Thursday, September 13, 2012

အံ့ၾသလြန္းလို႔ ေသေတာ့မယ္ (ေကာင္းဆက္ႏိုင္)


by ျပည္သူ႔ေခတ္ on Thursday, September 13, 2012 at 10:25pm ·

ေၾကာက္ေဖာ္ ေၾကာက္ဖက္မ်ားသုိ႔
ဗုဒ္ၶဘာသာ အလိုအရ ဂ်ာနယ္သမားမ်ား ေရွးယခင္ဘ၀မ်ားက ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလ္ကံရဲ႕ အက်ဳိးေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းၿပီး၊ ျပဳခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပးခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ဆုိရပါမယ္။ ဥခြံထဲက ထြက္ကာစ ၾကက္ေပါက္ကေလးေတြနဲ႔ေတာင္ တူေနခ်ည္ေသးရဲ႕။
အေမွာင္ထုထဲ ကေန အလင္းထဲ ေရာက္ကာစ ဘယ္က အႏၱရာယ္မ်ား ငါ့အေပၚ က်ေရာက္လာပါ့မလဲလုိ႔ ဇက္ကေလးပုၿပီး ေလာကကို မရဲတရဲ အကဲခတ္ေနတုန္းပဲ ထင္ပါရဲ႕။ မထင္တဲ့ ေနရာကေန သိမ္းငွက္ႀကီး ေပၚလာ ခ်ီသြားၿပီး အစားခံရမလားေပါ့။
          ဒီေန႔ က်ဳပ္တုိ႔ရရွိလာတဲ့ “လြတ္လပ္ခြင့္”ဟာ မတရား အလုယူခံထားရတဲ့ ကုိယ့္ပစၥည္း တစ္ခု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးမွ အသက္ေသြးေခၽြးေတြနဲ႔ ရင္းၿပီး ေတာင္းဆုိသူေတြက အနစ္နာခံ ေတာင္းဆုိခဲ့လို႔ ကုိယ့္လက္ထဲ ျပန္ေရာက္ လာရတာပါ။
          ေရွ႕က အနစ္နာခံသြားသူေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ေထာက္ထားရင္ တစ္ခုတည္းေသာ က်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္က မေၾကာက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ မေၾကာက္ၾကနဲ႔ ဆုိတာဟာ ေဆာ္ဖို႔ ႏွက္ဖို႔ တုိက္ခုိက္ဖို႔ ေသြးထုိးေပးတဲ့ စကားမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကုိ ၾကည့္ၿပီး အမွန္တရားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တက္ညီ လက္ညီ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖို႔ပါပဲ။
          ကုိယ္က်ဳိးရွာသမားေတြ၊ အရည္အခ်င္းမရွိသူေတြ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ေအာင္၊ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ရင္လည္း ဖယ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကုိယ့္ဘ႑ာ မွတ္ေနသူေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေရာင္းစားေနသူေတြ၊ အက်င့္သိကၡာ သမာဓိကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္သူေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႐ုိးသားမႈနဲ႔ မသိနားမလည္မႈေတြအေပၚ မတရားကုပ္ေသြးစုပ္ေနသူေတြ၊ အားႀကီးသူေတြက အားနည္းသူေတြအေပၚ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ မတရားမႈေတြ... ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါ။

ဆႏၵသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ား
ျပည္သူ၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားကို အကဲခတ္ႏုိင္ဖို႔ရာအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကုိ စာနယ္ဇင္း၊ ေရဒီယို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအျပင္ တကၠသိုလ္ေတြကပါ ေကာက္ယူ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ (ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ တက္သုိလ္ေတြဟာ အားလုံးရဲ႕ ေရွ႕က ေလွ်ာက္ပါ တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သုေတသနျပဳမႈေတြဟာ အေရးပါပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ တက္ၠသုိလ္ေတြဟာ အၫြန္႔ေတြ က်ဳိးၿပီး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရယ္လို႔ခမ်ာ ေနစရာ အေဆာင္ေတာင္ မရွိၾကရွာပါဘူး)

ဒါေလးေတြ ေကာက္ေပးၾကပါ
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားနဲ႔ တကၠသုိလ္မ်ားသာမက စာဖတ္သူမ်ားလည္း ၀ါသနာပါရင္ ေကာက္ယူႏုိင္ပါတယ္။ လူ ၁၀၀ ေကာက္ယူမယ္ဆုိရင္ ၉၈ ေယာက္ပဲ ေကာက္ရမွာပါ။ တစ္ေယာက္က ေကာက္ယူသူ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထား တစ္ခါတည္း ေပးလိုက္မွာမုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာက္ယူသူေတြရဲ႕ နာမည္ လိပ္စာသို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ မွတ္သားထားႏုိင္ရင္ ပိုၿပီး ခုိင္မာပါတယ္။ ဥပမာမ်ားက...

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကို ႏွစ္သက္ မႏွစ္သက္
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား-ႏွစ္သက္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္- တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က စလို႔ ခုခ်ိန္ထိ သမၼတရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံး မွ်တၿပီး သမာသမတ္ရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အဂတိကင္းရွင္းေၾကာင္း သတင္းေမႊးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွစ္ဦးကုိ ႏွစ္သက္ မႏွစ္သက္
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား-ႏွစ္သက္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ - မ်က္ႏွာတင္းမာေပမယ့္ ႐ုိးသားတယ္။ အတုိက္အခံမ်ားကုိ ေလးစားေၾကာင္း ျပခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အားရ အားမရ
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား-အားမရပါ။
ဘာေၾကာင့္ - အမွန္ေျပာရရင္ က်ဳပ္တုိ႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြက လူၿပိန္းေတြပါ။ ကုိယ္စား လွယ္ေတြက်ေတာ့ လူေတာ္ေတြဆုိၿပီး က်ဳပ္တုိ႔က တင္ေျမႇာက္ေပးလုိက္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သတိထားပါ။ လူၿပိန္းဆုိေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ပဲ ေတြးတတ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ လူေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ကုိယ့္မထိခုိက္မယ့္ ကိစၥမ်ဳိးမွာ မွ်မွ်တတ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပမာ၊ လယ္သမားႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္က လယ္သမား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါမွာက်ေတာ့ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြားကုိ မလုိလားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀၀ ေတာင္ ရွိခဲ့တယ္ဆုိတာ အံ့ၾသထိတ္လန္႔စြာ သိခဲ့ၾက ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မလုိလားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္တေလေတာင္ မရွိသင့္တာပါ။ ဘယ္လိုလဲ ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ေတာ့ လယ္သမားအက်ဳိးကို ဦးစားမေပးႏုိင္တဲ့ သေဘာလား။
          ေနာက္ ဥပမာတစ္ခုက “ေကာင္း/ သန္႔ အစုိးရျဖစ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခံရသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ပစၥည္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္” ဆုိတဲ့ အဆုိကုိ ၆၈ ေယာက္ပဲ ေထာက္ခံၿပီး ၂၇၁ ေယာက္က အေက်ာက္အကန္ ကန္႔ကြက္ၾကသတဲ့။
          ေနာက္ ဥပမာတစ္ခုက “ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးကိစၥ” ပါပဲ။ ႐ုိး႐ုိးေျပာရရင္ ဒီျပႆနာက တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ပုဏားေျခာက္ေယာက္ပါ။ ဒဂၤါးျပားကို ေခါင္းဘက္ကျမင္သူနဲ႔ ပန္းဘက္က ျမင္သူ ျငင္းရတဲ့ ကိစၥပါ။ ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္က အဓိကမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လို ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသလဲဆုိတာ အဓိကပဲ။

အေျခခံဥပေဒျပင္သင့္/မျပင္သင့္
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား-ျပင္သင့္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ - အေျခခံဥပေဒထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ အခ်က္ေတြကို သေဘာထားကြဲသူ အားလုံး ျပည္သူၾကားမွာ အၿပိဳင္ ေဟာေျပာခြင့္ျပဳရပါမယ္။ ျပည္သူ႕ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ေကာက္ယူအေလးထားၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္။

ယခု အစိုးရလက္ထက္
ဆက္သြယ္ေရး ေက်နပ္မႈ ရွိ မရွိ
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား-ေက်နပ္မႈ မရွိပါ။
ဘာေၾကာင့္ - တုိးတက္မႈအတြက္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ တမင္ အခ်ိန္ဆြဲထားတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။ ျပည္သူအတြက္ သက္သာႏႈန္းနဲ႔ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ ဆက္သြယ္ေရးက ဖြင့္သင့္တယ္။

ယခု အစုိးရလက္ထက္
စည္ပင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ေက်နပ္မႈ ရွိ မရွိ
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား - ေက်နပ္မႈ မရွိပါ။
ဘာေၾကာင့္ - ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီး အႏုတ္လကၡဏာ ျပေနပါတယ္။ ယင္တေလွာင္းေလွာင္းနဲ႔ အမႈိက္ပုံႀကီးေတြ ျမင္ေနရျခင္းျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ ေလ့လာမႈ နည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္မ်ားျပားျခင္းမ်ား သိသာ ထင္ရွားပါတယ္။ ယင္လုံအမႈိက္ ထည့္ရန္ ပလတ္စတစ္ ကြန္တိန္နာပုံးမ်ားနဲ႔ ၎ကုိ ခ်ိတ္ဆြဲ သြန္ယူမည့္ ယာဥ္မ်ား သုံးစြဲသင့္ပါၿပီ။
          စည္ပင္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား တုိးတက္ဖို႔မဆုိထားႏွင့္ နဂုိ အေျခအေန ျပန္ေရာက္ေအာင္ပင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ မရွိပါ။

ရွစ္ေလးလုံး အထိမ္းအမွတ္
ေက်ာက္တုိင္ တည္ေဆာက္သင့္
မေဆာက္သင့္
ကၽြႏု္ပ္သေဘာထား -  တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ - ဒီေန႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ျပည္သူေတြ ခံစားေနၾကရတာဟာ ဘယ္သူ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ ေက်းဇူး၊ အသက္ေသြးေခၽြး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ေပးဆပ္သြားသူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဆုိတာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အၿမဲ ေအာက္ေမ့သတိရ ေက်းဇူးတင္ ေနရျခင္းျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြကိုလည္း မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အဦ
ျပန္ေဆာက္သင့္  မသင့္
ကၽြႏု္ပ္ သေဘာထား -မေဆာက္သင့္ပါ။
ဘာေၾကာင့္ -  ျပန္ေဆာက္လုိက္ရင္ အလြန္အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆုိးၿပီး သေဘာထား ေသးသိမ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ႀကီး တစ္ရပ္ကုိ လူေတြ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေမ့သြားမွာ စိုးပါတယ္။
          က်ဳပ္သေဘာက အဲဒီေနရာမွာ ကြက္လပ္ထားၿပီး “ဤေနရာတြင္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ရင္ႏွစ္ သည္းခ်ာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သမုိင္း၀င္ သမဂၢ အေဆာက္ အဦသည္ သေဘာထား ေသးသိမ္သူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲျခင္း ခံခဲ့ရသည္” ဆုိတဲ့ ကမ္ၸည္းေက်ာက္စာ တုိင္ေလးတစ္တုိင္ပဲ ထားလိုက္ခ်င္ပါတယ္။
(ဟီ႐ုိရွီးမားမွာလိုေပါ့)     

(ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၁၁၁၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃)         

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...