Thursday, June 16, 2011

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏြားမ ပံုျပင္


UZa Wana 8:43am J
စစ္ေအးေခတ္ အေစာပိုင္းကာလမွာ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ၊ ၀ါဒ၊ ဒႆန အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြန္းလာတဲ႔အတြက္ အဲဒါေတြကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ ေမြးျမဴေရးျခံထဲမွ တိရိစာၦန္ေတြဆီျပန္သြားခဲ႔ၾကသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ စာေရးဆရာၾကီး ေဂ်ာ႔ အို၀ဲလ္ က နာမည္ေက်ာ္ ‘Animal Farm’ စာအုပ္ (ေျခေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရး- သခင္ဘေသာင္း ဘာသာျပန္) ကို ေရးသားခဲ႔သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုးမွႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံေအာက္ ျခစားမွႈမ်ားကို တိရိစာၦန္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင္႔ ေျပာင္ေျပာင္ ေျမာက္ေျမာက္ စတင္ သေရာ္ေထ႔ေငါ႔ခဲ႔တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း အို၀ဲလ္ အခ်စ္ေတာ္မ်ားက တိရိစာၦန္မ်ားျဖင္႔ ‘၀ါဒဆိုင္ရာ ပံုေဆာင္၀တၳဳမ်ား’ (parable of the -isms) ဆက္ထြင္လာသည္။ မည္သူမည္၀ါ တီထြင္မွန္းမသိဘဲ ယေန႔တိုင္ ကမၻာ႔ႏို္င္ငံေရး ေလာကမွာ လူသိမ်ားတဲ႔ ပံုျပင္ကေတာ႔ ‘ႏြားမ ႏွစ္ေကာင္’ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးမွ ႏို္င္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ေရပန္းစားတဲ႔ ပံုျပင္လည္း ျဖစ္သည္။

ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားႏွစ္ေကာင္ရွိမယ္။ အစိုးရက တစ္ေကာင္ကို သိမ္းျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းကို တစ္ေကာင္ ေပးလိုက္မယ္။

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ အစိုးရက ႏွစ္ေကာင္စလံုး သိမ္းျပီး၊ ခင္ဗ်ားကို ႏြားႏို႔ ခြဲတမ္းေပးမယ္။

နာဇီ၀ါဒ
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ အစိုးရက ခင္ဗ်ားကို ပစ္သတ္ျပီး၊ ႏြားႏွစ္ေကာင္စလံုး ယူသြားမယ္။

အရင္းရွင္၀ါဒ
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ပဲ တစ္ေကာင္ ေရာင္းျပီး၊ ေစ်းရမယ္႔ ႏြားသိုး (bull) တစ္ေကာင္ ၀ယ္မယ္။

ေနာက္ ႏွစ္ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ၄င္း ႏိုင္ငံေရး၀ါဒ ပံုျပင္ကို ထပ္ခ်ဲ႕လာၾကသည္။ ဥပမာ၊ ျပင္သစ္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွႈေတြကို နားလည္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ အေမရိကန္ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ပါတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္လည္း သံုးသည္။


ျပင္သစ္ သမဂၢမ်ား

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ သံုးေကာင္ လိုခ်င္လို႔ ခင္ဗ်ားက ဆႏၵထြက္ျပတယ္။

ရီပတ္ကလစ္ကန္ ပါတီ
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ ခင္ဗ်ား အိမ္နီးခ်င္းမွာ တစ္ေကာင္မွ မရွိဘူး။ ဘာလုပ္ၾကမလဲ?

ဆက္ျပီး ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ပံုျပင္ကို ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ အရင္းႏွင္႔ ပိုင္ဆိုင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔ ဆက္သယ္သြားၾကသည္။


ေနာက္ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ပံုျပင္ကေန ထပ္ခ်ဲ႕ျပီး ယေန႔ ရွႈပ္ေထြးလြန္းတဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္ၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ဒီေနရာမွာေတာ႔ ႏြားေတြက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳထားျပီး၊ အာရပ္ အစိုးရေတြ သူတို႔လူထုအေပၚ အစဥ္အလာ ဆက္ဆံတဲ႔ပံုကို ျမင္ၾကည့္ထားသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗီယ

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္နဲ႔ သူတို႔က အဆက္မျပတ္ ထုတ္ေပးတဲ႔ ႏြားႏို႔ေတြ ရွိထားတယ္။ ႏွစ္ေကာင္စလံုးကို တ၀တျပဲ ျမက္ေကြ်းေပမဲ႔၊ ႏြားသိုးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမွႈကိုေတာ႔ တားျမစ္ထားမယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတာ႔ ဆက္ဆံမယ္။ ရတဲ႔ ႏြားႏို႔ေတြ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြဆီ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မယ္။

အီရန္
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ရွိမယ္။ သူတို႔ကို ဇီယြန္၀ါဒီေတြရဲ႕ ေအးဂ်င္႔ေတြပါလို႔ အတင္း၀န္ခံေအာင္ ခင္ဗ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းမယ္။ သူတို႔ ႏြားႏိုု႔ေတြကို ခင္ဗ်ားက ေတာင္ဘက္ လက္ဘႏြန္နဲ႔ ဂါဇာကို ပို႔မယ္။ မလိုင္အမ်ားၾကီးရေအာင္လည္း လုပ္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာကေတာ႔ ခင္ဗ်ား ႏြားႏို႔ မတင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားမယ္။

ဆီးရီးယား

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမ ငါးေကာင္ ရွိတယ္။ သူတို႔ထဲမွ တစ္ေကာင္က အာလာ၀ီ(တ္) ဘာသာ၀င္ ျဖစ္တယ္။ အာလာ၀ီ(တ္) ႏြားမကုိ ခင္ဗ်ားက ေကာင္းေကာင္း ေၾကြးမယ္။ က်န္ အာလာ၀ီ(တ္) မဟုတ္တဲ႔ ႏြားမမ်ားကို ေန႔စဥ္ ရိုက္ႏွက္မယ္။ ခင္ဗ်ား မိန္းမ လန္ဒန္ကို ေရွာပင္းထြက္ဖို႔ ႏြားႏို႔ေရာင္းရေငြေတြ အသံုးျပဳမယ္။

လက္ဘႏြန္

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ဆီးရီးယားက အဲဒီႏွစ္ေကာင္ကို သူတို႔ ပိုင္တယ္ဆိုျပီး ေအာ္ေတာင္းေနမယ္။ ခင္ဗ်ားက သူတို႔ကို ႏုိင္ငံျခားေခၚသြားျပီး၊ အာဖရိက၊ ဩစေၾတးလ်၊ လာတင္အေမရိကတို႔မွာ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ႏြားျခံေတြ ဆက္လုပ္ထားမယ္။ သူတို႔က ရတဲ႔ပိုက္ဆံေတြ ခင္ဗ်ားက ျဖတ္ေကာက္ယူျပီး၊ မိသားစုတစ္စုလံုး မ်က္ႏွာခြဲစိပ္ အလွျပင္ဖုိ႔နဲ႔ မားစီးဒီးဘန္႔ဇ္ ၀ယ္စီးဖို႔ ျပန္ပို႔ေပးမယ္။

ဟစ္ဇ္ဘိုလာ
ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမတစ္ေကာင္မွ မရွိပါ။ အီရန္မွ ႏြားမကို ခင္ဗ်ားက ႏို႔ညွစ္ျပီး အားတဲ႔အခ်ိန္မွာ အစၥေရး အျမစ္ျဖတ္ေခ်မွႈန္းေရးကို ေတာင္းဆိုမယ္။

အီရတ္

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမ သံုးေကာင္ ရွိပါတယ္။ တစ္ေကာင္က ဆြန္နီ၊ တစ္ေကာင္က ရွိအိုက္တ္၊ တစ္ေကာင္က ကာဒ္။ ပထမေကာင္ကို ေဆာ္ဒီအာေရဗီယ က ႏို႔ညွစ္မယ္။ ဒုတိယေကာင္ကို အီရန္က ညွစ္မယ္။ တတိယေကာင္ကေတာ႔ သူ႔ႏို႔ကို ႏိုင္ငံျခား ေမွာင္ခိုတင္ပို႔မယ္။ အေမရိကန္က ႏြားေျခးေျမဩဇာ ေကာက္ယူမယ္။

ဘာရိန္း

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမ သံုးေကာင္ ရွိတယ္။ ႏွစ္ေကာင္က ရွိအိုဒ္၊ တစ္ေကာင္က ဆြန္နီ။ ရွိအိုတ္ တစ္ေကာင္ကို လာသတ္ေပးဖုိ႔ ခင္ဗ်ားက ေဆာ္ဒီအာေရဗီယကို ဖိတ္ေခၚမယ္။ ေနာက္ထပ္ ဆြန္နီ တစ္ေကာင္ကိုေတာ႔ ႏိုင္ငံျခား တင္ပို႔မယ္။

ယီမင္

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိမယ္။ သူတို႔ကို ျမက္အစား khat အရြက္ေတြ ေၾကြးမယ္။ ႏြားႏို႔လည္း မညွစ္ဘဲ ပစ္ထားတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ ခ်ၾကမွာကို ခင္ဗ်ား ေစာင္႔ၾကည့္မယ္။

ဟို႔စနီမူဘာရခ္ ရဲ႕ အီဂ်စ္

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမ ဆယ္ေကာင္ ရွိမယ္။ သူတို႔ကို မေစာင္႔ေရွာက္ဘဲ ပစ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ခင္ဗ်ားက အေမရိကမွ ႏြားႏို႔ရဖုိ႔အတြက္ အဲဒီႏြားမဆယ္ေကာင္က အစၥေရးကို မတိုက္ေအာင္ တားထားေပးမယ္။

မူဘာရခ္ အလြန္ အီဂ်စ္

သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ ႏြားျခံပိုင္ေနျပီလို႔ထင္တဲ႔ ႏြားဆယ္ေကာင္ ခင္ဗ်ားမွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူတို႔က အခုထိ ႏို႔မထြက္ေသးဘူး။

ဘန္ အလီ ရဲ႕ တူနီးရွား

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ ပံုမွန္ သူတို႔ကို ထုရိုက္ႏွက္ျပီး၊ ႏို႔ေရာင္းရေငြနဲ႔ မိန္းမကို ပဲရစ္မွာ ေရွာပင္းေတြ သြားခိုင္းမယ္။ ႏြားေတြ ဆႏၵျပလာတဲ႔အခါ ခင္ဗ်ားက ေဆာ္ဒီအာေရဗီယ သြား အနားယူတယ္။

လစ္ဗ်ား

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားက သူတို႔ကို ကုလားအုပ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပညာရွိ စကားေတြသာ ေကြ်းမယ္။ သူတို႔ ဘြတ္အဲ ေအာ္လာလွ်င္ သတ္ပစ္မယ္။

ကာတာ

ခင္ဗ်ားမွာ ႏို႔အံု တစ္ရာေလာက္ပါတဲ႔ ႏြားမတစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ အကန္႔သတ္မဲ႔ ထြက္ေနတဲ႔ ႏြားႏို႔ ေရာင္းရေငြနဲ႔ တီလီေဗးရွင္း ခ်န္နယ္လ္ တစ္ခု ခင္ဗ်ားေထာင္ျပီး အိမ္နီးခ်င္းေဒသက ႏြားေတြပါ ႏို႔ထြက္ေအာင္ အသံလႊင္႔ေအာ္ေနမယ္။

ယူေအအီး

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမနွစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ ဖိလစ္ပိ္ုင္က နာနီေတြ၊ ေတာင္အာရွက ေလဘာေတြ၊ ရုရုက ျပည့္တန္ဆာေတြ ေခၚျပီး ႏြားမေတြကို ေစာင္႔ေရွာက္ခိုင္းမယ္။ ႏို႔ကို ေရာင္းျပီး ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး ေရွာပင္းေမာလ္ၾကီး တည္ထားမယ္။

ေဂ်ာ္ဒန္

၀ံပုေလြေတြ ပတ္လည္၀ိုင္းေနတဲ႔ ႏြားမတစ္ေကာင္ ခင္ဗ်ားမွာ ရွိတယ္။ ေတာရိုင္းေကာင္ေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ႔ ေမွာ္ေအာင္ ႏြားမလို႔ ခင္ဗ်ား ဟန္ေဆာင္ထားမယ္။ ျပီးရင္ အေမရိကထံမွ ႏြားႏို႔ ေတာင္းမယ္။

ပါလက္စတိုင္း

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားမႏွစ္ေကာင္ ရွိခဲ႔ေပမဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းက ဆံုးရွံႈးသြားခဲ႔ရတယ္။ သူတို႔အတြက္ အျမဲ ေနာင္တရ ပူပန္ဗ်ာပါဒ ဆိုက္ေနမယ္။

အစၥေရး

ခင္ဗ်ားမွာ ႏြားသိုးၾကီးႏွစ္ေကာင္ ရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘာမွ အကူအညီမရတဲ႔ ႏြားေပါက္ကေလးေတြ အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ထားခိုင္းမယ္။

၀င္႔ထန္း

ရည္ညႊန္း။ FP

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...