Wednesday, January 18, 2012

အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္မႈ သတင္းမ်ား


 


ဆရာ ဦးေရႊထူး လြတ္ေျမာက္ေရး။ အမႈတြဲ(၂၆)ဦး ႏွင့္ အတူ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရျပီး အမႈတြဲ (၂၅)ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္း က်န္ရွိေနေသာ ဆရာ ဦးေရႊထူး (မႏၱေလး) ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ မိသားစု ဝင္မ်ား၊ အမႈတြဲမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ အခမ္းအနားကို ဆရာဦးေရႊထူး ဧ။္ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပ...ခဲ့သည္။ ဦးေရႊထူး (ခ) ဦးေအာင္ေဇယ် ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ(၁၃) တပ္မင္းၾကီး ေဇယ် ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဘၿဖဴ (ၿငိမ္း) ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္၇ည္ ပထမအဆင့္ ႏွင့္ ေဒၚၿမေသြးတို့မွ (၂၀)ရက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းငါးေယာက္အနက္ ဒုတိယေၿမာက္သားၿဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မႏၱေလး တကၠသုိလ္မွ မဟာ၀ိဇၹၹာ (ၿမန္မာစာ) ဘြဲ ့ၿဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ အသက္ (၂၀) အရြယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀ၿဖင့္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ ့၇ွမ္းၿပည္နယ္ေၿမာက္ပုိင္းတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ေဆြရီႏွင့္ အိိမ္ေထာင္ၿပဳခဲ့သည္။ သားတစ္ေယာက္ဖြားၿမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အ.ထ.က (၁) မႏၱေလးၿမိဳ ့မႏၱေလးတုိငး္အတြင္း အထက္တန္းၿပဆရာအၿဖစ္ ေၿပာင္းေရႊ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ၿပည္လုံးကၽြတ္ အေရးးအခင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ တြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ၁၆ မွ စြဲခ်က္တင္ၿပီး အထူးတရားရုံးမွ ပုဒ္မ(၅)(ည)(၁၇/၁) အရ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ၿပီး တစ္ေပါင္းတည္း အၿပစ္ဒဏ္အၿဖစ္ (၃) ႏွစ္က်ခံေစရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အၿပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ေစ့ရၽြ္ ၿပန္လြတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေမလထဲတြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး (၁) မွ ဖမ္းဆီးၿပီး ၁၂၄၉က)အရ အႏွစ္(၂၀)ေဖာက္ခဲြ (၅)အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ကာလအစပုိင္းတြင္ အိုးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၱေလး) မွာ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံစဥ္ ကာလအတြက္း (၃၀) ရက္ေမလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ေလးလုံး အက်ဥ္းေထာင္ (ေတာင္ၾကီး) ရွမ္းၿပည္နယ္သို့ ေရႊ ့ေၿပာင္းခံခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံရစဥ္ကာလမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ၁၄ ႏွစ္နီးပါး ေတာင္ေလးလုံး အက်ဥ္းေထာင္တြင္က်ခံေန၇ဆဲၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္တြင္ ဦးေရႊထူး (ခ) ဦးေအာင္ေဇယ် အပါအ၀င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကဲ့သုိ ့ဖန္တီးရန္ ႏွဳိးေဆာ္ရန္ ၾကံရြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (၁) မွ ဖမ္းဆီးၿပီး ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားၿဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ားအနက္ ၁။ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) အရ ခုႏွစ္ဦးအား အႏ်စ္(၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေၿခာက္ဦးၿပန္လည္လြတ္ေၿမာက္လာၿပီး ဦးေရႊထူးတစ္ေယာက္သာ က်န္ရစ္ရၽြ္ အၿပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရဆဲၿဖစ္သည္။ ၂။ ပုဒ္မ ေဖာက္ခဲြ (၅) အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္ အၿခားတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ နွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ က်န္တစ္ဦးမွာ ၿပန္လည္ လြတ္ေၿမာက္လာၿပီး ဦးေရႊထူးသည က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြ္ၿဖစ္စဥ္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမွဳေသာ္လည္းေကာင္း တင္ၿပႏုိင္ၿခင္းမရွိပါ။ ၃။ ၁၉ (စ) အရ ဦးေရႊထူးတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကၽြ္ၿဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းေလေသနတ္နံပါတ္ (၁) မွာ ဦးေရႊထူး ေက်ာင္းသားဘ၀ (ေၿခာက္တန္း၊ ၁၉၅၉) တြင္ ဘခင္ၿဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးၾကီးဘၿဖဴ (ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာင္ တပ္မဟာမွဴး ၁၃ဦး အနက္မွ တပ္မဟာ၁၃ဧ။္ တပ္မင္းၾကီး) က သားၿဖစ္သူဧ။္ ပညာေရးထူးခၽြန္မွဳကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ထုိေခတ္က ကၽြ္ေလေသနတ္ နံပါတ္(၁) (air Diana) အမ်ဳိးအစားမွာ ဥပေဒအရ လိုင္စင္ၿပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ဖမ္းဆီးစဥ္ကာလကလဲ ၄င္းေလေသနတ္မွာ အသုံးၿပဳရၽြ္ လုံး၀မရဘဲ က်ဳိးပဲ ့ပ်က္ဆီးေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ဖခင္ဧ။္အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအၿဖစ္ ဦးေရႊထူးက သိမ္းဆည္းထားၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ၄။ ပုဒ္မ ၁၇(၂) အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္ကိုေမာင္ေမာင္တုိ့အား ၿပစ္ဒဏ္ငါးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ကိုေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက လြတ္ေၿမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးမွာ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံေနရဆဲၿဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါၿဖစ္စဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က)အ၇ (၇)ဦး၊ ပုဒ္မ ၅ (ည) အရ (၁၇)ဦး၊ ပုဒ္မ ၁၇(၂) အရ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၆ဦးအနက္ ၂၅ဦးမွာ လုံး၀လြတ္ေၿမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးတစ္ဦးထဲသာ က်န္ရစ္ေနခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊထူးအားစြဲဆုိထားေသာ ေဖာက္ခြဲ (၅)၊ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က)၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ) တုိ့သည္လည္း အမွန္အားၿဖင့္ ၿပစ္မွဳမေၿမာက္ဘဲ သံသယၿဖင့္စြပ္စြဲကာ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။။

ဦးျမင့္ေအးက အၾကမ္းဖက္သမားလား – Who is U Myint Aye

ေမာင္ေထြး
ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၂
ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တတ္တယ္ လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဂဏန္းတလုံး ဥေရာပမွာ ရွိေလရဲ႕။ ဟုတ္ပါတယ္.. ၁၃ ေပါ့။ အဲ.. အဲဒီ ၁၃ ဂဏန္းကုိ ေသာၾကာနဲ႔ တြဲမိျပီ ဆုိရင္ေတာ့.. ျမန္မာျပႆဒါးထက္ေတာင္ ဆုိးသလား ေအာက္ေမ့ရေအာင္ လူေတြ ေၾကာက္ၾကလန္႕ၾကတယ္။ ေသခ်ာပါတယ္.. ဒီဂဏန္းနဲ႔ ရက္တုိက္ဆုိင္မႈက ျမန္မာေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘူးဗ်..။ သူတုိ႔အေခၚ Friday the 13th က က်ဳပ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ လာဘ္တပါးအျဖစ္ နုိင္ငံေရး အက်ဥး္သားေတြ လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ မဂၤလာရွိစြာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တျပည္လုံး သိမ့္သိမ့္တုန္ ေပ်ာ္ရြင္ ၀မး္ေျမာက္ၾကတာမ်ားေလ။
အဲ.. လႊတ္ေပးသူေတြထဲမွာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေက်ာ္အေမာ္ေတြသာမက ဘုိးေတာ္ၾကီး ဦးေန၀င္းရဲ႕ သားမက္နဲ႔ေျမးလည္း ပါရဲ႕.. ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ခင္ညြန္႕နဲ႔ သူ႕ ေနာက္ေတာ္ပါ.. ေထာက္လွမ္းေရး သားသတ္သမား လူလွည့္စားမ်ားလည္း ပါလာပါရဲ႕..။ ဒီအထိ..ကိစၥမရွိ.. ပကတိ မုဒိတာနဲ႔ ၾကည့္ေနမိပါေသးတယ္။
လႊတ္ေပးတာေတြအတြက္ ေက်းဇူးလည္း တင္.. ၀မ္းလည္းသာပါရဲ႕.. ဒါေပမဲ့ က်န္ေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနတယ္..။ ေဖါက္ခြဲမႈဆုိျပီး အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ အုပ္စုေပါ့..။ တကယ္ေဖာက္ခြဲေရးသမားလဲ မဟုတ္ပါဘဲ.. အျမင္ကပ္တဲ့ပုဒ္မ အတပ္ခံရသူမ်ားပါ..။ ဒါကုိေတာ့ လုံး၀ မေက်လည္နုိင္တာမုိ႔ ဒီစာကုိ ေကာက္ေရးလုိက္တာပါ။
တခ်ိန္က NLD ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေအးကုိ မွတ္မိပါသလား..။ ျပီးခ့ဲတ့ဲ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း NLD မွာ အမာခံ၊ အမုိက္ခံ လုပ္ကုိင္ခ့ဲသူေတြထဲမွာ ထိပ္တန္းက ပါတဲ့သူပါ။
အဲဒီ ဦးျမင့္ေအးက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သူမ်ား ကြန္ယက္ (HRDP) ကုိ တည္ေထာင္ျပီး လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးမႈမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူက.. စိတ္ျပင္းတဲ့လူ.. အရမ္း တက္ၾကြတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ရိွတယ္။ ဒါမ်ိဳးကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊအစိုးရက လုံး၀ မၾကိဳက္..။ ဒီေတာ့လည္း မုန္းျပီေပါ့ေလ။ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိတာကုိ နားမွ ေလသံေတာင္ မၾကားလုိတဲ့ ဗုိလ္သန္းေရႊ လက္ထက္မုိ႔လား။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ ၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး စာရြက္စာတန္း ျဖန္႕ေ၀မႈနဲ႔ စစ္အစုိးရ က ဖမ္း၊ ေနာက္ေတာ့ နုိ၀င္ဘာလထဲမွာ ျပန္လႊတ္.. ။
ဒီလုိနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ျမင့္တင္ေရး ကြန္ရက္ကုိ အနယ္နယ္မွာ လုပ္ၾကရင္း အစုိးရ လက္သပ္ေမြး ၾက့ံခုိင္ေရးအဖဲြ႔ (အခုေတာ့ ပါတီ) လူမုိက္ေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္တုိး ၀ုိင္းရုိက္ၾကနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ဒဏ္ရာရသူေတြထဲမွာလည္း ဦးျမင့္ေအး ပါပါတယ္။
ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းမွာ လက္စြမ္းျပနုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ အစုိးရလက္သပ္ေမြး စြမ္းအားရွင္ေတြက သူ႔ကုိ ေခ်ာင္းရုိက္ပါတယ္. ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၈ ညခ်မ္းမွာ။
အက်ယ္ဖတ္ခ်င္ရင္ ေဟာဒီမွာ လင့္ခ္ http://www.irrawaddy.org/burmese/print/news2008/March/march_28d_08.html
သူ႕စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပပုံကုိေတာ့ အရုိက္ခံရျပီးခါစ မွာေျပာခဲ့တဲ့ သူ႕စကားက သက္ေသခံေနပါတယ္။
“တကယ္လို႔ က်ေနာ့္ကိုရိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ၾကားမယ္၊ သိမယ္ဆိုရင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္ … လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အေနနဲ႔ ႐ိုက္တာ ဆိုရင္ က်ေနာ္ ဆက္လုပ္ဦးမယ္လို႔ ေျပာပါရေစ”
အဲဒီ ေနာက္ပုိင္း အဖမ္းခံရ။ စစ္ေၾကာေရးမွာ အျပင္းအထန္ သူ ႔ကုိ နိွပ္စက္တယ္၊ ရန္ကုန္ ေပါက္ကဲြမႈတခုမွာ ပတ္သက္တယ္ ဆုိျပီး အတင္း ၀န္ခံ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ေဖာက္ခဲြမႈနဲ ့ေထာင္ ခ်လုိက္တယ္။
http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/250-2008-10-21-06-36-54
ဦးျမင့္ေအးဟာ အၾကမ္းဖက္သမား တ့ဲ။ ဘယ္သူေတြက ေျပာတာလဲ။ လူေတြကုိ ျမိဳ႕ေပၚမွာ ပစ္သတ္တ့ဲ၊ ေတာဘက္ နယ္ဘက္မွာ ထင္ရာစုိင္းေနတ့ဲ၊ လူေတြကုိ ဖမ္းျပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနတ့ဲ စစ္အစုိးရက ေျပာတာပါ။ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ သတၱိက ဒီမွာတင္ ရပ္မသြားပါ။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ႏွိပ္စက္ခံထားရတ့ဲ သူ႔ပုံကုိ သတင္းစာ၊ ရုပ္သံတုိ႔မွာ ထုတ္ျပပါေသးတယ္။ ဦးျမင့္ေအးဟာ ဗုံးေဖာက္ခဲြတ့ဲ အၾကမ္းဖက္သမားပါ ဆုိပဲ။
သူက အဖမ္းခံရခ်ိန္မွာ အသက္က ၅၇ ပတ္လည္ေလာက္ ရွိေနျပီ.. ။ က်န္းမာေရးလည္း မေကာင္း လွဘူးလုိ႔ သတင္းရတယ္။ အသည္းၾကီးတဲ့ ေရာဂါတဲ့..။ အခုဆုိ ဘယ္လုိေနမလဲ မသိ..။
ေမ ၂၇ – ၂၀၁၁ http://www.yoma3.org/?p=2180
ျမန္မာျပည္က ႏုိင္ငံေရး လုပ္သူေတြကုိေရာ မလုပ္သူေတြကုိပါ လက္ကုန္ ႏွိပ္ကြပ္ရာမွာ ထင္ရွားခ့ဲတ့ဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးခင္ညြန္႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ မွာ လြတ္လာပါျပီ။
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ဦးျမင့္ေအးကေတာ့ မလြတ္ေသးပါ။ သူ႕အျပင္လည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္။ လႊတ္ကုိေပးရမွာပါ။
ေထာင္က လြတ္လာတ့ဲ ဦးဂမၻီရက မေန႔ကပဲ အခုလုိ မိန္႔ထားပါတယ္ – “ဦးျမင့္ေအးတုိ႔ ေအးေအာင္တုိ႔ ဉာဏ္ေရႊတုိ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ကို မတရား ပုဒ္မေတြ တပ္ထားတာ၊ ေဖာက္ခြဲေရး ပုဒ္မေတြ တပ္ထားတာ၊ ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူး ဆိုတာပဲ၊ လုပ္ရပ္နဲ႕ ပုဒ္မနဲ႕က တျခားစီ၊ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပါတယ္ ဘာညာနဲ႕ က်ုဳပ္တုိ႔ေတာ့လြတ္လာၿပီ၊ ဘာလုိ႔ သူတုိ႔ ခ်န္ထားလဲ၊ ဒါ မရိုးသားဘူး” တ့ဲ။
ဒီမုိကေရစီ သံေကာင္းဟစ္ခ်င္ရင္လည္း ဟစ္ေနလုိက္ၾကပါေလ။ ဦးျမင့္ေအး ဆက္ျပီး အထိန္းသိမ္း ခံေနရတာေတာ့ သဘာ၀ မက်.. အစုိးရအေနနဲ႔ လူမဆန္လြန္းရာ ေရာက္ပါတယ္..။
ဒါေၾကာင့္ .. ဦးျမင့္ေအးကုိ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးပါ..။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႀကီးထြားေနေၾကာင္း ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားေျပာ

by Yangon Press International on Wednesday, 18 January 2012 at 19:05
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႀကီးထြားလ်က္ရွိေၾကာင္း မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေျပာသည္။
 ပခုကၠဴအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခ်စ္ကိုလင္းက “အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈရွိိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အႀကီးမားဆံုးေနရာက အက်ဥ္းေထာင္ေတြပဲျဖစ္မယ္” ဟုေျပာသည္။
 ၎ကထပ္မံၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေပးရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား သာမက အခြင့့္အေရးေပးခံထားရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုပါ လာဘ္ေပးေနရေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းမ်ားမွစကာ ေထာင္ပိုင္အထိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မကင္္းေၾကာင္း ၀ိိုင္ပီီအိုုင္သိို႔ေျပာၾကားသည္္။
“ေထာင္ထဲဲမွာ ေနရာေကာင္းလိုခ်င္ရင္ လာဘ္ေပးရတယ္။ လိုင္းေၾကးေပးရတယ္။ ပင္ပင္ပန္းပန္ မလုပ္္ခ်င္ရင္ လာဘ္ေပးရတယ္။ ေနာက္ဆံုး ရဲဘက္စခန္း မလိုက္ခ်င္ရင္ေတာင္ လာဘ္ေပးၿပီးလုပ္္လိုု႔ရတယ္၊ မေပးႏိုင္္တဲ့သူကေတာ့ ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြအစား သြားေပေတာ့ပဲ ” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
 ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းႏိိုင္ဦးက လည္း လက္ရွိတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏႈိက္ လာဘ္ေပးရသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား ပိုုမုိုျမင့္မားလာေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးရာတြင္ ေကာ္ဖီမစ္အထုတ္ေသးတစ္ထုတ္ႏွစ္ထုတ္မွစၿပီး ေငြသိန္းဂဏန္းအထိ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
“အရင္က ေရခ်ိဳးရင္ လူတစ္ေယာက္ကိို ေကာ္ဖီမစ္ သံုးထုပ္ႏႈန္းနဲဲ႔ ေရကန္ဘုတ္ကုိင္ကိိုေပးရတယ္။ အခု တစ္လ သံုးေထာင္ေပးရတယ္္။ ဘာလို႔လဲဲေမးၾကည့္ေတာ့ ေထာင္ပိုင္ကိိုပိုက္ဆံပိုေပးရလို႔ဆိုၿပီီးေျပာတယ္ ” ဟု ၎ကဆိုသည္။
ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းျမင့္ေအာင္ကလည္း အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္္ယူမႈျပဳရာတြင္ ႏိိုင္္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထက္ သာမာန္အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚတြင္္ ပိိုမိုျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ ျမင္ကြင္း

“ သာမာန္အက်ဥ္းသားေတြက အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြရဲ့ လာဘ္္စားမႈဒဏ္ကို ေတာ္ေတာ္ခံရတယ္။ က်န္းမာေရးပိုင္း၊ လူမႈေရးပိိုင္္းေတြအစ စား၀တ္ေနေရးအဆံုး သူတို႔ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ေထာင္အေခၚ ေဘာင္ခ်ာအပ္ရတာ (ပိုက္ဆံေပးရတာ) ကို ၀န္ထမ္းတင္မက အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းပါ အပ္ေနရတယ္ ”ဟု ၎ကဆိုသည္။
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္္ယူမႈမ်ားအျပင္ လူ႔အခြင့္္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ႏိုုင္္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လာေရာက္ ေလ့လာမႈကိုလည္း အျပသေဘာျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္္ေၾကာင္္း ေ၀ဖန္လိုက္ၾကသည္။
အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ ျပႆနာမ်ားမွာ အက်ဥ္းသားဦးေရက အဆမတန္မ်ားျပားသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း အက်ဥ္းေထာင္ ၄၂ ေထာင္ရွိသည္။
လက္ရွိအစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္္းေပးထားေသာ အမ်ိဳဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကမူ ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာအၿပီးတြင္ အေကာင္္းျမင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲဲ့ၿပီး အဆိုပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ဆိုသည္။       ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...