Tuesday, January 10, 2012

ဘေရာက္ဒါ၀ါဒ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္

by ခင္ ရတနာ on Tuesday, January 10, 2012 at 5:47pm

  • ညီေစာလြင္

 ဘေရာက္ဒါ၀ါဒဖခင္ အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အားလ္ဘေရာက္ဒါ (ေနာက္ပုိင္း ပါတီမွ အထုတ္ခံရ)
သမုိင္းဆုိတာ သင္ခန္းစာယူဖို႔ပဲ ေကာင္းတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ သမုိင္းမွာ ဒါေတြ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့လို႔ အခုလည္း  ဒီလိုျဖစ္လာမယ္၊ သမုိင္းမွာ ဒီလိုလုပ္လို႔ အခုလည္း ဒီလိုလုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ တရားေသစဥ္းစား ခ်က္ေတြဟာ ရိုးလြန္းအားၾကီးတယ္လို႔ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဘေရာက္ဒါ၀ါဒအေၾကာင္းကို ျမန္မာျပည္သမုိင္း ေလ့လာသူတုိင္း သိၾကပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးမွာ အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဘေရာက္ဒါ (Earl Browder) ရဲ႕ အယူအဆျဖစ္ျပီး၊ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တဆင့္ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္ႀကီးျပီးသြားတဲ့ ေနာက္မွာ အရင္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားတို႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ တုိက္ပြဲေတြ မလိုေတာ့၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ၾကီး ကမၻာကို လႊမ္းမယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္၊
(၁၉၉၀ အလြန္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ျပဳသြားတဲ့အခါမွာ ဖူကူးယားမားဆုိတဲ့ ပညာရွင္တဦးကလည္း ဘေရာက္ဒါ၀ါဒနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ကမၻာမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီက အႏုိင္ရသြားလို႔ သမိုင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ျပီလို႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္ - စကားခ်ပ္)

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးမတုိင္ခင္ အႏွစ္ ၅၀ တ၀ုိက္မွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒိုင္အာခီေခတ္၊ ၉၁ ဌာနေခတ္၊ ဖဆပလ ၾကားျဖတ္ယာယီအစိုးရေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရး စသျဖင့္ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဆြဲလွ်င္ အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္လာတယ္လို႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။

တုိးတက္မွႈတုိင္းမွာ လူထုတုိက္ပြဲ၊ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူထုတုိက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲကလည္း တလွည့္စီျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ုိင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဆရာစံ ေတာင္သူလယ္သမားသူပုန္၊ ဒို႔ဗမာ အစည္းအရံုးေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတို႔ တလွည့္စီျဖစ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစုၾကီးဦးေဆာင္တဲ့ လူထုတုိက္ပြဲ၊ ဥပေဒတြင္းတုိက္ပြဲ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္၊

ေအာင္ဆန္းအက္တလီ၊ ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့နည္းနဲဲ႔ (တနည္းအားျဖင့္ ဘေရာက္ဒါ၀ါဒအရ) လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရင္ တဖက္သတ္အျမင္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

စစ္ႀကီးအျပီး ဘုရင္ခံရဲ႕ အမွႈေဆာင္ေကာင္စီကို ၾကားျဖတ္ယာယီအစိုးရပံုစံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ေဒၚမန္စမစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္သြားတဲ့ သာဓက ရွိပါတယ္၊ ဒါကို မေက်နပ္လို႔ လူထုလူတန္းစားအားလံုးပါ၀င္တဲ့ စက္တင္ဘာ အေထြေထြ သပိတ္ၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးျပီး ဘုရင္ခံရဲ႕ ေကာင္စီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေနရာရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကို လုပ္ႀကံျပီး လြတ္လပ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့တာ၊ လူထုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားမွႈကို မဟန္တဲ့အဆံုးမွာ ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ႔
လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးခရီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္းကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မရွိခဲ့ပါဘူး၊ စာေလးမွာ စိုးတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ေတြကို မေျပာေတာ့ပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ (၉၁) ဌာနေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အဆင့္ပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီကို ေနာက္တဆင့္ တက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔ကိစၥမွာ တုိင္းျပည္မွာ ေသြးထြက္သံယိုမွႈေတြမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြအမ်ားစုက လိုလားပါတယ္။ ကမၻာအသိုင္းအ၀ုိင္းကလည္း  ဒီအတုိင္းျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ကမၻာမွာ အာရတ္ေႏြဦးလို အာဏာရွင္ေတြတေယာက္ျပီး တေယာက္ျပဳတ္က် ေနတာကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒီလိုအရပ္ရပ္အေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းမွႈ ျဖစ္ႏုိင္မလား၊ စစ္ျပီးခါစ ဘေရာက္ဒါ၀ါဒႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္သလို စိတ္ကူးေနၾကတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၀င္တာဟာ သမၼတအၾကံေပးရဲ႕ စကားအရ အေျခအေနေပးရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ရင္ေတာင္ စစ္ျပီးေခတ္ ဖဆပလထဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဘုရင္ခံအမွႈေဆာင္ေကာင္စီထဲပါတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ အပံုၾကီး ကြာျခားပါတယ္၊ ဒါလည္း လူတုိင္းသိေနတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲက သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔ ေျပာသံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အတုိက္အခံလွႈပ္ရွားမွႈမွာ၊ ျပည္သူလူထုထဲမွာေရာ အစိုးရကို မယံုၾကည္တဲ့ လူေတြကို ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအယူအဆ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြထဲမွာ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူေတြ အားေကာင္းေနတာ မွန္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ အစိုးရ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြအရ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္သည္းခံႏုိင္မလဲ မေသခ်ာပါဘူး၊
သမုိင္းေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ရရင္ စစ္ၾကီးအျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕႔ ဖဆပလရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုတခ်ဳိ႔ကို အားမရလို႔ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွႈိင္းၾကီး ကိုယ္တုိင္ အားမရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြရွိၿပီး၊ စစ္ႀကဳိေခတ္ ဒုိ႔ဗမာ အစည္းအရံုးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းဖို႔ စဥ္းစားခဲ့တဲ့ သမုိင္းရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ဖဆပလက ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးကို ေတာင္းလို႔ရမွ ဘုရင္ခံရဲ႕ ေကာင္စီထဲပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ၉-၁၀ ရက္အတြင္း ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မွႈခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြခ်က္ခ်င္းလြတ္ေပးေရး၊ ၃ လအတြင္း တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အမ်ဳိးသားအစိုးရ အေျခအေနျဖစ္ေရး၊ တႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္ေရးစတဲ့ ကတိေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနကို အစိုးရက အပိုင္စီးထားတာကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ မေတာင္းဘဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အစိုးရက လြတ္မေပးပါဘူး၊

လက္ရွိအစိုးရလုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြအရ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္သည္းခံႏုိင္မလဲ မေသခ်ာပါ။ ဘုရင္ခံရဲ႔ အမွဳေဆာင္ေကာင္စီထဲကို ၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖဆပလအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာတူခဲ့တာရွိပါတယ္။

အကယ္၍ ဘုရင္ခံရဲ႕ အမွႈေဆာင္ေကာင္စီထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုရင္ ဖဆပလ ဦးစီးအဖြဲ႔က ထြက္ခဲ့လို႔ ေခၚတဲ့ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ တဖြဲ႔လံုး ထြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကတိပါ။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အလားတူ ကတိက၀တ္မ်ဳိး လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးတဲ့လမ္းက တုိင္းျပည္အတြက္ေရာ၊ အစိုးရအတြက္ပါ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္ဖုိ႔ အစိုးရဆီက အကူအညီလုိပါတယ္။ အစိုးရက အကူအညီမေပးတဲ့ အဆံုးမွာ ျပည္သူက သူ႔လမ္းသူေရြးရပါလိ့မ္မယ္။ဒီလိုျဖစ္လာရင္ လူထုတုိက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ေရွ႔တန္းျပန္မထြက္လာလို႔ မဆုိႏုိင္ပါ၊ ျမန္္မာျပည္သမုိင္းမွာ ဒီအတုိင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စက္တင္ဘာသပိတ္ျဖစ္ေတာ့ ဆာေဒၚမန္စမစ္တေယာက္ ၀မ္းကုိက္တယ္ဆုိျပီး အဂၤလန္ျပန္သြားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လူထုတုိက္ပြဲေတြျဖစ္လာရင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ေျပးစရာေျမမရွိ၊ စစ္တပ္အားကိုးတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းလွပါ။ 

တုိင္းျပည္ကို မနာေစခ်င္တဲ့ ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမွာ ဘေရာက္ဒါ၀ါဒ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ပါတယ္။


(ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၁)

အြန္လုိင္း ေမာကၡမဂၢဇင္းမွ

---------------------------------------------------

( ဖက္ဆစ္၀ါဒနဲ႔ နယ္ခ်ဲ့၀ါဒေတြ အားေပ်ာ့လာတဲ့အေလ်ာက္ တကယ့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ရဘုိ႔အတြက္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဆင္ႏြဲစရာမလုိဆုိတဲ့ အယူအဆကုိ တခ်ိန္က အေမရိကန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အားလ္ ဘေရာက္ဒါဆုိသူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆေၾကာင့္ ဘေရာက္ဒါပုိပီး ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲကုိ ဘေရာက္ဒါ၀ါသြတ္သြင္းခဲ့သူေတြဟာ သခင္သန္းထြန္းနဲ့ သိန္းေဖျမင့္ ျဖစ္တယ္၊ ဒီ၀ါဒဟာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၀ါဒသာ ျဖစ္တယ္ဆုိပီး ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ သခင္စိုးက ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ ေ၀ဖန္ရွဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

စစ္အတြင္းက ဘေရာက္ဒါ၀ါ၀င္ခဲ့တယ္။ ဒီ၀ါဒ၀င္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျဗိတိသွ်နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပီးေတာ့ လြယ္လြယ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လြတ္လပ္ေရးရမယ္ဆုိတာ မွားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမွားကုိ ဆက္မက်ဴးလြန္ဘဲ အဂၤလိပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ရမယ္ဆုိတဲ့သခင္စိုးလမ္းစဥ္ကုိ က်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး လက္ခံၾကတယ္လုိ႔ သိန္းေဖျမင့္ေရးခဲ့ပါတယ္။--ခင္ရတနာ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...