူမ်ားက  အားကစား အႏုပညာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဘာသာေရး ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်တတ္မွူနဲ အလုပ္စီမံခန္ ့ခြဲႏိုင္စြမ္း ေတြက တစ္ဦးျခင္းစီရဲ့ ေရြးခ်ယ္တန္ဖိုးထားမွူနဲ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးမ်ား (personality) အရ ကြဲျပားသြားၾကပါတယ္ ။လူတစ္ေယာက္ ေတာ္ ၏
သင္ ့၏ ကို  " ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ " ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ တရားေသေျပာလိုမရပါဘူး  ။

ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္းအား

လူျခင္းတူေသာ္လည္း အသက္ရွူပံုကြဲျပားျခင္းေတြရွိပါတယ္။ ေသြးသားရင္းျခာေမာင္ႏွမေတြမွာ  အၾကိဳက္စရိုက္ မတူညီတာေတြက  သာဓကျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြဲျပားမွူတစ္ခုစီေတာ့ရွိၾကပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့ လားရာကြဲျပားတူညီမွူေတြကို တူညီတဲ့ပဲ့ပင္ မွူတစ္ခုအျဖစ္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရပါမယ္ ။ စာဖတ္ျခင္းအသိဥာဏ္ရွိေနသူမွာ ဘ၀ရဲ့ၾကံဳေတြရတတ္တဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ လမ္းမွားေတြ

ကို ၾကိဳတင္စီမံခန္ ့ခြဲေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ပါတယ္။

လမ္းေကာင္းကိုၾကိဳဆႏိုင္လို  ့အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္  သံုးတတ္မယ္ ။အဓိကနဲ ့သာမည ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ (ေခတ္စကားတစ္ခု အယ္ဒီတာစကား။ ။ အေရးမၾကီးတာကို အေရးၾကီးသလိုလုပ္တယ္။)အလုပ္ရဲ့ထြက္လာ မယ္ ့ရလဒ္ အေကာင္းအဆိုး ကိုခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မယ္ စာဖတ္သူမ်ားက စာမဖတ္တဲလူထက္ သိသိသာသာ ေခါင္းတစ္လံုးစာမက ပိုျမင့္ပိုျမင္ႏိုင္ၾကပါ တယ္။


စာဖတ္ေသာ အယ္ဒီတာ ဆိုဗီယက္ရုရွားေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ေခါင္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ေစခ့ဲတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္  ေခါင္းေဆာင္ “ ဗီြအိုင္လီနင္ “  ဟာ သတင္းစာဆရာ ၊ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအျဖစ္ စာအလြန္ဖတ္ သူျဖစ္တယ္ ။ (အယ္ဒီတာျဖည့္စြက္။ ။အခုရွိေသးရင္ ၀က္ဘ္အယ္ဒီတာ ပါျဖစ္ဦးမည္။)
စာအလြန္ဖတ္ျပီး ေဆာင္းပါးေတြ  လဲ ေရးခဲ့ပါတယ္ ။ စာဖတ္လြန္းတဲ့ လီနင္ ဟာ အျမင္က်ယ္ပါတယ္။
စာဖတ္ေသာ ေရွ့ေန


 အေမရိကန္သမၼတေပါင္း (၄၅) ဦးေလာက္ရွိတဲ့အနက္မွာ လင္ကင္း(သို)ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္း က ဘယ္သူွမယွဥ္သာေအာင္ လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသသူ ေလးစားခ်စ္ခင္ျမတ္ ႏိုးဖြယ္  ပုဂၢိဳလ္ ထူးၾကီးျဖစ္ပါသည္ ။  လင္းကင္းရဲ့စာေပစာမ်က္နွာမ်ားမွာ ေက်ာင္းတတ္ရက္ တစ္ႏွစ္ခြဲေတာင္မရွိဘဲ ေက်ာင္းစာလည္းေကာင္းေကာင္းမသင္ခဲ့ရရွာပါဘူး ။

ဒါေပမဲ့စာေပကို အလွမ္းမေ၀းဘဲ ရသမွ်လက္လွမ္းမွီသမွ် စာေတြကိုဖတ္မွတ္ေလ့လာတယ္ ။ ရွိတ္စပီယားနဲ ့ အေက်ာ္အေမာ္စာဆိုၾကီးေတြရဲ့စာေတြနဲ ့ရင္းႏွီးလွတဲ့ လင္ကင္းရဲ့မိန္ ့ခြန္းတိုင္းက အဆီအသားျပည့္၀လွျပီး
ျပည္သူ ့ဘ၀င္စြဲေနလို ့ ဒီေန ့့ဒီေန ့အခ်ိန္အထိ ေမ ့မရတသသ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

စာဖတ္ေသာျမန္မာ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ 


 သခင္ေအာင္ဆန္း (သို ့)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုက္ေရးခိုက္ေရး ေရွ ့တန္းတင္ဦးစားေပးျပီး ၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ၊ အညာသားဆန္ေပမယ္ တကယ့္ သံတမာန္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွူ ၊ ေရွ့ေဆာင္ လမ္းျပႏိုင္မွူ  ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိက် ျပတ္သားမွူနဲ ့ ျမင္ၾကားတတ္သိလြယ္မွူေတြမွာ  ယွဥ္သာသူမရွိေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားလွျပီး ယေန ့တိုင္ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ အမွတ္အသား ကိုယ္စားျပဳျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ ။

သခင္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ပင္ကိုယ္စရုိက္အျဖစ္ ဘုဆတ္ဆတ္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆိုတတ္ ျပီး ၊ မလိုအပ္လွ်င္ ႏွူတ္ဆိတ္ေနတတ္ေသာ အမူအက်င္ ့ရွိေသာ္လည္း ၊ ေျပာေရးေျပာသင့္ ေျပာခြင့္ၾကံဳတဲ့အခါ  ထိထိေရာက္ေရာက္ ၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိလွျခင္းက စာအလြန္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကဗ်ာနဲ ့၀ထၱဴ ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို လည္း ေရးသားႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။
စာဖတ္ေသာ ေထာင္ထြက္မွအလွဴရွင္

ပခုကၠဴေဒသမွထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ရွားေတာရြာေနငယ္အမည္ ေတာေခြး (ခ) ေမာင္အံုးေဖ ရဲ့ဘ၀အစကနြမ္းပါးလွျပီး ျမင္းထိန္း၊ကြမ္းယာသည္၊ေဖာင္သမား က်ပန္းအလုပ္စုနဲ ့ဓားျပျဖစ္ျပီး ေထာင္သံုးၾကိမ္က်ဘူးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္တြင္းမွ ဘ၀သစ္  အေတြးသစ္ေတြကိုစာေပမွားမွရယူျပီး မေကာင္းမွူမ်ားစြန္ ့လို ့သူေဌး သူၾကြယ္ ကုန္သည္ ပြဲစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားနဲ ့ပခုကၠဴဦးအုန္းဦးေဖဆို တ ဲ့ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းလဲပိုင္ ဆိုင္ခဲ့ျပီး စာေပရန္ပံုေငြ (၇၆-သန္း)ေက်ာ္  နဲ ့ ပညာေရးထူးခၽြ န္ဆုရန္ပံုေငြ (၅၄-သိန္း)  ကို္လည္း စာေပမ်ိဳးေစ့ခ်လွဴဒါန္းျပီး ပရဟိတေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။
စာဖတ္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္အာ႐ွကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ပထမဦးဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွ  သက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္ (၁၀-ႏွစ္) တိတိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသန္ ့မွာ ပန္းတစ္ေနာ္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ ျပီး စာအလြန္ဖတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ကမာၻ ့ႏိုင္ငံအားလံုးကကန္ ့ကြက္မဲမရွိ တညီ တညြတ္ တည္း ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ခံရျခင္းက စာအရမ္းဖတ္လို ့ ကမာၻေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေရာက္သြားခဲ့တာပါ ။
စာအလြန္ဖတ္ေသာ ၀န္ဇင္းမင္းရာဇာ

ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားထဲမွ ဘုရင္စိတ္ေက်ပ္သည္ အတိအက်မွန္ကန္စြာေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့လို ့ အင္း၀ဘုရင္ စြာေစာ္ကဲလက္ထက္မွ မင္းေလးဆက္တိုင္ေအာင္ ရာထူးခ်ီးျမွင့္ခံခဲ ့ရပါတယ္ ။ဘိုးရာဇာေလွ်ာက္ထံုးမ်ားကို ယေန ့အထိ မွန္ကန္ဆဲ ကိုးကားေနရဆဲလဲျဖစ္ပါတယ္ ။ နန္းေတာ္မွာလည္း အမတ္ၾကီးဘိုးရာဇာအျဖစ္ ရာဇ၀င္္ ထင္ရွားေနရျခင္းမ်ားက စာဖတ္တ ဲ့ အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ။

ဆရာခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)၏ အေတြးအျမင္ နိဂံုး အျဖစ္စာဖတ္တဲ့ အက်င့္ ေန ့စဥ္ျပဳလုပ္ပါ ။ အားကစားပဲ ဖတ္ဖတ္ ၊  ဂ်ာနယ္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္  ၊ ၀ထၱဴဘဲ ၾကိဳက္ၾကိဳက္  ႏွစ္သက္ရာစာအုပ္မ်ား တန္းစီျပီးေန ့စဥ္ဖတ္ပါ ။ စာဖတ္သက္ရင္ ့လာတာနဲ ့အညီ စာေကာင္းေပေကာင္း ေတြကို ၊ စီစစ္ ဖတ္တတ္လာပါမယ္။ စာဖတ္သူမွန္သမွ် ၾကီးပြားတိုးတတ္ၾက မွာပါ ဘဲ  ၊ ဘ၀ကို တန္ဖိုးရွိေအာင္  ဘ၀တန္ဖိုးျမွင္ ့ ဖို ့ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး စာဖတ္ၾကမွျဖစ္ပါမယ္ ။ ေန ့ စဥ္ ဖတ္ၾကရပါတယ္ ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ........

(ခ်စ္ႏိုင္ စိတ္ပညာ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...