Friday, September 7, 2012

“သခင္ႏိုင္ငံေတာ္” သို႕မိတ္ဆက္ျခင္း


“သခင္ႏိုင္ငံေတာ္” သို႕မိတ္ဆက္ျခင္း

စာအုပ္ေလးတအုပ္ပါ။

ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္း သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းမွာ ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေတြကိုျပန္ျပီး စုစည္းထားတဲ့စာအုပ္ပါ။

ဆရာတင္ေမာင္သန္းေရးတဲ့စာေတြ ျပန္ဖတ္ခ်င္တယ္လို႕ေျပာမိလို႕ ဂ်ပန္ကသူငယ္ခ်င္းတေယာက္က တကူးတကပို႕ေပးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ျပန္ဖတ္ခြင့္ရသလို သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း ဖတ္ေစခ်င္လို႕မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။


မာတိကာပါအေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့---

 • ဆရာတင္မိုး၏အမွာစာ (သခင္က်င့္ကိုက်င့္ၾကပါ သခင္မ်ိဳးေဟ့တို႕ဗမာ)
 • ေမာင္သစ္ဆင္း၏အမွာစာ (ဖြတ္က်ားစိတ္ဓာတ္မွသည္ သခင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕)
 • တင္ေမာင္သန္း၏အမွာစာ (သခင္ေတြရဲ႕ႏိုင္ငံ)
 1. သခင္စိတ္ဓာတ္ သခင္အက်င့္
 2. ကၽြန္ပညာေရးႏွင့္ သခင္ပညာေရး
 3. ဆယ္ႏွစ္သားကေလးႏွင့္ ခင္ဗ်ားတို႕ က်ေနာ္တို႕အေၾကာင္း
 4. ကုသိနာ႐ံုမွ သီဟိုဠ္၊ သီဟိုဠ္မွ ျမန္မာသို႕
 5. ကၽြႏ္ုပ္တို႕အယ္ဒီတာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မဂၢဇင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အလုပ္
တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္ရဲ႕ရည္ညႊန္းခ်က္မွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

ဤစာအုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာစာတမ္းမ်ားမွာ စာေရးသူတင္ေမာင္သန္း “သင့္ဘ၀” မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္ ၁၉၉၅ မွ ၉၇-ခုႏွစ္အတြင္း ေရးသားခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
“သခင္စိတ္ဓာတ္ သခင္အက်င့္” စာတမ္းကို မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ဆင္ဆာျဖတ္ခံရေသာစာပိုဒ္မ်ားကို စာလံုးအမဲအေစာင္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
“ကၽြန္ပညာေရးႏွင့္ သခင္ပညာေရး”၊ “ကုသိနာ႐ံုမွ သီဟိုဠ္၊ သီဟိုဠ္မွ ျမန္မာသို႕”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႕အယ္ဒီတာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕မဂၢဇင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အလုပ္” စာတမ္းသံုးေစာင္လံုး ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ လံုး၀ေဖာ္ျပခြင့္မရခဲ့ပါ။
“ဆယ္ႏွစ္သားကေလးႏွင့္ ခင္ဗ်ားတို႕ က်ေနာ္တို႕အေၾကာင္း” စာတမ္းမွာ မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရပါသည္။ ကေလာင္အမည္ ေမာင္ဖိုးတင္ ျဖင့္ေရးခဲ့ပါသည္။
ထိုစာတမ္းမ်ားကို စာေရးသူ၏မူရင္းအတိုင္းစုစည္း၍ “သခင္ႏိုင္ငံေတာ္” အမည္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ပါသည္။
ဤစာအုပ္အတြက္ အမွာစာေရးသားေပးေသာ ဆရာတင္မိုး၊ ဆရာေမာင္သစ္ဆင္းႏွင့္ စာေရးသူ ဆရာတင္ေမာင္သန္းတို႕အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကသူအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ဤစာအုပ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အာဟာရစာၾကည့္တိုက္၊ သုတသဟာရစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေရႊသဂၤဟာ-ျမန္မာအသင္းစာၾကည့္တိုက္တို႕၏ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ဒုတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ပါသည္။
သင္ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြတဦးအား ဤစာအုပ္ကိုလက္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သခင္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါ၀င္ေစလိုေၾကာင္း။
(စီစဥ္သူမ်ား)

အမွာစာမ်ားမွ တခ်ိဳ႕ကိုေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရေသာ္........

ဆရာတင္ေမာင္သန္းရဲ႕ သခင္ႏိုင္ငံေတာ္စာအုပ္ဟာ သခင္စိတ္ဓာတ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးမယ့္ စာအုပ္။ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း သခင္ေသြးေတြ ျဖန္းျဖန္းထေစမယ့္စာအုပ္။ ဒီေန႕ေခတ္မွာ အလြန္ထူးျခားျပီး အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ စာအုပ္။ ဒီလို က်ေနာ္ထင္ျမင္တယ္။ အဲဒီလို ရဲရဲယံုၾကည္တယ္။
(ဆရာတင္မိုး)


လူသည္အေရးၾကီး၏။ လူ႕တန္ဖိုးသည္ အေရးၾကီး၏။ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္ဓာတ္ေမြးၾကဖို႕ အထူးလို၏။ ဖြတ္က်ားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ေတာ့ လူတေယာက္၊ အသင္းအဖြဲ႕တခု၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအား ေပမီေဒါက္မီျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။
(ဆရာေမာင္သစ္ဆင္း)


ယေန႕တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္သူတိုင္းကို သခင္ျဖစ္ေအာင္ လူဇာတ္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမာစတာျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္မိလ်က္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ သမိုင္းကိုလည္း ျပန္လွည့္ၾကည့္ဖို႕ သခင္စိတ္ဓာတ္၊ သခင္အက်င့္ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါခင္ဗ်ား။
(ဆရာတင္ေမာင္သန္း)

စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္မို႕ စာဖတ္၀ါသနာပါသူမ်ား ၀ယ္ဖတ္ၾကဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ တင္ပို႔သူ ေမာင္ပါလ
Credited to Aung Zaw Bo

  0 comments:

  Post a Comment

  စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

  Followers

  Total Pageviews

  အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

  Pop up my Cbox

  Blog Archive

  အက္ဒမင္

  အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

  ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

  စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

  free counters
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...