Sunday, August 21, 2011

သုခုမအႏုပညာ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ နိမိတ္ပုံ ၊၊

by Aungzaw Win on Monday, August 22, 2011 at 6:44am
သုခုမအႏုပညာ သည္ fine arts ကုိ ရည္ရြယ္ ၍ သုံးပါသည္၊၊ဒီမိုကေရစီ သည္ ျပည္႔ဝေသာ liberal democracyကို ရည္ညႊန္းပါသည္၊၊
မသင္မေနရစံနစ္ျဖင္႔ သင္ၾကားခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ကို တူးတူးခါးခါး ျခစ္ေအာင္မုန္းခဲ႔ ၍ ထုိပညာ ကိုမတတ္ပါ၊၊အကဲဆတ္ေသာ ေလ႔လာသူတစ္ဦး ၏ အျမင္ ကို ရိုးသားေသာ အေျခခံျဖင္႔ တင္ျပပါမည္၊၊

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရုပ္ႏိုင္ငံ ကဲ႔သို႔ တိုးတက္ ခ်မ္းသာရန္မွာ လက္တကမ္းပမာ နီးလွပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္လည္းကြ်န္ေတာ္သတိ ထားမိေသာနိမိတ္ပုံ မ်ားအရ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔စည္း (ႏုိင္ငံကိုမ ေျပာပါ၊၊)မျဖစ္ ထြန္းႏုိင္ေသးပါ၊၊

အေမရိကန္ တြင္ ၁၉၇၂ ကရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးခဲ႔ေသာ Irving Wallace ၏ The Man ဝတၱဳ တြင္ပဌမဆုံး လူမဲ က သမတ
ျဖစ္ ေၾကာင္းစိတ္ကူးယဥ္ခဲ႔ပါသည္၊၊ ႏွစ္ ၄၀ နီးပါးၾကာ ေသာ္မွ လက္ေတြ႔ျဖစ္ လာသည္၊၊
ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား သည္ အနာဂတ္လူ႔ ဘဝပုံစံမ်ားထဲ တြင္လက္ေတြ႔ဘဝ အျဖစ္ တည္မွီေလ႔ရွိပါသည္၊၊
ကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔စည္း၏ အနုပညာဖန္တီးမႈထဲ တြင္အားရေလာက္ဘြယ္ လြတ္ေျမာက္မႈ၊လြတ္လပ္မႈကို မေတြ႔မိမခံစားမိရပါ၊၊လူထု ႏွင္႔အလြယ္ထိ ေတြ႔နိုင္ေသာအႏုပညာ နယ္ပယ္မ်ား တြင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 
သင္၊မင္း၊နင္၊ငါ၊သူ၊ငါတပါး၊ေယာကၤ်ား၊မိန္မ မရွိ ဟူေသာ အဆင္႔ျမင္႔လွေသာ ပရမတၳ တရား၏ ခက္လက္ျဖာ အျဖစ္လွပေသာ လူသားဝါဒ အျဖစ္ပုံ ေဖၚမႈမ်ိဳးကို မေတြ႔ရ သေလာက္ပင္၊၊
လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ႔ေသာ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းၾကီး၏ အမ်ိဳး၊ဘာသာစကား၊သာသနာ၊ပညာ ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္၏ ၾသဇာ သက္ဝင္ေသာ အေငြ႔အသက္ မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရေလ႔ရွိ၏၊၊ပုံစံ အသြင္သ႑န္ တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အလွအပတို႔ အစား ထုံး ဓေလ႔ ရိုးရာတို႔၏ အလွတရားတို႔ ၌ ႏွစ္သက္ ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္ဝင္ ေန ေသာခံစား မႈတို႔ကိုသာေတြ႔ရပါသည္၊၊
လူ လူ ျခင္း ဂုဏ္သိကၡာ တန္ဘိုး တန္းတူ ရည္တူ ရွိမု ဟူေသာအေျခခံ လူ႔အခြင္႔ ေရးစံႏႈံး ကို ဖီလာျဖစ္ ေသာတင္ျပ မႈမ်ိဳးကို ရုပ္ရွင္ ႏွင္႔ ဗြီဒီယို တို႔တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ ရ၏၊၊ ခႏၶာကိုယ္၊ အသားေရာင္၊မ်ိဳးႏြယ္၊ယုံၾကည္မႈ တို႔ကို ရယ္စရာျပဳလုပ္သည္မွာ ထုံးစံပင္ ျဖစ္ေနသည္၊၊တပည္႔ လက္သား မပါလ်င္အဓိက ဇာတ္ရုပ္မဟုတ္သလိုပင္၊၊တပည္႔ နွင္႔ ဆရာ(အရွင္သခင္)အေတြး ေခၚကို မစြန္႔ပယ္ ဘဲ အာဏာရွင္ျဖစ္ စဥ္ကို မည္သို႔တားမည္နည္း၊၊
      အိမ္တြင္းမႈလုပ္သား (အိမ္ ေဖၚ) ကို အနိမ္႔စား လုပ္အားရွင္ဟုမွတ္ယူမႈသည္ အတန္းစား ခြဲျခားျခင္းပင္၊၊လက္ေတြ႔
ဘဝထဲ မဆိုထား ဘိ စိတ္ကူးထဲ၌ပင္ လူ႔တန္ဘိုးေလးစား မခံရပါ၊၊
   ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ အမွန္ပင္ အတူဒြန္တြဲ ရွိေနေသာ ကူလူးဆက္ဆံ ေန ေသာ လူမ်ိဳးျခား၊ဘာသာျခားမ်ား သည္ အနုပညာဆိုင္ရာခံစားး မႈမ်ား တြင္ေဘးဖယ္ခံထားရ သည္မွာ လည္း သေကၤတ တရပ္ပင္၊၊
   အျပန္ အလွန္တက္ေရာက္ခ်ီး ျမႇင္႔ေလ႔ ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံု တို႔၏သာေရး နာေရး အခမ္းနားမ်ား၏ ရႈခင္း ႐ႈကြက္ မ်ားသည္လည္း ခံစားမႈ နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေန သည္မွာလည္း သေကၤတ တစ္ရပ္ပင္၊၊ 
  စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ေနာ္ကူးမ လိုသာရွိ၏၊၊အေပး အတြက္ေတာ႔ စိတ္ကူးထဲ မွာပင္ မၾကည္ျဖဴႏိုင္၊၊
ေတာ္ေသး၏၊၊ ဒုတိယ အၾကိမ္ လူစုံတက္စံုခြဲျခမ္း မွ်ေဝ ေရး ညီလာခံ တကယ္မျဖစ္လာလို႔သာ၊၊
စိတ္ကူးထဲမွာ ပင္ ႏွမ မေပးလို ေသာသူ မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင္႔ ႏွစ္ဘက္ညပ္ျဖစ္သြားနိုင္သည္၊၊
ေတာင္းရဲ ရန္ေကာ ဟူ၍ စိတ္ကြက္စရာ ျဖစ္သူ၊ေတာင္းတာလဲ မရဘူး ဟူ၍ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ သူတုိ႔ အၾကားဗ်ာမ်ား စရာပင္ျဖစ္ေခ်မည္၊၊
        ဥေရာပသား တုိ႔၏ ဥာဏ္အလင္းရေသာ ေခတ္မွအစ ျပဳခဲ႔ ေသာ liberal democracy ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ ၏ အစ အေမွာင္ေခတ္ ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေပးခဲ႔ ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ်ားတြင္ သခၤန္းစာ ယူစရာအမ်ားအျပားပင္၊၊

အစဥ္လာၾကီးမားသာေက်ာင္းေတာ္ဝါဒမ်ားကို တြန္းလွန္ျပီး၊လူသားဆန္ေသာ ဘာသာေရးအသြင္ သ႑န္တရပ္ကိုပင္ ပံုေဖၚခဲ႔ ေသာၾကိဳးပမ္းမႈၾကီးမ်ားသည္ ဧရာမ  အံ႕မခန္းသမိုင္းျဖစ္စဥ္ ၾကီးပင္၊၊
တစ္ဦးခ်င္း တန္ဘိုး အသိ အမွတ္ျပဳရန္ မိသားစု ဆက္ဆံေရး ပုံသ႑န္ မွာလည္းၾကီးမားေသာ ေပး ဆပ္မႈ
မ်ား(အေရွ ႔တိုင္းသားတို႔၏ခံစားမႈ အျမင္) ရွိခဲ႔ပါသည္၊၊
 သို႔ပါ၍ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ မေဝးေသာ္လည္း liberal democracy community တစ္ရပ္ အေနျဖင္႔ျဖစ္ ေပၚတိုးတက္ရန္မွာမူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ကို အခိ်န္ယူျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါၾကာင္းေလးစားစြာ တင္ျပလိုက္ရပါသည္၊၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...