Friday, June 10, 2011

ဦးျမင့္ ေျပာျပသည့္ ရြာက ေတာက္တဲ့အေႀကာင္း ....

by ဒီမုိ ဖက္တီး on Friday, June 10, 2011 at 2:40am
သင္ႏွင့္ က်ေနာ္ ပို၍ စိတ္ပ်က္ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျခားကိစၥမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိေနေသးသည္ဟုဆိုလွ်င္ သင္လည္း သေဘာတူညီႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။

ဥပမာတခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ -


လူငယ္ ၂၁ ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေတာက္တဲ့ ေၾကာက္ရသည့္အျပင္ ရြာတြင္ အိမ္သာ မရွိပါ။ ရြာသားမ်ားက အခင္း ၾကီးငယ္ကို
'ေတာထိုင္'၍သာ ေျဖရွင္းၾကပါသည္။ညအခါတြင္ ေတာထိုင္ရသည့္ ကိစၥမွာလည္း ေပ်ာ္ပိုက္စရာမဟုတ္ပါ။
ေျမြပါးကင္းပါး ေမွ်ာ့ပါးကၽြတ္ပါး အကုန္တြား၍ လာေနၾကပါသည္။ အပူပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ဇုန္သို႔ ေက်းလက္စစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္ ယခု ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္က 'လံုးဝ အသံုးမက်' ဟု ျမင္သည့္ စာတမ္းအတြက္ ထိုသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ၁၄ ဦးမွာ မိန္းမပ်ဳိမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ေရာက္သည့္ ရြာတြင္ ည၌ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိပါ။  ကိုယ့္လက္ကိုယ္ မျမင္ရေလာက္ေအာင္ ေမွာင္မဲပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အေဖာ္မ်ားက ရႊံ႕ၾကမ္းခင္းတြင္ အိပ္ၾကရပါသည္။ သူတို႔အားလံုး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၾကၿပီး၊ သူတို႔အေပၚ သဲေနၾကသည့္ ျခင္မ်ားကိုပင္ မမႈၾကေတာ့ပါ။

သူတို႔အားလံုး စိုးရိမ္ေနၾကသည္မွာ တေပမွ်ရွိမည့္ ေတာက္တဲ့မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔အိပ္ေနရာသို႔ မ်က္ႏွာက်က္မွ၊ နံရံမွ ဆင္းလာတတ္ၾကပါသည္။ ညတြင္ ျခင္မ်ားကို စားေသာက္ရန္ ဆင္းလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာလူထုမ်ား ကလည္း သူတို႔ အေၾကာက္ေျပေစရန္ ၾကက္သြန္ကိုထား၍ အိပ္ပါက ေတာက္တဲ့မလာဟု အားေပးၾကပါသည္။ မနက္တြင္ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား ေၾကာက္လန္႔စရာ ေတာက္တဲ့က ၾကက္သြန္ကို စားေနသည္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ရြာသားမ်ားကေတာ့ ခပ္ေအးေအးပင္။ သူတို႔က ခပ္တည္တည္ႏွင့္ပင္ မိန္းကေလးမ်ားကို ျပန္ေျပာျပပါသည္။ ယခုေတာက္တဲ့မ်ားသည္ တေပမွ် ရွိသည္ဆိုေစကာမူ ေတာက္တဲ့ေပါက္စမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာၾကီး အေၾကာင္း ေကာင္းစြာ မသိၾကေသးေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။

ေတာက္တဲ့ေၾကာက္ရသည့္အျပင္ ရြာတြင္ အိမ္သာမရွိပါ။ ရြာသားမ်ားက အခင္းၾကီးငယ္ကို 'ေတာထိုင္' ၍သာ ေျဖရွင္းၾကပါသည္။ ညအခါတြင္ ေတာထိုင္ရသည့္ ကိစၥမွာလည္း ေပ်ာ္ပိုက္စရာ မဟုတ္ပါ။ ေျမြပါးကင္းပါး ေမွ်ာ့ပါးကၽြတ္ပါး အကုန္တြား၍ လာေနၾကပါသည္။

လူငယ္မ်ား ၾကံဳရသည့္ ဤဒုကၡမ်ားအျပင္ ရြာတြင္ လမ္းေကာင္းေကာင္း မရွိသလို၊ ေတာလမ္းၾကမ္းသာ တိုးရပါသည္။ ဤေတာလမ္းတြင္ တခုတည္းေသာ အားကိုးအားထားရာယာဥ္မွာ လူငယ္အခ်ဳိ႕ ေမာင္းႏွင္သည့္ 'ဝစ္ေသာက္' (without) ဆိုင္ကယ္တကၠစီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆိုင္ကယ္တကၠစီ ဆရာမ်ားက မူးယစ္ေဆးတခုခု သံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းကို အားက်၍ေသာ္လည္းေကာင္း မိုးပ်ံမေလာက္ ေမာင္းႏွင္သည္ကို စီးနင္းလိုက္ပါခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ 'ဝစ္ေသာက္' ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာ နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ခိုးသြင္းလာသည့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္၊ အခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္ကို ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ယာဥ္မ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ ေတာလမ္းၾကမ္းကဲ့သို႔ေသာ ကန္႔သတ္ေနရာမ်ားတြင္ သံုးခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ယာဥ္ေျပးဆြဲရန္လည္း ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကို တစံုတရာေၾကးမ်ား ေပးထားၾကရပါေသးသည္။ 'ဝစ္ေသာက္' ဆိုသည့္ ေဝါဟာရမွာ ယာဥ္သာမက၊ ယာဥ္ေမာင္းသူအတြက္လည္း အၾကံဳးဝင္ေနတတ္ပါသည္။ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဇာတ္လိုက္က လူသတ္လိုင္စင္ ရွိထားသလို၊ မိမိတို႔ ဆိုင္ကယ္ဆရာမ်ားကလည္း ကိစၥအရာအားလံုး လုပ္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔လူမ်ား အခ်ိန္မေရြး ဒုကၡၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက မိုးၾကီးရြာခ်လိုက္သည္ႏွင့္အညီ ဒုကၡဆပိုးတိုးရေတာ့သည္။ မိုးေရေၾကာင့္ ေတာလမ္းၾကမ္းမွာ ဗြက္ထခဲ့ရၿပီး၊ ဆိုက္ကယ္ဘီးမွာ ရႊ႔႕ံညြံထဲ တဝက္မွ် နစ္ေနရပါေတာ့သည္။ ေရညင္ညင္သာသာ စီးဆင္းေနသည့္ ေခ်ာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားမွာလည္း ေရထိုးက်၍ ေရျပည့္လွ်ံ၍ ေနပါေတာ့သည္။ ေက်းရြာစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူ မိမိ မိတ္ေဆြက ေျပာျပရာတြင္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ကပင္ သူက ဆိုင္ကယ္ဆရာကို တင္းတင္းဖက္၍၊ အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းၿပီး၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ဆန္တက္၍ ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ သူ႔အသက္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ဟု ထင္ရမေလာက္ အေျခအေန ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအခ်ဳိ႕လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ မိန္ကေလးငယ္တဦးမွာ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ သူ၏ ခေမာက္လည္း ႐ိုက္မိသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ တစစီ ေက်ကြဲခဲ့ရပါသည္။ တေယာက္မွာ ျပဳတ္က်၍ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား ရခဲ့ပါသည္။ အျခား မေတာ္တဆမႈတခုတြင္ မိန္းကေလးတဦးက ရႊံ႕ဗြက္ထူသည့္ လမ္းေပၚျပဳတ္က်၍ ဆိုင္ကယ္ပိေနခဲ့ပါေသးသည္။ ကံေကာင္း၍သာ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာ မရခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ လူငယ္မ်ားအဖို႔ မည္မွ်ၾကာၾကာ ကံေကာင္းေနဦးမည္နည္းဟု ေမးစရာ ရွိပါသည္။

ဆရာ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ဘာသာျပန္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...