Sunday, September 2, 2012

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာလြန္းလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလာနည္းမည္


by Lu Cifer on Sunday, September 2, 2012 at 6:55am ·


ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရျပီး ျမန္မာျပည္အေပၚ ယခင္က စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား ယခုအခါ ေအးစက္လာေနသည္ (ဓာတ္ပံု-Reuters )


လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အပိုဒ္မ်ား ထည့္သြင္းလာေနေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းမည့္ ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ထိပ္သီးစီးပြားေရးသမားမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းေစမည္ဟု ေဝဖန္ေနၾကသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံရရွိထားေသာ ဂ်ပန္သတင္းစာ အဆာဟိရွင္ဘြန္း အဆိုအရ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ကုန္ေျခာက္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အပါအဝင္ က႑ ၁၃ ခုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆုံး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိသာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ စတင္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းမွ ၈ သန္း ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္စီးပြားေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ရည္မွန္းထားရာ အဆိုပါဥပေဒေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး ျမန္မာျပည္အေပၚ ယခင္က စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား ယခုအခါ ေအးစက္လာေနေၾကာင္း အဆာဟိရွင္ဘြန္းက ေရးသားထားသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၅ ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ယင္းကာလအား အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးခြင့္၊ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ ၆၀ အထိ ေျမငွားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္အား ႏိုင္ငံရင္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ စသည္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အာမခံမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ဝင္လာလွ်င္ မိမိတို႔ မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ျပင္ဆင္မႈ ၉၄ ခု ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယင္းဥပေဒကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ သမၼတအေနျဖင့္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒအတိုင္းဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္က အရင္းအႏွီး ပိုမိုထည့္ဝင္ရမည္ျဖစ္၍ ယင္းေငြေၾကးပမာဏကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတပုဒ္က ေထာက္ျပေဝဖန္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ဩစေၾတးလ် စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနဲလ္က ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း ေနာက္ျပန္ဆြဲျခင္းဟု ဆိုသည္။
“ပိုၿပီး လစ္ဘရယ္က်တဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆီ ေရြ႕ရမယ့္အစား ျပည္တြင္းက တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ေပၚထြက္လာရေအာင္ ဝိုင္းတြန္းေနပံုရတယ္” ဟု ေရွာင္တာနယ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းက ေရးသည္။

သမၼတရုံးအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံတင္ျပၿပီး ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းေရး တိုက္တြန္းေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရး အဓိက တာဝန္ရွိသည္မွာ သူရဦးေရႊမန္း ဦးစီးေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာက ဆိုသည္။
ယခု သတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္လုပ္ရန္ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ေစာင့္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း လန္ဒန္ထုတ္ သတင္းစာ Financial Times ဝက္ဘ္ဆိုက္ပါ သတင္းတပုဒ္ကလည္း ဆိုသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အိမ္ယာေရာင္းဝယ္ေရး အေနာက္ႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက “ေရွ႕ေနာက္ မညီဘဲ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတြကို ေျဗာင္ကာကြယ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇဴဆြယ္မယ့္ ဥပေဒဟာ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေမာင္းထုတ္လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဇြန္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္စံုစမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ၾကေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ဧရာ၀တီ
September 1, 2012
http://burma.irrawaddy.org/archives/19180

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...