Sunday, August 21, 2011

နာမက်န္းေသာေက်းလက္

by Yangon Press International on Sunday, August 21, 2011 at 9:51am
ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၁

ရဲ၀င္းေရးသားသည္။

“ေလတအားထန္ေနသလား၊ လိႈင္းေခါင္းျဖဴေတြ ေတြ႕ေနရသလား။ အဲလိုဆိုရင္ေတာ့ ဘုရား၊တရားသာ ေအာက္ေမ့ေနေပေတာ့။ လိႈင္းေတြၾကားထဲမွာ ေဆးသြားကုဖို႔မစဥ္းစားနဲ႔” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက မင္းေခ်ာင္းရြာသား ကိုမိုးကေျပာျပသည္။

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၁ (YPI) - ရြာ ထဲမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အေရးေပၚေဆး၀ါးကုသမႈခံယူဖို႔လ္ိုအပ္လာၿပီဆိုလ်င္ မင္းေခ်ာင္းရြာသားေတြ ပထမဦးဆံုးေျပးၾကည့္မိတတ္ၾကသည့္ အရာမွာ ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ ျမစ္ျပင္က်ယ္အေျခအေနပဲျဖစ္သည္။


“ေလတအားထန္ေနသလား၊ လိႈင္းေခါင္းျဖဴေတြ ေတြ႕ေနရသလား။ အဲလိုဆိုရင္ေတာ့ ဘုရား၊တရားသာ ေအာက္ေမ့ေနေပေတာ့။ လိႈင္းေတြၾကားထဲမွာ ေဆးသြားကုဖို႔မစဥ္းစားနဲ႔” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက မင္းေခ်ာင္းရြာသား ကိုမိုးကေျပာျပသည္။

မင္းေခ်ာင္းရြာသည္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးအနားတြင္ တည္ရွိေသာရြာျဖစ္ၿပီး ၄င္းရြာႏွင့္ အနီးအနားတြင္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း ဘာတစ္ခုမွ်မရွိ။

ေဆး၀ါးကုသမႈမျဖစ္မေန ခံယူဖို႔လိုအပ္လာလ်င္ အနီးအနားရွိ ျမစ္ျပင္က်ယ္ကေန ေျမပံုၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ၃ နာရီခြဲ ၄ နာရီေလာက္ ေမာ္ေတာ္ႏွင့္သြားၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လိႈင္းေလထန္လ်င္၊ လိႈင္းေခါင္းျဖဴေတြ ေတြ႕ေနရၿပီဆိုလ်င္ ေဆးသြားကုဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းမင္းေခ်ာင္းရြာသားေတြကေျပာျပသည္။

လူဦးေရ ၅၉ သန္းရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ေန ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ရွားပါးမႈတို႔ ေၾကာင့္ မင္းေခ်ာင္း ရြာသားေတြလိုပဲ ႏိုင္ငံတနံတလ်ားရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူ အမ်ားစုမွာ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လ်က္ရွိၾကသည္။

“အဲေတာ့ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း နည္းနည္းနားလည္တဲ့ လူဆီက အႀကံဥာဏ္ယူၿပီးဘာျဖစ္ျဖစ္ဆိုၿပီး ဟိုဟာလုပ္၊ ဒီဟာလုပ္၊ ဟိုေဆးေသာက္လိုက္၊ဒီေဆးေသာက္လိုက္နဲ႔ ေနၾကရတာေပါ့” ဟု အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္ရွိသည့္မင္းေခ်ာင္းရြာမွ ကိုသိန္းကေျပာျပသည္။

“ဗိုက္နာလို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ ေျမပံုကို တကူးတက သြားမေနၾကေတာ့ဘူး။ ရြာကလက္သည္ေတြနဲ႔ ေမြးခ်လိုက္တာပဲ” ဟုလည္း ကိုသိန္းကေျပာျပသည္။

ေက်းလက္အတြက္ ေဆးတစ္ခြက္

ေက်းရြာေပါင္း ၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေပါင္း ၁,၅၀၀ ၀န္းက်င္သာရွိရာ ရြာေပါင္း ၄၃ ရြာမွာမွ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုသာရွိသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္္ေန ေသာေၾကာင့္ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး လိုအပ္ ခ်က္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္ မွ်ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

“အဲဒီမွာ ေဆး၀ါးလံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳဆိုတာလဲ အဲဒီမွာ အခ်ိန္ျပည့္ အသင့္ရွိခ်င္မွရွိမယ္။ သာမန္က်န္းမာေရး ကိစၥေလာက္ပဲရမယ္။ တကယ့္တကယ္ျဖစ္လာရင္ ခင္ဗ်ား ၿမိဳ႕ကိုသာ ေျပးေပေတာ့ပဲ” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း တစ္ခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းဆိုသည္မွာလည္း အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္သာ တည္ရွိၾကရာ ေဆးရံုေဆးခန္းသြားဖို႔ဆိုလ်င္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ သြားလာၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ ေ၀းလံသီေခါင္ၿပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္မူ နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္း သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူဖို႔ရန္မွာ ေန႔တစ္၀က္ခရီး သြားၾကရသည္ မ်ားလည္းရွိသလို တစ္ေနကုန္ခရီးသြားၾကရသည္မ်ားလည္း  ရွိသည္။

 “ရြာေတြနဲ႔ ေဆးရံုေတြနဲ႔က တအားေ၀းေတာ့ ေရာဂါကို ဘယ္လိုမွမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးက်မွ လာျပၾကတာ။ အခ်ိန္မီေရာက္လာတဲ့ လူလည္းရွိတယ္။တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေနာက္က်မွ ေရာက္လာတယ္။ ဒီေရာက္လာေတာ့ ေရာဂါကေတာ္ေတာ္ကၽြမ္းေနၿပီ”  ဟု အညာေဒသရွိ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေမြးထုတ္ေနပါသည္ဟု အစိုးရက ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၂၆,၀၀၀၊ သူနာျပဳေပါင္း ၂၃,၈၀၀ ႏွင့္၀မ္းဆြဲဆရာမေပါင္း ၁၉,၀၀၀ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားႏွင့္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူဦးေရကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ မည္ဆိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားဦးေရမွာ အေရအတြက္ အင္မတန္နည္းလ်က္ရွိသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (World Health Organization - WHO) ကဆိုသည္။

WHO ၏အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ လ်င္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳႏွင့္၀မ္းဆြဲဆရာမ ၁၃ ဦးသာရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ WHO က အနိမ့္ဆံုးစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ လ်င္ (ဆရာ၀န္၊သူနာျပဳ၊ ၀မ္းဆြဲဆရာမ) က်န္းမာေရးလုပ္သား ၂၃ ဦးအနည္းဆံုးရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားဦးေရမွာ WHO ၏ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပင္ ထက္၀က္နီးပါး ေလ်ာ့က်ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးလုပ္သားရွားပါးသည့္အေနအထားတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ေဆးကုသရန္ တာ၀န္ ေပးျခင္းခံရသည့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကိုအစိုးရမွ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ ထူးထူးျခားျခားေပးထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသသို႔ သြားေရာက္အမႈထမ္းရမည္ကို စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိၾကေၾကာင္း WHO မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

 “ဆရာ၀န္ျဖစ္လာၾကတဲ့သူအမ်ားစုက ၿမိဳ႕ေပၚက ခ်မ္းသာတဲ့၊ ေငြေၾကးအေတာ္အတန္ရွိတဲ့ မိသားစုေတြကေန ေပါက္ဖြားလာၾကတာ။ အဲေတာ့ အစစ၊အရာရာ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ေက်းလက္ေတြကို မသြားခ်င္ၾကဘူး။ သြားရလို႔ရွိရင္လည္း ၾကာရွည္မေနခ်င္ၾကတဲ့ သူကမ်ားတယ္” ဟု WHO မွအရာရွိက ျဖည့္စြက္ေျပာျပသည္။

ေဆးၿမီးတိုလား အပ္ပုန္းလား

ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေရးအခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားအဖို႔ ပုံုမွန္ အေျခအေနမွာေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုသာရွိတတ္သည္ဟု အညာေဒသရွိ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ယခုလိုေျပာျပသည္။

“တိုင္းရင္းေဆး(ဒါမဟုတ္)ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကုမလား။အပ္ပုန္းေတြကို သြားအားကိုးမလား။ ဒီႏွစ္ခုပဲရွိတယ္ သူတို႔တေတြမွာ ေရြးစရာဆိုလို႔ ”

က်န္းမာေရးလုပ္သားရွားပါးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အပ္ပုန္းမ်ားမွာေနရာေဒသတိုင္းနီးပါး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေ၀းလံသီ ေခါင္သည့္အရပ္ေဒသမ်ားတြင္သာမက ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အရပ္ေဒသမ်ား(တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား) တြင္ပါ အပ္ပုန္းမ်ားလက္ထဲ အသက္ကိုအပ္ႏွင္းကာ ေဆးကုသမႈခံယူၾကရသူအေျမာက္အမ်ားရွိသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူမ်ား၏ အဆိုအရ ေဆးရံုေဆးခန္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ပါ အပ္ပုန္းမ်ားကို အားကိုးေနၾကသူမ်ားရွိၾကၿပီး ယင္းသို႔အားကိုးၾကျခင္းမွာ လူနာမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။

“အပ္ပုန္းနဲ႔ကုရင္ ေဆးဖိုး၀ါးခက ခ်က္ခ်င္းမေပးလဲရတယ္ေလ။ သီးႏွံေပၚမွေပးလည္း ရေနေတာ့ အေၾကြးေဆးကု လို႔ရတဲ့ဆီမွာ ကုျဖစ္သြားတာေပါ့။ ၿပီးရင္ကုသစရိတ္ကလည္း သက္သာတယ္ဗ်” ဟု အညာေဒသတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည ့္ဆရာ၀န္ ကေျပာျပသည္။

တခ်ိဳ႕ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕ေပၚမွ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား တစ္လတစ္ခါဆိုသလို လွည့္လည္ၿပီး ေဆးလိုက္ကုေပးႀက သည္မ်ားလည္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရလည္း အဆိုးရြားဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေရာင္ေလာင္းရြာသားေတြဆိုလ်င္ သူတို႔ရြာကို တစ္လမွာမွ တစ္ခါလာ၊ တစ္ခါလာမွ ေန႔တစ္၀က္ မရွိတရွိေလာက္ပဲ ေဆးကုကာ ျပန္သြားတတ္သည့္က်န္းမာေရးမွဴးလာမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းၾကရသည္ဟု ယင္းရြာသားမ်ားက ေျပာျပသည္။

ေရာင္ေလာင္းရြာသည္ မင္းတပ္ႏွင့္ မတူပီအၾကား ေတာင္ေပၚ ကားလမ္းအနီးတည္ရွိေသာ ရြာျဖစ္ၿပီး  ထိုရြာအနီးအနားေရာက္ရန္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ ၄နာရီနီးပါး ဆိုင္ကယ္စီးရသည္။ ယင္းေနာက္ ကားလမ္းမွ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ေတာင္ေအာက္ကို လမ္းေလွ်ာက္ဆင္း သြားပါမွ ထိုရြာကို ေရာက္သည္။ ထိုရြာအနီးအနားတြင္ ေဆးေပးခန္းမရွိ။ ေဆးဆိုင္မရွိ။

ထိုရြာတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာဆင္းရဲၾကေသာေၾကာင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေဆးမကုႏိုင္ၾကသျဖင့္ ရြာကို လာမည့္ က်န္းမာေရးမွဴးကိုသာ အားကိုးၾကရသည္။

“တခ်ိဳ႕လေတြဆိုရင္ (ေဆး)ဆရာမလာဘူး။ အဲလိုဆိုရင္ ခံေပေတာ့ပဲ” ဟုခ်ဴခ်ာပံုရသည့္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ေဒၚလင္းထ်ံက သူမ၏ ၀ါးအိမ္ေလးထဲမွာ ႀကံဳ႕ႀကံဳ႕ေလးထိုင္ရင္းေျပာျပသည္။

ေဒၚလင္းထ်ံအေနႏွင့္ သူမမွာ ဘာေရာဂါရွိေနမွန္း မသိ။ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ မေနႏိုင္ေအာင္ဆိုးသည္။ အဖ်ားတက္သည့္ အခါ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္သည္။ အားနည္းလြန္းလို႔ ထိုင္ရာမွ ထလ်င္ယိုင္ယုိင္သြားသည္။ ေမာလဲေမာသည္။ ဘာမွလည္း
စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ မရွိဟုဆိုသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ တစ္ဘက္အိမ္မွလာေပးထားေသာ အမ်ိဳးအမည္ မသိ ေဆးနီမႈန္႔ကို ေသာက္ေနသည္။

တစ္လတစ္ခါလာမည့္ က်န္းမာေရးမွဴးကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ေဒၚလင္းထ်ံက “ဘယ္ေတာ့မွ ဆရာက လာပါ့မလဲ မသိဘူး။ သူလာတဲ့အထိ ကၽြန္မခံပါ့မလားေတာင္ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု အားနည္းတုန္ရီေသာ အသံႏွင့္ ေျပာရွာသည္။

End//

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...