Wednesday, September 5, 2012

ဘာသာေရး ကြန္းမ္စက္ ( Concept ) တစ္ခု


ဧခ်င္း(ကြန္ပို႔ဇာ) sichinminthar@gmail.com

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အိႏၵိယနုိင္ငံသား တစ္ေယာက္သည္ အေမရိကန္နုိင္ငံရွိေဆးရံု
တစ္ခုအတြင္းတြင္ ကုတင္ တစ္ခုေပၚ၌ ေဆးကုသ
မႈကိုခံယူလွ်က္ရွိပါသည္။မ်ားစြာေသာ အေမရိကန္နုိင္ငံသားတို႔သည္
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကရကား( မည္သူ ခ်ိတ္ထားသည္မသိေသာ)
လက္၀ါးကပ္တိုင္ဆြဲၾကိဳးကေလးကို ေဆးရံုကုတင္ေျခရင္း၌ ခ်ိတ္ထားေလ
သည္။ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ လူနာက ေရာဂါရွိန္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနသည့္ၾကားမွ ၄င္း၏
ေျခရင္း၌ ခ်ိတ္ထားေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္တံဆိပ္ေလးေၾကာင့္
စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္မိဟန္တူ သည့္ အမူအယာျဖင့္ ထိုဆြဲၾကိဳးကို
လက္ညိႈးတစ္ထိုးထိုးျဖင့္ တိုးတိုးတိုးတိုးေျပာေနေလသည္။

ထိုအခ်င္းအရာကိုျမင္ေသာ အေမရိကန္ နာ့စ္ မေလးတစ္ေယာက္က ( ထိုလူနာသည္
ဟိႏၵဴဘာ သာ ၀င္ ျဖစ္မွန္းသိေသာေၾကာင့္ ) လူနာနားသို႔ေျပးလာျပီး
ထိုေျခရင္း၌ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္အတြက္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း
ခ်က္ခ်င္းဖယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုရိုက်ိဳးက်ိဳးပင္ ေျပာပါသည္။
ထိုအခါလူနာက အားယူ၍ ေျပာသည္တြင္ ... “သူသည္ေယရႈခရစ္၏ အံ့ဖြယ္ေသာ
ဂုဏ္သေရနွင့္ လူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာအားျဖင့္
ထိုကဲ့သို႔ ၄င္း၏ သေကၤတ ျဖစ္ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို သူ႔ေျခရင္း၌
ထားမည့္အစား ေခါင္းရင္းသို႔ ေျပာင္းထားေပးရန္ေတာင္းပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း “
ပင္ပန္းၾကီးစြာရွင္းျပေလသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ကိုးကြယ္မႈမ်ား


ျမန္မာနုိင္ငံသည္
လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းမ်ားစြာမွိီတင္းေနထုိင္ေသာနုိင္ငံတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ
၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။မိရိုးဖာလာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာသိရွိျပီး
ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုဆို အမ်ားစုသည္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (ေထရ၀ါဒ+မဟာယာန) ျဖစ္သည္ကိုမူ မည္သူမွ်
မျငင္းပယ္နုိင္ပါေခ်။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထား ေသာ ကုသမဂၢ စာရင္းမ်ားအရ
ခန္႔မွန္းေခ် ၇၄ % အထိသည ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ သည္ ဟုဆိုပါသည္။
တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအျပန္အ လွန္ေလးစားမႈသည္
နွစ္ဦးနွစ္ဖက္လံုးတြင္မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
တစ္ဥိီတစ္ဖက္တည္းက ေလးစားေန၍ အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္စြာ
ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကရန္ ( အတူုယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကရန္)
မျဖစ္နုိင္ပါေခ်။ မ်ိဳးႏြယ္မတူ၊ဘာသာမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူေသာ
လူမ်ိဳးစုနွစ္စု (သို႔မဟုတ္) နွစ္ခုထပ္ပိုေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား
အတူတူရိုင္းပင္းကူညီ၍ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေကာင္း ရာ ေကာင္းက်ိဳးကို
က်ရာတာ၀န္မွ လက္တြဲညီညီ ထမ္းေဆာင္နုိင္ၾကဖို႔သည္ လြန္စြာမွခဲရင္းေသာ (
မျဖစ္နုိင္ေသာ သေဘာတရား တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုရမေလာက္ေအာင္ ခဲရင္းေသာ )
အယူအဆ၊ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ရည္မွန္းခ်က္၊ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္
ပါသည္။


လံုး၀မျဖစ္နုိင္ဟူ၍ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ၾကမည္ေလာ။?မညီမညႊတ္နွင့္ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္အျပန္အလွန္
စြတ္စြဲအျပစ္တင္ ျပီးတိုက္ခိုက္ေခ်မုန္းေနၾကရံုျဖင့္ ကိစၥအားလံဳး (
သို႔တည္းမဟုတ္)ျပႆနာအားလံုး ျပီးဆံုးသြားမည္ေလာ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္
အမ်ိဳးသားေရး ဦးစားေပးအယူအဆ မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ ပိုမိုၾကီးမားေသာ
သံသယမ်ားျဖင့္ ေရွ ႔ဆက္ခရီးနွင္ၾကလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
ျငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားျခင္းျဖင့္လည္း မရနုိင္ပါ။
တစ္အံ႔ံုေႏြးေႏြးျဖင့္ ဖြဲမီးေလာင္ကြ်မ္းသကဲ့သို႔
အတြင္းလိႈက္ေလာင္ကြ်မ္းျပီး အားလံုးဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနေပ
ေတာ့မည္။ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို နွစ္ဖက္စလံုးနွင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်
မလိုခ်င္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေစ ေတာ့ဟူ၍
လက္ေလွ်ာ့ေနထုိင္ျခင္းသည္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ခုအတြက္
အရွိန္ယူေနျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။ျပႆနာ သည္မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္၍
မရေသာ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ကိုမူ လက္လွမ္းမီေသာ
စဥ္းစားဉာဏ္ရွိ ေသာမည္သူမဆို
ခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ပါသည္။နုိင္ငံတကာတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ားတိုးပါြးလာရျခင္းအေၾကာင္း ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္၍ မရနုိင္ပါ။ ဤအတိုင္းဆက္သြားေနပါက မလြဲဧကံ
ထိုနုိင္ငံမ်ား၏ ပံုစံသို႔ ကူးေျပာငး္ သြားေပလိမ့္မည္။
ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတြင္ အနည္းစုလည္းျဖစ္ ကမ ၻာတြင္
မ်က္နွာပန္းမလွျဖစ္ေနၾကရေသာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ တို႔အတြက္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမေပးဘဲ အဖက္ဖက္က နားလည္မႈလြဲေခ်ာ္ေနပါက
၄င္းဘာသာ၀င္တို႔သည္ ရရာလမ္းမွ ေရွ႔ဆက္ၾကေပ လိမ့္မည္။ ထိုအခါ
အလားတူျပႆနာမ်ားျဖင့္ မျငိမ္းမခ်မး္ျဖစ္ေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ား၏
လမ္းစဥ္သို႔မလြဲ ဧကံလိုက္သြားမည္ပင္ျဖစ္၏။အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အဘယ္ေၾကာင့္ျပႆနာ တက္ေနရသနည္း


ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ လူသတ္ျခင္းကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားျမစ္ထားပါသည္။
ဟိႏၵဴသည္လည္း ဗုဒၶ ကို ၄င္းတို႔ ၏ ဘုရားမ်ားစြာထဲမွ တစ္ပါးအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားရကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ဘာျပႆနာမွ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ျဖစ္စရာ
မရွိေခ်။ မြတ္စလင္ တြင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ဂ်ီဟတ္ ရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက
၄င္းတို႔ကို ဖိနွိပ္သည္ဟုယူဆ ေသာ ( ၄င္းတို႔အျမင္တြင္) အခ်ိန္တြင္
ဘာသာတရားက ဂ်ီဟတ္ ကိုဆင္ႏြဲရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။
ဂ်ီဟတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၇ွိသည့္အနက္ အဆံုးအစြန္ထိျမင့္ျမတ္ေသာ ဂ်ီဟတ္သည္
ဘာသာတရားအတြက္ ( သို႔တည္းမဟုတ္) အလႅာဟ္အရွင္အတြက္အသက္ နွင့္တကြ
စိတ္ခြန္အား ၊ကိုယ္ခြန္အား ပါမက်န္ေအာင္ ေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ျငင္းလိုသူမ်ား ရွိပါက ျငင္းပါ။ ထ္ိုိ႔အျပင္ ဘာသာတရားက လူသတ္ရန္
ခြင့္ျပဳထားသည့္ဘာသာ မွာ မြတ္စလင္ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိပါသည္။
ထိုအခ်က္ကလည္း ျမန္မာနုိင္ငံတြင္သာမက နုိင္ငံတကာတြင္ ပါ အေျဖထုတ္ရွင္း
ျပ၍ မရေသာ ေပြလီလွေသာ တရားဥပေဒ ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ
အမ်ိ္ဳးမ်ိဳးျဖင့္ အရုႈပ္ထုတ္ၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ထိုအခ်က္ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍
မိမိတို႔ ဖြင့္ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္အလိုက္ အစြန္းေ၇ာက္ကုန္ၾကေသာ
အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္တို႔
မ်က္နွာငယ္ျပီးေနရာတုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရပါသည္။
(မြတ္စလင္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ပင္ အစြန္းေရာက္နွင့္ အၾကမ္းဖက္နွင့္ အစိုးရ
အဖြဲ႔ အလယ္အလတ္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြျပီး ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ်ားသည္ ကမ ၻာအနွ႔ံတြင္ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာနွင့္
ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုျပီး နာမည္ဆိုးထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္
ဘာသာေရးသည္ စစ္၏ အေျခခံတစ္ခုလံုးလံုးလ်ားလ်ားျဖစ္သြားျပီေလာ။ မဟုတ္ပါေခ်။
စစ္သည္ မ်ိဳးႏြယ္မတူ ေသာ၊နယ္နိမိတ္မတူေသာ ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ
မည္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္မဆိုျဖစ္ပြားေနပါသည္။ စစ္မ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ခဲ့ေသာ
ကမ ၻာ သည္ စစ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ျပည့္နက္လွ်က္ပင္ရွိပါေသးသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ စကားအျဖစ္သာက်န္ေတာ့သည္။မည္သူမွ် မည္သည့္ ဘာသာကိုမွ်
မကိုးကြယ္ဘူး ဆိုသည့္တိုင္ နုိင္လိုမင္းထက္ျပဳလိုသူမ်ား သူတစ္ပါးကို
အုပ္စိုးအနုိင္က်င့္လိုသူမ်ား သူတစ္ပါး၏ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို
မတ၇ားသိမ္းပိုက္လိုသူမ်ား သူတစ္ပါး၏ အိုးအိမ္ေျမယာကို
ေမာင္ပိုင္စီးလိုသူမ်ား ေၾကာင့္ စစ္ပြဲသည္ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေနဦး မည္
ပင္။ဤေနရာ၌ ဘာသာတရားတို႔၏ ေအးရိပ္သည္ လူတို႔ကို
မျငိမ္းခ်မ္းနုိင္ေတာ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘာသာတစ္ခုနွင့္ တစ္ခုတြင္
အေျခခံအခ်က္မ်ားနွင့္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မတူေသာေၾကာင့္
အားလံုးလက္ခံနုိင္ေသာ အခ်က္ဟူ၍ ထုတ္မရေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သာလွ်င္ တရားဥပေဒ
ဟူ၍ နုိင္ငံတိုင္းတြင္ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မြတ္စလင္
မ်ားစြာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွရီးယား အစၥလမ္ ဥပေဒ
ကိုနုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒ အျဖစ္ျပဌာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ တရားစီရင္သည္မွာ
အဆန္းတက်ယ္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာ ၀င္မ်ားစြားေနထုိင္ေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္
အစၥလမ္ သည္ သူ႔ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဘာသာ၀င္မ်ားအတြင္းတြင္သာ
ျပဌာန္းနုိင္ၾက သည္။
တစ္လမ္းတည္းေသာေျဖရွင္းနည္းေျဖရွင္းနည္းမ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။ မြတ္စလင္မ်ားနွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား
အၾကားထင္ျမင္မႈ လြဲမွားေန မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းၾက ရမည္ျဖစ္သည္။အစၥလမ္သည္
အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုလိုလားေသာ ေအးျမသည့္ ဘာသာ၀င္တစ္ခု
အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘာသာျခားတို႔လက္ခံလာနုိင္ေအာင္
ေနထုိင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္နွာမ်ားနွင့္ ေမးလ္ဂရုမ်ားတြင္
မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာ သာ ၀င္မ်ားကို ေစာ္ကားထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ား စာမ်ားကို
ေျခဖ်က္ရမည္။ ေရးသားမႈကို ရပ္တန္႔ရမည္။ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား က က်ေတာ့
ဘာလို႔ေရးေနသနည္း ဟူ၍ ဆင္ေျခတက္ျပီး အျပန္အလွန္ေရးေနပါက
မည္သည့္အခ်ိန္အခါမွ် ျပီးဆံုးမည္ မဟုတ္ေသာ အမုန္းတရားကိုသာ လက္ခံရရွိမည္။
စကားျဖင့္ သာ အနိုင္ရ၍ ေက်နပ္နွစ္သိမ့္ေနစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ်မရွိေခ်။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကိုလည္း တားဆီးပိတ္ပင္သင့္သည္ ဟုေစာတက တက္စရာရွိပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို မေစာ္ကားပါက အေၾကာင္း မဲ့ (
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ) ေစာ္ကားတုိက္ခိုက္ေနၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ
ဆဲဆိုေရးသား၀ါဒျဖန္႔ေနၾကေသာ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ျပန္ဆဲမည့္သူ
ျပန္တို္က္ခိုက္မည့္သူမရွိ ေလေျပသာထိုးျပီးေနၾကေသာသူမ်ားကို
အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာ၍
အခ်ိန္အကုန္ခံျပီးလိုက္လံတုိ္က္ခိုက္ေနလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဤသည္မွာ
ေသခ်ာပါသည္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သည္းခံ
ေနလိုက္ျခင္းသည္မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္
အလြန္အမင္းလူအထင္ၾကီးေလးစားစရာျဖစ္ေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို
သက္ေသထူနုိင္ပါလိမ့္မည္။ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လူအနည္းစုကလည္းျဖစ္ျပန္၊
အထိမခံကပ္ကပ္လန္ေအာင္ ျပန္လည္ေခ်ပေျပာ ဆိုေန မည့္အစား နည္းလမ္းက်က်
ေျပာဆိုေခ်ပျခင္း ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာအျဖစ္မွန္ကို တင္ျပျခင္း။
အျပဳသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခငး္ စသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ အမ်ားစု
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလးစားမႈ ၾကည္ညိဳမႈ ကိုတည္ေဆာက္ယူနုိင္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ အမ်ားလက္ခံထားေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျပီးမွာ မိမိတို႔ စူးစမ္းေလ့လာထားသည္ မ်ားကို
တရား၀င္တင္ျပျခင္းျဖင့္ သမိုင္းကို တည္ေဆာက္ရမည့္အစား တစ္ဖက္သက္ဆန္ေသာ
၀ါဒမိႈ္င္းသြင္းေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ သမိိုင္းလိမ္မ်ားျဖင့္
ဘာသာ၀င္အျခင္းျခင္းမတရားစည္းရံုးျခင္းကိုလည္း ေရွာင္သင့္ပါသည္။
သို႔မွသာ သမုိင္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားရာ၌အမ်ားလက္ခံျပီ း
အားလံုးအသိအမွတ္ျပဳေသာ မွန္ကန္သည့္ သမိုင္း စာမ်က္နွာမ်ားအျဖစ္
တြင္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ရန္လိုမုန္းတီးမႈကို အားေပးထားေသာ
အေရးအသားစာေပမ်ားနွင့္ ေစာ္ကား ေမာ္ကားျဖင့္အဆင့္အတန္းနိမ့္က်စြာ
ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေရးသားေနရံုမွွ်ျဖင့္ အမုနး္မိီးသာလွ်င္
ပိုမိုေတာက္ေလာင္လာမည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲေနထုိင္ေရးတြင္
ထိခိုက္နုိင္ပါေၾကာင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထာ၀ရလိုလားသူတစ္ေယာက္မွ
တင္ျပအပ္ပါသည္။
လက္ခံသည္မခံသည္ မွာ စာဖတ္သူ၏ သေဘာျဖစ္ပါသည္။


--
P                      O                       E                       T

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...