Tuesday, June 28, 2011

ေလာကကိုစာင့္ေရွာက္ေသာတရား တရားကိုစာင့္ေရွာက္ေသာၿပည္သူ

by cherrymyodaw on Monday, June 27, 2011 at 11:14pm
(၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ျဖစ္ပါတယ္။)

တရားမွ်တေသာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ မေသြ၊ တုိ႔ေျပ တုိ႔ေျမ ဟူသည္မွာ တို႔ွဗမာ အစည္းအ႐ံုး စတင္ ထူေထာင္စဥ္က တုိ႔ဗမာ သီခ်င္း၏ အစပိုဒ္ ျဖစ္သည္။ ခုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္း ျဖစ္လာၿပီ။ တရား မွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းသည္ လူသားတုိင္း၏ ဘဝမွာ အလုိခ်င္ဆံုး အေတာင့္တဆံုး အရာ ျဖစ္ပါသည္။ တရားမမွ်တျခင္း၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည္ လူတို႔ အမုန္းတီးဆံုး မလုိခ်င္ဆံုး အရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


ထုိတရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းကို လူတို႔ ဘယ္လို ရယူႏိုင္ပါမည္လဲ။
ထုိတရားမမွ်တျခင္း၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကို ဘယ္လို တြန္းလွန္ႏိုင္ပါမည္လဲ။
ဥစၥာရင္လို၊ ဥစၥာရင္ခဲတ့ဲ။
ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ကိုယ့္ဘာသာပဲ ရေအာင္ ယူရမည္ ဟူသည္မွာ ေလာက၏ ဥပေဒသ။
မတရား မမွ်တမႈ ဆုိသည္ကို အနည္းငယ္ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ခ်င္ပါသည္။
တရားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားတစ္ခု ရွိသည္။
'အျပစ္ရွိသူ တစ္ရာ လြတ္သြားလွ်င္ ရွိေစ၊
အျပစ္မရွိသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ မွားယြင္း အျပစ္မေပးမိေစရ' ဟူ၏။
အျပစ္ရွိသည္ဟု မေသခ်ာလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အျပည့္အဝ ခုိင္လံုမႈ မရွိလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္က်ဴး လြန္တာ ဟုတ္ပါမည္လား ဟူ၍ အနည္းငယ္မွ် သံသယ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထုိသံသယ အက်ိဳးကို တရားခံက ခံစားရသည္။ မေသခ်ာဘဲႏွင့္ အျပစ္ေပးလုိ႔ မရ။
ဒါက အေတာ္ပင္ အေရးႀကီးသည့္မူ ျဖစ္သည္။
ဒါက ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တရားျဖစ္သည္။
ဒီရြာက ရြာသားတစ္ဦး သူပုန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု သတင္းရသည္ႏွင့္ တစ္ရြာလံုး၊ ကေလး လူႀကီး ေယာက်္ား မိန္းမ မက်န္ အားလံုး ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ကာ ရြာကို မီး႐ိႈ႕သည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ိဳးေတြ ၾကားဖူးခဲ့ၾကၿပီ။
အျပစ္ရွိသူ တစ္ေယာက္ လြတ္မသြားလွ်င္ ေတာ္ၿပီ၊ က်န္သူေတြ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္မရွိသူ တစ္ရာ ထိခိုက္သြားလည္း အေရးမႀကီး၊ ဟူေသာ သေဘာ။ ဒါကိုပဲ ဖက္ဆစ္ဝါဒဟု အမည္တပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ ကာလမွာ အမႈတစ္ခု ျဖစ္လွ်င္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ဟု ဆုိကာ လူအမ်ားအျပားကို ဖမ္း၏။ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္၍ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း၏။ လူပံုအလယ္မွာ သတ္၏။ ေနပူလွမ္း၏။ က်ဴးလြန္သည့္ အျပစ္ႏွင့္ စီရင္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ မမွ်မတ ေပးခ်င္သလို ေပး၏။
တရားဥပေဒ အရ တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ အျပစ္ေပးေသာ စနစ္ မျဖစ္လွ်င္ အ႐ိုင္းအစိုင္းနည္း၊ အ႐ိုင္းအစိုင္း စနစ္၊ ဖက္ဆစ္နည္း ဖက္ဆစ္စနစ္ပဲ ျဖစ္မည္။
စီးပြားေရးတြင္လည္း ထုိနည္း ႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ တန္းတူညီမွ်စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လုိသည္။ နီးစပ္ရာ အုပ္စုဖြဲ႔ အခြင့္ အေရးယူ စီးပြားေရး လုပ္ေနျခင္းက မတရား မမွ်တေသာ စီးပြားေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပဲ ျဖစ္မည္။
အမွန္က 'မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မတရားသျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ေစရ' ဆိုသည္က လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတြင္းမွာ လူတုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တရားျဖစ္သည္။ မိမိေၾကာင့္လည္း မျဖစ္ေစရ၊ အျခား တစ္စံုတစ္ဦးေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း သိသူတုိင္းက ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တရားျဖစ္၏။ လူတုိင္းလူတိုင္း ထုိအသိတရားျဖင့္ မတရား မမွ်တမႈကို ကာကြယ္ရမည္၊ တရားမွ်တျခင္းကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။ ဒါမွသာ မိမိကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ ေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ ျဖစ္သည္။ မတရား မမွ်တမႈကို သိေန၊ ျမင္ေနပါလ်က္ႏွင့္ မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနလွ်င္၊ မိမိႏွင့္ မဆိုင္သလို ေနလွ်င္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ထိုမတရား မမွ်တမႈက ကိုယ့္အလွည့္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ သိရွိေနေသာ၊ ျမင္ေတြ႔ေနေသာ တရား မမွ်တမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်၊ အင္အား ရွိသမွ် ကာယကံေျမာက္ ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ တားဆီး ကာကြယ္ရမည္။ မတတ္ႏိုင္ပါက 'ဒါဟာ တရားမမွ်တမႈပဲ' ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ရမည္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးက 'ဒါဟာ တရားမမွ်တမႈပဲ' ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းေနရမည္။
သည္အမႈကို ငါသေဘာမတူ 'နေမတံ ခမတိ' ဟူ၏။ ဒါက ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရား ျဖစ္သည္။ မတရားမႈ မမွန္ကန္မႈကို အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္လာသည့္ အခါ မည္သို႔မွ မေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ မိမိ၏ စိတ္အတြင္းမွ ျငင္းဆန္ ကန္႔ကြက္ရမည္။ စိတ္ထဲတြင္ နေမတံ ခမတိကို တဖြဖြ ေရရြတ္ရင္း ဆန္႔က်င္ရမည္ ဟူ၏။
မိမိ မတတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မတရားမႈကို တရားသေယာင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ကာကြယ္၍ မိမိစိတ္ကို လိမ္ညာဖံုးကြယ္ ေပးေနလွ်င္ ထုိမတရားမႈက မိမိထံသို႔ မၾကာမီ ေရာက္လာေတာ့မည္။
လူ၏ ပင္ကိုယ္စိတ္မွာ တရားမွ်တမႈကို လိုလား၏။ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၏။ မဟုတ္ မတရားတာကို မခံခ်င္စိတ္ ရွိၾက၏။ မတရားမႈကို တြန္းလွန္လိုစိတ္ ရွိ၏။ ဒါက လူပီသေသာ စိတ္ပဲ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။
သည္ေတာ့၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္၏ တရားမွ်တမႈ မွန္ကန္မႈတုိ႔ အတြက္ ျပည္သူ အားလံုးတြင္ တာဝန္ ရွိေနသည္။
တကယ္ေတာ့ သည္တရားက ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတုိင္းက လုိက္နာရမည့္ တရား ျဖစ္သည္။ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျပည္သူလူထုက လက္မခံေၾကာင္း ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတုိ႔ အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ျပသျခင္းျဖင့္ တရားကုိ ဝိုင္းဝန္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ လုိသည္။
ထုိအထဲတြင္ အာဏာရွိသူ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား၊ ဩဇာႀကီးသူမ်ား အေနျဖင့္မူ ပို၍ႀကီးေသာ ေလးနက္မႈျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ တရားျဖစ္သည္။ တန္ခိုးအာဏာ ဩဇာႀကီးသူမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အေျခခံမူက 'မိမိေၾကာင့္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မတရား သျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာ ဆံုး႐ံႈး ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေစရ' ဟူေသာမူ ျဖစ္သည္။ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးပါ အဝိဟႎသ - ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ မျပဳျခင္းႏွင့္ အဝိေရာဓန - ျပည္သူတို႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ျခင္း ဆိုတာလည္း ဒါပဲျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု၏ အစုိးရ အျဖစ္ တာဝန္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္မူ တရားမွ်တမႈကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တာဝန္ ရွိသည္။ ထုိတာဝန္ကို ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပည္သူလူထုအား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရ မျဖစ္ထုိက္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။

(ျပည္သူ႔ေခတ္အယ္ဒီတာ)
၃၁ ေမ ၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...