Wednesday, June 1, 2011

သခင္ႏု (သို႔မဟုတ္) မုန္တိုင္းထဲက သစ္ရြက္တစ္ရြက္

သခင္ႏု (သို႔မဟုတ္) မုန္တိုင္းထဲက သစ္ရြက္တစ္ရြက္ (ဒဂုန္တာရာ)   ဦးႏု (၀ါ) သခင္ႏု (၀ါ) ကိုၾကီးႏုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိဒါန္းပ်ဳိးစရာ သိပ္လိုမည္ မထင္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒၊ ဖဆပလ ဥကၠ႒၊ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆုံး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္းက... ရာဇပလႅင္ ဖင္ကပ္ပါသူဟု ဆိုခဲ့သူ၊ မိတၱဗလက်မ္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသလို ထိုက်မ္းကိုလည္း ထုံးလိုေခ် ေက်ညက္သူ၊ ဆ႒သဃာယနာတင္ ဒါယကာၾကီး စသည့္ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ား။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို စြန္႔ခြာရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တ၀ဲလည္လည္ ျပန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ရသည္။ သူ႕ဘ၀သည္ပင္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာ့သမုိင္း ျဖစ္ေနေလေရာ့သလား။ သူ႕သမုိင္းကို တစ္ခ်ဳိ႕က ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ၾကိဳးစားခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မပ်က္။ သမုိင္းသည္ သမိုင္းသာတည္း။  

  ဤေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာစရာ တစ္ခုရွိသည္ကား တို႔ဗမာအစည္းအရုံးသို႔ ၀င္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ သခင္ႏုကို ကိုေအာင္ဆန္းတို႔က ေခၚလာရသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ မွတ္သားမိသေလာက္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးကို ကိုေအာင္ဆန္း အရင္၀င္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္းမွ ကိုၾကီးႏုကို အတင္း၀င္ရန္ တိုက္တြန္းေသာေၾကာင့္ ကိုႏုမွ သခင္ႏု ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သခင္ႏုကို တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးမွ ကိုေအာင္ဆန္း သြားေခၚသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္။ သခင္ႏု တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၀င္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းလည္း ထိုအဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္ႏွင့္ျပီး ျဖစ္သည္။ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ သြားေခၚရုိးမွန္လွ်င္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုႏုသည္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၀င္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။   ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ သခင္ႏုသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ျဖစ္ရာ သခင္ဗဟိန္းမွာ သူ၏ အတြင္း၀န္ ျဖစ္သည္။     သခင္ႏု (သို႔မဟုတ္) မုန္တိုင္းထဲက သစ္ရြက္တစ္ရြက္   ဒဂုန္တာရာ   (၁)   သခင္ႏု - ေက်ာင္းသား သပိတ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ - သခင္ႏု။   ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ရာကား သခင္ႏုႏွင့္ ၁၉၃၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ခဲြခြာ၍ မရေအာင္ ဆက္စပ္၍ ေနသည္။ ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရး ရာဇ၀င္တြင္ ၁၉၃၆ ခု ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ မွတ္တိုင္ တစ္တုိင္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္သည္။ ၁၉၃၆ ခု ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ၀ယ္ လူထုၾကီးသည္ မ်က္ေစ့ကို ပြတ္ကာ ထလိုက္ၾကသည္။   ကၽြန္ပညာ အလိုမရွိ သခင္ပညာေပးေလာ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေပး ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ လူထု၏ အသဲစဲြ ျဖစ္လာသည္။ 

  ၁၉၃၆ ခု ေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢသည္ ၁၉၃၈ ခု ေရနံေျမအလုပ္သမား အေရးေတာ္ပုံၾကီး၀ယ္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ တုိက္ခုိက္ေရး တပ္ဦးသို႔ ဘြားကနဲ ေရာက္လာေလျပီ။ သမဂၢသည္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို႔ႏွင့္ အတူလက္တဲြကာ အရင္းရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အလံေတာ္ကို လႊင့္ထူခဲ့ၾကေပျပီ။   အရင္းရွင္စနစ္ ပ်က္စီးပါေစ။ မီးတုတ္ မီးတုတ္ ရွိဳ႕ရွဳိ႕။ သူပုန္ သူပုန္ ထထ။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပါေစ။   ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ နယ္ခ်ဲ႕တိုက္ခုိက္ေရး အင္အားစုကို ေရွ႕ေဆာင္လာေလျပီ။ ဤ ၁၉၃၈ အေထြေထြသပိတ္ အေရးေတာ္ပုံ၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ကုန္ေသာ သခင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဟုိင္နန္ကၽြန္းသို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စစ္ပညာသင္ သြားျပီး ၁၉၄၁ က အဂၤလိပ္ ေမာင္းထုတ္ေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ျပဳၾကေလျပီ။   ၁၉၄၁ - ၁၉၄၅၊ ဖက္ဆစ္မုန္တိုင္းၾကီး။   ဤ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ဤ ၁၉၃၆၊ ၁၉၃၈၊ ၁၉၄၁ ခု အေရးေတာ္ပုံမ်ား၏ တိုးတက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းကပင္ ျပဳခဲ့ေပျပီ။ ဤ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကပင္ အမ်ဳိးသား တပ္ေပါင္းခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္ေသာ ဖဆပလကို ေမြးဖြားလိုက္ေလျပီ။   ယခုကား လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပဲြကို ဆင္ႏဲႊကာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေၾကညာခဲ့ေပျပီ။   ၁၉၃၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ အမွတ္အသား သခင္ႏု။   ၁၉၃၈ အေထြေထြ သပိတ္ အေရးေတာ္ပုံ၏ အမွတ္အသား သခင္ဗဟိန္း၊ ေဒါက္တာလွေရႊ။   ၁၉၄၁ အဂၤလိပ္ေမာင္းထုတ္ေရး အမွတ္အသား သခင္ေအာင္ဆန္း။   ၁၉၄၅ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အမွတ္အသား သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။   ၁၉၄၆၊ ၁၉၄၇ ဖဆပလ အမွတ္အသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။   ယခု ဖဆပလ ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု။   (၂)   ၁၉၃၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္။   ကၽြန္ေတာ္သည္ က်ိဳက္လတ္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္လ်က္ ရွိသည္။ သပိတ္မေမွာက္ခင္ကပင္ သခင္ႏု အေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရ၏။ သမဂၢတရားပဲြ တစ္ပဲြတြင္ သမဂၢဥကၠ႒ သခင္ႏုက “ဦးဥတၱမၾကီး ကုလားျပည္ ျပန္ေလာ့” ဟု ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ပုံကို ဖတ္ရေသာအခါ သူ၏ ရဲရင့္ျခင္းအတြက္ တက္ၾကြ၍ ေနခဲ့၏။ ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာစ္ႏွင့္ သခင္ႏု အျပန္အလွန္ စာေပးသည့္ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရ၏။ လူငယ္မ်ားက သခင္ႏုကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ 

ဘီေအဘဲြ႕ကို ျပန္အပ္ေၾကာင္း ၾကားရေသာအခါ လက္ခုပ္တီးကာ ၾသဘာေပးလိုက္ၾကသည္။   ဇ၀န၏ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားကို ဖတ္၍ တကၠသိုလ္ကို အထင္ၾကီးေနစဥ္ တကၠသိုလ္၏ “ေငြလေရာင္ႏွင့္ အရိပ္” ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အိပ္မက္မက္ေနစဥ္ သခင္ႏုက ဘီေအဘဲြ႕ကို ျပန္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ၾကားရေသာအခါ သခင္ႏုကို ႏွစ္သက္စဲြလမ္းမိသည္။   ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္မွ ေခါင္းေဆာင္၍ သပိတ္ေမွာက္လိုက္သည့္ သတင္းကို ၾကားရေသာအခါ ရင္တလွပ္လွပ္ ျဖစ္လာ၏။ သပိတ္ၾကီးကို ေမာ္ေတာ္ကားအမိုးတြင္ လွန္တင္ကာ ကားကို တ၀ုန္း၀ုန္း ထုျပီး “ဘာစီတီ ဘာစီတီ ဘြိဳက္ေကာက္ ဘိြဳက္ေကာက္” ဟု ေအာ္ၾကေသာ အသံသည္ ရန္ကုန္ဘုရားလမ္းမွ ေက်ာ္ကာ နယ္သို႔ တေ၀့ေ၀့ ပဲ့တင္ထင္ရုိက္လာသည္။   ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စာေမးပဲြ နီးကပ္၍ အိမ္တြင္ စာက်က္ရန္ အခြင့္ေပးထားေသာ ေက်ာင္းအားရက္အတြင္း ျဖစ္ေလရာ သပိတ္သတင္းကိုသာ နားတစြင့္စြင့္ ရွိေနၾက၏။   ထိုအခိုက္ ဖ်ာပုံေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾက၏။   တစ္ညေနတြင္ ဖ်ာပုံမွ “ဖ်ာပုံေမွာက္ျပီး။ အေဆြတို႔လည္း ေမွာက္ပါ” ဟူေသာ သံၾကိဳးစာကို ရ၏။ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား စုေ၀းကာ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကျပီး သပိတ္ေမွာက္ ေၾကညာစာတမ္းကို လက္မွတ္ထိုး၍ ရန္ကုန္ သပိတ္စခန္းသို႔ ပို႔လုိက္ၾက၏။   ထိုညတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ မအိပ္ဘဲ တစ္ညလုံး တရုတ္မွင္ေတာင့္မ်ားကို ေဖ်ာ္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေရးျပီး ေစ်းဆိုင္မ်ား ကုကၠဳိလ္ပင္မ်ားတြင္ ကပ္ၾကသည္။   သပိတ္ေမွာက္ျပီ။ ကၽြန္ပညာေရးကို မီးရွဳိ႕ေလာ့။ စုတ္ခ်ာေသာ ပညာေရးကို အျမန္ျပဳျပင္။   ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ လူမ်ားသည္ မိုးေပၚက က်လာသလို ျဗဳန္းကနဲ ေတြ႕ရေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို အံ့ၾသစြာ ဖတ္ၾကရသည္။ ရွဳတ္ခ်မည့္သူကား မရွိ။ ျမိဳ႕မ စုံေထာက္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လိုက္၍ ေမးျမန္း၏။   သုိ႔ႏွင့္ သပိတ္သည္ ေတာမီးေလာင္သလို တစ္ျပည္လုံး ကူးစက္ေတာက္ေလာက္၍ သြားေလျပီ။   (၃)   သပိတ္ေမွာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အနယ္နယ္သို႔ ၀ါဒ ျဖန္႔ျဖဴးေရး တရားေဟာ ထြက္လာၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕ကိုကား သခင္ႏု၊ သခင္ဗိုလ္ (ဂ်ပန္ေခတ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေျပာက္က်ား ကိုယ္စားလွယ္၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ပ်က္က်၍ ဆုံးသူ)၊ ကိုထြန္းတင္ (ယခု ဗုိလ္မွဴးထြန္းတင္) တို႔ လာၾကသည္။ ကြယ္လြန္သူ ေဖဘီယံအဖဲြ႕၀င္ သတင္းစာဆရာ ဦးဘခုိင္လည္း သခင္ႏုတို႔ႏွင့္အတူ ပါလာသည္။   သတင္းစာထဲမွ မ်က္ႏွာမဲ စာလုံးမ်ားျဖင့္ ေကာ္လံဦးမွ ေဖာ္ျပေသာ သခင္ႏု၏ ဓာတ္ပုံရိပ္ကို ယခု ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ရေပျပီ။ သေဘၤာဆိပ္မွ ဆင္းလာျပီး သေဘၤာဆိပ္အနီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ ေခတၱနားသည္။   အိမ္တြင္ လဘက္ရည္ပဲြျဖင့္ တည္ခင္းကာ သခင္ႏုကို ျမိဳ႕ေပၚရွိ လူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႕ေပးသည္။ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ သခင္ႏုမွာ ေဖာ္ေရြျပဳံးရယ္ကာ စကားေျပာေနၾကသည္။   သခင္ႏုသည္ မီးခုိးေရာင္ သကၠလပ္ အေပၚဖုံး၊ အစိမ္းရင့္ မႏၱေလးလုံခ်ည္ကို သပ္ရပ္စြာ ၀တ္ထားသည္။ ဆံပင္၏ အတြန္႔အလိပ္မ်ားမွာ လိႈင္းထလ်က္ ရွိသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာမွာ ၾကည္လင္၍ ျဖဴစင္ျခင္း လကၡဏာသည္ ေတာက္ပ၍ ေနသည္။   အထူးျခား အေပၚလြင္ဆုံးကား တဖိတ္ဖိတ္ ရႊန္းျမေသာ မ်က္လုံးမ်ား ျဖစ္သည္။ သူ၏ မ်က္လုံးမ်ားမွာ ေကာင္းကင္ျပာမွ ၾကယ္ပြင့္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ပရိတ္သတ္ကို ဆဲြငင္ စဲြလန္းေအာင္ လုပ္ေသာ စိတ္တန္ခုိး နဂါးေငြ႕မ်ားသည္ ဤၾကယ္ပြင့္မွ ဖိတ္က်ရစ္သန္းလ်က္ ရွိေပသည္။   သခင္ႏုသည္ လဘက္ရည္စားပဲြတြင္ စကားေျပာေနရာမွ ဧည့္ခန္းေထာင့္ရွိ စႏၵယားကို သြားျမင္၍ “ၾသ စႏၵယားနဲ႔ပါလား၊ ဘယ္သူတီးသလဲ” ဟု ျပဳံးကာ ေမးသည္။ သူသည္ လူ႕ဘ၀၏ လူမႈေရးရာ ေျမာက္ျမားစြာထဲတြင္ သီခ်င္းဂီတကိုလည္း မေမ့ေပ။   သခင္ႏုသည္ က်ဳိက္လတ္တြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ေနစဥ္ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးအား သြားေရာက္ ကန္႔ေတာ့ေသးသည္။ တစ္ေန႔လုံး အခ်ိန္ယူ၍ ကုသိနာရုံ စေသာ ဘုရားပုထိုးမ်ားကို လွည့္လည္ ဖူးေျမွာ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားတေတြကား သူ၏ ေနာက္မွ တေကာက္ေကာက္ လိုက္၍ ေနၾကသည္။   တိေလာကမာရဇိန္ ဘုရားအထြက္တြင္ အ၀တ္အစား စုတ္စုတ္ႏြမ္းႏြမ္းႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို သခင္ႏုက ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူသည္ ျပဳံးရယ္ကာ ေဖာ္ေရြစြာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆိုသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲတြင္ကား သူ၏ ေမတၱာဓာတ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ ေနမိသည္။   

သပိတ္လွန္ကာနီး ဂ်ဴဗလီေဟာလ္တြင္ က်င္းပေသာ ပထမႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ား၌ “ကိုၾကီးႏု” ဟူေသာ အသံသည္ ေဒါင့္ေနရာတိုင္းတြင္ က်ဴးရင့္ ျမည္ဟီးလ်က္ ရွိသည္ကို ၾကားရေလသည္။   (၄)   အမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ႏုႏွင့္ တစ္ခါမွ လက္ပြန္းတတီး မေနခဲ့ရဘူးေပ။ ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္သမဂၢတြင္ ရွိေသာအခါ သခင္ႏုသည္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးတြင္ ေရာက္ေနေပျပီ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးရာ၊ စာေပေရးရာတို႔တြင္ သခင္ႏု၏ ပုံကားခ်ပ္ တေစ့တေစာင္း ကေလးမ်ားကား ရံဖန္ရံခါဆိုသလိုပင္ ဆုံေတြ႕ေနရေပသည္။   တစ္ခါက ကိုေအာင္ဆန္း ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာႏွစ္၊ သမဂၢက ေဒါက္တာဘေမာ္၏ တကၠသိုလ္ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ပယ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ မေက်နပ္၍ အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ ရွိ၏။ သမဂၢက လူထုအစည္းအေ၀းကို ေခၚေပးရ၏။   သမဂၢစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါတီႏုိင္ငံေရး၌ မစြက္ဖက္ရဟူေသာ စာပိုဒ္ပါရွိရာ ထိုစာပိုဒ္ကို ကိုးကား၍ အတိုက္အခံဘက္က ဆူပူလ်က္ ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတိုက္အခံဘက္သို႔ ယိမ္းလ်က္ရွိရာ လက္ရွိ သမဂၢ အမႈေဆာင္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။   သုိ႔ေသာ္ လူထု အစည္းအေ၀းပဲြတြင္ သခင္ႏုကို စကားေျပာခြင့္ေပးေလသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔က သခင္ႏုကို တို႔ဗမာအစည္းအရုံးမွ ေခၚလာရသည္။ သခင္ႏု ထ စကားေျပာေသာအခါ ေ၀ါေ၀ါ ေအာ္ေနေသာ ပရိသတ္သည္ ျငိမ္သက္သြားေလသည္။   သခင္ႏု၏ သတၳဳသံပါေသာ အသံသည္ ခန္းမၾကီးတစ္ခုလုံးတြင္ တလြင္လြင္ ျပည့္လ်က္ ရွိသည္။ သတၳဳသံသည္ တစ္ေဒါင့္ တစ္ေဒါင့္သို႔ ေ၀့ရုိက္လ်က္ ရွိသည္။ သူ၏ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ္း အတြက္ စိတ္ထိခုိက္ပုံကို စေျပာေသာအခါ ပရိသတ္သည္လည္း သူႏွင့္အတူ လိုက္၍ စိတ္ထိခုိက္ေနပုံ ရသည္။   ေနာက္ အဓိကရုဏ္းတြင္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ တာ၀န္မေက်ပုံမွ စျပီး လက္ရွိ သမဂၢ အမႈေဆာင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို စြန္႔ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကပုံကို ခ်ီးက်ဴးေျပာသည္။ ပရိသတ္ကား သခင္ႏု ေခၚရာသို႔ လုိက္ပါၾကေလျပီ။ ေနာက္ဆုံး မဲခဲြေသာအခါ သမဂၢ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရေလသည္။   သည္ကတည္းက ကၽြန္ေတာသည္ သခင္ႏု၏ ဆဲြငင္ႏုိင္ေသာ သံလိုက္ဓာတ္ကို ယုံၾကည္မိသည္။   သခင္ႏု၏ တေစ့တေစာင္း ကားခ်ပ္မ်ားထဲတြင္ စေကာ့ေစ်းနားရွိ နဂါးနီ စာအုပ္တုိက္သည္ ေနာက္ခံကား အျဖစ္ ေပၚလာတတ္ေပသည္။ လက္ႏွိပ္စက္ ရုိက္သံ၊ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ သခင္ႏုကို စာအုပ္မ်ား ၾကားထဲမွ ေတြ႕ျမင္ရတတ္သည္။ သူတို႔သည္ နဂါးနီ စာအုပ္အသင္းကို စတင္ တည္ေထာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။   ၁၉၃၉ ခုက ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ထိန္၀င္းႏွင့္ ကိုဗေဆြတို႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္ မ်ဳိးခ်စ္ ေဒါက္တာဂ်ိဳေဆရီဇာ ေရးသားခဲ့ေသာ (အထိမခံ) ၀တၳဳၾကီးကို ဘာသာျပန္ခဲ့ရာ ျပီးဆုံး၍ စေကာ့ေစ်းရွိ နဂါးနီတိုက္သို႔ သြားေပးသည္။ (ထိုစာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ ရွိ ဘာသာျပန္ လက္ေရးမူမွာ ဂ်ပန္အတက္ သခင္ဗိုလ္၏ အိမ္ မီးေလာင္ရာတြင္ ပါသြားျပီ။)   နဂါးနီ အခန္းတြင္ သခင္ႏုကို ေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာအုပ္ ဘီဒိုထဲရွိ ေရာင္းေသာ စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳေနရာ သခင္ႏုသည္ အပါးတြင္ လာရပ္၍ “အခု ဘာစာအုပ္ေတြ ဖတ္ေနသလဲ။ ဒါေတြ ဖတ္ၾကည့္ပါလား” ဟု ေျပာကာ ဘီဒိုထဲရွိ လက္၀ဲ စာအုပ္အသင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္စာေပမ်ားကို လက္ညွိဳးထိုးျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူညႊန္ျပေသာ လီနင္စာေပစဥ္မွ မာ့စ္စာေပ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ကို ၀ယ္ခဲ့သည္။ သည္ကစ၍ မာ့စ္၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ပထမအၾကိမ္ ဖတ္ဖူးေလသည္။   (၅)   နဂါးနီစာအုပ္တုိက္မွ သခင္စုိး၏ “ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ” က်မ္းသည္ ဗမာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ မ်ဳိးေစ့ တစ္ေစ့ ျဖစ္ေပ၏။ သခင္ႏုသည္လည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ေခတ္စားလာေအာင္ လုပ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့၏။ သူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို နဂါးနီ သတင္းစဥ္တြင္ ဖတ္ရ၏။   သူ၏ “ေခတ္မီ ျပဇာတ္မ်ား” ကိုကား အေတာ္ကို စဲြလမ္းခဲ့၏။ လူ႕အထုပၸတၱိ လူ႕ဇာတ္ကို သရုပ္ေဖာ္ျပေသာ လူ႕ဘ၀ ေၾကးမုံမ်ား ျဖစ္၏။ ျပဇာတ္ထဲရွိ ေျပာေသာ စကားမ်ားမွာ တကယ့္ လူဆန္၏။ ေျမၾကီးႏွင့္ နီးကပ္၏။   “မယားဆိုးလင္” ႏွင့္ “လင္ဆိုးမယား” မွာ သဘာ၀က်လွ၏။ မယားဆိုးလင္ ထဲရွိ မိန္းမၾကီး၏ ေလသံမွာ ဖတ္ေနရင္း နားထဲတြင္ စူး၀င္လာ၏။ ေဖာင္သမားတစ္ဦး၏ မယား လင္ငယ္ေနပုံ ျပဇာတ္တစ္ခုမွာ လြမ္းစရာလည္း ေကာင္း၏။ သံေ၀ဂ ရဖြယ္လည္း ေကာင္း၏။ “ေနာင္ေတာ္ခၽြတ္ခန္း” ျပဇာတ္ကား ထိုအခါက သခင္ႏု၏ လူ႕က်င့္တရားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ကို ဖြင့္ဟလိုက္ျခင္းဟု ထင္သည္။   လူမဲြတို႔၏ ထြက္ရပ္လမ္း၊ လူေပၚလူေဇာ္ စေသာ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ၾကီးမ်ားလည္း ေရးခဲ့ေသး၏။ လူေပၚလူေဇာ္မွာ အထူးသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအဖို႔ အသုံး၀င္လွ၏။ ဂ်ပန္ေခတ္ကလည္း သူ၏ “ပုတုဇၨေနာ ဥမၼတေကာ” မွာ ၾကြ၍ ဖ်တ္လတ္၏။ “ႏြားသိုး ၾကိဳးျပတ္” ကား လိင္ ျပႆနာကို မကြယ္မေထာက္ ေျပာျပထား၏။ သူသည္ လူမ်ားကို အိမ္ေထာင္မႈ၊ လိင္မႈ စသည္တို႔ကို နားလည္ေစခ်င္၏။   ယခုေခတ္တြင္ ထြက္ေသာ “မာ့(ခ္)ဆဇၨင္း(မ္) ကိုကား နာမမ်ား အမွတ္ရ ခက္သျဖင့္ မဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေပ။ “ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္” မွာ ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။   သူ၏ “ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္” ၀တၳဳကိုကား အၾကိဳက္ဆုံးပင္။ ယခုေခတ္ စာေပေလာကတြင္ ထူးျခားေသာ ရတနာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္၏။ ပထမ အရင္းရွင္စနစ္၏ စာရိတၱမ်ားကို ေဖာ္ကာ ၀တၳဳကို ဖြင့္လိုက္၏။ (သို႔ေသာ္ ေဖာ္ပုံမွာ အၾကမ္းေျပး ႏုိင္သည္ဟု ထင္၏။) ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ေတာင္ကို တက္ရဘိသကဲ့သို႔ ျမင့္၍ ျမင့္၍ လာ၏။ ျမင့္လာေလ ေျမၾကီးရွိ လႈပ္လႈပ္ရြရြ သနစ္ေတြကို ျမင္လာ၏။ အက်ဥ္းသား ဘ၀ကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္မွာ ေပၚလြင္လွ၏။ ဖတ္ရင္း ဆင္းရဲ ပင္ပန္းလာ၏။ ပင္ပန္းလာ၏ ေနာက္ ဆုံးေသာအခါမွ သက္ျပင္းကို ရွဴထုတ္ႏုိင္ေတာ့၏။ ဆုံးသည္အထိ သိမ္ေမြ႕လွပစြာ ေခၚေဆာင္သြားေပ၏။   စင္စစ္အားျဖင့္ ဤ၀တၳဳသည္ ရာဇ၀တ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ရည္ညႊန္းထားေသာ ျပဳျပင္ေရး၀တၳဳ ျဖစ္၏။ အက်ဥ္းေထာင္၏ ဒုကၡကို အရိပ္ထင္ျပထား၏။   ဂ်ပန္ေခတ္က ကိုဗဟိန္း၏ ႏုိင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ရုံးခန္းတြင္ လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္ ရုိက္ထားေသာ “ညခ်မ္းခ်ိန္ခါ၀ယ္” ျပဇာတ္ကို ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သခင္ႏုတြင္ မရုိက္ထုတ္ရေသးေသာ ျပဇာတ္၊ ၀တၳဳမ်ား ရွိေသးသည္ဟု သိရ၏။ ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္မည္မသိ။   သခင္ႏုကား ျပဇာတ္၊ ဘာသာျပန္က်မ္း၊ ၀တၳဳမ်ားကို ေရးခဲ့ရာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးဟု ဆိုေလာက္ေပသည္။   (၆)   လူအျဖစ္ကား သူသည္ က်ယ္၀န္းမ်ားျပားေသာ လူ႕ဘ၀၏ အေသြးအသားတုိ႔ကို ထိေတြ႕ဆုံမိသူ ျဖစ္၏။ လူ႕ဘ၀သည္ကား ေသြးသားတို႔၏ အရာအားျဖင့္သာ ျပြမ္းတီးသည္ ျဖစ္ကုန္၏။ 

သည္အထဲမွ တစ္ေယာက္တေလသာ ထူးခၽြန္၍ ေသြးသားထဲမွ ရုန္းထြက္ကာ ဟိမ၀ႏာၱေတာသို႔ သြားျပီး ဘုရားျဖစ္ရန္ က်င့္၏။ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို တမ္းတျပီး သဲသဲမဲမဲလုပ္သူ၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ စဲြျပီး ဒုိင္နမိုစက္လို မရပ္မနား ေရွ႕သို႔ တိုးကာ အတင္းလုပ္သူ ျဖစ္၏။   သည္ေနရာ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ႏုမွာ မတူဟု ထင္သည္။ ေအာင္ဆန္းမွာ တစ္ေန႔လုံး ေနပူၾကီးထဲတြင္ တကုတ္ကုတ္ ႏုိင္ငံေရး တိုက္ပဲြမ်ားကို လုပ္ျပီးေနာက္ ညတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထမင္းလုံးတေစၦ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးခုိက္ သခင္ႏုကား ႏုိင္ငံေရးမွ အားလပ္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးဖိုင္တဲြၾကီးကို ေခါင္းအုံးရင္း ေရဒီယိုမွ ေမရွင္၏ “ျမပန္း၀တ္ၾကည္” ေတးသံေလးတြင္ ျငိမ့္၍ ေနခ်င္ေပမည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာ ေတးတစ္ပုဒ္ ကာရန္တစ္ခုကို စိတ္ကူးခ်င္ ကူးေနေပမည္။   လူ႕ဘ၀တြင္ အေရးၾကီးဆုံး အေရး (၃) ခုကား အစာအာဟာရ၊ အ၀တ္အိုးအိမ္၊ လိင္ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္မွာ ဟုတ္သည္။ စင္စစ္ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာလဲ ဒါပဲ ျဖစ္၏။ ေအာင္ဆန္းလို လူကား တစ္ခါက လိင္ကိစၥကို ေနာက္ထားခ်င္ ထားခဲ့ေပမည္။ ဒါေတြအားလုံး၏ ျပြမ္းတီး ေရာယွက္မႈ အေထြေထြကို မပယ္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္၍ ပုတုဇၨေနာ ဥမၼတေကာ ဟု က်ဴးရင့္ ၾကေပမည္။ သခင္ႏုသည္လည္း ပုတုဇၨေနာ ဥမၼတေကာ သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ေပသည္။ တစ္ခါက ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကုကၠိဳင္းရွိ သခင္ႏု၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးအိမ္တြင္ ေနေသာ သခင္ဗဟိန္းထံသို႔ သြားလည္၏။   သခင္ဗဟိန္း ဇနီး မခင္ၾကီး၏ မွန္တင္ခုံတြင္ သခင္ႏု ငယ္စဥ္က ဓာတ္ပုံကို ယိုးဒယားပန္းတြန္႔ မွန္ေဘာင္ႏွင့္ အလွတင္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။   ရုပ္ပုံလႊာ၏ ေက်ာတြင္ “ရီနဲ႔ ေမာင္ႏု” ဟု လက္မွတ္ထိုးထားသည္ကို ဖတ္ရ၏။ သခင္ဗဟိန္းကား သခင္ႏု၏ ကေလးကို ေပြ႕ခ်ီရင္း ကၽြန္ေတာ့္အား ျပဳံး၍ ၾကည့္ကာ “မမရီကို ေပးတဲ့ပုံေပါ့ဗ်” ဟု ေျပာေလသည္။   သခင္ႏု ဧည့္ခန္းကား စႏၵယားသံျဖင့္ ျငိမ့္ေနတတ္၏။ သူ၏ ၀င္းထဲတြင္ ဦးဥာဏ၊ ေမာင္ထင္တို႔ကို ဗမာသစ္ ျပဇာတ္အတြက္ သက္သက္ ေခၚထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ အဓိပတိ ရုံးခန္းတြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ ျပဇာတ္အေၾကာင္း၊ စာေပအေၾကာင္း ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနသည္ကို မၾကာခဏ တေစ့တေစာင္း ေတြ႕ခဲ့ရဖူး၏။   ဂီတ၊ ျပဇာတ္ စေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႕ဘ၀ေရးရာတို႔တြင္ ခံစားမႈ၌ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မတူေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕စနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကိုကား အတူ ယုံၾကည္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သခင္ေအာင္ဆန္း အစိုးရ အဖဲြ႕ထဲ ၀င္ေသာအခါ သခင္ႏုကို ေခၚကာ ဖဆပလ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေနရာကို ေခၚေပးခဲ့ေပသည္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ၾကံခံရသည့္ညက သခင္ႏု ေခါင္းေဆာင္၍ အစိုးရ အဖဲြ႕သစ္ ဖဲြ႕သည္ဟု သိရေသာအခါ အနည္းငယ္ စိတ္သက္သာရာရမိသည္။ တစ္ပါတီက ဦးစီး၍ တစ္ပါတီ အစိုးရ တက္လွ်င္ အာဏာရွင္ဆန္သြားေပမည္။ ပါတီမ်ားက မပယ္ႏုိင္ေသာ ၾကားေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါကလည္း “ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ေအာင္ျမင္ပါေစ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။   မုန္တိုင္းတိုက္ေသာ္ လြင့္၀ုိက္ေလပါ ေ၀့လည္ခ်ာႏွင့္ ေမ်ာကာ သစ္ရြက္ တစ္ရြက္တည္း။   သခင္ႏု၏ ဘ၀ကို ရွဳၾကည့္ရင္း အဆုံးမသတ္ေသာ ကဗ်ာေလးကို ေရးစပ္မိ၏။ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ကား မုန္တိုင္းေတြ ျပင္းထန္စြာ တိုက္သည့္ၾကားထဲမွာပင္ လြင့္ေပ်ာက္၍ မသြားဘဲ ခ်ာလည္ ခ်ာလည္ႏွင့္ ေ၀့ကာ ေမ်ာေနသည္။   အဂၤလိပ္ကို ေမာင္းထုတ္သည့္ ဘီအိုင္ေအ စစ္တပ္ ခ်ီလာစဥ္ သခင္ႏုမွာ ေထာင္ထဲတြင္ ေရာက္ေန၏။ ဂ်ပန္ေခတ္က ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေျမေအာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနစဥ္ သခင္ႏုသည္ ျပဇာတ္ကို လုံးပမ္းလ်က္ ရွိေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗဟိန္းသည္ သခင္ႏုအိမ္မွပင္ ေျမလွ်ဳိးသြားခဲ့၏။ ေနာက္ ဂ်ပန္အေျပး၀ယ္ သူသည္ အဓိပတိႏွင့္အတူ မုဒုံသို႔ ပါသြား၏။   ၁၉၃၆ သပိတ္ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျပီး လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ထၾကြသည့္ အေရးေတာ္ပုံမ်ားတြင္ကား သူသည္ မုန္တိုင္းထဲတြင္ ေမ်ာ၍ ေနေပသည္။   

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေခတ္တြင္ သခင္ႏုသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေန၏။ လူမႈေရးရာကို လ်စ္လ်ဴမရွဳ၊ ေတးသီခ်င္း၊ ျပဇာတ္၊ စာေပ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မေမ့၊ မွ်မွ်တတႏွင့္ အလယ္က ေန၏။   သူ၏ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ကား ေခတ္မီခ်င္မွ မီေပမည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကား ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ့ခ်င္ ေပ်ာ့ေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္ မသိေပ။ ယခုစာသည္ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း မဟုတ္။ လူအျဖစ္ သူ၏ ဘ၀ကို တေစ့တေစာင္း ၾကည့္ရွဳျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။   သူ႕ဘ၀ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မဆုံးေသာ ကဗ်ာကိုပင္ ထပ္၍ ဆိုျပခ်င္ေပသည္။   မုန္တိုင္းတိုက္ေသာ္ လြင့္၀ုိက္ေလပါ ေ၀့လည္ခ်ာႏွင့္ ေမ်ာကာ သစ္ရြက္ တစ္ရြက္တည္း။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...