Wednesday, August 24, 2011

ကာတြန္းေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းပဲ သံုးမိတာ ေတာင္းပန္ပါတယ္

by Naing Htoo Aung on Monday, August 22, 2011 at 7:07am
 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ယခင္ေန႔မ်ားႏွင့္မတူပဲ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြတ္မ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ တိုးတက္သည္ဟု ေယဘူယ် သေဘာထားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ လက္မခံလိုၾကေပ။ အေရခြံခၽြတ္ အစိုးရ၏ ေျပာင္းလဲလာေနမႈကို မယံုသကၤာျဖစ္သူမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္။ အခြန္ကိစၥ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ခုတစ္ေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်တို႔တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကိစၥတို႔သည္ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ရိုးရိုးေလးေျပာရရင္ အတိုက္အခံတို႔က အလိုခ်င္ဆံုး အရာမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ ေနာက္ဆံုးမျဖစ္မေန အေျခအေနေရာက္မွ ထုတ္ေပးမည့္ ေလ်ာ့ေပးမည့္ ဝွက္ဖဲမွန္း အကဲခတ္မိေပၾကလိမ့္မည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အေလ်ာ့ေပးမႈျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ၾကီးၾကီးလိုခ်င္တာမွန္းလဲ လူတိုင္းစဥ္းစားမိေပမည္။

၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနမ်ား အကုန္ရပ္ဆိုင္းကုန္၍ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရတက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ စစ္ဘက္မွ အႏွီပုဂၢဳလ္မ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အတင္းအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း စေသာအမႈမ်ားကိုျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ယႏၱရားၾကီးကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္သမႈျပဳခဲ့ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ဥပမာျပပါဆိုလ်င္ ျမန္မာ့မီးရထားကိုျပပါမည္ ၈၈ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္ရထားမွ ထြက္မရေတာ့ ေနာက္ ၈၈ျပီးေတာ့ စစ္သားမ်ား စက္ေခၚင္းေမာင္းသင္တန္း တက္ရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္သည္ အခုေန ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေတာင့္ခံႏိုင္မွာလဲ ဟူ၍စကားမကပ္ပါႏွင့္ သူတို႔ေတြ ေတာင့္ခံနိုင္စြမ္းအား တစ္ဝက္ေလာက္သာက်န္ခ်ိန္တြင္ စင္ျပိဳင္အင္အားစုမွ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကေနေလာက္ျပီကို ပထမစဥ္းစားပါေလ။ ဤကိစၥသည္ ၈၈ ၍ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္လာမည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း အဖက္ဖက္က ယိုယြင္းက်ဆင္းလာသည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္သည္။အစိုးရမေကာင္းေျပာေနသူမ်ားကို အျမင္တစ္ခုတင္ျပခ်င္သည္ ကၽြန္ေတာ့အျမင္တြင္ အစိုးရေတာ္ပါ၏ သံုးေနၾကစကားေတာ့ရွိသည္ ေတာ္ေတာ့ေတာ္တယ္ အသံုးမက်တာေလးပါပဲ ဆိုတာေလးျဖစ္သည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရကို ခုမွ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေနတယ္ ထင္ေနသည္။ အခ်ိန္ရွိတိုင္း ၾကိဳးစား၍ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ေျပာ၍ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလိုက အဖြဲလိုက္ေလာင္းပါေလ။ သတိထားမိသူတိုင္း သိႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္တပ္တြင္းကို အေျခခံ၍ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေပါက္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ျပင္ပမွ အသိပညာရွင္ အတက္ပညာရွင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚႏိုင္မႈတြင္ အျပတ္အသတ္ တပ္တြင္းကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္သည္၊ (လိုအပ္လ်င္ သက္သက္ Status ေရး၍ အဆူအဆဲခံပါမည္။) တပ္တြင္းတြင္ ရွိေသာသူမ်ားကို မေတာ္ဟုမေျပာလိုပါ သိုေသာ္ ထိပ္ထိပ္ၾကဲေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူရန္ လံုေလာက္ေသာ အေတြးအေခၚလြပ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္းျဖစ္၍ ယေန႔ တိုင္းျပည္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးသန္းေရႊကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေကာင္းေျပာၾကသည္၊ စစ္အစိုးရကို မေတာ္ေျပာၾကသည္။ အစိုးရမေတာ္ဘူးဆိုတာ လက္မခံပါ၊ ဘယ္ေနရာဘာေဆးေကၽြးရမလဲ မွန္ေနေအာင္ ေရြးတက္သည္။ အာဏာရွင္နိုင္ငံေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု အေဘခံရသည္၊ သူမပါ သူ႔ကိုမထိခိုက္ပဲ ရႏိုင္ေသာ အဆိုးဆံုးအေျခအေနကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ သူ႔လက္ထက္တြင္ သူ႔အာဏာကို ဘယ္သူမွ မ်က္ေစာင္းထိုးမခံရေအာင္ လုပ္ခဲ့ႏိုင္သည္။ သူ႔လက္ေအာင္တြင္လဲ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနႏိုင္သည္ အားလံုးက ဝိုင္းအပုတ္ခ်ေန၍သာ မေကာင္းတာမွန္သမွ် သူလုပ္တာလိုျဖစ္ေနမလား စဥ္းစားမိသည္။လူတိုင္း ေခၚင္းေဆာင္ေနရာေရာက္လာလ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု ျမင္ေစခ်င္သည္မွာ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္ခ်င္းစာေစခ်င္သည္။ သူေကာင္းတယ္ထင္တာ လုပ္ေနတာပဲျဖစ္သည္။ သူလဲ သူ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေစတနာ လူထင္ၾကီးခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ လုပ္မွမလြဲျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မရခဲ့တာလဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ဘယ္သူမွ သူ႔ေလာက္မသိေနႏိုင္။ ဘာေျပာေျပာအခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးသည္ဟု ျမင္သည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္ေနၾက အျမင္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အနည္းငယ္ စစ္ေၾကာေဝဖန္ၾကည့္ခ်င္သည္။ ဒါေလးမေျပာခင္ ေရနံအေၾကာင္းေလးနဲနဲ ေၾကာ္ညာဝင္ခ်င္သည္။ လူသားတို႔သည္ ေရနံကို ဒီအတိုင္း မျပဳမျပင္ မီးထြန္းရန္ အဓိကထား သံုးစြဲလာခဲ့ရာမွ ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေလယဥ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ေအာ့တိန္း၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်က္လုပ္ သံုးစြဲလာၾကျပီျဖစ္ေလသည္။ ေရနံခ်က္လုပ္ရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လ်င္ အပူခ်ိန္နည္းရာမွ မ်ားရာသို႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမွင့္တင္ျပီး အဆင့္ဆင့္ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ထုတ္ယူရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ အပူခ်ိန္တြင္ ဆူေသာ အေငြ႕ပ်ံေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဆီမွစတင္၍ အပူခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးရေသာ ဆီမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ထုတ္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေတြဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္ လာေရးေနသည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္မည္။ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ေတာ့ ဆိုင္သည္ဟုဆိုရေပမည္။

အစိုးရ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြဲ႔ခဲ့သည္ဟု စာဖတ္သူတို႔ ယူဆသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကအရင္ စဥ္းစားေစခ်င္သည္။ ဤကိစၥကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္မရမွန္း လူတိုင္းသိသည္။ စစ္တပ္တြင္းမွ လူမ်ားႏွင့္သာ တိုင္းျပည္ေရွ႕ဆက္သြား၍မလြယ္မွန္း သိေနတာ အေတာ္ၾကာေနေလာက္ျပီျဖစ္သည္။ ေရနံခ်က္တာႏွင့္ႏိႈင္းေျပာရရင္ သူတို႔အတြက္ အင္မတန္အသံုးဝင္သူမ်ားကို ပထမဆံုးအသုတ္အေနႏွင့္ ထုတ္ယူျပီး အသံုးခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသက္သြင္းမည္ အထဲေရာက္လ်င္ပူးသတ္မည္ ဆိုေသာ သူေတြရဲ႕ အေတြးကို လည္းထည့္ေတြးေစလိုသည္။အစိုးရအၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ပါေသာ သူမ်ားကို ပုတ္ခတ္ၾကသည္ ေစာ္ကားၾကသည္။ မွားသည္ ကၽြန္ေတာ္သာသူတို႔ေနရာမွာဆိုလဲ သူတို႔လမ္းစဥ္သာလိုက္မည္ ဆယ္ခြန္းေျပာ ဆယ္ခြန္းပ်က္ေနရာတြင္ သူ႔အယူအဆကို ေျပာျပခိုင္းလ်င္ မည္သို႔ေတြးထင္မည္နည္း။ ႏွစ္ခြန္းေျပာလို႔ ဘာမွလက္မခံရင္ေတာင္ သူေပးခ်င္သည့္ Message ေခါင္းထဲေတာ့ဝင္သြားေခ်မည္။ မည္သည့္အေတြးအေခၚ မည္သည့္အယူအဆရွိသည္ျဖစ္ေစ ယခုကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္။ ေရးေနရင္း ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ ကာတြန္းေလး သြားသတိရသည္။အခုလဲ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ လူတစ္ဦး စာတမ္းလာဖတ္၍ သို႔ေလာသို႔ေလာေတြ မ်ားလာၾကသည္။ ေနာက္ျပီး အေဝေရာက္ေနသူမ်ားကို ျပန္လာခ်င္က ျပန္လာႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးသည့္ အေၾကာင္းေတြၾကားေနရသည္။ အခုလဲ ေဒၚစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္သည္။ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ အလိုရွိရာမ်ားကို ခ်က္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်က္လုပ္ရာတြင္လဲ ေတာ္ေတာ္ပညာပါသည္ဆိုရမည္ ဥပမာတစ္ခုေပးရေသာ္ မခ်က္ခင္ေရြးတာေလးေျပာစရာရွိသည္ အစိုးရက အေတာ္အေရြးေတာ္သည္ ဘယ္အညွာကိုင္ရမလဲနားလည္သည္။ ခဲသလဲ ေရြထုတ္တာလဲေတာ္သည္ တျခားမၾကည့္လင့္ Facebook မွာလုပ္ပံုေလးပဲ နမူနာၾကည့္ပါစို႔ ဥပေဒထုတ္ျပီး ေယာင္ဝါးဝါးေတြ ေဘးဖယ္ထုတ္လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္က ဆရာမ်ားကေတာ့ ဆရာ့ ဆရာအစစ္ေတြ ျဖစ္ပံုရသည္ မျဖံဳေခ်။အာဏာရယူဖူးသူတစ္ေယာက္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ လြယ္လြယ္ႏွင့္ လႊဲေပးမည္မဟုတ္ေပ။ သူ၏ေပၚလစီေအာင္ျမင္သည္ေခၚရမည္ အခုဆိုရင္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားကို အေကာင္းျမင္သူႏွင့္ အဆိုးျမင္သူမ်ား တစတစႏွင့္ ကြဲစျပဳလာတာလဲ ျမင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကိုေတာ့ ဆက္လုပ္ရမွာပဲျဖစ္သည္။

ဒီေနရာမွာ လုပ္စရာရွိသည္ဟူေသာ အေတြးကို ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ဒီနည္းျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို အလႊာလိုက္ အလႊာလိုက္ခြဲ၍ သင့္ေတာ္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားေပလိမ့္မညိ၊ အနည္းငယ္ခ်င္း ခဏခဏ ေလ်ာ့ေပးရံုျဖင့္ ေတာင္းဆိုတိုင္းရမည္ဟု ထင္မွတ္မွားေသာ္ ဤခရီး ၾကာေပဦးမည္။ ဒီေလာက္အခ်ိန္အၾကာၾကီးေတာင္းဆိုလာတာ ေတာင္းတိုင္းမရဘူးဟု မသိေသးလ်င္ ဟိုကေတာ္ေတာ္ႏံုတာပဲဟု မွတ္ခ်က္ခ်ရံုကလြဲရင္ ဘာမွ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ဆံုးမွတ္ခ်က္ေပးရလ်င္ လိုခ်င္တာဘာလဲဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း အစိုးရက သူ႔အတြက္အသံုးဝင္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္ရွိသူမ်ား မက်န္ေတာ့လ်င္ ဘာျဖစ္လာမည္နည္း။ အဆင့္အဆင့္ခ်က္လုပ္လိုက္ေသာ ရစရာမ်ားကုန္လ်င္ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနခဲ့သည္မွာ ေရနံေခ်းပင္ျဖစ္သည္။ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းၾကပါကုန္။ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမွာ ဘယ္မင္းတက္တက္ ေကာင္းေကာင္းေနရဖို႔ျဖစ္သည္။ ဘာလာလာမေကာင္းျမင္ေနသူမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း အဓိပၸယ္မရွိေသာသူမ်ားဟု ထင္လာေစရန္ အားထုတ္ေနသလားဟုလဲ တစ္ခါတစ္ခါျမင္မိသည္။
အစမွျပန္ေကာက္ရလ်င္ အလိုခ်င္ဆံုးေသာ ကိစၥသည္ ေနာက္ဆံုမွရတက္တာမွန္း ေမ့မထားေစခ်င္ပါ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ သားေရႊအိုးထမ္းလာတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကို လိုခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ တစ္သက္လံုးလုပ္လာခဲ့ေသာ မရမကေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္လုပ္ၾကမွာလား ပူးေပါင္းၾကမွာလားပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဆဲ အေနအထားဟုျမင္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား ပညာတက္မ်ားကို အသံုးခ်သည္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္ေတြ ရလာႏိုင္သည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ်ျငင္းျခင္လိမ့္မည္မထင္။ ေရနံေခ်းျဖစ္ေတာ့လဲ အိမ္သုတ္လိုက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ.. ဒါလဲအေတာ္အသံုးဝင္ပါသည္။ တျခားမေျပာလိုပါ ပိုးကိုက္ျခစားေသာ တိုင္ေတြအတြက္ေတာ့ ေဆးနည္းေကာင္းတစ္လက္ပင္....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...