Sunday, August 21, 2011

"အလုပ္ ေျပာင္းတာလား၊ အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းတာလား "

created the doc: "အလုပ္ ေျပာင္းတာလား၊ အလုပ္ရွင္ ေျပာင္းတာလား "
Cloud Cuckoo Land created the doc:
အလုပ္ လုပ္ၾကတဲ့လူ အမ်ားစု ဟာ အလုပ္တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခု ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အလုပ္ ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေျပာ ၾကေပမဲ့ တကယ္တမ္း စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ အလုပ္ေျပာင္းသြားတာ မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီအသစ္ကို ေျပာင္း တာက ပိုမ်ားပါတယ္။ အလုပ္ေျပာင္း တယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေန ရင္းက ေန ေဆာက္လုပ္ေရး ေျပာင္း လုပ္တာမ်ိဳး (Career Change)ကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကုမၸဏီေျပာင္းတယ္ဆို တာကေတာ့ ဒီ႐ံုးကိုမႀကိဳက္လို႔၊ ဒါမွ မဟုတ္ ပိုေကာင္းတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြရလို႔ ေနာက္႐ံုးတစ္ခုကို ေျပာင္းတာျဖစ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းသဘာဝက ခပ္ဆင္ ဆင္တူတာမ်ိဳးပါ။ ကုမၸဏီေျပာင္း တယ္ဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အလုပ္ရွင္ဆိုတာ ကိုယ့္အထက္အရာ ရွိ၊ ဌာနမွဴးတို႔ကေန ဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ ပိုင္ရွင္အထိကို ၿခံဳငံုေခၚဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေျပာင္းၾကတဲ့အခါ ခံစားခြင့္ ေၾကာင့္ ေျပာင္းတာျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ့္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အရာရွိ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ကို သေဘာမက်လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လို အလုပ္ရွင္ ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာေၾကာင့္ လက္ရွိကုမၸဏီကို စြန္႔ခြာၿပီး အသစ္ရွာ ၾကရလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရ ေအာင္ပါ။

(၁) ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းေသာ အလုပ္ရွင္
အေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္ၾကရတဲ့ လူအမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ကိုတိုက္႐ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အရာရွိ (Immediate Supervisor)ရဲ႕ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္နဲ႔ ကုမၸဏီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ ေပၚလစီေတြ ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြမွာ ရွိသင့္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ မရွိဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားကို ဖိခိုင္းၿပီး အထက္အရာရွိ ေရွ႕မွာ အလုပ္ႀကိဳးစားသူသဖြယ္ ဟန္ေဆာင္တတ္သူေတြ၊ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳတတ္သူေတြ၊ တိက် မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးခ်ႏိုင္စြမ္း မရွိသူေတြျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျပန္အလွန္ထား ရွိသင့္တဲ့ ေလးစားယံုၾကည္မႈေတြကို လည္း ဥေပကၡာျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလူေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာလုပ္ရတဲ့ အခါ ေန႔စဥ္ဆိုသလို စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ရတာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ အသစ္ကိုေျပာင္းဖို႔ ျဖစ္လာတတ္ ပါတယ္။

(၂) အျပစ္႐ွာတတ္ေသာ အလုပ္႐ွင္
ၿပီးရမယ့္ အလုပ္ေတြ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတုန္းမွာပဲ ေဝဖန္ အျပစ္ ရွာတတ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ ေတြေၾကာင့္လည္း အေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္ဖို႔ တြန္းအားေတြ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္ပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေနာက္ဆံုး ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္နဲ႔ တိုင္းတာေလ့ရွိေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေန႔စဥ္ဆိုသလို ဝင္ေရာက္ဆူပူေန တတ္တာ ေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္မွာ စိတ္ မသက္မသာ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

(၃) ဝန္ထမ္းကို အယံုအၾကည္ နည္းေသာ အလုပ္ရွင္
ေနာက္ထပ္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ရွင္ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းေတြ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးေနတယ္ဆိုတာကို အယံု အၾကည္နည္းတဲ့ အလုပ္ရွင္မ်ိဳးပါ။ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး စြမ္းေဆာင္ ရည္ေတြ က်ဆင္းလာတတ္ပါတယ္။ စကားေျပာၾကတဲ့အခါမွာလည္း ဆိုလို ရင္းကို နားေထာင္ဖို႔ထက္ အျခား ဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ (Hidden Agendas)ပါေနလဲလို႔ အကဲခတ္ရင္း နားလည္မႈလြဲသထက္ လြဲလာတတ္ ပါတယ္။ မခံႏိုင္ၾကေတာ့တဲ့ အဆံုးမွာ ေတာ့ အလုပ္ရွင္က ဝန္ထမ္းကို အလုပ္ထုတ္ရင္ ထုတ္၊ မဟုတ္ရင္လည္း ဝန္ထမ္းက အေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားရပါေတာ့တယ္။

(၄) ကတိမတည္ႏိုင္ေသာ အလုပ္႐ွင္
တခ်ိဳ႕ အလုပ္ရွင္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြကို ခံစားခြင့္ေတြ၊ ဆုေၾကးေတြနဲ႔ အားႀကိဳးမာန္တက္ အလုပ္ လုပ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ကတိေပးထားတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြေပးဖို႔ လက္တြန္႔ေန တတ္ၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီအ႐ံႈးျပေနလို႔၊ ေဒၚလာေဈးကစားလို႔ အစရွိတဲ့ ဆင္ေျခေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကို ဥေပကၡာျပဳတတ္ၾက ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံဆိုရင္ သည္းခံ ၾကေပမဲ့ အၿမဲတမ္းလိုလို ကတိပ်က္ လာတဲ့အခါေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း စိတ္ပ်က္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ ေယာက္ ကိုယ့္ကုမၸဏီကို စြန္႔ခြာသြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။
Human Resources ဌာနကို စနစ္ တက် ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ Exit Interview လို႔ေခၚတဲ့ အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္ထြက္ပါတယ္၊ ဘာ ေတြ ေတာ့ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္ စတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ရွင္းျပအႀကံ ေပးရတဲ့ အင္တာဗ်ဴး ရွိၾကပါတယ္။

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးရွိေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီက ထြက္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အမွန္ အတိုင္းေျပာခဲၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ထြက္ၾကရေပမဲ့ အလုပ္ရွင္ကို မႀကိဳက္လို႔၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အဆင္မေျပလို႔ ထြက္ၾကရတဲ့လူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ထြက္တဲ့ လူတိုင္းဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အေၾကာင္း ျပခ်က္ေၾကာင့္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ ေယာက္ အေနနဲ႔ေရာ တာဝန္ေက်ရဲ႕လား၊ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ တည္ရဲ႕လား၊ အားကိုးေလာက္တဲ့ အလုပ္ရွင္ဟုတ္ရဲ႕လား ဆိုတာေတြဟာလည္း အခ်ိန္ျပည့္ျပန္ ဆန္႔စစ္ေနရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအးခ်မ္း(သံလြင္)
 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...