Friday, August 19, 2011

မိဘႏွင့္ သားသမီး

by Hlaing Win Tun on Friday, August 19, 2011 at 9:45am
သားသမီးႏွင့္ မိဘ၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးရယ္လို႔ ကမၻာၾကီးစလာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတည္းက ဒီလိုယွဥ္တြဲလာခဲ့ၾကတယ္။
သားသမီးက မိဘအေပၚ မိဘေတြကလည္း သားသမီးမ်ားအေပၚမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ (၅ ) ခ်က္ထားၾကတယ္။

ဒီငါးခ်က္ကုိ ပါဠိေတာ္မွာ “ပယ္မ (၀ါ) ပိယ ” လို႔ေခၚတယ္ ေလာကအေနနဲ႔ ေမတၱာလို႔ ေခၚတယ္။

 ေမတၱာနဲ႔ ပယ္မ ဟာ အဓိပၸါယ္နည္းနည္းကြာတယ္၊ ေမတၱာဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ လံုးလံုး မေမွ်ာ္လင့္ဘူး၊
သူတပါးရဲ႕ အက်ဳိးကိုလိုလားတဲ့ စိတ္သည္ ေမတၱာ၊

ပယ္မ ဆိုတာက ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူရဲ႕ အက်ဳိးကိုလည္း လိုလားတယ္ ကိုယ့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြ လည္းပါတယ္ အဲဒါက ပယ္မ၊ပိယလို႔လည္းေခၚတယ္။

ဒီငါးခုကို အုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲၾကည့္ၾကရေအာင္-

အိမ္ရာတည္ေထာင္လူ႔မွာေတာ့ ေမတၱာက နည္းျပီးေတာ့ ပယ္မ ပိယက ပိုမ်ားေနတယ္။
သူမ်ားအတြက္နည္းျပီးေတာ့ ကိုယ့္အတြက္မ်ားေနတယ္။
မိဘက သားသမီးအေပၚေမွ်ာ္တယ္ သားသမီးေတြကလည္း မိဘအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ျပီးေတာ့ေနၾကတယ္။

 ေလးခုတစ္တြဲက အခုလက္ရွိဘ၀မွာ သားသမီးမ်ားက မိဘမ်ား အေပၚ တုန္႔ျပန္တဲ့ ေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္တယ္၊
ဘ၀တစ္ပါး ေျပာင္းသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ သားသမီးမ်ားက မိဘကို တုန္႔ျပန္မယ့္ ေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္တာက တစ္ခု၊ ဒီလိုငါးခုရွိတယ္။
ပါဠိေတာ္ အဂၤုတရနိကယ္ ပဥၹကနိပါတ္မွာ လာတာက “ ဘေတာ ၀ါ ေနာ ဘရိႆတိ၊ကိစၥံ ၀ါ ေနာ ကရိႆတိ၊ ကုလ၀ံေသာ စိရံ ဌႆတိ၊ ဒါယဇၨံ ပဋိပဇၨိႆတိ။ အထ၀ါ ပန ေပတာနံ ကာလကၤတာနံ ဒကၵိဏံ အနဳပဒႆတိ။

ဒီငါးခ်က္က မိဘေတြက သားသမီးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ။

(၁) အခ်က္က ငါတို႔သည္ သားမီးတို႔ ေစာင့္ေရွာက္ ေကြ်းေမြးခဲ့ျပီးျပီ၊ သူတို႔လည္း ငါတို႔ကို တဖန္ေစာင့္ေရွာက္ေမြးၾကလိမ့္မည္ ငါးမ်ဳိးေသားအက်ဳိးကို လိုလားလို႔ မိဘေတြက သားသမီးေတြကို ေမြးျမဴထားတယ္။ အဲဒီေပ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျပည့္စံုရင္ ဒီသားသမီးဟာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းပဲ။ မိဘေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ သားသမီးအေပၚမွာ ေမတၱာေတြ၊ ေစတနာေတြထား ေကြ်းေမြးေစာင့္ခဲ့ပါေစ သားသမီးေတြ ျပန္ျပီးေတာ့ မေကြ်းေမြး မေစာင့္ေရွာင္ရင္ သားေကာင္းသမီးေကာင္းမယ္ဘူး။


(၂) အခ်က္က မိဘေတြဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ ကိစၥၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကို လူမမည္ ကတည္း လုပ္လာၾကတာ အသက္ေတြၾကီး အိပ္ရာေပၚမထလဲေနသည့္တိုင္ ႏႈတ္က လိုက္လုပ္ေနၾကတယ္၊ အဲလိုပဲ ငါ့တို႔ တစ္ေန႔ ငါ့တို႔ ကိစၥေတြမလုပ္ႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔ ဒီသားဒီသမီးေတြ ငါ့တို႔ ကိစၥၾကီးေတြကို လုပ္ၾကလိမ့္မည္ဆိုျပီး ေမတၱာနဲ႔ ပိယကို ေရာျပီးေတာ့ သားသမီးေတြအေပၚ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာင္ထားၾကတယ္။


(၃) တိ႔ုမရွိတဲ့ေနာက္ တို႔ ဘိုး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းလာတဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ့ ၀တ္ၾကီး၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္ေတြကို အစဥ္မပ်က္တည္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သားအေပၚသမီးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။


(၄) ငါတို႔ ရွာေဖြခဲ့တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကို ငါ့သားသမီးေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကတယ္။ အရပ္ထဲေတာ့ အေမြခံတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္၊ မိဘရဲ႕ အေမြကို ဆက္ခံတာ ၀တၱရား တစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေကြ်းေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍ ၊ ေစာင့္ေလ မ်ဳိးႏြယ္ ၀တ္ငါးသြယ္ က်င့္ဖြင့္သားတို႔တာ။ “ေမြခံထိုက္ေစ” ဆိုတာက ထိုက္ကို ျဖဳတ္လိုက္ရင္ “ေမြခံ” လို႔ သာမန္ပဲ ရတယ္ မိဘရဲ႕ အေမြကို ဒီအတိုင္းေနရံုနဲ႔ အေမြခံထိုက္တဲ့ သားသမီးမဟုတ္ဘူး အေမြခံထိုက္မွ မိဘရဲ႕ အေမြကို ခံရတယ္။ မိဘေပးထားတဲ့ အေမြကို ယူသံုးေနရင္ ဒီသားသမီးဟာ တနည္းအားျဖင့္ ခိုးသံုးေနတာပဲ ဘယ္သူေတြအေမြခံထိုက္သလဲဆိုေတာ့ “ေကြ်းေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ လွဴမွ်ေ၀၍ ၊ ေစာင့္ေလ မ်ဳိးႏြယ္” ဆုိတာကမွ တကယ့္ အေမြခံထိုက္ပါတယ္။


(၅) ငါတို႔ ကြယ္လြန္သြားျပီးတဲ့ေနာက္ ငါတို႔ရွာေဖြခဲ့တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို သူတို႔ လည္းသံုး ငါတို႔အတြက္လည္း အလွဴအတန္းေတြလုပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ဒါက ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ။ အထက္က ေျပာခဲ့သလိုပဲ ေရွ႕ေလးပါးက လက္ရွိဘ၀မွာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတျပီးေတာ့ေနာက္ဆံုးတစ္ပါးကေတာ့ သံသရာရထားစီးေနတဲ့ အခါ ငါတို႔သားေတြသမီးေတြ ဘယ္ေလက္မ်ားမိဘေကြ်းဇူးကိုသိတတ္သလဲဆိုျပီးေတာ့ လွမ္းျပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ေကာင္းမႈျပဳၾကလိမ့္
မည္လို႔ သားေတြသမီးေတြ ဆီကေန ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ ။
မိဘနဲ႔ သားသမီး သားသမီးနဲ႔ မိဘ ဘယ္ေလာက္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးမ်ားတယ္ဆုိတာကို နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။ၿပန္လည္မွ်ေ၀သည္။

 ေမတၱာၿဖင့္ အရွင္မုနိႏၵ သာသနဓဇဓမၼာစရီယ.B,A .eng M.A buddhism Magadh university bodh Gaya Indin.။
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဆီက ရလို႔ ျပန္ share ေပးထားတာပါ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...