Friday, January 27, 2012

အေျပာင္းအလဲ မ်ားလွေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္

by So Min Oo on Friday, January 27, 2012 at 7:14am
 
လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးမွ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္သင္ၾကား ႏိုင္မည့္အဆင့္မွ ၁၂ တန္း ေအာင္မွသာ တကၠသိုလ္ကိုတက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္မည့္ “A level” ပညာေရး စနစ္သို႔ ျပန္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားထံမွ သိ႐ွိရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ဘူးသည့္ (၁၀) တန္းေအာင္ျပီးရင္ ၊ ေဒသေကာလိပ္ တက္ရမည္ ျပီးမွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေပးသည့္ စနစ္ကို ျပန္လည္ က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကိုသီးသန္႔ သတ္မွတ္သည့္ ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္ သူ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းဦးက “ကမၻာမွာ လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ ပညာေရး စနစ္က Grade 12 system နဲ႕ သြားပါတယ္။
Grade “10” အထိကို “O level” လို႔ ေခၚၿပီး Grade 12 အထိကို “A Level” လို႔ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွာ “A Level” ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ တကၠသိုလ္ ပညာကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင့္႐ွိတယ္။ Grade 12 system ပညာေရး စနစ္မွာေတာ့ သူငယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ Grade 1 ကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္”လို႔ ႐ွင္းျပ ပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ယခုမွ ဒီစကားမ်ဳိးေျပာလာသည္မွာ အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာျပည္၌ တိက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ ခိုင္မာမွဳ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ အစမ္းသပ္ခံဘ၀ႏွင့္ သင္ၾကား လာခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ က တည္းကျဖစ္ပါသည္။ ဤသို ့ေၾကာင့္ ပညာေရး ဇတ္လမ္းမ်ား တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေခတ္တြင္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်သျဖင့္ (၁၉၈၈) အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါသည္။ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာသည့္အခါ “O level”၊ ကေန“A level” ဆိုသည့္ အသံုးအႏွဳန္း သစ္မ်ားေျပာျပီး မူေဟာင္းကို တဖန္ျပန္လည္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူ ဆပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယူနီဆက္ (UNICEF) က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ (၁၅) ႏွစ္ ႏွင့္ (၂၄) ႏွစ္ ၾကား အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၁၀၀ လွ်င္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၁၀၀ လွ်င္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႐ွိ သည္ဟု သိရပါသည္။ သို႕ေသာ္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံ မ်ား၌ ရွိေသာ အေကာင္းဆံုး စာရင္းဝင္ တကၠသိုက္ (၅၀) ထဲ တြင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ (၁၉) ခုထိ ပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ဤတကၠသိုလ္မ်ားထဲ၌ နံပါတ္(၁) ေနရာရရွိသည့္ တကၠသိုလ္မွာ National university of Singapore ကျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္္ငံ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုပံု

“ဒီစာေမးပြဲကေတာ့ အေျခခံပညာ အတန္းနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္သင့္ တာကေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို သီး သန္႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ ဝါသနာပါ သင္ယူလိုတဲ့ ေမဂ်ာ အလိုက္ အဓိကက်တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ ကို ေလ့လာသင္ယူ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးမွ ေမဂ်ာေ႐ြးခ်ယ္မႈအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြကို တက္ခြင့္ရ႐ွိၾကမွာပါ။ ဒီလို စနစ္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႐ွိပါတယ္”ဟု ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး စနစ္တခုသည္ ႏိုင္ငံေရး အသံုးခ်မွဳ မပါလ်ွင္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ပညာေရး သမိုင္းေၾကာင္းသည္ (၂၆) ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္ခဲ့ရသလို၊ (၁၉၈၈) ေနာက္ပိုင္း အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္လည္း ယေန႔ အထိနလံမထူနိုင္ ဆဲရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီး အႏွစ္(၅၀)ေလာက္တြင္ ခိုင္မာေသာျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ မရွိေသးဘူး လို ့သာဆိုရမွာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္႐ွိ အေနအထားအရ အသက္ျပည့္ ကေလးမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ေသးျခင္း အေျခ အေနမ်ဳိး
မဟုတ္ေသးေပ။ ေဝးလံ သီေခါင္သည့္ ေဒသမ်ား၌ ဆရာဆရာမ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားခြင့္ မ႐ွိေသးျခင္းမ်ားသာ ရွိပါသည္။  လက္႐ွိက်င့္သံုးေနသည့္ သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းကို သံုးသပ္ လ်ွင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမွီ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အျဖစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိ ေသးပါ။ ဤသို ့ေၾကာင့္ ထိုကိစၥရပ္ မ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မူဒါဝမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ပညာေရး သုေတသီတို႔က အႀကံျပဳေနၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံ့ပညာေရး တိုးတက္ေရးရဲ့ အေရးႀကီးဆံုးျပသနာတရပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ားကို အလုပ္ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ ဘ ဝရပ္တည္မႈ အာမခံခ်က္ရွိေရးတြင္ ႏိုင္ငံအစိုးရက တိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား အမ်ားစုေတြ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားေရာက္ ပညာဆည္းပူးေနရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ့ ပညာေရး စနစ္ဟာ ႏိုင္ငံ တကာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့တာ ျမင္သာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ သူငယ္တန္းကို Grade 1 လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ အရမ္း မွားယြင္း ပါတယ္။ ျပင္လဲ ျပင္သင့္ပါတယ္။

“လက္႐ွိ လာဘ္စားမႈ ႀကီးထြားေနတဲ့ ပညာေရး စနစ္ကေန၊ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္တန္း ထပ္တိုး လိုက္႐ံုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီွလာမယ္လို႔ ဆိုတာ ေနာက္မွာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါေသးတယ္။ (၁၁) တန္းနဲ႔ (၁၂) တန္း မွာကေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္နဲ႔  Academic ပညာရပ္ေတြကို ပိုၿပီး အားျဖည့္ ပံုေဖာ္ေပးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ လက္႐ွိ တိုင္းျပည္ အေနအထား အရ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုအပ္မွာပါ၊ ေဒသတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ေတြကို ဖန္းတီးရမွာပါ၊ ေနာက္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ ေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျမွင့္တင္ဖို႔ အရမ္း လိုအပ္ေနပါၿပီ”ဟု နယ္စပ္ေဒသတြင္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူ၊ ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသိန္းႏိုင္မွ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အျဖဴအစိမ္း ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသြားေနစဥ္

ရာစုႏွစ္၀က္ခန္႔ တာ၀န္မေၾကလာခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရတို႔သည္၊ ယေန႔အထိ တိက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ တရပ္ မရွိေသး သည္မွာထင္ရွားလွပါသည္။ ျပဳျပင္ရန္ ဆိုသည္မွာလည္း ယခုအခ်ိန္၌ ပညာရွင္ အဆင့္ အႀကံေပးခ်က္သာ ရွိေနေသး ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျမန္မာ့ ပညာေရးစနစ္ စတင္ပ်က္စီးလာခဲ့သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ထြန္းကားလာသည့္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အာဏာ စသိမ္းစဥ္က စလာခဲ့သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစတြင္ ၄င္းတို႔ အာဏာသိမ္းမွဳအား ဆန္႔က်င္သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားကို ပစ္သတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦးအား ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဦးသန္႔ အေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္သတ္ ျခင္းမွသည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ေနဆဲအထိ ညွင္းပမ္း ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ထားမ်ား၏ သရုပ္သည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိရွိေန ဆဲျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္တို ့က စဥ္းစားေပးႏိုင္မည္မွာ မဟုတ္ေသးေခ်။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႔ေတာင္ အာ႐ွ အသင္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္  ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တို႔သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အသင္းဝင္  Asean University Network (AUN) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ တကၠသိုလ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၅၀-၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အုပ္စိုးစဥ္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက ပညာေရး အေျခအေနႏွင့္ မတူေသးေပ။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ ပညာဆည္းပူးၾကရသည့္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား၏ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/feature/894-2011-12-08-08-05-47.html မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
စုိးမင္းဦး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...