Saturday, January 28, 2012

ပါဝါအာဏာ ႏိုင္ငံေရးသမားရဲ႕ ေဝဒနာ

by Zay Ya on Saturday, January 28, 2012 at 1:35pm

  •  The political man is a sick man, psychologically sick, spiritually sick. Physically he may be perfectly okay. Usually politicians are physically okay, their whole burden falls on their psyche. You can see that. Once a politician loses his power he starts losing his physical health. Strange... when he was in power, so burdened with so many anxieties and tensions, he was physically perfect.
 ႏိုင္ငံေရးသမား ဟာ မက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ႔သူ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မက်န္းမာတဲ႔သူ၊ ဝိညာဥ္ခႏၶာမက်န္းမာတဲ႔သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေကာင္းမြန္ေနတဲ႔သူ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပၚမွာသာ တည္ရွိတယ္။ ဒါကို ခင္ဗ်ားလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ တကယ္လို႔ သာ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ အာဏာပါဝါ ဆံုးရံႈးၿပီဆိုတာနဲ႔ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာေရး စတင္ ဆုတ္ယုတ္ လာေတာ႔တာပါပဲ။ ထူးဆန္းတာက တန္ခိုးအာဏာ ရွိေနခ်ိန္ မွာေတာ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရုပ္ခႏၶာဟာ တစ္နင့္တစ္ပိုး က်န္းမာေနႏိုင္တယ္။

  •  The moment power is gone, all the anxieties are also gone; now, they will be somebody else’s business. His psyche is unburdened, but in that unburdening all his sickness falls on his body. The politician suffers, as far as his physiology is concerned, only when he loses power; otherwise politicians tend to live long, physically well. Strange, but the reason is that their whole sickness is taken by their psyche, and when the psyche takes on the whole sickness, then the body can live unburdened. But if the psyche releases all its sickness, where is it going to go? Lower than the psychic is your physical existence – all sickness falls on the body. Politicians out of power die very soon. Politicians in power live very long. It is a known fact, but the cause is not well known.
 ဒါေပမယ္႔ အာဏာ ဆံုးရံႈးၿပီ ဆိုရင္ေတာ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အကုန္လံုးပ်က္သုန္းသြားေတာ႔တာပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလူဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ စီးပြားေရးအသံုးခ်ခံျဖစ္သြားတယ္။ သူ႔ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ခ်က္ခ်င္း လစ္ဟာ သြားတယ္။ အဲဒီလစ္ဟာသြားမႈေၾကာင့္ သူ႔ခႏၶာ ဟာ စၿပီး ဆုပ္ယုတ္ လာေတာ႔ တာပဲ။ သူ အာဏာ ဆံုးရႈံးတဲ႔ အခါမွသာ အဲဒီေဝဒနာ ကို စတင္ ခံစားလာရတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေရရွည္ တည္တံ႔ဖို႔ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ ေနတတ္ တယ္။ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ ေနဆဲပဲ ျဖစ္ေနဦးမယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ထူးဆန္း ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မက်န္းမာမႈ တစ္ခုလံုး ဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပၚမွာသာ တည္ရွိေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ စိတ္ပိုင္း တစ္ခုလံုးမွာ ဝန္ထုပ္ပိေနတဲ႔အတြက္ ခႏၶာဟာ ေကာင္းေကာင္း က်န္းမာေနတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္ခႏၶာမွာ ဝန္ထုပ္ မရွိေတာ႔တဲ႔ေနာက္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ စိတ္ကေန ရုပ္ဆီကို လံုးဝ ကူးေျပာင္းသြားပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ မက်န္းမာမႈအားလံုးဟာ ရုပ္ခႏၶာဆီ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာမဲ႔သြား တဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစု ဟာ သိပ္မၾကာခင္မွာ ကြယ္လြန္သြား တတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာ ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားဟာ အသက္ရွည္ တယ္။ ဒါဟာ ျမင္သာေနတဲ႔ အခ်က္အလက္ တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ္႔ ဒီအခ်က္ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံ ကိုေတာ႔ လူအမ်ား ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး။
  •  So the first thing to be understood is that the political man is psychologically sick, and psychological sickness tends to become spiritual sickness when it becomes too much, when the psyche cannot hold it any more. Now, be careful: if the politician is in power, then his psychic sickness is bound to spread to his spiritual being, because he is holding his psychic sickness, so it does not fall downwards. It is his power, he thinks it is his treasure; he won’t allow it to fall down.
ဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုး နားလည္ ထားရမယ္႔ အခ်က္က ႏိုင္ငံေရးသမားဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ႔သူ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခၽြတ္ျခံဳက်မႈ ေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုး အားနည္းမႈျဖစ္လာတယ္။ စိတ္ၾကံ့ခိုင္မႈ မရွိရင္ မရွိ သေလာက္ ဒီ ခၽြတ္ျခံဳမႈဟာ ပိုမို အားေကာင္းၿပီး ျမန္ဆန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိထားပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမား အခြင့္အာဏာ ရေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုး တစ္ခုလံုး ခၽြတ္ျခံဳက် လ်က္ ရွိေနပါတယ္ ။ စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ႔ အဲလို ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတာ၊ ေဝဒနာ ခံစားေနရတာ ကိုပဲ လက္ကိုင္ ထားတယ္။ မေပ်ာက္မပ်က္ ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းတယ္။ အဲဒါကိုက သူ႔ရဲ႕စြမ္းအား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာကို သူ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးအရွိဆံုး အရာလို႔ ထင္တယ္။ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။
  •   I am calling it sickness. To him it is his whole ego trip. He is living for it; there is no other purpose for him. So when he is in power he holds his sickness tightly, but he does not know anything about the spiritual realm, so those doors are open. He cannot close those doors; he has no idea that there is something more than his mind. When he is in power, his psychological sickness, if it is too much, after a certain point overflows his psyche and reaches to his spirituality. If he is out of power then he tends not to hold all that stupidity. Now he knows what it was, now he is aware that it was nothing worth holding. And anyway there is nothing to hold; the power is gone, he is a nobody.
 ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ - အဲဒါကို ခၽြတ္ျခံဳက်တယ္၊ ေဝဒနာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ လို႔ ေခၚရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ဒီအရာဟာ အတၱကို ေမြးျမဴထားမႈ သက္သက္ ပဲရယ္။  ဒါနဲ႔ သာ သူအသက္ရွင္တယ္။ သူ႔အတြက္ တျခား ရည္ရြက္ခ်က္ မရွိဘူး လို႔ ဆိုလိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ အာဏာရွိခ်ိန္ မွာ အဲဒီစိတ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ထိန္းသိမ္း ထားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္ႏွလံုးရဲ႕ လြတ္ေျမာက္မႈအစစ္အမွန္ဟာ  ဘယ္အရာမွန္း သူကိုယ္တိုင္မသိဘူး။ သူ႔ အတြက္ တံခါးေတြဟာ ပြင့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူမပိတ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔စိတ္ရဲ႕ အလြန္မွာ တစ္စံုတစ္ခုရွိေၾကာင္း သူ ဘယ္လိုမွ မေတြးႏိုင္ဘူး။ အာဏာရရွိခ်ိန္၊ စိတ္ပိုင္း အားနည္းေနခ်ိန္ မွာ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ သူ႕ စိတ္ေဝဒနာ ဟာ သူ႔ စိတ္ခႏၶာတစ္ခုလံုး အေပၚ အနည္းနဲ႔ အမ်ား လြမ္းမိုး ေနေတာ႔တယ္။ အာဏာေပ်ာက္ကြယ္သြားတာနဲ႔။ သ ူရူးသြပ္ခဲ႔သမွ် လက္မခံႏိုင္ေတာ႔ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအရာဟာ ဘာလဲလို႔ သူသိသြားတယ္။ ေထာက္တည္ရာမဲ႔တဲ႔ အရာျဖစ္ေၾကာင္း သူအသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ရတယ္။ ဆိုလိုတာက အာဏာမရွိရင္ သူဟာ ဘာမွ မဟုတ္တဲ႔ လူ၊ အလကားလူပဲ ဆိုတာ သိသြားတယ္။
 
  • Out of desperation, he relaxes – perhaps I should say, relaxation comes to him automatically. He can sleep now, he can go for a morning walk. He can gossip, he can play chess, he can do anything. Psychically he finds himself loosening. The doors that he had kept closed between his psyche and the body start opening, and his body is bound to suffer now: he may have a heart attack, he may get any kind of sickness; everything is possible. His psychic sickness will flow to the weakest part of his body. But in power it flows upwards, towards his being, of which he is unaware.
 အာဏာ ၿပိဳကြဲသြားတာနဲ႔ လံုးဝ အနားယူကို ယူရေတာ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာက သူကိုယ္တိုင္ အလိုအေလွ်ာက္ အနားယူ သြားႏိုင္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ က်မွသာ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ႏိုင္တယ္။ နံနက္ေစာေစာ လမ္းထေလွ်ာက္ႏိုင္ တယ္။ ေတာင္ေတာင္အီအီေတြးႏိုင္ တယ္။ စစ္တုရင္ ကစားႏိုင္တယ္။ သူႏွစ္သက္ရာ လုပ္ႏိုင္သြားတယ္။ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လစ္ဟာသြားေၾကာင္း သူ႔ဘာသာ သူ ျမင္သြားတယ္။ ရုပ္နဲ႔စိတ္ အၾကား သူ ပိတ္ထားခဲ႔ တဲ႔ တံခါးေတြ ပြင့္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ရုပ္ခႏၶာဟာ စတင္ မက်န္းမမာျဖစ္ လာတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါ လိုမ်ိဳး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕စိတ္ ညစ္ညမ္း ခဲ႔သမွ်ဟာ သူ႔ရုပ္ခႏၶာရဲ႕ အားအနည္းဆံုး အပိုင္းေတြကို စီးဝင္သြားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အာဏာရရင္ ျပန္တက္လာမွာပဲ။ နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားမွာပဲ။


  •   And what is the sickness?
ဒါဆို အဲ့ဒီ ခၽြတ္ျခံဳက်မႈ၊ ေဝဒနာ ဆိုတာ ဘာလဲ။
  •  The sickness is the inferiority complex. Anybody who is interested in power is suffering from an inferiority complex; deep down he feels himself worthless, inferior to others. And certainly in many ways everybody is inferior You are not a Yehudi Menuhin, but there is no need to feel inferior because you never tried to be, and it is not your business. Yehudi Menuhin is not you either; so what is the problem? – where is the conflict? But the political mind suffers from a wound of inferiority, and the politician goes on scratching the wound. Intellectually he is not an Albert Einstein – he compares himself with giants – psychologically he is not a Sigmund Freud.... If you compare yourself with the giants of humanity you are bound to feel completely shrunk, worthless.
 ခၽြတ္ျခံဳက်မႈ၊ ေဝဒနာ ဆိုတာ "စိတ္အတြင္းႏွိမ္႔က် ပဋိပကၡေရာဂါ" ကိုဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာ၊ ပါဝါ စိတ္ဝင္စားသူ ေတြဟာ ဒီေဝဒနာ ခံစားေနရသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ဆိုရပါလိမ့္မယ္ ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္အတြင္းသႏၱာန္မွာ အသံုးမက် ျဖစ္ေနတဲ႔သူ အမ်ားထက္ ေနာက္ေရာက္ ေနတဲ႔သူေတြအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ အျပင္းအထန္ အားငယ္ ေနပါတယ္။ တကယ္က လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ ဒါေပတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမား မဟုတ္တဲ့ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ဆို  ရဟူဒီ၊ မႏူဟင္ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေလာက္ စိတ္အားငယ္ ေနစရာမလိုအပ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား အလုပ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ရဟူဒီ၊ မႏူဟင္ကေတာ႔ ခင္ဗ်ားလို မဟုတ္ဘူး။ သူက ပိုအားငယ္ တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္႔ျပႆနာကဘာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စိတ္ထားဟာ အဲဒီသိမ္ငယ္စိတ္ကို အျခား သူေတြထက္ ပိုျပီး အျပည့္အဝ ခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြဟာ အဲဒီေဝဒနာနဲ႔ တစစ္စစ္ ကိုက္ခဲေနတယ္။ အသိဉာဏ္ပညာအရ သူဟာ အဲလ္ဗက္အိုင္စတိုင္းမဟုတ္ဘူး။ စိတ္ပညာအရ ဆစ္ဂမန္ ဖရိႈက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီမဟာလူသားေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အျမဲႏႈိင္းယွဥ္ေနရတယ္။ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဲ့ဒီ မဟာပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ႀကီးေတြနဲ႔ တစ္ခဏ ယွဥ္ၾကည့္စမ္းပါ။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သိမ္ငယ္ အားငယ္သြားမယ္။ အသံုးမက်ဘူးလို႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ျမင္သြားမယ္။
  •  This worthlessness can be removed in two ways: one is religion, the other is politics.Politics does not really remove it, only covers it. It is the same sick man, the same man who was feeling inferior, who sits as a president. But just sitting on a chair as the president, what difference can it make to your inner situation?
 အဲဒီအားငယ္စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္တာ ႏွစ္နည္းပဲရွိတယ္။ တစ္နည္းက ဘာသာေရး၊ တစ္နည္းက ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ႏိုင္ငံေရး ဟာ အဲဒီသိမ္ငယ္စိတ္ကို မေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ဘူး။ ဖံုးကြယ္ေပးရံုမွ်သာ ရွိပါတယ္။ စင္စစ္ ေဝဒနာ ခံစားရသူ က ေဝဒနာခံစားရသူ သက္သက္ပဲ။ သမၼတအျဖစ္ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီသိမ္ငယ္စိတ္ဟာ အျပည့္အဝ ခံစားေနရ တယ္။ သမၼတတစ္ေယာက္လို ထိုင္ခံု ထိုင္ေနရံုမွ်နဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကို ဘယ္လိုကုစားမွာတဲ့လဲ။.....................
Osho: From Ignorance to Innocence
IS IT POSSIBLE FOR A POLITICIAN TO BE A RELIGIOUS MAN OR FOR A RELIGIOUS MAN TO
BE A POLITICIAN?

~ ဆီေလ်ာ္သလို ျပန္ဆိုပါတယ္။~
............................ 
http://zayya.blog.com/
http://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
..........................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...