Friday, January 6, 2012

၀ိမုတိၲလြင္ျပင္၊ စာဖတ္ခန္း

 Friday, 06 January 2012

by Ko Thaung on Saturday, January 7, 2012 at 12:37am
 
လြတ္လပ္စြာ ေမြးဖြားလာေသာ လူသားသည္
အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံေနရေလသည္။
                  (႐ူးဆိုး၏ လူမႈပဋိညာဥ္က်မ္းမွ)

အမိ၀မ္းမွ ထြက္ေျမာက္လာေသာ လူသားအတြက္ ဘာျဖစ္ေစဟူေသာ အမိန္႔စီရင္ခ်က္ မပါရွိခဲ့။ လူသားသည္ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ဆႏၵအျပည့္ႏွင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူျဖစ္ခ်င္သည့္ဘ၀ကို ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊ သူသေဘာမက်သည့္ဘ၀ကို ျငင္းဆန္ႏိုင္ခြင့္ သူ႔မွာ အျပည့္ရွိ သည္။ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆိုးယုတ္မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သူသေဘာက်ရာ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
သူ႔ဘ၀၏ အလားအလာမ်ားသည္ သူ၏ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ဆႏၵကို ရည္ၫႊန္း၍ ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ယြန္းေပါဆာ့တ္က အၾကြင္းမဲ့ လြတ္လပ္မႈဟု ဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ လူသားသည္ကား ေမြးဖြားသည္မွစ၍ပင္ မိမိ၏ အသိတရားကို လြဲမွားေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ တုပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ အလင္းေရာင္ျဖင့္ လင္းလက္ေတာက္ပေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ လြင္ျပင္မွသည္ က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းေသာ မည္းမည္းေမွာင္သည့္ ထူးတြင္းထဲသို႔ ေၾကာက္ လန္႔တႀကီး ခုန္ဆင္းခဲ့သည္။
မိမိဘ၀ကို မိမိဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ မရွိဟူေသာ သေဘာတရားသည္ လူသား၏ အၫြန္႔တလူလူ တက္ေန သည့္ ဂုဏ္ရည္ကို ရက္ရက္စက္စက္ ခုတ္ျဖတ္ ခ်ဳိးဖ်က္လိုက္သည္။ မိမိဟူ၍ ျဖစ္တည္လာျခင္း မရွိ ေသးမီကပင္ မိမိ၏ဘ၀ မိမိ၏ၾကမၼာကို လံုး၀ဥႆုံ ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ထိုသေဘာတရားက ဆိုသည္။
တကယ္ပင္ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို မဖန္တီးႏိုင္ၿပီ ေလာ။ မိမိတို႔၏ၾကမၼာကို မေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၿပီ ေလာ။ ဤအခ်က္ကို သိျမင္ ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ဘ၀သမိုင္းကို ျပန္လည္ေစ့ငုရမည္။ မိမိတို႔ ျဖစ္တည္ ေနရေသာ လက္ရွိဘ၀၏ အေၾကာင္းရင္းျမစ္တို႔ကို ေဖြရွာ စူးစမ္းရမည္။
ေမြးဖြားျခင္းလွ်င္ အစရွိေသာ မိမိ၏ဘ၀သမိုင္းကို ျပန္ ေျပာင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္လိုက္ေသာ္ကား မိမိတို႔၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားကို မိမိတို႔ပင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ရမည္။
လူသား ၏ အျဖစ္ဆိုးမွာ စား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္တို ့အတြက္ ေမြးကင္းစမွသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာ သည္အထိ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ၌ မွီခုိအားကိုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။
ယင္းသုိ႔ အမီွခိုျပဳရသည့္ အေျခအေနတရပ္၌  အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းလင္းသြန္သင္ ျခင္း မရွိဘဲ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ခ်မွတ္ခံရျခင္းသည္ကား တကယ့္အလြမ္းဇာတ္ ျဖစ္ေပသည္။
ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ဒႆန ျခေကာင္မ်ားသည္ လူသား၏ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ ၀င္၍ အုံဖြဲ႕ေနၾကေလသည္။ ဤသည္ပင္ အ၀ိဇၨာ၏ အစနိဒါန္း ျဖစ္ေပသတည္း။
အေၾကာင္းအက်ဳိးကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ မသိျမင္ဘဲႏွင့္ မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ လုပ္တတ္သည့္ အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ လူသားသည္ ကိုယ့္ဘ၀၏ အလားအလာေကာင္းတို႔ကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးေနရသည္။
ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးသည္၊ ယခုပစၥဳပၸန္ဆတ္ဆတ္တြင္ပင္ ဖန္တီးေနသည္ဟူေသာ ကမၼနိယာမကို မ်က္စိလွ်မ္းေနၿပီး မ်က္ရမ္း ေတြးဆ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔ျဖင့္သာ လက္ခံႏိုင္စရာရွိေသာ အျပင္အပ တရား တို႔ကို အေၾကာင္းမွတ္ထင္ေနသည္။
သို႔ျဖင့္ မိမိဘ၀၏ အရင္းခံဇစ္ျမစ္ကို ပိုးစုန္းၾကဴး အလင္းမွ်ပင္ မရွိမဲ့ကင္းသည့္ အေမွာင္ထုႀကီး အတြင္းသို႔ လက္ညႇိဳးၫႊန္ျပေသာ္ ညႊန္ျပသည္။
ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္း ျဖစ္ေနသည့္ ပရမ္းပတာေလာကႀကီးအတြင္း၌ ဘာအေၾကာင္းမွ အရင္းခံသည္မရွိဘဲ လူ႔ဘ၀ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟူေသာ အေဟတုက အေၾကာင္းမဲ့၀ါဒဆီ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာ္ သြားသည္။
လူဟူသည္ကား ဆင္ျခင္တတ္ေသာ သတၱ၀ါတည္းဟု လူသားမ်ား ဂုဏ္ရည္ ၀င့္ၾကြားခဲ့ရာ လက္ရွိ အေနအထားအရမူ လူသား၌ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကင္းမဲ့ေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ အျဖစ္မွ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းၿပီဟုပင္ ဆိုႏိုင္ေကာင္း၏။ အဆင္ျခင္ဥာဏ္ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူသားသည္ ျပ႒ာန္းရွင္ဘ၀မွ ျပ႒ာန္းခံဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိရေလသည္။
ဆင္ျခင္ကင္းမဲ့ ေ၀ဖန္ျခင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အမွန္ႏွင့္အမွား ကို ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ ေ၀ခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့။ အမွန္အမွား ခြဲျခားရေတာ့ မည့္ အေျခသို႔ေရာက္လွ်င္ မိမိ၏ေခါင္းအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ သြတ္ သြင္းေပးသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို အားကိုးတႀကီး ရွာရေတာ့သည္။

ဓေလ့ထံုးစံက ဘယ္သို႔၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာက ဘယ့္ႏွယ္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈက ဘယ္ပံု စသည္ျဖင့္ ေလွနံဓားထစ္ အမွတ္သညာတို႔ကို အားကိုးတတ္ေသာအက်င့္သည္ အျမစ္တြယ္လာသည္။
မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွမေပးဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္သာ တားျမစ္ပိတ္ပင္သမႈျပဳသည့္ အေရွာင္၀ါဒ(Taboo) သည္ လူသားကုပ္ကို ခြစီးေန၏။
ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္မရပ္ႏိုင္၊ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကို ကိုယ္အားမကိုးႏိုင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ မယံုၾကည္ႏိုင္၊ ကိုယ္မွတစ္ပါး က်န္သည့္ အားလံုးကိုမူ မ်က္စိမွိတ္ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္လာျခင္းျဖင့္ ဘာကိုမွ ေစာဒကမတက္၀ံ့ေသာ ေက်းကြၽန္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာခဲ့သည္။
သည္လို လူသားမ်ားအတြက္ ဗုဒၶ၏ ေကသမုတၱိသုတ္သည္ ဘ၀အားတိုးေဆးတစ္လက္ ျဖစ္ခဲ့ေခ်ၿပီ။
"ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္ ယံုမွားျခင္းငွာ သင့္ေပ၏။ ေတြးေတာျခင္းငွာ သင့္ေပ၏။ ယံုမွားသင့္ေသာအရာ၌သာလွ်င္ သင္တို႔သည္ ယံုမွားျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။"
"သင္တို႔သည္ တစ္ဆင့္စကားၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာေသာ စကားတို႔ကိုလည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ ေကာလာဟလစကားမ်ားျဖင့္ အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ စာေပက်မ္းဂန္ႏွင့္ ညီၫြတ္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ မွန္းဆယူျခင္းအေၾကာင္းမွ်ႏွင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ အေတြးအႀကံမွ်ႏွင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ နဂိုရွိႏွင့္ၿပီးအယူအစြဲႏွင့္ ကိုက္ညီကာမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ ပုဂၢဳိလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။ မိမိကိုးကြယ္သည့္ ရဟန္း သာမဏဟူေသာ အေၾကာင္းမွ်ႏွင့္လည္း အမွန္ဟု မယူၾကႏွင့္ဦး။"
"အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုး ေဆာက္တည္အပ္ေသာ တရားတို႔သည္ မသင့္ျမတ္ အျပစ္မကင္း ပညာရွိတို႔ကဲ့ရဲ႕၏။ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးေသာ ဆင္းရဲအေၾကာင္းတရားတို႔သာ ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္တိုင္ သိျမင္လာသည္ရွိေသာ္ ယင္းတရားတို႔ကို စြန္႔ပစ္ၾကကုန္ေလာ့။ သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္အပ္ေသာ တရားတို႔သည္ သင့္ျမတ္၏။ အျပစ္ကင္း၏။ ပညာရွိတု႔ိ ခ်ီးမြမ္း၏။ အက်ဳိးရွိ၍ ခ်မ္းသာရာရေစ၏ဟု သင္တို႔ကိုယ္တုိင္ သိျမင္ နားလည္လာသည္ရွိေသာ္ ယင္းတရားတို႔ကို အသက္ထက္ဆံုး က်င့္သံုးေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့။"
ကုိယ္တိုင္သိျမင္ေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္သည့္အတိုင္း က်င့္သံုးေရးကိုသာ ဗုဒၶက အဓိက တိုက္တြန္းသြား၏။ သူတစ္ပါးေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါဟု ဗုဒၶက မည္သည့္အခါကမွ် မေျပာခဲ့ပါ။
လူသား၏စြမ္းအားႏွင့္ လူသား၏အလားအလာကို ဗုဒၶသည္ အမွန္ျမင္ခဲ့၏။ လူသား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူသား၏လြတ္လပ္မႈကို ဗုဒၶသည္ အလြန္ေလးစားခဲ့၏။
သို႔ေသာ္ လူသား၏လြတ္လပ္မႈကို ဗုဒၶျမင္သည့္အတိုင္း မျမင္၊ ဗုဒၶေလးစားသည့္ အတိုင္း မေလးစားေသာ လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။ က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ ကြပ္ကဲမႈတို႔ လက္ေအာက္သို႔ ၀ပ္ဆင္းက်ေရာက္ခဲ့ေပၿပီ။
ပညာမ်က္စိ တိမ္သလာ စြဲေနသျဖင့္ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီး၏ သာယာ၀ေျပာေရး အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းရမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း မျဖစ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ထက္ကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္ခ်မႈမရွိေသာ အေနအထားတြင္ သူ႔ကိုလည္း ကိုယ္မယံု၊ ကိုယ့္ကိုလည္း သူမယံုျဖစ္ကာ မွ်ေ၀သံုးစြဲ၍ မည္သို႔မွ် မကုန္မခန္း ႏိုင္ေသာ လူ႔ေလာက ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းတို႔ကို ငါတေကာေကာကာ ေမာင္ပိုင္စီးခ်င္ေသာ ေလာဘ ေမာဟတရားမ်ား အၫြန္႔တက္လာေတာ့သည္။
ဘာမွန္းမသိသည္ကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းႏွင့္ ဘာမွန္းမသိသည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ၿပီးသည့္ မေရရာ ေသာဘ၀တြင္ မည္သူက မည္သူ႔ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ မည္သူက မည္သူ႔ကို ခ်စ္ႏိုင္ပါမည္ နည္း။ မည္သူက မည္သူ႔ကို ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ တစ္နပ္စား ဘ၀ႀကံျခင္း၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ၿပီးျခင္း စသည္တို႔သည္ကား ေလာဘေဒါသ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား၏ အမည္ ကြဲမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ယင္းသို႔ျဖင့္ လူသားသည္ ေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈတည္းဟူေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်ေရာက္ရာမွ ေလာဘ ေဒါသတည္းဟူေသာ တိုက္ပိတ္ျခင္းကို ထပ္မံခံယူသြား ျပန္သည္။
လူသားအခ်င္းခ်င္း ေဆြသားရင္းခ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူေသာ အမွန္တရားကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရသာလွ်င္ ဘနဖူးသိုက္တူးမည္ ဟူေသာ ေလာဘေဇာ ေဒါသေဇာတို႔ျဖင့္ ဘ၀၏လုံျခဳံမႈတို႔ကို ရွာေဖြခဲ့ေလရာ သက္မဲ့ ဥစၥာ ပစၥည္းတို႔ဧ။္ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ေန႔လည္း အလန္႔လန္႔၊ ညလည္း အထိတ္ထိတ္ ျဖင့္ အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရ၊ စားေကာင္းျခင္း မစားရ ျဖစ္ေနရေတာ့သည္။
လူသားသည္ ေႏွာင္ႀကိဳးႀကီးႏွစ္ခုေအာက္ ေရာက္ေနပါသည္။ ေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ တည္းဟူေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးႏွင့္ လူလူခ်င္း မေထာက္မညႇာ ငါတေကာေကာျခင္း ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားျဖစ္၏။
ယင္းေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို မိမိတို႔ပင္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပင္ လက္ခံ သိမ္းပိုက္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပညာ မ်က္စိ မိွန္ေဖ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို ဖန္တီးမိျခင္း လက္ခံ သိမ္းပိုက္မိျခင္း  ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လူသားသည္ကား လြတ္လပ္ေသာစိတ္ဆႏၵ အျပည့္ရွိသူျဖစ္၏။ အရာရာကို ျငင္းဆန္ႏုိင္စြမ္းသူ ျဖစ္၏။ ယင္းအခြင့္အေရးကိုကား အဘယ္ဘုရားသခင္ တန္ခုိးရွင္ကမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ လက္ရွိေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို မိမိတို႔ပင္ လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေနျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ယင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္လည္း မိမိတို႔ပင္ ျငင္းဆန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ ျငင္း ဆန္ရမည္နည္း။ မည္သို႔ လြတ္ေျမာက္ရမည္နည္း။
ဗုဒၶက ဒုကၡကို သိေလာ့ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မိမိတို႔ စြဲလမ္း သိမ္း ပိုက္ထားေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကို ဒုကၡဟု သိေလာ့၊ မျမင္မကမ္း ရမ္း လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိ၌ျဖစ္ေနေသာဘ၀တို႔ကို ဒုကၡဟု သိေလာ့ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္ပင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတံခါး၀ကို ဖြင့္ရမည့္ေသာ့တံ ျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔သည္ အုတ္နံရံအတြင္း၌ ေနရေသာဘ၀ကို အဟုတ္ မွတ္ထင္ေနၾကသည္။ လက္ထိပ္မ်ား၊ သံေျခက်င္းမ်ားႏွင့္ ေနရသည့္ ဘ၀ကို ေက်နပ္ေနၾကသည္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံေနရေသာဘ၀တြင္ အစား၀၀စားရျခင္း၊ အ၀တ္လွလွ၀တ္ရျခင္း၊ အေနေခ်ာင္ေခ်ာင္ေန ရျခင္းမွ်ကို သုခခ်မ္းသာ ထင္ေနၾကသည္။
ထိုေလာကီခ်မ္းသာေလး အတြက္ အက်ဥ္းက်သူအခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။ တိုးေ၀ွ႔ ရန္ေထာင္ ေနၾကသည္။ ခိုး၀ွက္ လုယက္ လိမ္ညာလွည့္ပတ္ေန ၾကသည္။ စင္စစ္ ယင္းတို႔သည္ ကား ဆင္းရဲမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔လူသားမ်ားသည္ ဒုကၡကို ဒုကၡဟု သိရမည္ျဖစ္၏။ ေႏွာင္ႀကိဳးကို ေႏွာင္ႀကိဳးဟု သိရမည္ ျဖစ္၏။ ဒုကၡကို ဒုကၡဟုသိမွ ဒုကၡနိေရာဓတည္းဟူေသာ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အစစ္အမွန္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေသာစိတ္ဆႏၵရွင္ လူသား ေဒါင္ေဒါင္ျမည္တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလျပည္ေလညင္းကို အားပါးတရ ႐ႈ႐ႈိက္ႏိုင္မည့္ ၀ိမုတၱိလြင္ျပင္သည္ လက္ရွိက်ေရာက္ေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အုတ္နံရံ၏ ဟုိမွာဘက္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ပင္ တည္ရွိေနပါသည္။     ။    

ေမာင္သာမည
(အေတြးအျမင္စာစဥ္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...