Saturday, January 21, 2012

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ ပထမဆုံး အင္တာဗ်ဴး

by Kyaw Aye on Saturday, January 21, 2012 at 10:23pm


by 7Day News Journal on Saturday, January 21, 2012 at 8:17pm

လြန္ခဲ့ေသာကိုးလကဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာကို လည္းလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာမွ လယ္လီေ၀းေမာက္သ္အား ၎၏ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ-

သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္က ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။
ဒါဟာ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာနဲ႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈပါ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးနဲ႔အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီးတုိ႔ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမၼတႀကီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလႊတ္ေပးတာ၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီကို ေရွ႕လာမယ့္ ဧၿပီလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေပးတာ၊ တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာေတြေပါ့။ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔နဲ႔
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ ေတြကိုစတင္ဖုိ႔ ဘာေတြကမ်ားလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ပါသလဲ။  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိက္တြန္းအားေပးမႈေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကိုျပည္သူတို႔ရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵေတြမွာ အေျခခံၿပီးလုပ္တာပါ။ ျပည္သူေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိတာကိုျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရရွိဖုိ႔ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ဆံုတဲ့ေနရာမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ နားလည္မႈတစ္ရပ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ျပည္သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈကိုျမင္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ဟာ ျပည္ သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔လုိလားေတာင့္တမႈေတြအေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။

သမၼတႀကီးကသာ ဦးမေဆာင္ခဲ့ရင္ဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္ကို ျပည္သူေတြရရွိႏုိင္ခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ သမၼတႀကီးဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဘာလာဦးမလဲ။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဦးမလား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေရးရာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မယ္။ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဘာလာမလဲလို႔ သမၼတႀကီး ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ မွ်ေ၀ႏုိင္မလား။ သမၼတႀကီးရဲ႕အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကဘာပါလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားသိဖို႔လိုအပ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိဖို႔ပါ။ အနာဂတ္အတြက္ကေတာ့ အဲဒီ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လိုအပ္တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပဲျဖစ္တယ္။

သမၼတႀကီးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့ ၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ။ ေနာက္ၿပီး တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားအုပ္စု ေတြနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ။ သမၼတႀကီးမွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ေနာက္တစ္ ဆင့္ရွိပါသလား။
ပါလီမန္ကလည္း ေရွ႕လာမယ့္ (ဧၿပီ ၁)ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။အခုဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD ပါတီဟာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လုိက္ပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေရွ႕လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ၿပိဳင္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုက သူ႔ကုိ မဲေပးၾကရင္ သူေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္လာပါမယ္။ ေသခ်ာပါတယ္။ ပါလီမန္ကသူ႔ကိုေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ပါ။
ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ အသိေပးေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အေၾကာင္းပါ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူညီမႈေတြရရွိၿပီးပါ ၿပီ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကေနၿပီးႏွစ္ဖက္စလံုး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးတုိ႔ ကရင္အဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း ၁၁ ဖြဲ႕ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ့အဖြဲ႕ေတြအကုန္ လံုးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့ထဲမွာ တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူ ညီခ်က္ေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာမၿပီးဆံုးေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လုပ္ေနပါတယ္။

သူတုိ႔ေတြ (တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ) ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ျပန္လာသင့္တယ္လို႔ ေျပာတာလား၊ သမၼတႀကီး ဘာကိုဆိုလုိခ်င္တာပါလဲ။
ဒါဟာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈအေပၚမွာ အေျခခံထားတာပါ။ မၾကာခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ေတာ့နည္းနည္းလိုပါတယ္။

အကယ္၍ ေရွ႕လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္ စုၾကည္ အေျခအေနေကာင္း တယ္ဆုိရင္ သူ႔ကို ၀န္ႀကီးေနရာ တစ္ေနရာေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။
ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူေတြက သူ႔ကို မဲေပး၊ မေပးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ သူ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါလီမန္အမတ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြအားလံုးဟာ ပါလီမန္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ခန္႔အပ္ထားတာပါ။

သမၼတႀကီး သူ႔ကို (ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္)၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာတာ ျမင္ခ်င္ပါသလား။
ခန္႔အပ္ခံရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပါလီမန္က သေဘာတူညီလုိက္ တယ္ဆုိရင္ သူ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။

အနာဂတ္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ သမၼတႀကီး ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဘာပါလဲ။ အဲဒီ့ဆက္ဆံေရးအတြက္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကဘာပါလဲ။
ေနာက္ဘယ္လိုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေျပာင္းလဲေစလုိပါသလဲ။
အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္အခ်က္သံုးခ်က္ေျပာလိုပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥဟီလာရီကလင္တန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကိုလည္ပတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဒီေန႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို အထက္လႊတ္ေတာ္ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္
လာလည္တယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို (သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ) သံအမတ္ႀကီးအဆင့္နဲ႔ ကိုယ္စားမျပဳရေသးဘူး။ ဒီ(သံတမန္) ကိုယ္စားျပဳျခင္းကိုျမႇင့္တင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တတိယတစ္ခ်က္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ)က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြလုပ္ထားပါတယ္။ အခုဆုိရင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးရွိၿပီ။ ဒါေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကိုဖယ္ရွား ေပးဖုိ႔ပါ။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥကလင္တန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ကပဲ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ျဖစ္ ေအာင္လုပ္မယ္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးေတြဖလွယ္ၾကမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါ တယ္။
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သတင္းေတြၾကားပါတယ္။ ဒီေန႔ထိေတာ့ သံအမတ္တစ္ဦးခန္႔အပ္လုိက္တယ္ဆုိၿပီး မေၾကညာေသးပါဘူး။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လုပ္ေစခ်င္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ဒုတိယတစ္ခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖုိ႔၊တတိယ တစ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခားလူေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီသံုးခ်က္စလံုးကိုေအာင္ျမင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီလုိ႔ယံု ၾကည္တယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကလည္း သူတုိ႔ဘက္က လုပ္စရာ ရွိတာ လုပ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ခုနကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ သံုးခ်က္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရာမွာလည္း တျခားသူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအား ေပးေနလို႔ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ လို အပ္တယ္ထင္လုိ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ။

ဒါဟာ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေတြလုပ္ဖုိ႔ တြန္းအားျဖစ္လာတာ)မဟုတ္ဘူးလား။ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြက အလုပ္မျဖစ္ဘူးလား။
ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရကို ထိခုိက္ေစဖုိ႔ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားပဲထိခုိက္ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္အစုိးရကိုလည္း မထိခုိက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ ငံမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ရာ (ယခင္ အစုိးရက)လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ခုနစ္ဆင့္အစီအစဥ္အေၾကာင္း သမၼတႀကီးေျပာေနတာလား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ယခင္အစုိးရက အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ပါ အစီအစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကလိုအပ္တာေတြကို တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ကုိင္ခဲ့တာပါ။

ဒီမုိကေရစီကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔က အဲဒီ့အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ေပါ့။
ဒါဟာ အမွန္ပါပဲ။

သမၼတႀကီး ဘာျဖစ္လုိ႔ အခုခ်ိန္ မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ ေနသလဲလို႔ လူေတြက ေတြးေတာေနၾကတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ အေျဖကေတာ့ ဒါဟာ ဟိုးအခ်ိန္အၾကာႀကီးကတည္းက စီစဥ္ထားခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္သြား ေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာေပါ့။
စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲလို႔မရပါဘူး။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဆင့္ခုနစ္ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပံုကို ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ကုိင္သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္နဲ႔အညီေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစုိးရဆုိတာ ခင္ဗ်ားျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္အတြက္ဖယ္ ထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သမၼတႀကီးကုိယ္တုိင္အပါအ၀င္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုဟာ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းေတြပါ။ ကၽြန္မ တုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အရပ္ဘက္ အစုိးရက စစ္တပ္အေပၚ ၾသဇာရွိတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။
စစ္ဘက္ဟာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္း(၀န္ႀကီးအဖြဲ႕)မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါလီမန္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ေလးပံုတစ္ပံုကိုစစ္တပ္အတြက္ ဖယ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ ဘက္ကို ေနာက္ခ်န္ထားလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာစစ္ဘက္ရဲ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိအပ္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ေတာင့္တင္းတဲ့ စစ္ဘက္ရွိရပါ မယ္။ ဒါေပမဲ့ အရပ္သားေတြက အာဏာရွိရမယ္လုိ႔ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ သမၼတဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထက္ပိုၿပီးၾသဇာအာဏာႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ေတာ့ အဲဒါဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို သမၼတႀကီးဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္သြားမလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ (အဲဒီ့အေျခခံဥပေဒအရ) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံမွာလည္း သမၼတကလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အႀကီးအကဲကိုခန္႔အပ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ သမၼတႀကီးတုိ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ပူပန္ေနပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အ မတ္ရစ္ခ်က္လူဂါကလည္း မၾကာေသးမီကပဲသမၼတႀကီးတုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ ကိုရီးယားျပည္သူ႔ဒီမို ကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနမယ္လုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဒီအေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္မလား၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံနဲ႔ စစ္ဘက္အဆက္အသြယ္ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္
သန္ပါသလား။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကိုရီးယား ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ နဲ႔ သံတမန္ေရးဆက္ဆံမႈရွိပါတယ္။ (ဒါေပမဲ့)ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ စစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒါမွမဟုတ္ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လို ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးမွမရွိပါဘူး။ ဒါေတြဟာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ နယ္ပယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ
ႏ်ဴကလီး ယားလက္နက္မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ရပ္တည္နဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲ တမ္းလိုက္နာခဲ့ပါတယ္။(ႏ်ဴကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တာ)ေတြဟာ စြပ္စြဲခ်က္သက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံန႔ဲ ဘယ္လို ႏ်ဴကလီးယား ဒါမွမဟုတ္ လက္နက္ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးမွမရွိပါဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့အေျခအေနမရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွာႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကးအင္အားမရွိပါဘူး။

သမၼတႀကီးတုိ႔ႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံတ ကာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီက စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြကိုခြင့္ျပဳဖုိ႔ ဆႏၵရွိပါသလား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီရဲ႕ထပ္တုိးထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါကို ေလ့လာဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အတည္ျပဳေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း တင္ျပရပါဦးမယ္။

အေမရိကန္စာဖတ္သူေတြကို သမၼတႀကီး ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါေသးသလား။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သတင္းစကားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေနပါၿပီ။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ပဲရွိပါ တယ္။ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္လံုး၀မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရတက္လာတာ ကိုးလပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီမုိကေရစီအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔အေလ့အ က်င့္ေတြအတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ အေလ့အက်င့္ အနည္းအက်ဥ္းပဲရွိပါေသး တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္လို ႏုိင္ငံနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားဖုိ႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္ကျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈပါ။ ဒုတိယကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုိအပ္ပါတယ္။ (ဒါေၾကာင့္လည္း) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဘ၀တုိးတက္လာဖုိ႔အ တြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ လုိအပ္တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္
ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသားသံုးသန္းေလာက္ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးမႈေတြ ခ်မွတ္ထားလုိ႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာ တာကိုခင္ဗ်ားတုိ႔ ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ အားေပးကူညီဖုိ႔ လုိအပ္တာေတြ
ကိုလုပ္ကုိင္သင့္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ေပး၀င္ဖုိ႔ဆႏၵရွိပါသလား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒကိုလည္း လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့လိုက္မွသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ၀င္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ တရား႐ံုးေတြကိုလည္း ေတာင္းဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖုိ႔ ဘယ္လုိအခက္အခဲမ်ဳိးမွရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ သူတုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အခက္အခဲကပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာ ကိုခြင့္ျပဳဖုိ႔ သမၼတႀကီးစိတ္အားထက္သန္ပါသလား။ ၁၉၆၂ ခု ႏွစ္ မီဒီယာဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း၊ ေန႔စဥ္ သတင္းစာေတြ ပံုႏွိပ္ခြင့္ျပဳၿပီးမီဒီယာကို ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ေရာရွိပါသလား။
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အရင္ကနဲ႔ မတူေတာ့ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ေန႔စဥ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထုတ္ေ၀ေနပါတယ္။(မီဒီယာကလည္း) စာေစာင္ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြ လုိအပ္ပါေသးတယ္။မီဒီယာက တာ၀န္ယူၿပီး လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈဟာ သူတုိ႔ တာ၀န္ခံႏုိင္တဲ့အေပၚမွာ အေျခတည္ပါလိမ့္မယ္။
—Ref: The Washinton Post

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...