Monday, January 16, 2012

IF Being Historic Culprits/Criminals or National Traitors- သမိုုင္းတရားခံ (သိုု.) ရာဇ၀င္လူဆိုုး

by Udp Myanmar on Monday, January 16, 2012 at 10:08pm

သမိုုင္းမွာ တရားခံျဖစ္သြားခဲ့ၿပီဆိုုရင္ေတာ့ ေပးဆပ္ရမည့္ တန္ဘိုုးက မနည္းပါ။ ေျပာရရင္ တေဆြလံုုး တမ်ိဳးလံုုး လူ.ငရဲကိုု အရွင္လတ္လတ္က်သလိုုပါ။ ဒါေၾကာင့္ သမိုုင္းတရား ခံ မျဖစ္ဖိုု. အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ ျဖစ္မသြားဖိုု.ကေတာ့ အသိတရား သတိထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာေတြပါ။

ျမန္မာ့သမိုုင္းမွာ သမိုုင္းတရားခံ သိုု.မဟုုတ္ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖါက္ စာရင္းမွာ ဦးေစာနဲ. ဦးေန၀င္းတိုု.ဟာ လူအမ်ား သိထားတဲ့ ရြံရွာဖြယ္ရာ ေအာ့နွလံုုးနာစရာလူေတြလိုု. ဆိုုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါ။ ။ အစဥ္အလာေကာင္းတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ သူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ေပမည့္ ဘ၀နိဂံုုးမွာေတာ့ ဒီလိုု လူမ်ိဳးေတြကိုု ကိုုယ့္သားသမီးေတြ ဘယ္သူမွ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သမိုုင္းတရားခံေတြအျဖစ္နဲ. မွတ္တမ္းတင္ ခံရသူေတြ မဟုုတ္ပါလား။


သူတိုု.၏ လုုပ္ရပ္ေတြ ပစ္မႈေတြေၾကာင့္ သူတိုု.ဟာ သမိုုင္းတရားခံေတြ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္ေတြ ျဖစ္ယံုုသာမက က်န္ရစ္တဲ့ မိသားစုုေတြ သားစဥ္ေျမဆက္အထိ သူတိုု.၏ အမဲစက္ အရိပ္မဲေတြက လြတ္ေျမာက္ဖိုု. မလြယ္ပါ--- လူၾကာသူၾကားမွာလဲ မ်က္ႏွာ ငယ္ရ ဂုုဏ္ငယ္ရ-ေနာင္တ အခါခါရေနရမည့္---ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုု.မရတဲ့ Criminal Record ေတြက တြဲ ပါလ်က္ရွိ ေနတာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အသိဆံုုးပါ။ သမိုုင္းေျပာတိုုင္း ရွက္စရာ သိမ္ငယ္စရာအျဖစ္ေတြနဲ. က်န္ရစ္သူေတြ ရင္ဆိုုင္တတ္ရပါသည္။

အေၾကာင္းတစံုုတရာေၾကာင့္ သက္ရွိထင္ရွားဘ၀မွာ ကိုုယ္ျပဳခဲ့သည့္ပစ္မႈေတြအတြက္ ရာဇ ၀တ္မႈအရ အေရးယူ အပစ္ေပးမခံရပဲ ဘ၀နိဂုုံးခ်ဳပ္သြားေသာ္လဲ အဲဒီပစ္ဒဏ္ထက္ ဆိုုးတဲ့ ၾကီးေလးတဲ့ အပစ္ကေတာ့ သမိုုင္းတရားခံဆိုုတဲ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္ဘ၀ကိုု ရာသက္ပန္ ရရွိ လိုုက္ျခင္းပါ။ ဒီပစ္ဒဏ္ဟာ ေထာင္နန္းစံရတဲ့ ဘ၀ထက္ ဆိုုးၿပီး ဒီသမိုုင္းဆိုုးဟာ ကိုုယ္ေသ သြားရင္ေတာင္ က်န္ရစ္တဲ့ ေနာင္လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္ နွိပ္စက္အပစ္ေပးေန မည့္ ပစ္ဒဏ္ေပးမႈတခုုပါ။ ဒီစာရင္းထဲကိုု ဦးေန၀င္း ပါလိမ့္မယ္လိုု. ဆိုုနိုုင္ပါသည္။

ဦးေန၀င္း ဟာ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ ေထာင္ခ် အပစ္ေပးျခင္း မခံလိုုက္ရေပးမည့္ သူျပဳခဲ့သည့္မတရားမႈေတြေၾကာင့္ သမိုုင္းမွာ ရာဇ၀င္တြင္ရစ္သည့္ လူဆိုုးလူမိုုက္စာရင္း ၀င္သြားရၿပီ မဟုုတ္လား--- ဒါေၾကာင့္ မင္းတိုု.၏ ၾသဇာအာဏာနဲ. စည္းဇိမ္တိုု.ဆိုုတာ လူဘ၀နဲ. ယွဥ္လိုုက္ရင္ ဘာမွ မတည္ၿမဲ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ ေရဗြက္ပမာ ခဏတာ ဆိုုတဲ့ မတည္ၿမဲတဲ့တရားကိုု သိထားသူေတြအတိုုက္ မိုုက္မဲတဲ့ အထူးသျဖင့္ သမိုုင္းတရားခံအျဖစ္ က်န္ရစ္ေစမည့္အရာေတြကိုု မလုုပ္မိဖိုု. ေရွာင္ရွားဖိုု. သတိတရား ထားဖိုု.လိုုပါသည္။

ဦးေန၀င္းဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုု အရယူေပးတဲ့ သမိုုင္းအစဥ္အလာေကာင္းတဲ့ တိုု.ဗမာ အစည္းအရံုုးသခင္အဖြဲ.ေတြ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္သူ ရဲေဘာ္သံုုးက်ိပ္၀င္ စတဲ့ အင္မတန္ အစဥ္အလာ ၾကီးျမတ္တဲ့အဖြဲ.အစည္းေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူ။ လႈပ္ရွားခဲ့သူပါ။

ဒါေပမယ့္ သူရဲ့ေနာက္ပိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကိုု စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုု စတင္ ဇာတ္သြင္းခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ေထာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘ၀ေတြ ပ်က္စီး။ ျပည္သူေတြလဲ သန္း နဲ. ခ်ီၿပီး ဘ၀ေတြ ထိခိုုက္ကာ တိုုင္းျပည္ တခုုလံုုး ခြ်တ္ၿခံဳက်ရတဲ့အထိ နိုုင္ငံေတာ္ကို ေဇာက္ထိုုးက်ေအာင္ တြန္းခ်ခဲ့သူမိုု. သူဟာ ျမန္မာ့သမိုုင္းတရားခံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရစ္ပါသည္။

သူခင္းတဲ့ဇာတ္ သူသြင္းတဲ့ စနစ္ၾကိဳးဟာ ေနာက္ဆံုုး သူကိုုယ္တိုုင္ေရာ သူ.သားသမီးနဲ. ေျမးေတြလဲ ေျပးမလြတ္ပဲ သမိုုင္းဘီးမွာ ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္ခံရပါသည္။ ထိုု.အတူ သူကိုုယ္တိုုင္ လက္သပ္ေမြးထား ေျမာက္စားခဲ့သည့္ သားတပည့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဦးခင္ညႊန္.နဲ. လက္ကိုုင္တုုပ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ.ၾကီး တခုုလံုုးလဲ ဒီသံသရာ ရဟတ္ခ်ားမွာ ဖတ္ဖတ္ခါေအာင္ လွည့္ပတ္ ရင္းနဲ. ေနာက္ဆံုုးေတာ့ သူတိုု.လဲ သူတိုု.စီးတဲ့ ဘီးလံုုးၾကီးနဲ.ပဲ ျပန္နွင္းခံရလိုု. ဖိျပားခံလိုုက္ရတာ မဟုုတ္ပါလား။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ညႊန္.ကိုု ျမန္မာနဲ. ကမၻာျပည္သူေတြက အခုုလိုု Disgraced and Deposed Leader အျဖစ္နဲ. ဂုုဏ္သိကၡာ ၿငိဳးငယ္စြာျဖင့္ လူေတြ ျမင္ၾကရလိမ့္မယ္လိုု. လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ နွစ္က ဘယ္သူေတြ ေျပာရဲ စဥ္းစားရဲမွာလဲ။ ဘယ္သူမွ ဒီလိုု ျဖစ္သြားမယ္လိုု. မထင္က်ပါ။ သူကိုုယ္တိုုင္လဲ ထင္ခဲ့မည္ မဟုုတ္ပါ--- ဒါေပမယ့္ မေသခင္မွာ အျမင္မွန္ရၿပီး သံေ၀ဂတရားနဲ. ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကိုု သိခြင့္ရရွိလိုုက္တာမိုု. တျခားသူေတြနဲ.စာရင္ နန္းက်ဘုုရင္ျဖစ္လင့္စကား---ကံေကာင္းပါေသးသည္။  ျပင္ဖိုု. လုုပ္ဖိုု. အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ေသးတာမိုု. ရွိေသးတာမိုု.---ပိုုၿပီး ကံေကာင္းနိုုင္ပါသည္။

အဖိုုးေတြ အေဖေတြ အာဏာစက္ ျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ နိုုင္ငံ၏ အိမ္ေရွ.မင္းသားေတြလား---လိုုင္ စင္အရ လူမိုုက္ဂိုုဏ္စတားေတြလား-- အင္မတန္မွ လူေတြ ေၾကာက္ရ လန္.ရ သတိထားၿပီး ေရွာင္ရွားခဲ့ရသည့္ ဦးေန၀င္း၏ ေျမး-- ဇြဲေန၀င္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန္.၏သား ရဲနိုုင္၀င္းနဲ. တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးဦးသန္းေရႊ၏ ေျမး ဖိုုးလွျပည့္တိုု.ဟာ အေမရီကန္က Hell Angels အီတလီက Mafia Gang sters မျခား ျမန္မာျပည္က ၿမိဳ.ၾကီးမ်ားမွာ တန္ခိုုးအာဏာ ထြားခဲ့ပါသည္။

ဒါေပမယ့္ သမိုုင္းဘီးတပတ္ ျပန္ၿပီးလည့္တဲ့အခါ ဦးေန၀င္း၏ ေျမး ဇြဲေန၀င္းလဲ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားသလိုု ဦးခင္ညႊန္.၏သား ရဲနိုုင္၀င္းလဲ ထိုု.နည္းတူပဲ ေထာင္က်သြားခဲ့ရပါသည္။ ဘ၀ေရစက္ တထပ္ခ်င္း က်ခဲ့ေလသလား---ေထာင္ကေန လြတ္လာေတာ့လဲ တေန. တည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။  ကဲ တခ်ိန္က ၿမိဳ.ျပကိုု  အပိုုင္စားခဲ့တဲ့ လမ္းသရဲဗီုုလ္ေတြဟာ အခုုေတာ့ အဖိုုးေတြ အေဖေတြကေတာ့ အာဏာမဲ့သူ အနားယူသူေတြျဖစ္ေနၿပီး အခုုတခါ ဘယ္သူ ေတြက အာဏာစက္ ထက္က်မလဲ--- အစြယ္မရွိတဲ့ အစြယ္က်ိဳးေနတဲ့ က်ားရဲေတြမိုု. အရင္လိုု လက္ရဲ ဇက္ရဲ မလုုပ္ရဲေတာ့ပဲ- စရိုုက္ေတြ ေျပာင္းသြားမလား--ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ ေသျခာတာကေတာ့ အရင္လိုု လုုပ္လိုု.ကေတာ့ ဒီေခတ္မွာ ျပသာနာတက္ဖိုု. မ်ား ပါသည္။ ေခတ္ၾကီးလဲ ေျပာင္းေနသလိုု ဆက္သြယ္ေရးနဲ. နည္းပညာေတြလဲ ျမင့္ေနတာမိုု. အရင္လိုု ဖိလိုု. ဖံုုးလိုု. မလြယ္ေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုု သမိုုင္း တြင္တဲ့ အဖြဲ.အစည္းေတြမွာပဲ ပါခဲ့ပါခဲ့ ဥပေဒမဲ့နဲ. လူေတြကိုု သတ္မယ္ ျဖတ္မယ္ ျငင္းပမ္းနွိပ္ စက္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ေပးဆပ္ရမယ္ဆိုုတာ သတိထားဖိုု. လိုုပါသည္။ အခုုဆိုုရင္ ေတာေတြ ေတာင္ေတြထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းျဖတ္ လက္ျဖတ္ လူသတ္ ေပါင္းသားလီးၿပီး ရိုုင္းဆိုုင္း ယုုတ္မာတဲ့ အက်ီးတန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ထားသူ ABSDF (ေျမာက္ပိုုင္း)က လူသတ္မွာမွာ တာ၀န္ရွိသူေတြလဲ ဒီအတိုုင္းပဲ ျပန္ၿပီး ေပးဆပ္ဖိုု. သမိုုင္းဘီးတပတ္ ျပန္လည္ လာပါသည္။

ဘယ္ေလာက္ သမိုုင္းအစဥ္အလာရွိတဲ့ အဖြဲ.အစည္းျဖစ္ပါေစ-- ဘယ္လိုု အလံေတာ္ ေအာက္ မွာ ရွိေနပါေစ လူေတြကိုု မတရား ဖမ္းဆီး ျငင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ေတာ့ ဒီရာဇ၀တ္မႈ ေတြအတြက္ ဘယ္အရာကမွ ကာကြယ္ေပး ခြင့္လြတ္ေပးလိုု.ရမည္ မဟုုတ္ပါ။

ဦေန၀င္းကိုု တိုု.ဗမာအစည္းအရံုုး၀င္ျဖစ္လိုု. သခင္တဦးမိုု. လြတ္လပ္ေရး တိုုက္ပြဲ၀င္တဦးမိုု. တပ္မေတာ္ကိုု တည္ေထာင္သူရဲေဘာ္သံုုးက်ိပ္၀င္ျဖစ္လိုု. နိုုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ျဖစ္လိုု.ဆိုုတဲ့အရာေတြက သူ၏ မိုုက္မဲတဲ့ပစ္မႈေတြအတြက္ သမိုုင္းက မ်က္ႏွာစာေပး ခြင့္လြတ္ေပးမွာ မဟုုတ္ပါ။ သမိုုင္းဟာ သမိုုင္းပဲ မဟုုတ္ပါလား- ေကာင္းတာလုုပ္သူ အနစ္နာခံသူေတြကိုု သူရဲေကာင္း အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္မွာ ျဖစ္သလိုု ရက္စက္ယုုတ္မွာသူေတြအတြက္ကေတာ့ သမိုုင္းတရားခံ ေတြအျဖစ္ နာမည္ဆိုုးနဲ.က်န္ရစ္ခဲ့မွာပါ။

ထိုု.အတူ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ ဗိုုလ္ ခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ အစဥ္အလာၾကီးတဲ့ တိုုင္း ရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒမဲ့ လူသတ္မယ္ လူဖမ္းမယ္ ၿငိမ္းပမ္းနွိပ္စက္မယ္ ဆိုုရင္---သမိုုင္း အစဥ္အလာေတြအရ ေပးဆပ္ ရတဲ့ သာတကေတြေၾကာင့္ သမိုုင္းတရားခံ ေတြ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖါက္ဘ၀ေတြ ေရာက္မသြားက်ဖိုု. သတိေပး တိုုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္ေပၚ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုုယ့္စခန္းထဲမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူေတြ ကိုု ဥပေဒမဲ့သတ္ခဲ့မယ္ ရာဇ၀တ္မႈေတြကိုု က်ဴးလြန္ထားမယ္ဆိုုရင္---- တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုုယ့္ျပဳခဲ့သည့္ကံ ကိုုယ္ျပန္ခံ ကိုုယ့္ထံ ျပန္ေရာက္မည္သာမွတ္။ မဟုတ္ရင္လဲ ကိုုယ္စိုုက္ခဲ့တဲ့ ပ်ိဳးခင္း စပါးခင္းဟာ ကိုုယ္ပဲ ျပန္ရိတ္သိမ္းၾကရစၿမဲ မဟုုတ္ပါလား။

ဘယ္အဖြဲ.မွာ ပါ၀င္လိုု ဘယ္အလံေတာ္ေအာက္မွာ ရွိေနျခင္းနဲ.မဆိုုင္ပဲ ကိုုယ္ ဘာလုုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုုတဲ့ လုုပ္ရပ္ေတြနဲ.ပဲ သမိုုင္းထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ၾကရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဘ၀ကိုု အနစ္နာခံၿပီး လုုပ္ခဲ့သူေတြအတြက္ သမိုုင္းတရားခံ သိုု.မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ဘ၀နဲ. နိဂံုုးခ်ဳပ္မသြားေအာင္ ဆင္ျခင္ အသိတရားနဲ. လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ဖိုု. အထူးလိုုအပ္ပါသည္။

မဟုုတ္ရင္ ဦးေစာ၊ ဦးေန၀င္းတိုု.၏ စာရင္းမွာ သင့္နာမည္လဲ ထပ္တိုုးသြားမည္သာ။  ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...