Thursday, January 26, 2012

‘ရင္ေသြးယူေတာ့မည့္ မိခင္၊ ဖခင္ေလာင္းမ်ား ဖတ္ရန္’

by General Knowledge on Thursday, January 26, 2012 at 10:15pm

By 7Day News Originally posted 13/01/2012 12:45PM

ရင္ေသြးငယ္ ရယူရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္ ဆုိပါက ေအာက္ပါစာမူကို ဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။  မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၾကသည့္ သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔  မိမိရင္ေသြးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္၍ ရင္ေသြးငယ္ ေမြးဖြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည္ဆုိရာတြင္ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ သင့္တင့္ေသာ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ မိဘမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အသက္ကြာျခားခ်က္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။


ထုိသို႔  ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ကေလးငယ္အား က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေစရန္ မိခင္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ က်န္းမာေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္လည္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားမွာ အသုံးျပဳေနသည့္ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ား  မသုံးေတာ့ျခင္း၊ ေယဘုယ် က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳျခင္း စသည္တို႔ေလာက္သာ  ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရင္ေသြးငယ္အား ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ သားဖြားၿပီး မိခင္အေနျဖင့္ က်န္းမာလွပေသာ ခႏၶာကိုယ္အား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း သားဖြားမီးယပ္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“သားဖြား မီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ေတြ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ႀကံဳရတာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းေတြက ဘာမွ  ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ မရွိဘဲ မိခင္ေလာင္းဘဝကို ေရာက္သြားၾကတာ မ်ားတယ္။ အဲဒီအခါ ကေလးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်ိန္ေတြ မသိလုိက္ဘဲ ဆုံး႐ႈံးသြားၾကတာ မ်ားတယ္” ဟု သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ တဲြဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစိုးလြင္က ေျပာသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေနစဥ္တြင္ ပထမဆုံး ကိုယ္ဝန္သုံးလသည္ ကေလးငယ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုံးလ အတြင္းတြင္ ကေလးငယ္အတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေႏွာက္၊ အသည္း၊ အဆုတ္ စသည့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား အျပင္ မ်က္လုံး၊ ေျခ၊ လက္မ်ား အေသးစိတ္ စတင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးလွသည့္ အခ်ိန္တြင္ သတိမမူမိသည့္ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ မိမိရင္ေသြးအား ေမြးရာပါေရာဂါမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားေစႏုိင္သည္။

“ဘယ္သူက စသတ္မွတ္လိုက္လည္း မသိေပမယ့္ လူအမ်ားစု ထင္ေနတာက ကိုယ္ဝန္ငါးလေလာက္မွ ကိုယ္ဝန္အပ္ရမယ္ဆုိၿပီး အပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြ လြန္သြားၿပီ။ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး” ဟု လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိကုိယ္ဝန္ သုံးလအတြင္း အမွားတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပါက ကေလးတြင္ အဂၤါခၽြတ္ယြင္းျခင္း၊ လူစဥ္မမီျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းစေသာ ဒုကၡိတကေလးမ်ား ေမြးဖြားလာႏုိင္သည့္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ငါးလမွ စ၍ ကိုယ္ဝန္အပ္မည္ဆုိပါက ထိုအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း လြန္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေစရန္ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္အား ဂ႐ုျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္အတြက္ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစမည့္ ေနထုိင္ျခင္းပုံစံမ်ား၊ အစားအေသာက္ပုံစံ စသည္တို႔အတြက္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ တုိင္ပင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မယ့္ သူက မဝလြန္း၊ မပိန္လြန္းေသာ ခႏၶာကိုယ္ရွိရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္ ရွိသင့္တဲ့ အေလးခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳရမယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတာ့မွ ဝိတ္ခ်လုိ႔လည္း မရဘူးေလ။ ေဆးလိပ္ေငြ႕ေတြ အရက္ေတြကလည္း သေႏၶသားကို ထိခိုက္မွဳ အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္ အဲဒါေတြ ျဖတ္ရမယ္” ဟု ေဒါက္တာစိုးလြင္က ေျပာသည္။

ေနာက္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အားေဆး ဟု ေခၚသည့္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ (Folic Acid) အား တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၀၀ မုိက္ခ႐ိုခရမ္ႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေသာက္သုံး သြားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးလြင္က “ရာသီမလာခင္ လူသတ္ခ်င္” ဟူေသာ က်န္းမာေရးစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

ထိုေဆးအား ကိုယ္ဝန္၏ ပထမသုံးလအထိ ေသခ်ာစြာ ေသာက္သုံးထားလွ်င္ ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာ ေမြးရာပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္  ဂ်ဳိက္သိုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားပါကလည္း ကေလးငယ္အား ဝမ္းဗိုက္အတြင္းတြင္ ေသဆုံးျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ က်ပ္မျပည့္ျခင္းမ်ား၊ ဆြံ႕အနားမၾကား၊ မ်က္စိကန္းသည့္  ကေလးျဖစ္ေစသည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ဂ်ဳိက္သိုးေရာဂါ ကာကြယ္သည့္ဓာတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးသင့္ၿပီး မရွိပါက ကာကြယ္ေဆးထိုး၍လည္း ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တျခား ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ ကာလသားေရာဂါမ်ား၊ ခုခံအား က်ဆင္းမႈေရာဂါမ်ား၊ အသည္းေရာင္ အသားဝါကဲ့သို႔ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ရွိ၊ မရွိကုိလည္း စစ္ေဆးထားျခင္းျဖင့္ ကေလးအားကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသင့္အတင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္က ကေလးႏွင့္ မိခင္အတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါကလည္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ဦးစြာတုိင္ပင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ရွိသည့္အခါတြင္ အမ်ားစုမွာ သုံးပတ္မွ ေလးပတ္အထိ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း မသိရွိၾကဘဲ တခ်ဳိ႕မွာ လအနည္းငယ္အထိ မသိရွိသည့္ သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုမသိရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈလည္း မရွိပါက မိမိ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာေစႏုိင္ၿပီး ကေလးမလိုခ်င္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ကေလးရရွိသြားပါက စိတ္ခ်မ္းသာေသာ အေျခအေန မျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း မိခင္ေရာ၊ ကေလးပါ က်န္းမာေသာ ဘဝကုိ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရင္း က်န္းမာသန္စြမ္း ဉာဏ္ရည္ထက္ေသာ ရင္ေသြးေလးမ်ား ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝတ္ရည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...