Friday, August 19, 2011

တည္မိတဲ့ဘုရား ဠင္းတနားေတာ့မခံခ်င္

by Socretes Athenisian on Friday, August 19, 2011 at 12:08pm
// This is an old article but we can get something to evaluate the current political development//

 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဦးျမင့္ေရႊ ေရးထားတဲ့ အစိုးရသစ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္မိတဲ့ဘုရား ဠင္းတနားေတာ့မခံခ်င္ (၁)

“အေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားေလေလ နဂိုေနရာပဲ ျပန္ေရာက္ေလေလ”
"The more things change, the more they stay the same."
Jean-Baptiste Alphonse Karr (1808 – 1890) - French critic, journalist and novelist

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔က စတင္ရံုးထိုင္ေသာ ျမန္မာ အစိုးရသစ္သည္ သံုးလသား ရိွလာၿပီျဖစ္ရာ ယင္း၏ သဘာဝကို စ၍ အကဲခတ္ ၾကည့္ဖို ့အခ်ိန္သင့္ေပၿပီ။


ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေလာက္ မ်က္ေခ် ျပတ္ခဲ့ေသာ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္း ေနသည္ ျဖစ္ရာ တကယ္ေစတနာ အမွန္ႏွင့္ လုပ္ေနပါၿပီ ဆိုပါက စမ္းတဝါးဝါး ျဖစ္ေနတာလား အမွားအယြင္း နည္းေအာင္ သတိ ႀကီးႀကီးထား လုပ္ေနတာလားေတာ့ မသိ၊ ျပည္သူေတြေကာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြပါ မည္သူမွ် အေျပာင္းအလဲ၏ အရသာကို စတင္ မခံစားမိၾကေသး။

ျပည္ပေရးရာ၌ တ႐ုတ္ဘက္ကို သိသိသာသာ ယိမ္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ၎မွာ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ အေျခအေနက တြန္းပို႔ခံရမႈ၏ ရလဒ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ သိပ္ေတာ့ အျပစ္ တင္စရာမရိွ။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၌ ဘာမွ သိသိသာသာ လြပ္လပ္မႈ ပြင္းလင္း ျမင္သာမႈေတြ တိုးပြား မလာေသးျခင္းကို အနည္းငယ္ စိတ္ပ်က္မိသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လြပ္လပ္ခြင့္မ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ေပးမႈမရိွ ေသးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေန ႀကီးႀကီး မားမား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္စြမ္းရိွသူ အမ်ားစုက စြန္႔စားရမႈ (risk) မ်ားေသာ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို တဟုန္တိုး လုပ္ေဆာင္မႈ မလုပ္လာ ၾကေသးသလို ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေရထဲကို (ကမ္းလြန္ေရနံ) သာ ဆက္လက္ စီးဆင္းသြား ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ထံက ဘီလွ်ံေဒၚလာ ကတိသစ္မ်ားသည္ ဤမွာဘက္သို႔ ဦးတည္ ထားသည္။

ေနာက္ဆက္တဲြ ရလဒ္မွာ ေရာင္းကုန္ ထုပ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ား (manufacturing and service sectors) ေန႕ခ်င္းညခ်င္း သိသိသာသာ က်ယ္ျပန္႔သြားမည့္ အခြင့္အလမ္း ေပၚထြက္ မလာေသးသျဖင့္ လူမ်ားစုႀကီး အလုပ္အကိုင္ ရရိွမႈ (mass employment) အခြင့္အလမ္း ဆက္လက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနကာ လူထုဆင္းရဲမြဲေတမႈ (mass poverty) နာတာရွည္ ေရာဂါသည္ သည္အတိုင္းပင္ ဆက္ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ သတ္မွတ္ေပးေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ စေသာ စကားလံုးမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ား ထံမွ စတင္ ၾကားလာ ရသည္ကား ေကာင္းပါ၏။

သို႔ေသာ္ ယခုလုပ္ကိုင္ပံု မ်ားအရ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္မွသည္ လူထု၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို လက္ေတြ႔ ကုစား သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ဖို႔ သံုးေလးႏွစ္ ၾကာသြားႏိုင္သည္။ လူထုက ဤမွ်ၾကာေအာင္ ထပ္ေစာင့္ ႏိုင္ပါ့မလား။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုတာေတာင္ ဘာမွန္း လူတုိင္း သိၾကရဲ့လား ဆိုတာ မေသခ်ာ။

ျမန္မာ့ ျပႆနာမွာ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံေရးက ျပန္ေပးဆြဲ ဓါးစာခံ လုပ္ထားတာကို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
ဤျပႆနာကို အစိုးရသစ္က ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို သည္အတိုင္းထား၍ - သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ ေနရာမွာ ထား၍ - စီးပြားေရးဘက္က စတင္၍ အစျဖည္ရန္ ႀကိဳးစားေနပံုရသည္။

ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္က လက္ခံထားသည္။ ျပႆနာကို အၿပီးသတ္ ေျဖရွင္းရန္မွာ စီးပြားေရး ဘက္ကေန ‘အစျဖည္’ ေပးရမည္မွာ မွန္၏။ သို႔ေစကာမူ “ဤနည္း”သည္ နည္းမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း”ကို တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ယူေရး အတြက္ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ထလုပ္ ေပးရမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေရႊ႕ကြက္ အခ်ိဳ႕ကို ဦးစြာ ပဏာမ အရင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေရႊ႕ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပရိသတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္ အတိုင္း ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ပါၿပီ ဆိုတာမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရသစ္သည္ စ၍ ပြဲထြက္ခဲ့ဖို ့ေကာင္းသည္။
“ဒီလူေတြဟာ ယခင္ အုပ္စိုးေရး အေဟာင္းႏွင့္ ျပႆနာ ရိွေသာ္လည္း ယခု အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပႆနာမရိွပါ” ဆိုတာမ်ိဳး ျပသႏိုင္သင့္သည္။

‘လူ’ မေျပာင္းသည့္ တိုင္ေအာင္ ‘မူ’ ေျပာင္းလွ်င္ ေတာ္ေသးရဲ့ ဟူေသာ တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ျပည္သူေတြက စစ္အစိုးရ ခ်ခင္းေပးေသာ လမ္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ကာ - ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က တားျမစ္ေနပါလွ်က္ - ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္သည္ သူ မူေျပာင္းေနသည္ ဆိုတာကို လူထုက ခ်က္ခ်င္းယံုၾကည္ လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို မသိတာလား - သိလွ်က္ႏွင့္ မလုပ္ခ်င္လို႔ မလုပ္ဘဲ သူအက်င့္ ပါေနက် နည္းေဟာင္း အတိုင္းဘဲ ဆက္လုပ္တာလား။
ဆိုလုိသည္မွာ ‘မူသစ္’ ကိုပင္ လုပ္နည္းကိုင္နည္း အေဟာင္းသံုး၍ လုပ္ေနတာလား။ လုပ္နည္းအေဟာင္း ဆိုသည္မွာ- ယခင္က အတိုင္း ထိပ္ဆံုးကလူ (ယခုဆိုလွ်င္ သမၼတႀကီး)သည္ လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ မရိွသေလာက္ နည္းပါးၿပီး ျဗဴရိုကေရစီ ယႏၲယားကိုသာ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းဟု အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရမည္။

လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ (၇) ဆင့္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ကနဦး အသီးအပြင့္တခ်ိဳ႕ကို စတင္ခံစားေနၾကရဖို ့သင့္ေပၿပီ။
အစိုးရႏွင့္ အထိေတြ႕ဆံုး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို စစ္ဗိုလ္ လူထြက္ မ်ားကပဲ ဆက္ကိုင္ထားသည္။ လက္ရိွ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးသည္ ဤဌာနကို နဝတ လက္ထက္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ဘဝ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ တာဝန္ခံ အျဖစ္ႏွင့္ စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာ ယခု ၂၃ ႏွစ္ရိွၿပီ။ ေရွ႕ကိုလည္း ငါးႏွစ္ေလာက္စာ က်န္ေသးရာ ‘အားလံုး အရင္အတိုင္းပါပဲ’ ဆိုေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝ က်ေလ၏။(ထိုအခ်က္မွာ မွားေန ပါသည္။ နဝတေခတ္က သတင္းထုတ္ျပန္ေရး တာဝန္ယူခဲ့သူ ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ ဒုမွဴးႀကီး အၿငိမ္းစားျဖစ္ၿပီး ပိုၿပီး စီနီယာ က်ပါသည္။ ယခု ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ႏွင့္ ၂၀၀၂မွ စတင္ တာဝန္ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပိေတာက္ေျမ)

ယခုအခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီ၏ ျပယုဒ္အျဖစ္ သက္ေသျပစရာ ပုဂၢလိက သတင္းစာ တစ္ေစာင္တေလ ကိုမွ် ထုတ္ခြင့္ မရေသး။ သို႔သာ္ အစိုးရတစ္ပိုင္း တရားဝင္ ျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္ကမူ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို ယခင္လက ျဗံဳးစားႀကီး ဆိုသလို စတင္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။

စီစစ္ေရးမူေတြ တထစ္ခ်င္း ေလွ်ာ့ေပးေနၿပီ ဆိုေစကာမူ လူထု တကယ္သိခ်င္ ျမင္ခ်င္ေသာ သတင္းေတြ၊ ဓါတ္ပံု ေတြကို ေဖၚျပခြင့္ မရေသး။ တကယ္တမ္း ေျပာရလွ်င္ စာမူစီစစ္ေရး႐ံုး ဆိုတာကို မရိွသင့္ေတာ့။ ဥပေဒေတြ ရိွေနလွ်င္ လံုေလာက္ပါၿပီ။ ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ရိွလာမွ နစ္နာသူက ၄င္း၊ အစိုးရေရွ႕ေနက ၄င္း တရားလိုလုပ္၍ တရားစြဲ လိုက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို သိရိွေၾကာင္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္လက္မွတ္ေလာက္ ဆုိလွ်င္ လံုေလာက္ပါၿပီ။
အစိုးရသစ္သည္ ယခင္ နအဖ စစ္အစိုးရ နည္းတူပင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေၾကာက္ေနပံု ရသည္။ သက္ေသမွာ သူမ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ားက အသားေပး ေဖၚျပခြင့္ မေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားေလာက္သည့္ သူမ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေဝေဝဆာဆာ ေဖၚျပရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ သူမကို ေထာက္ခံသည္ထက္ ေစ်းကြက္ သေဘာအရ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူမကို ေထာက္ခံသည့္ စာနယ္ဇင္း သမားေတြ ရိွသည္မွာ မဆန္းပါ။ ယခုနည္းႏွင့္ တားဆီးပံုသည္ ကေလး ဆန္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရႏွင့္ မတူ။

မသိသားဆိုးဝါး ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မွာ မွ်တသည့္ ကစားပြဲႏွင့္ ေရျပင္ညီ ကစားကြင္း (Fair game and level playing field) သေဘာကို လူတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ေအာင္ လုပ္ထားသည္ကိုက သူမ၏ဘက္ကို ကူညီရာ ေရာက္သြားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမအား အာဏာပိုင္က မတရား လုပ္တာကို ခံေနရသည္ ဆိုေသာ ပရိသတ္၏ အထင္အျမင္ (perception) ေၾကာင့္ တေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထြက္ေနသည္။

အေျခခံ ဥပေဒသစ္က ခြင့္ျပဳ ေပးထားေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အျခား လြပ္လပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကိုလည္း တကယ္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးခြင့္ မရေသး။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္မည့္ ဆႏၵျပပြဲ တစ္ခု လုပ္ခြင့္ေပးရန္ တရားဝင္ ခြင့္ေတာင္း သူမ်ားကို ခြင့္မျပဳ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕သို႔ ေရာက္သြားေသာ မျဖစ္စေလာက္ အေရအတြက္ ရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ လူတစ္စု ကိုလည္း အရပ္ဝတ္ လံုၿခံဳေရးမ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခဲ့ၾကသည္။

အရပ္ဝတ္ လံုၿခံဳေရး မ်ားကို ဆက္လက္ သံုးစြဲေနျခင္းကိုက ေထာက္လွမ္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္ (police state) သဘာဝ ရိွေနေသးတာကို ျပသည္။ အကယ္၍သာ ထိုလူစုက သတၱိရိွ၍ အာခံကာ ေရွ ့ဆက္ တိုးခဲ့လွ်င္ အစိုးရသစ္ သိကၡာ က်ဦးမည္။

တဘက္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသစ္ အေၾကာင္း ပို႔ခ်မည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ‘ၾကားေန’ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ႏိုင္ငံျခား ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕၏ အားထုတ္မႈ ကိုလည္း မျမင္ရေသာ ဖိအားမ်ားက ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ရာ အစီအစဥ္ ပ်က္သလိုလို ျဖစ္ေနၿပီ။

ဤသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ အားေပးေနေသာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဘက္သို႔ လူထု အာ႐ံု မေရာက္ဘဲ ေနမွာကို စိုးရိမ္၍ဟု ယူဆရသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အမ်ားက လက္လွမ္း မမွီေသးေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သာ ျပန္၍ အျပစ္တင္႐ံုပဲ ရိွသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရိွရပါမည္။ ထို႔ထက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီ နည္းလမ္းရွာေဖြေရး ေကာ္မတီ (ways and means committee) တစ္ရပ္ ပို၍ ရိွသင့္သည္။ ရိွေနၿပီ ဆိုလွ်င္ သမၼတသည္ ထိုေကာ္မတီကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႕ထားေသာ ‘အႀကံေပးအဖြဲ႕’ တို႔ ‘အလုပ္ရံု’ တို ့ထက္ ပို၍ ဦးစားေပး အသံုးခ် သင့္ပါသည္။ တကၠႏို ကေရစီ (Technocracy) သည္ ဒီမိုကေရစီကို ကူညီပံ့ပုိး႐ံုသာ ျဖစ္ထိုက္သည္။

လက္ရိွ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ပရမ္းဗတာ မဟုတ္ေသာ - ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ရိွေသာ လိုက္ေလွ်ာမႈ (controlled liberalization) ဟု နားလည္ ေပးႏိုင္သည့္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အပိုင္းႏွင့္သာ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အပိုင္းကိုေတာ့ ျမည္းစမ္း ၾကည့္ရန္ပင္ မေတြ ့ရေသး သေလာက္ပင္။

အရပ္သားမ်ားကို သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ ခ်မေပးေသးဘဲ အစိုးရဘက္ကေတာ့ လက္ဦးေအာင္ သတင္းစာ ေနာက္ထပ္ တစ္ေစာင္ “တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္ေဝလာျခင္း၊ အရပ္သားမ်ား အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတ သင္တန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား သံုး၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသစ္သည္ ယခင္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခြင့္ကို မိမိကသာ လက္ဝါးႀကီး ဆက္အုပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ ့ရသည္။

“သူတို႔လုပ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာက အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး သက္သက္ပါ” ဟု ဆင္ေျခ တက္ႏိုင္ပါသည္။ တကယ္လည္း မွန္ပါသည္။ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုး၊ အဆိုးျမင္ဝါဒီ ဆိုသူမ်ား အစိုးရ စြပ္စြဲသလို တကယ္ ရိွေနပါသည္။ အစိုးရ ဘာလုပ္လုပ္ ေဘးထိုင္ဘုေျပာ ပုတ္ခတ္ ဆန္႔က်င္ေရး သက္သက္ သမားေတြလည္း ရိွပါသည္။ သူတို႔ လုပ္သမွ် အားလံုးနီးပါး သည္လည္း အစိုးရ မႀကိဳက္တာေတြခ်ည္းလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ ၄င္းတို႔၏ ‘ျပည္သူျပည္သား အခြင့္အေရး’ ကိုေတာ့ ျငင္းပယ္၍ မရ။ ဤရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေျခခံ ဥပေဒသစ္က ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။ မေရမရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုခုျဖင့္ ခဏေစာင့္ပါဦး ဆိုၿပီး ဆိုင္းထားလွ်င္လည္း လက္ေတြ႔မွာ ေတာ့လည္း ျငင္းပယ္တာပင္ ျဖစ္သည္။ (Justice delayed is justice denied. Freedom delayed is freedom denied.)

အကယ္၍ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ေစလို၍ အားလံုးကို ေပးထားေသာ အခြင့္အေရး တစ္ခုကို အုပ္စုတစ္စုက သူ႔အက်ိဳးစီးပြား အတြက္သာ အသံုးခ်ေနမည္ ဆိုလ်ွင္ပင္ ေဘာင္ဝင္ေနသေရြ႕ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနႏိုင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပံုခိုင္းရလွ်င္ လမ္းမေပၚမွာ လွည္းႏွင့္ လွည့္ေရာင္းေနေသာ ေဆးဆိုးထားေသာ သရက္ျပား၊ မရမ္းျပားမ်ား ကိုမွ စားခ်င္၍ နားပူနားဆာ လုပ္ေနေသာ သမီးမိုက္ ကေလးကို အလို လိုက္ရမည့္ ဖခင္ေနရာမ်ိဳး အစိုးရသစ္က ယူသင့္သည္။
ေရာဂါျဖစ္မဲ့ အစာေတြ ကိုမွ စားခ်င္ေနတာ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မုန္႔ဖိုးကေလး မွ်ေလာက္ကို ေတာင္မွ် ခြင့္မျပဳႏိုင္လွ်င္ မိဘေမတၱာ ဆိုတာကို အယံုအၾကည္ ရိွၾကမွာ မဟုတ္။ ယခုအဆင့္တြင္ လူထုက အစိုးရသစ္ထံမွ မုန္႔ဖိုးမွ် ေလာက္သာ ျဖစ္ေသာ - ေပးမည္ဟု စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ ကတိေပးထားေသာ - အခြင့္အေရးမ်ား ထဲမွ အနည္းငယ္ကိုသာ စ၍ ေတာင္းၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြပ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၏ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ သူတပါး အျပစ္တင္သံကို နားခါးသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေရမထူ ႏိုင္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ‘အာဏာရွင္မ်ား၏ သဘာဝ’ သာ ျဖစ္သည္။

ဤအရာကို မျဖစ္မေန စတင္၍ ျပင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္သို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ ဦးေဆာင္ၾကပါဟု စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း မ်ားကို တိုင္းျပည္က သေဘာတူခြင့္ ေပးထားလို ့ျဖစ္သည္။
“ဆဲတာသည္ ပင္လွ်င္ ေဝဖန္ေရး တမ်ိဳးပဲ၊ သူမႀကိဳက္တာက ငါဘာမ်ား လုပ္မိပါလိမ့္လို႔ ျပန္စဥ္းစားလိုက္” ဟု အင္းစိန္ေထာင္ ထဲမွာ ကြယ္လြန္သြားေသာ အလံနီႀကီး တစ္ဦးထံမွ ၾကားဖူးသည္။ “ဆဲတာက သူလုပ္တဲ့ ေဝဖန္ေရး၊ ငါ ဘာလုပ္လိုက္မိလို ့ ပါလိမ့္လို ့ စဥ္းစားရမွာက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေဝဖန္ေရး။”

ထိပ္ဆံုးက ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေသးအမႊားဟု ယူဆေကာင္း ယူဆေနၾကမည့္ ျပႆနာ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ စင္စစ္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပႆနာ ေသးေသးကေလး ကိုေတာင္ ဒီေလာက္ ၾကာသည္အထိ ေျပေအာင္ ရွင္းမေပးႏိုင္ ေသးလွ်င္ ျပႆနာ အႀကီးႀကီးေတြကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းမွာလဲဟု သံသယ ရိွၾကလိမ့္မည္။
ေငြအေႂကြ ရွားပါးသည့္ ျပႆနာ၊ ပုဂၢလိက လက္သို႔ လႊဲေပးၿပီး ေနာက္မွ ဓါတ္ဆီ စာအုပ္ႏွင့္ တန္းစီ တိုးစားမ်ား ျပန္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပႆနာ၊ ရပ္/ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မ်ားတြင္ အာဏာ အလြဲသံုးမႈ ျပႆနာ စသည္တို႔သည္ အစိုးရသစ္ ကသာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ျပလွ်င္ ေျပလည္ ေနေလာက္သင့္ၿပီ။

Posted by ပိေတာက္ေျမ at 12:07:00 AM
Labels: အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

တည္မိတဲ့ဘုရား ဠင္းတနားေတာ့မခံခ်င္ (၂)
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဦးျမင့္ေရႊ ေရးထားတဲ့ အစိုးရသစ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။)

အစိုးရသစ္သည္ ယခင္ နအဖ အစိုးရေဟာင္း ထံမွ ျပႆနာ အႀကီးစား အေတာ္မ်ားမ်ားကို အေမြအျဖစ္ ဆက္ခံ ထားရသည္။ ၄င္းတို ့ အားလံုးအနက္ ဘယ္ဟာမွ် စတင္ ေျပလည္လာမည့္ အရိပ္အေယာင္ မျမင္ရေသး။
ဥပမာ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္း (မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပရိသတ္ပါ ပါဝင္သည္)ႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ား အေရးကို ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ အဆံုးသတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး (တပ္က ေႂကြးေက်ာ္ ေနေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး)၊ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေရး (ဤတစ္ခု အနည္းငယ္ ဟုတ္သလိုလို ရိွလာေသာ္လည္း အသီးအပြင့္ကို ေအာက္ေျခ ဆင္းရဲသားထု အထိ ေခၽြခ်မႏိုင္ေသး။ (No trickled-down effect yet)

အျမင္မလွဆံုးမွာ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူေတြက အစိုးရသစ္ တက္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ အတြက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ တစ္ရပ္ကို အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကသည္။

အစိုးရဘက္က ေပးသည့္ ဆင္ေျခအတိုင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မရိွပါဘူး ဆိုလွ်င္ ေတာင္မွ လက္ေတြ႕အရ အမ်ားက လြတ္လာေစခ်င္ ေနၾကေသာ သူမ်ား (လႊတ္ေပး လိုက္ရာတြင္ ပါမလာေသာ သူေတြကို) ဆက္၍ လႊတ္ေပး သင့္သည္။ ျပည္တြင္းက ေဝဖန္သူ တစ္ဦး ေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္ေျပာရလွ်င္ ေနာက္မွ ျပန္ဖမ္းခ်င္ဖမ္း၊ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ လႊတ္ေပးသင့္သည္။

ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ လူအမ်ား၏ ဆႏၵ၊ အမ်ားက ေတာင့္တ ေနၾကေသာ အရာတစ္ခုကို လိုက္ေလ်ာျပျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စိုးေရး၏ အေရးႀကီးေသာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခု ဤကိစၥ ျဖစ္မလာသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသစ္ အေပၚ အားမရမႈက စီးပြားေရး ေလာကအေပၚ အရိပ္ထိုး ေနေသာအခါ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ကမွ် စိတ္မခ် ရေသးေသာ အေျခအေန အေပၚ ခ်က္ခ်င္း ပံုေအာ တိုးခ်ဲ ့မႈ မလုပ္ေသးၾကဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္တန္း ေျပာရလွ်င္ ျပည္တြင္းမွာ ကမာၻ႕ အဆင့္အတန္းဝင္ သူေဌးလူတန္းစား တစ္ရပ္ ရိွေနၿပီ။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြက သယံဇာတ ရင္းျမစ္ တူးေဖၚေရး (resource extraction) ဆီသို႔သာ ဦးတည္ေနသျဖင့္ လူမ်ားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ မေပးႏိုင္။ ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ထိုတာဝန္ကို ပို၍ ယူေပးႏိုင္သည္ ျဖစ္သည္။ သည္လူေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရး မလြတ္လပ္ေသးမႈက စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မည့္ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဦးသန္းစိန္ အစိုးရသည္ လူထုက အားကိုးလာေအာင္ ရက္ရက္ ေရာေရာႏွင့္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လုပ္ျပဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုသျဖင့္ ခုမွ ဒါေတြ လာေျပာေနရသလား အစကတည္းက အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေျပာခဲ့သားပဲဟု ‘လမ္းျပေျမပံု’ ႏွင့္၂၀၀၈ ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ သူမ်ားက ဆိုေကာင္းဆိုမည္။

ထိုသူမ်ားကိုမူ “ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာက ‘အေကာင္းဆံုး’ကို မဟုတ္ဘူး ‘လက္ေတြ႕ စလုပ္လို႕ ရတာ’ကို ျဖစ္တယ္” ဟုသာ ႏႈတ္လွန္ ထိုးရေတာ့မည္။
အလ်ဥ္းသင့္၍ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းကို ျပန္ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူေတြက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ‘လူ’ ကို မူတည္၍ မဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္ကလူေတြ ေျပာေနခဲ့ၾကေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ “ေခြးပဲျဖစ္ျဖစ္ ခေမာက္သာ ေဆာင္းေပးၿပီး လႊတ္လိုက္” ဟူ၏။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တြင္မူ ‘လူ’ အဓိက မထားေတာ့ဘဲ - ဘယ္သူ လုပ္ေပးေပး ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ရင္ ေတာ္ၿပီ - ဆိုေသာ ‘မူ’ အရ တပ္က ခ်ေပးေသာ လမ္းကို ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္ကို လြန္လာ၍ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ထားခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ႏွင့္ ျဖစ္မလာပါက “သူတို႔ပဲ ဆက္လုပ္ ေနလို႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု တိုင္းျပည္က သေဘာ ပိုက္လာလွ်င္ ‘လူ’ ဘက္ကို အာ႐ံုျပန္၍ လည္သြားႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္အရ ဇာတာ စစ္ၾကည့္လွ်င္ စစ္တပ္သည္ မိမိလုပ္ခဲ့သမွ် စခန္း အဆင့္တိုင္း ေအာင္ျမင္ကာ အထြဋ္ အထိပ္သို႔ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ကို ဆက္၍ တက္စရာ ပို၍ ျမင့္ေသာေနရာ မရိွေတာ့။ လက္ရိွေနရာ၌ ဆက္၍ တည္တံ့ ေနရန္မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္)ျဖင့္ ေပးထားေသာ ကတိမ်ား အတိုင္း တကယ္ လုပ္ျပ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စင္ေပၚမွာ ဆက္ေနခ်င္လွ်င္ တကယ့္ကို ဘဝ ေျပာင္းၾကရမည္။ ယူနီေဖာင္းစိမ္းမ်ား ခၽြတ္လိုက္ ၾက႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္။ ကိုယ္ေဖၚေသာေဆး ကိုယ္စား ျပရမည္။ တနည္းဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၏ သားေကာင္ ကုိယ္ ျပန္ျဖစ္လာၿပီ (victim of its own successes)။

တဖက္တြင္မူ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေသာ ပြဲတိုင္းတြင္ ရႈံးခဲ့သည္ဟု အားနာနာႏွင့္ပင္ ေျပာရမည္။ မိမိ အားအကိုးဆံုး လက္နက္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဆန္ရွင္သည္ပင္ ႏိုင္ငံေရး အရေတာ့ တဖက္ၿပိဳင္ဘက္ကို အက်ိဳးျပဳသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ဆန္ရွင္ေပၚ ပံုခ် ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ တြင္ သူ႔စကား နားမေထာင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္တြင္ မဲထည့္ၾကျခင္းမွာ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အထိနာဆံုး အရႈံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အရံႈးကို ဝန္ခံကာ ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွ ထြက္မသြားဘဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေပ၍ ဆက္ေန ေသာေၾကာင့္သာ NLD သည္ ပြဲငယ္တိုင္း ႐ႈံးေသာ္လည္း ပြဲစဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ မရံႈးေသးဟု ဆိုရမည္ (lost each battle, but not the war) လက္ရိွ အေနတြင္ NLD ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တြင္း၏ ေအာက္ဆံုး ၾကမ္းျပင္အထိ က်သြားခဲ့ၿပီ (hit the bottom) ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤေနရာမွာပင္ အဆိုးထဲက အေကာင္း ရိွေနျပန္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဆက္၍ က်စရာ မရိွေတာ့ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရးအသက္ မကုန္ဘဲ ရွိေနေသး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရး ကံၾကမၼာ လွည္းဘီး ဘယ္ေန႔ (အထက္သို႔) တပါတ္ ျပန္လည္ လာမလဲ ဆိုတာကို ေစာင့္ေန႐ံုသာ က်န္ေတာ့သည္။
ယခုအေနသည္ NLD အဖို႔ “ေႏွာင္ႀကိဳးမွ တပါး အျခား ဘာမွတိုး၍ ဆံုးရံႈးစရာ မက်န္ေတာ့၊ ရစရာ ရိွတာေတြ ကေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးပဲ” ဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးဟု ဆိုရမည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၀ အထိအႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စစ္အစိုးရသည္ အခ်ိန္ကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်၍ (delay tactics) ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို တိုက္စား (erode) ပစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္သည္ တေလွ်ာက္လံုး အစိုးရဘက္မွာ ရိွေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ အခ်ိန္သည္ (စစ္)အစိုးရ ဘက္မွာ မရိွေတာ့ဘဲ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ ေရႊ႕သြားၿပီဟု ေျပာရမည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရသစ္ကို အားမရလွ်င္ မရသေလာက္ လူေတြက သူမဘက္ကို ျပန္မ်က္ႏွာ မူလာႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူထုသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ကို တိုက္၍၊ တဖန္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပန္ေပါင္းကာ ဂ်ပန္ကို ျပန္တိုက္ဖူးသည့္ သာဓက ရိွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ကို အားနာနာႏွင့္ပင္ ဆက္ေျပာရလွ်င္ မိမိဘက္က လုပ္ျပစရာ ရိွတာေတြကို ျပတ္ျပတ္ သားသားႏွင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ လုပ္ျပစမ္းပါ - ဖ်ာလိပ္ေခါင္းထဲ ဝင္မိတဲ့ ေခြးလို ျဖစ္မေနပါေစႏွင့္ ဟုသာ သတိ ေပးရေတာ့မည္။ အတတ္ဆန္း၍ ဖ်ာလိပ္ေခါင္းထဲ ဝင္မိေသာေခြးသည္ ေရွ႕လည္း ဆက္မတိုးရဲ၊ ေနာက္လည္း ျပန္ဆုတ္၍ မရ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

ဤသို႔ ဆိုလိုက္၍ ႐ိုင္းတယ္ဟု ထင္ခ်င္ ထင္ၾကမည္။ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သည္ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုကို ႏိုင္ငံေရး အရ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းဟု လက္ခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ အားျဖင့္ စည္းကမ္းရိွေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အရပ္သား စစ္သား ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တဆင့္ စနစ္တက် ကူးေျပာင္းေရးကို သေဘာတူ လက္ခံခဲ့သည္။

ဤအကဲျဖတ္ခ်က္ကို ယခုအတြက္ေကာ ေနာင္သမိုင္း ကာလမ်ား အထိပါ မွန္ကန္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု တသမတ္တည္း ဆုပ္ကိုင္သြားမွာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေဝဖန္ေရး မလုပ္ဘဲ လႊတ္ေပးထား မည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ မိမိထက္ပို၍ ေစ့စပ္၊ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းကို မိမိႏွင့္ သမိုင္း အျမင္ခ်င္း တူသူမ်ားထံမွ ေပၚထြက္ မလာမခ်င္း တာဝန္ကို ယူေနမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ကို ယခုေလာက္အထိ ေဝဖန္ရျခင္းမွာ ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္ က်ေသာ ျမန္မာ့ေတြ၏ ဉာဥ္ဆိုး ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် ကိုယ္တည္မိတဲ့ ဘုရားကို ဠင္းတ (လဒ) နားတာေတာ့ မခံခ်င္။
တဖန္ ေဝဖန္ရ ေတာ့မည္ ဆိုပါကလည္း “သူ႔ဘက္ကို ၾကာပြတ္နဲ႔ ရိုက္(သလိုေဝဖန္)၍ ကိုယ့္ဘက္က်ေတာ့ ၾကက္ေမႊးႏွင့္သပ္” သလို မလုပ္ႏိုင္။ ဒီမိုကေရစီ၏ ပထမ လိုအပ္ခ်က္သည္ လြပ္လပ္ခြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤလြပ္လပ္ခြင့္ မ်ားသည္ မွ်တေသာ ကစားပြဲ (Fair game) ႏွင့္ ေရျပင္ညီ ကစားကြင္း (Level playing field) ပဏာမ အာမခံခ်က္မ်ား ရိွမေနလွ်င္ အလကားပဲ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဤ fair game အသြင္အျပင္ အေတာ္အတန္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾက ရသလို ရလဒ္၏ ခိုင္မာမႈ (integrity) ကိုလည္း ၾကားေန ပရိတ္သတ္ ထဲမွာပင္ ေမးခြန္း ထုတ္သူမ်ား ရိွခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က သံေတာ္ဆင့္ နည္းတူ မေဝဖန္ဘဲ ထားလိုက္ ၾကသူမ်ားက အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ေစာင့္စား ခဲ့ၾကရေသာ၊ အေႏွာက္အယွက္ မ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ ကိစၥႀကီး မျဖစ္ေျမာက္မွာ စိုး၍ ပထမ ေျခလွမ္း ကိုေတာ့ ရိွေစေတာ့ဟု ေလ်ာ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ ၌ကား “ပ်ားရည္ဆမ္း ကာလ ၿပီးသြားၿပီ၊ အလုပ္ စၾကစို ့” (Honeymoon is over. Let’s get downto business) ဟု ေျပာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ လူထုက ယံုၾကည္လာေအာင္ အားကိုးလာေအာင္ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လုပ္ျပဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ (အိုဘားမားလို) လူထုက တိုက္ရိုက္ ေပးေသာ မဲျဖင့္၊ ပီျပင္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တစ္ခုကို ျဖတ္သန္း လာခဲ့သည့္ သမၼတမ်ိဳး မဟုတ္။ (neither by popular votes nor through a real contest) သီေပါမင္း နန္းရသလို သူ႔ထက္ သင့္ေတာ္သူကို - ထီးနန္း လႊဲေပးမည့္ သူမ်ားက ရွာ၍ မရေသာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီး လူထြက္ ကေလးကို ရာဇပလႅင္ေပၚ တင္ေပး လိုက္သလို နည္းမ်ိဳးျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနေၾကာင့္ သူမ်ားထက္ ပို၍ လူစြမ္း ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ လူထုက တိုက္႐ိုက္ ေရြးတင္ခြင့္ မရခဲ့သျဖင့္ လူထုႏွင့္ မရင္းမႏွီး ျဖစ္ေနသည္ကို ေခ်ဖ်က္ရန္ အခြင့္သင့္တိုင္း တိုင္းျပည္လူထုထံ တိုက္႐ိုက္ ဆင္း၍ ေတြ႕သင့္သည္။
ေအာက္ဆံုးက အသံမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ နားျဖင့္ နားေထာင္ရမည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ မိုးေပၚက က်လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (heaven sent leaders) ေနရာ ရေနက် တိုင္းျပည္တြင္ မိမိသည္ မိုးေပၚက က်လာေပမယ့္ ေအာက္ေျခက လက္လွမ္း မီေအာင္ ေနေၾကာင္း သက္ေသ ျပသင့္သည္။

အမ်ားက ၾကည္ညိဳ ေလးစားေသာ စာေပႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ၾသဇာရိွေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရး ပရဟိတ သမားမ်ားႏွင့္ (အျခား ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကဲ့သို႔) လက္ပြန္းတတီး ေနျပပါ။ လူနည္းစု မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး မဲ့ေနသူမ်ား (minorities and disadvantaged groups) အား အထူး ဂ႐ုစိုက္ အားေပးျပပါ။ ျမန္မာ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ကသာ သူတို႔ကိုယ္ကို သူတို႔ ျပင္ခ်င္စိတ္ တကယ္ရိွလွ်င္ ဘာမွ် မခဲယဥ္း၊ ျပင္ပ (ဒီမိုကေရစီ) ကမၻာႀကီးဘက္သို ့ တခ်က္ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ကာ အတုခိုး လိုက္ၾက႐ံု ျဖစ္သည္။

အစိုးရတိုင္း အဓိက ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရသည့္ အဓိက အႏၲရာယ္သည္ ျပည္ပမဟုတ္ ျပည္တြင္းက လာသည့္ ျပႆနာ (domestic challenge) ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွသည္ ယခုအထိ ျဖစ္ေသာ ကာလႀကီး တေလွ်ာက္ အုပ္စိုးေရး အေဟာင္း (old regime) အတြက္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး အခ်ိန္သည္ ယခုအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလွ်င္ ရုတ္တရက္ သေဘာတူႏိုင္သူ နည္းေကာင္း နည္းပါလိမ့္မည္။

ျပန္လွန္သံုးသပ္ ၾကည့္လွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ သယံဇာတ အုံႂကြမႈ (a spontaneous outbreak) တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ခ်က္ခ်င္း အစားထိုးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ (alternative leadership) မရိွခဲ့။ ႏိုင္ငံေရး သမား ေဟာင္းမ်ား ရိွၾကေသးေသာ္လည္း ဘယ္သူကမွ် ေမွ်ာ္လင့္ မထားၾကသျဖင့္ ျပင္ဆင္ မထားခဲ့ၾက။ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုစဥ္ကႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၁၉၈၈ တုန္းက မရိွခဲ့ေသာ အရာမ်ား အားလံုး ရိွေနၿပီ ျဖစ္ကာ အဆင္သင့္လည္း ျဖစ္ေနၾကသည္ကို သာမန္ ၾကည့္လွ်င္ပင္ ျမင္ႏိုင္သည္။ [ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ - ေျမာင္းထဲ ေရာက္ေနသည္ဟု ျမင္ေနၾကရေသာ - ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆို ေနျခင္း ျဖစ္သည္။]

အေျခခံ ဥပေဒသစ္ထဲမွာ ဘယ္လိုပင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ ျဖစ္ေစ ျပႆနာ ျဖစ္လာလွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက နည္းမ်ိဳး ကို ျပန္၍ အားကိုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာ ခ်မ္းသာလာေသာ လူတန္းစားသစ္သည္ စစ္အႏြယ္ဝင္ မ်ားပင္ ျဖစ္ကာ ဆံုးရံႈးစရာေတြ ရိွလာၾကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳး နည္းကို ေရြးလိုသူေတြက အမ်ားစု ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေနာက္ကို မလိုလားသည့္တိုင္ ခ်မ္းသာလာသူမ်ား ပီပီ အေနာက္ကမၻာက ေဆးေဘာ္ ေက်ာဘက္ လုပ္တာကို ခံခ်င္၊ လူေတာတိုး၊ လူရာ ဝင္ခ်င္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီလုိ လူစားမ်ိဳးေတြကပဲ ဆားဗီးယား (ယူဂိုဆလားဗီယား)တြင္ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သည္ဟိတ္ (The Hague) ပို ့၍ ေရာင္းစားခဲ့တာ ျဖစ္သည္၊ အျပင္ရန္သူက ဝင္ဖမ္းသြားတာ မဟုတ္။

ပါတီဝင္ သန္းေပါင္း ဆယ္ဂဏန္း ရိွေသာ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီႀကီးကို ရာသီဥတု ေကာင္းခ်ိန္၌ စုစည္းထားေသာ လူမ်ား (sunshine soldiers and summer patriots) ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တုန္းက ဘာေတးလင္တနာ (Bertil Lintner)က နဝတ (SLORC) ကို ရႊံ႕ေျခေထာက္မ်ား တပ္ထားေသာ ဧရာမဘီလူးႀကီး (a giant with feet of clay) ဟု သေရာ္ခဲ့သည္။ အျမင္အားျဖင့္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ္လည္း အခိ်န္မေရြး ၿပိဳလဲ သြားႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုခ်င္ခဲ့ပံုရသည္။ ထိုစဥ္က သူ႔အဆို မမွန္ခဲ့၊ စစ္အုပ္စိုးေရး ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ၂၀ သက္တမ္း ရွည္ခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အတြက္ ဆိုလွ်င္ ဟုတ္သလိုလို ရိွလာသည္။

စိတ္ခ်ရၿပီဟု ယူဆလိုက္ေသာ အခ်ိန္သည္ အႏၲရာယ္ အႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ဝါတာလူး စစ္ပြဲႀကီး ေနာက္ပိုင္း နပိုလီယန္ ထုတ္ယူလိုက္ေသာ သင္ခန္းစာမွာ “အထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ဖို႔ ေလွခါး တစ္ထစ္ခ်င္းကို ပင္ပမ္းႀကီးစြာ လွမ္းတက္ခဲ့ ရေပမယ့္ က်ဆံုးဖို႔ က်ေတာ့ ေျခတစ္လွမ္းထဲနဲ႔ ထိုးဆင္း သြားေတာ့တာပဲ” ဟူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ေပးမည့္ သူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို ဘာမွ မလုပ္ခင္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို ့အလွ်င္ ျပင္ၾက ေျပာင္းလဲၾကရလိမ့္။

ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈႀကီးကို အေကာင္းဆံုး အႏိုင္ယူႏိုင္သည့္ နည္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရးကုိ ရက္ရက္ ေရာေရာႏွင့္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လုပ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Posted by ပိေတာက္ေျမ at 12:17:00 AM

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...