Tuesday, August 30, 2011

ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္က အပိုင္း (၁)

Min Thant Syn created a doc


အနီးသမုိင္းဟု ထင္ခဲ့ေစကာမူ ၂ဝ ေအာက္တန္း လူငယ္မ်ား အတြက္ကား ၈၈ အေရးအခင္းမွာ ယုံတမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေနေလပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ရြယ္ ၃ဝ တန္းမ်ားေလာက္သာ အေရးအခင္းတုန္းက ဟူေသာ အသံၾကားတုိင္း လတ္ဆတ္ေသာ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ား ေပၚလာစၿမဲ။ လမ္းမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ လူစုလူေဝးၾကီး၏ အသံမ်ားကုိ ျပန္ၾကားဆဲ။ မၾကံဳဘူးသူမ်ားမွာကား ဘုန္းၾကီးဆႏၵျပပြဲ က်မွ ႏုိင္ငံေရး မူလတန္းကုိ ေအာင္စာရင္း ထြက္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။
သုိ႔မဟုတ္က ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းေအာင္ လူေတြေထာင္က် ေတာခုိ ထြက္ေျပးေရဒီယုိမွ စကားေျပာေနၾကတာ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ နားမလည္ႏုိင္ သီခ်င္းတပုဒ္ ဂိမ္းတခုေလာက္မွ စိတ္မဝင္စားႏုိင္သူေတြသာ မ်ားလာလိမ့္မည္။ ေခတ္မတူ ဘဝမတူ၍ ခံစားခ်က္ခ်င္းကား တူေပမည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ဤတုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္သူတုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဖိႏွိပ္အက်င့္ပ်က္မႈ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ အဆုိးေက်ာ့သံသရာ ႀကီးကုိ မသိႏုိးနားလုပ္ထား၍ မရစေကာင္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း ႏုိင္ငံေရး နားမလည္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ အေျခအေန ကုိ ေက်နပ္ၾကသည္ မဟုတ္ဟု ေယဘုယ် ေျပာသင့္သည္။

၈၈ မွာ ျပည္ေျပးတစု ျပည္တြင္းက လႈပ္ရွားသူတစု လူစိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္သည့္ပြဲဟု ထင္ခ်င္ၾကသူမ်ား အဖုိ႔ အတိတ္ကုိ ျပန္သိခ်င္ တူးဆြခ်င္စိတ္ေပၚလာမွ မိမိတုိ႔ မိဘေဆြမ်ိဳး သဂၤဟမ်ား မည္သုိ႔ ေခတ္က်ပ္ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္း ခဲ့ၾကသည္ကုိ ရိပ္စားစာနာမိၾကေပမည္။ ဤသုိ႔သိလာေအာင္လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္မွတ္တမ္းမ်ားထက္ အေျခအေန သုံးသပ္ ဆင္ျခင္သည့္ စာေပသုေတသနမ်ား ပုိ၍ မ်ားမ်ား ထြက္ဖုိ႔ လုိသည္။ ဥပမာ အေရးအခင္းကာလ စာေစာင္မ်ား ေလ့လာခ်က္၊ လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပီး ဘက္စုံက ပုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အျမင္ကုိ ရေအာင္ အားထုတ္ျခင္းမ်ိဳး။

နမူနာအေနႏွင့္ အေရးအခင္းၿပီးစ ၁၉၈၉ ဇြန္က ဘာကီလီ လြတ္လပ္ေရးရထဲက အႏွစ္ ၄ဝ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ ရေသာ ေခတ္ပူေခတ္ပ်က္ႀကီးကုိ ၁၉၈၈ တြင္ တဘရိတ္ထဲ ျပန္ေပၚလာသကဲ့သုိ႔ ကယ္လီဖုိးနီးယား တကၠသုိလ္ထုတ္ အာရွစစ္တမ္း စာေစာင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျမန္မာႏုိင္ငံသား Moksha Yitri ေရး ' Crisis in Burma Back from the Heart of Darkness? ' ေဆာင္းပါးကုိ အက်ဥ္း႐ုံးျပန္ဆုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္သည္။ ယစ္ထရီမွာျပည္ပတြင္ ပညာသင္ခဲ့ဖူးေသာ လူလတ္တန္းစား ပညာတတ္ အလႊာမွ ျဖစ္ပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ၁၈၃ ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္သူ ျဖစ္သည္။
 သူက လြတ္လပ္ေရးရထဲက အႏွစ္ ၄၀ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ  ေခတ္ပူ ေခတ္ပ်က္ႀကီးကုိ ၁၉၈၈ တြင္ တဘရိတ္ထဲျပန္ေပၚလာသကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ရသည္ ဆုိသည္။ ဆႏၵျပပြဲ၊ လူဖမ္းပြဲႏွင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သမၼတ၃ ပါး ဆက္တုိက္ ျပဳတ္က်ပီး စစ္အာဏာသိမ္းပြဲကုိပါ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူ ၄ဝ ရာႏႈန္းမွာ ၁၉၈၅ ထဲက စုန္းစုန္းျမဳပ္ေအာင္ မြဲေနၾကသည္ဟု ယူနီဆက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ကုိးကား႐ုံ သာမက ၁၉၈၈တြင္ အေျခအေနမွာ ပုိဆုိးဖုိ႔သာ ရွိသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ဓာတ္ဆီ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ ေႏွာင့္ေႏွးပီး ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ( အေရးအခင္းတြင္ ဂုိေဒါင္မ်ား ဖြင့္ေပးလုိက္၍ လုယက္မႈမ်ား၊ လုယက္သူမ်ားကုိ ပစ္သတ္မႈမ်ား၊ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ သပိတ္ ေကာ္မတီမ်ားက ဆန္ျပဳတ္တုိက္ပြဲ မ်ားကုိ သတိရသည္- ဘာသာျပန္သူ)

၂၆ ႏွစ္ ယုိယြင္းမႈ၏ အဆုံးသတ္ လကၡဏာမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း သိသာလာသည္။ အစုိးရ စာရင္း အင္းမ်ားတြင္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ ၁၉၈ဝ-၈၅ အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၃.၃ ရာႏႈန္းရွိရာမွ ဝ.၄၅ ရာႏႈန္းထိ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ျငား အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိသာ လက္ညွိဳးထုိးေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ မခံသာေအာင္ ဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ၾကီး ဦးေနဝင္းက အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံပီး အေျပာင္းအလဲ ဆုိသည္မွာ ေရွာင္ရွား မရ႐ုံမက လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အရာရွိမ်ားက အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ခဲ့ေၾကာင္း အျပစ္တင္ကာ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ၁၉၈၉ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ က်င္းပခ်ိန္ တန္သည့္ ေနာက္ပါတီ ညီလာခံ အမီ ျပင္ဆင္ထားရန္ ညႊန္ၾကားသည္။

၁၉၈၇ စက္တင္ဘာတြင္ ဆန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လႊတ္လုိက္ေသာ္လည္း တပတ္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၅ တြင္ပင္ အစိတ္တန္ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္မ်ား တရားမဝင္ ေၾကညာသည္။ ၁၉၈၅ ကပင္ ရာတန္တခါ သိမ္းခဲ့ပီး ယခုတခါတြင္ ျပန္လဲေပးမည့္ အစီအစဥ္ မပါေတာ့ေပ။ အစုိးရဘဏ္ စနစ္ မေကာင္း၍ အမ်ားစုက ပုိက္ဆံအျဖစ္သာ သိမ္းတတ္ရာ အေျခအေနမွာ အေတာ္ဆုိးပါသည္။ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳ႕ ဆူပူမႈေၾကာင့္ သီတင္းကြ်တ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လုိက္သည္။ အမ်ားစုၾကီးက ဤဒုကၡမ်ားကုိ သည္းခံေနၾကေသးသည္။

၁၉၈၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာျပည္ကုိ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသည္။ ေၾကြးၿမီေပးေလ်ာ္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကေရာ ေၾကညာခံရစဥ္ပါ အစုိးရက အသိမေပးေသာ္ျငား ျပည္ပ သတင္း ဌာနမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္စကားက လူထုၾကားပ်ံ႕လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးအႏွစ္ ၄၀ ျပည့္သည့္ ၁၉၈၈ ဇန္နဝါရီတြင္ အေနာက္ဂ်ာမနီက ျမန္မာ့ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေပးေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပုိ႔ခ်ိန္တြင္ လူထုအၾကား (အထူးသျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား) တုိင္းျပည္အတြင္း အံေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကုိ မေက်မလည္ ျဖစ္လာၾကသည္။

မတ္လလယ္ စက္မႈတကၠသုိလ္မွ မီးပြားမ်ားက မေက်နပ္မႈတာေဘာင္ကုိ ပြင့္က်လာေစသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ကိစၥတခုမွ ဆႏၵျပပြဲ ေပၚလာပီး ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ မ်ားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕လာကာ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ လုံထိန္း တပ္သားမ်ား တကၠသုိလ္ စီးခ်ိန္တြင္ အပ်က္အစီးမ်ားလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲက ေနာက္ေန႔ၿမိဳ႕ထဲ ဆက္သြားပီး အစုိးရဆုိင္မ်ား ႐ုံးမ်ား ကားမ်ား မီး႐ႈိ႕ခံရသည့္ အျပင္ လူအုပ္ထဲ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္လည္း မ်ားသည္။ ရာခ်ီပီး အစုအၿပံဳႏွင့္ ဖမ္းသျဖင့္ အခ်ဳပ္ကားထဲ ၄၁ ေယာက္ ေလပိတ္ေသရသည္။ လုံထိန္းမ်ား နာမည္ဆုိး ထြက္လာေသာ္လည္း မဆလ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိန္လြင္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္က ေျချမန္တပ္ရင္း ၂၂ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ လူမသိလွေသး။ အလ်င္အျမန္ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ျပန္တည္ၿငိမ္သြားၿပီး စီးပြားေရး ဒုကၡမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းက အမွားအယြင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံပီး အေျပာင္းအလဲ ဆုိသည္မွာ ေရွာင္ရွား မရ႐ုံမက လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အရာရွိ မ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ခဲ့ေၾကာင္း အျပစ္တင္ကာ အဓိက႐ုဏ္း အတုိင္းပမာဏကုိ အာဏာပုိင္မ်ား မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳသည့္ပုံရွိပီး စက္မႈ တကၠသုိလ္ ဆူပူမႈ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ထံမွလည္း အေၾကာင္းရင္း တိတိပပ ထြက္မလာသည့္ျပင္ဧၿပီလ ဘက္ဂ်က္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တုိင္းျပည္ ပကတိ အေျခအေနကုိ လ်စ္လ်ဴရႈကာ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ ဇြန္လ တကၠသုိလ္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈ ပမာဏမွာ ပုိႀကီးလာပီး ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၇ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစု ပါဝင္လာပီး အဖမ္းခံရသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူမ်ား အေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆုိမႈ၊ မဆလ အစုိးရႏႈတ္ထြက္ေရးမ်ား ဘက္သုိ႔ ေရြ႕လ်ားလာသည္။

ထုံးစံအတုိင္း ဇြန္ ၂ဝ တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ား ပိတ္လုိက္ရာမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား လမ္းမေပၚသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာ လူထုပါဝင္မႈလည္း ၾကီးလာခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔ ေျမနီကုန္းအေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လုံထိန္းမ်ားပါ ေသေက်ကာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ပဲခူးတြင္လည္း ရဲႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေသေၾကၾကသည္။

ဇူလုိင္ ၂၃ တြင္ အေရးေပၚပါတီညီလာခံ က်င္းပမည္ဟု ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။ အထိန္းသိမ္းခံ
ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္လည္းရၾကသည္။
ပါတီညီလာခံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေရးမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္႐ုံမွအပ ဦးေနဝင္း ႏႈတ္ထြက္ေပးမႈ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု မည္သူမွ မထင္မိၾကေသး။

ညီလာခံအဖြင့္မွာပင္ ဦးေနဝင္းက ဆုိင္းမဆင့္ပဲ စစ္ပီးေခတ္ တုိင္းျပည္သမုိင္းတြင္ ေသြးထြက္သံယုိအျဖစ္ဆုံး လမ္းေၾကာင္းကုိ တင္မိသားျဖစ္ခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းအရ မတ္လႏွင့္ ဇြန္လအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေထာက္ခံ သူမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီဦးေဆာင္မႈကုိ မယုံၾကည္ေတာ့ေၾကာင္း ျပေနသည္။ တုိင္းျပည္၏ လူဦးေရမည္မွ်က ထုိသေဘာထား ရွိမရွိ သိရေအာင္ တပါတီႏွင့္ ပါတီစုံစနစ္ မည္သည္ကုိ လုိလားေၾကာင္း ဆႏၵသေဘာထား ခံယူၾကည့္မွ သိမည္
ျဖစ္သည္ဟု ပါတီညီလာခံကုိ ဦးေနဝင္း အဆုိျပဳသည္။ ပါတီစုံစနစ္ကုိေရြးခ်ယ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္မ်ား အျမန္က်င္းပရမည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေရးအခင္းမ်ား အတြက္ သြယ္ဝုိက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆပီး ဦးေနဝင္းႏွင့္ ဦးစန္းယုစသည့္ ထိပ္ဆုံးက လူၾကီး ၅ ေယာက္ အနားယူလုိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဦးေနဝင္းက အဓိက႐ုဏ္းမ်ား အတြင္း ဥပေဒမဲ့ ရမ္းကားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ တင္းမာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မေန႔ကစ၍ တပ္စြဲထားရေၾကာင္း ဆုိသည္။ ေနာင္ ဆူဆူပူပူလုပ္လာခဲ့လွ်င္ သည္းညည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ ဆုိတာ တည့္တည့္ ပစ္တတ္ေၾကာင္း၊ မုိးေပၚ ေထာင္ေဖာက္မည္ မဟုတ္ဟု မိန္႔ခြန္း အဆုံးသတ္တြင္ သတိေပး သြားသည္။ ဤစကားမ်ားက ၁၉၆၂ ဇူလုိင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ သမဂၢ ဗုံးခြဲမႈအေပၚ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေနသလုိ ရွိသည္။

ထင္ထားသည့္ အတုိင္း အက်ိဳးစီးပြား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘဝမ်ားစြာကုိ ရင္းႏွီးထားရ၍ ပါတီညီလာခံက
ဦးေနဝင္း၏ တပါတီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ထိပ္တန္း အာဏာပုိင္မ်ား ဖယ္ရွားေရး အေလာသုံးဆယ္ စိတ္ကူးမ်ားကုိ လက္မခံခဲ့ပါ။ သူၾကာရွည္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါတီႏွင့္ သူ မည္မွ် ကင္းကြာေနသည္ သူ႔အာဏာအေျခကုိသူေသခ်ာ မသိ ျဖစ္ေနသည္က ထင္ရွားလာသည္။ မွန္းရခက္ေသာ္လည္း သူဆင္သည့္ဖဲ သူျပန္ခ်ိဳးတတ္သည့္ ဦးေနဝင္းသည္ အာဏာကုိ စြန္႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အထင္အျမင္ထက္ ပုိေသခ်ာေအာင္ သုံးသပ္ႏုိင္ဖုိ႔က ျမန္မာသမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔သာ ရွိသည္။ (ဦးေနဝင္းေနရာ ဆက္ခံသည့္ ဦးစိန္လြင္ပင္လွ်င္ သူ႔ကုိ ၁၇ ရက္ နန္းအပ္ပီး ျပန္ဖယ္ရွားသြားသည့္ သူ႔ဥကၠ႒ကုိ နားလည္ဟန္ မတူ)

ျမန္မာမ်ား တြက္ဆထားသကဲ့သုိ႔ ဦးေနဝင္းသည္ သူ႔အုပ္စုိးမႈကုိ ျမန္မာရာဇဝင္ထဲ ထည့္ခ်င္သူျဖစ္၍ အလုိလုိပင္ ပေဒသရာဇ္ ဇာတ္သြင္းပီးသား ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် သမုိင္းတြင္ က်န္ရစ္မည့္ သူ႔က႑ကုိလည္း တြက္ဆလာရာ အထူးသျဖင့္ သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ သူ႔အထက္လူႀကီးေဟာင္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သြားသြားယွဥ္ေနသည္။ သူျပဳခဲ့သမွ် အမွားမ်ားကုိ ျပန္ျပင္လုိပုံ ေပၚေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အေရမထူမႈ၊ သမာဓိမခုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ဘုန္းသမၻာႀကီးသည့္ သာသနာ့ ဒါယကာမ်ား ျဖစ္လုိသည့္ အျပင္ အမွားမ်ားကုိလည္း
ေခ်ေဖ်ာက္လုိ၍ ဘုရားတည္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ဦးေနဝင္းသည္ ေရႊတိဂုံ ေတာင္ဘက္တြင္ မဟာဝိဇယေစတီကုိ တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အတြက္ ဤမွ်ႏွင့္ မေက်ေပ်ာက္ႏုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔ျပင္ ပါတီ ညီလာခံသည္ ဘုရင့္ အတုိင္ပင္ခံ တာဝန္ကုိ မေက်ပြန္ႏုိင္ပဲ ဦးေနဝင္းအလုိကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၂၄ ဒုတိယေန႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ဦးေနဝင္းကုိ ေစာ္ကားသည္လည္းမျဖစ္ရေအာင္ ပါတီစုံစနစ္ ဗမာျပည္ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အနားယူမႈကုိလည္း ျပန္စဥ္းစားရန္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္မႈအေၾကာင္း အဓိကထား မေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ ဖြင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။

ညီလာခံ ေနာက္ဆုံးရက္ ေနာက္တေန႔တြင္လည္း ဆႏၵခံယူပြဲ အဆုိကုိ ပယ္ခ်ၾကသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ သမၼတ ဦးစန္းယုတုိ႔ အနားယူသြားေသာ္လည္း ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိန္လြင္ တက္လာ၍ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ရသည္။
ပါတီ အဓြန္႔ရွည္ ႀကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ တင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားလူထု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေဝးကြာေနသည္။ စိန္လြင္လုိ လူၾကမ္းကုိ တင္လုိက္သည္ထက္ ဆုိးေသာ အျဖစ္က မရွိႏုိင္ေတာ့။

လူထု မေက်နပ္မႈကုိ သိ၍ ၾသဂုတ္ ၃ တြင္ ရန္ကုန္၌ မာရွယ္ေလာ ထုတ္ကာ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လုိက္သျဖင့္ သပိတ္ကုိ ေရႊတိဂုံသုိ႔ေရႊ႕လာသည္။ ဝါဆုိလျပည့္ ဇူလုိင္ ၂၈ ေရႊတိဂုံဘုရား လူစည္ခ်ိန္တြင္ ေျပာက္က်ားဆႏၵျပမႈ
မ်ားက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵျပဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း တပ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းဆုံမ်ားႏွင့္ အေရးၾကီးသည့္ဌာနမ်ားသုိ႔ ေရႊ႔လာသည္။ သုိ႔ႏွင့္ အေရးအခင္းတကယ္စခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ပမာဏကုိ အားလုံးအံ့ၾသစရာျဖစ္ေတာ့သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပလူအုပ္ၾကီးမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္ ဆူးေလဘုရားအနီးက လူအုပ္ကုိ စစ္တပ္က လူစုခြဲခုိင္းခ်ိန္တြင္ မခြဲ၍ ပထမဆုံးအပစ္ခံရသည္။ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ရန္ကုန္ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ဆက္လက္ပစ္ခတ္
ခံေနရသည္။ မည္းမည္းျမင္ရာပစ္၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသဆုံးရသည္။ ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖုံး တေနရာတြင္ ႐ုံးလာေသာ အေမရိကန္ သံတေယာက္ စစ္တပ္ ဝုိင္းခံေနရေသာ ဆႏၵျပ လူအုပ္ႏွင့္ သြားတုိးသည္။ လူအုပ္ၾကား တုိးေနခ်ိန္မွာပင္ စစ္တပ္က ပစ္၍ သူ႔ကားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားပါ ထိကုန္သည္။ ျပန္လွည့္
ေမာင္းကာ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ သယ္လာရသည္။

ဆက္လက္ ပစ္ခတ္ေန၍ အေသအေပ်ာက္ဒဏ္ မခံႏုိင္ေတာ့ေသာ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁ဝ
တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေဆး႐ုံဝသုိ႔ ဆုိင္းဘုတ္ကုိင္ ခ်ီတက္လာစဥ္ပင္ လမ္းေပၚက ထရပ္ကားေပၚမွ စစ္သားမ်ား လွမ္းပစ္၍ သူနာျပဳအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရကာ ဆႏၵျပသူမ်ား ေသဆုံးကုန္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတြင္ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ပစ္ႏုိင္ေသာ free-fire zone မ်ားျဖစ္ကုန္ပီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ကားမွတ္တုိင္ႏွင့္ အိမ္ထဲကလူမ်ားပါ အပစ္ခံေနရသည္။ အရပ္သားမ်ား လမ္းကုိ သစ္တုံးမ်ားႏွင့္ ပိတ္ပီး ရရာလက္နက္ႏွင့္ ကာကြယ္ေနၾကရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္စခန္းမ်ားကုိ သူပုန္နယ္တြင္းေရာက္ေနသည့္အလား ျပင္ဆင္လာသည္။ ေနာက္တေန႔ ဦးစိန္လြင္ မထင္မွတ္ပဲ ႏႈတ္ထြက္သြားမွ ၿမိဳ႕ေပၚစစ္ျဖစ္ေတာ့မည္ထင္ေနရသည့္ဘဝက သက္သာရာရၾကသည္။ ဇူလုိင္လပါတီညီလာခံက ဦးေနဝင္းထြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားက ဦးစိန္လြင္ကုိ ဖယ္ရွားပီး သူ႔မူလလမ္းေၾကာင္းကုိဆက္သြားဖုိ
႔ျဖစ္လာသည္။ ဦးစိန္လြင္ထြက္သြား၍ အႏွံ႔အျပား ေအာင္ပြဲခံၾကကာ
ျပည္သူ႔အာဏာ၏ေအာင္ပြဲဟု ယုံၾကည္လာပီး ျပည္တင္းလွ်င္ မင္းမခံႏုိင္ဟု ယူဆလာၾကသည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သာ အေျခအေနကုိ နားလည္ပီး ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ လူထုေဒါသႏွင့္ စိတ္မရွည္မႈကုိ အနည္းဆုံးေတာ့ အုပ္စီးမိေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ၾသဂုတ္ ၁၉ တြင္ က်င္းပရန္ေၾကညာသည္။ ဤတၾကိမ္တြင္ေတာ့ အရပ္သား ပါတီလူၾကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကုိ လစ္လပ္သြားေသာ ဥကၠ႒ေနရာေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ သူ႔ပထမေျခလွမ္းတခု ျဖစ္ေသာ ၁၁ ဦးပါ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ဦးေနဝင္း အၾကံပါေနမည္က မလြဲ။ မူလအၾကံျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ပါတီက ပယ္ခ်ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ဦးေနဝင္း၏ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနရေသာ္လည္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္အေနျဖင့္  လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာေနရသည့္ပုံေပၚသည္။ ပါတီကုိ သစၥာေစာင့္သိမႈက သူ႔ကုိဖင့္ေႏွးေစသည့္အျပင္ အကူးအေျပာင္းတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိေစခ်င္သည့္ စိတ္ကလည္း သူ႔ကုိေႏွာင့္ေနသည္။ ထုိေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားက ၾကံဳေနရသည့္ကာလႏွင့္ အဟပ္ကြာေနသည္။ အစုိးရအတြက္ ဂယ္ေပါက္ရေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲေနသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ အကယ္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သာ အေျခအေနကုိ နားလည္ပီး ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့
လွ်င္ လူထုေဒါသႏွင့္ စိတ္မရွည္မႈကုိ အနည္းဆုံးေတာ့
အုပ္စီး မိေပလိမ့္မည္။

အသစ္ျပန္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္သည္က တထစ္ခ်င္းေလွ်ာ့ေပးရမည္
ထက္ ပုိအက်ိဳးၾကီးေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးအရိပ္အျခည္ကုိ ၾကည့္ကစားတတ္လွ်င္ ပုိေနရာက်ေပမည္။ သူ႔အာဏာကုိ အားျဖည့္မည့္ မာရွယ္ေလာကုိ႐ုပ္လုိက္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ တဖက္ကျမင့္တက္လာသည့္ လူထုဆႏၵေရခ်ိန္ႏွင့္ မညွိႏႈိင္းႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ လစာတုိးျခင္း၊ သီးႏွံခြန္မ်ားေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသြားလာခြင့္စသည့္ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား အစုိးရဘက္ကလုပ္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွ အာ႐ုံလႊဲရန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့။

ဆႏၵခံယူေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း တပတ္သာၾကာသည္။ နမူနာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပထမၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္ေပၚလာသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၂ တြင္ လမ္းမေတာ္မွ ေဆး႐ုံၾကီး၊ အေမရိကန္သံ႐ုံးတုိ႔
သုိ႔ လွည့္လည္ဆႏၵျပၾကသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္စဲခ်ိန္တြင္ သံဆူးၾကိဳးကာထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမထဲ လူအုပ္မ်ား ဝင္လာသည္။ ဆႏၵခံယူေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပီး အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ခၚယူလုိက္သည္။ ျပည္သူလုိလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပုံစံကုိ ရရန္
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ကုိဖ
ြဲ႔မည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က မိန္႔ခြန္းေပးေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားပီ
ျဖစ္သည္။ လူထုက ထုိမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ေတာ့ပဲ မဆလ အစုိးရ ႏႈတ္ထြက္ေပးပီး ၾကားျဖတ္ အစုိးရဖြဲ႔ကာ ဒီမုိကေရစီ အျမန္ဆုံး ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနသည္။

ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အေတာ္ရလုိက္သည့္ ကာလတုိ အတြင္း ဦးေအာင္ၾကီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ လူထုမိန္႔ခြန္းႀကီးမ်ား ေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားက မင္းမဲ့ အေျခအေန ဆုိက္ေရာက္ေနပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ဖ်က္ဆီး
ေနၾကသည့္ျပင္ ရဲသား၊ အစုိးရ သတင္းေပးဟု မသကၤာသူမ်ား၊ အဆိပ္ခတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကုိ လူအုပ္ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ေနၾကသည္။ အစုိးရယႏၲရားလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားကာ ေန႔စဥ္ ဆႏၵျပေနၾကသည္။ အက်ပ္အတည္းမွ သက္သာေစရန္ စက္တင္ဘာ ၁ တြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က အေျခခံ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာဖုိ႔ လုိပုံကုိ ရွင္းျပသည္။ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အအုံသစ္ ျပန္ေဆာက္ေပးမည္ဟုပင္ ကတိေပးေသာ္လည္း
သူ႔စကားမွာ အရာမထင္ေတာ့ေပ။

ပါတီညီလာခံကုိ စက္တင္ဘာ ၁ဝ တြင္ ၂ ရက္ေစာက်င္းပသည္။ အေျခအေနေၾကာင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမလုပ္ေတာ့ပဲ ၃ လအတြင္း ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ၅ ဦးပါ ေရြးေကာက္
ပြဲ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေနာက္တပတ္အတြင္း မဆလႏွင့္ ပင္မအာဏာေဒါက္တုိင္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အုိးစားခြဲ
ၾကသည္။ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္ ပါတီကုိမွ မဝင္ရန္လည္း ေၾကညာသည္။
 ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္း ေကာင္းလာေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာခဲ့။ အတုိက္အခံမ်ားက လက္မခံႏုိင္ပဲ မဆလ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ အစုိးရ ႏႈတ္ထြက္ေရးကုိသာ ေတာင္းဆုိေနရာ
မရြယ္ပဲႏွင့္ တပ္က အာဏာသိမ္းဖုိ႔ လမ္းခင္းေပးေနသလုိရွိသည္။

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)
ဘိုဘိုလန္းစင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...