Sunday, September 2, 2012

IT ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆိုတာ ဘယ္လိုအလုပ္ေတြလဲ? အပိုင္း(၁)


အခုလက္ရွိ ေခတ္သစ္နည္းပညာ စီပြားေရးေလာကေတြမွာ အသက္ေမႊး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ ေတြကို လုပ္ ကိုင္ေနရတာ အေတာ္ကိုပင္ပန္းၿပီး ေခတ္ေဟာင္းစက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ေတြႏွင့္ နည္းစနစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ကိုကြာျခားလာတာကိုေတြ႕ရလို႔ ဒီစာကိုေရးသားလိုက္ရပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နည္းပညာ နယ္ပယ္ဆိုတာက လူေတြရဲ႕ Manpower ဆိုတဲ့ လူအင္အားစြမ္းအားေတြကို ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ အသံုးခ်လာက်တာကိုေတြ႕ရၿပီး အလုပ္တခု သို႔မဟုတ္ Project ေတြႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ အခ်ိန္မွီၿပီးစီး ေအာင္ လူစြမ္းအားေတြအေပၚ မတရားဖိႏွိမ့္ၿပီးလုပ္ခိုင္းတဲ့ စနစ္တခုအေန ႏွင့္ေတြျမင္လာရပါတယ္၊ ဒါေတြေၾကာင့္လဲ ေအာင္ျမင္တဲ့စီပြားေရးစနစ္တခုအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္လာရတာပါဘဲ၊ (ဒါေတြေၾကာင့္ ပြဲ စားလုပ္စားတဲ့စကာၤပူစီးပြားေရးေအာင္ျမင္လာရာတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေလးပါဘဲ၊ ဒါကကၽႊန္ေတာ္ရဲ႕ အျမင္တခုေလးပါ၊)

ဒီ(၁၀)ခ်က္ေၾကာင့္ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေလာကမွ မထြက္ခြာသင့္ပါဘူး!

        ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသမားေတြ တခါတရံမေက်မနပ္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ ( Stand By Jobs ၂၄ နာရီ အလုပ္ခ်ိန္) သူတို႔ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာအလုပ္ေတြပါတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ အကယ္၍ အားလံုးေသာ အမွန္တကယ္ ကြန္ပ်ဴတာအသက္ေမႊး၀မ္း ေက်ာင္းႏွင့္အလုပ္မလုပ္ေနသူေတြကို မဆိုလိုုပါဘူးတဲ့?
      ဒါကအသက္ေမႊး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တိုင္းအတြက္ ကမၻာတ၀ွမ္းကစိန္ေခၚေနက်တဲ့ အခက္အခဲေတြပါ? ဘယ္လိုလူတစံုတေယာက္ေသာသူက နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးထိေတြ႕ဖူးရင္သိက်မွာပါႏွင့္ အကယ္၍ သင္ဟာ အားလံုးႏွင့္လံုး၀ထိေတြ႕ စိန္ေခၚမရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖူးဆိုရင္ သင္ေနရာ ကို အစားထိုးလုပ္ႏုိင္ တဲ့ လူငယ္ေတြကြန္ပ်ဴတာေလာကထဲမွာ အျမဲတေစရွိေနတယ္ဆိုတာ သိေနဖို႔ပါဘဲ၊ ဘယ္လိုၿပီး သိႏိုင္လဲ? ဘယ္လိုသိႏိုင္လဲဆိုရင္ သင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား?  မလုပ္ႏိုင္ ရင္သင္ကို အလုပ္ျဖဳတ္ထုတ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္တဲ့လူငယ္လက္တက္ေတြကို ရွာၿပီး ရေအာင္လုပ္ခိုင္းပါလိမ့္မယ္ ဆိုတာ ပါဘဲ!  ေကာင္ၿပီး ဒါဆိုရင္  လက္ရွိကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းခြင္ထဲ ဘာဘဲလုပ္ရလုပ္ရ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ လူေတြေလာက္ဘဲ အဆင္ေျပ လိမ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္ သို႔မဟုတ္ ဒီစိန္ေခၚမႈဒဏ္ေတြကိုမခံႏုိင္ရင္ နည္းပညာေလာကထဲက သင္ထြက္ခြာ သြားတာက ပိုေကာင္းးပါလိမ့္မယ္၊  ကဲဒါမွမဟုတ္ရင္ သင္ဒီအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို နားလည္ထားတာ ပိုေကာင္းပါတယ္ ဆိုတာပါဘဲ........

၁-သင္သီးခံႏိုင္စိတ္ရွည္မႈရွိျခင္း

  သီးခံစိတ္ရွည္မႈဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ နည္းပညာသမားေတြအေၾကာင္းအရာအခ်က္ပါ၊  အခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြမွာ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာေျဖရွင္းတတ္ဖို႔ႏွင့္ စိတ္ရွည္သီးခံတတ္မႈေတြက အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္း ခ်က္ေတြပါတဲ့၊ အကယ္၍ သင္စိတ္မရွည္သီးမခံႏုိင္ဘူး၊ စိတ္တည္ျငိမ္စြာ မထိန္းႏိုင္ရင္ ဆံုးရႈံးမႈေတြဘဲ သင္ရပါလိမ့္မယ္ သို႔မဟုတ္ သင္ဟိုေတြးဒီေတြးႏွင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းလို႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့၊ အကယ္၍ တခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာေတြမွာ အခ်ိန္မွီေျဖရွင္းေပးမွ ရတာမ်ိဳးေတြရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွည္တည္ၿငိမ္မႈမရွိ စိတ္မထိန္းႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အႀကံေပးတာက ဒီကြန္ပ်ဴတာအလုပ္က ေနခ်က္ခ်င္းထြက္သြားတာ ပိုေကာင္းပါတယ္တဲ့၊

၂- သင္မွာဆက္လက္၍ပညာသင္လိုစိတ္ရွိျခင္း

        IT လို႔ေခၚတ့ဲ နည္းပညာေတြကအၿမဲအသစ္ေတြထြက္ေနတဲ့နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္း ဆက္လက္ ေလ့လာ လို႔မၿပီးႏိုင္ေသာပညာေတြကိုက သင္တို႔တေတြကို အၿမဲသစ္လြင္ေအာင္ေလ့လာစည္းပူးေနမွရပါမယ္၊ ဆိုလို တာက သင္အၿမဲမျပတ္ အသစ္ ထြက္ရွိေသာ နည္းပညာစာေတြ သတင္းေတြ ေတြကို ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူဖတ္ရႈ႕ေနရပါမယ္၊ သင္တန္း Workshop ေတြေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေနရပါတယ္ ေနာက္ၿပီး သင္ကိုယ္ပိုင္ စာအုပ္ကိုေလ့လာဖတ္ရႈ႕ရပါမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နည္းပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ဆက္လက္ေလ့လာေနရမွရမဲ့နယ္ပယ္ျဖစ္ပါတယ္တဲ့၊
၃- သင္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာလဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရပါမယ္
     နည္းပညာႀကီးဟာ ကုိယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့  Schedule ေတြ ဘာလိုအခ်ိန္အစီစဥ္ေတြလို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သြားလို႕မရပါဘူးတဲ့၊ Server ဆိုတာမ်ိဳးကသူပ်က္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ပ်က္ တတ္ပါတယ္တဲ့ (ဆိုလိုတာက Electronic ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းမွန္သမွ် Power မလံုေလာက္မႈ မျပည့္၀မႈ ဆိုတာအၿမဲရွိတတ္ေတသာေၾကာင့္) ဒါေပမဲ့သူတို႔ရဲ႕စီပြားေရးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဟန္မျပတ္ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ကိုင္သြားေနမွရပါမွာပါတဲ့၊ ထို႕ေၾကာင့္ သင္ဟာ ညနက္လဲထၿပီး အလုပ္ေတြ ၿပီးျပတ္ေအာင္ အပတ္တိုင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရုံးပိတ္ရက္ေတြျဖစ္တဲ့ စေန၊တနဂၤေႏြမွာလဲ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္၊  သင္တို႔ဟာ သူမ်ားေတြလို နားခ်င္မွ နားရပါမယ္၊ အကယ္၍ သင့္မွလဲ သူမ်ားေတြလုိ ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာလဲ အိမ္အလုပ္ေတြ လုပ္စရာေတြ တၿပံဳႀကီးရွိေနက်ေတာ့ မိမိရဲ႕အိမ္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာက ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလိုျဖစ္ေန တတ္ပါလိမ့္မယ္ ဒါေတြကိုသီးခံႏုိင္မွရမွာပါလို႔ေျပာပါတယ္၊ ေကာင္းၿပီ-  ဒါကိုရွင္းျပရေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္ေလ....

၄-သင္လူေတြႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရပါမယ္

       ဒါကိုေတာ့ရွင္းျပေနစရာမလိုဘူးထင္ပါတယ္ေလ၊ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား? ေကာင္းၿပီး ဒါဆိုရင္ IT Pro ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ ေတြရဲ႕အလုပ္ဟာ endusers ဆိုတဲ့ မိမိရဲ႕ Customer ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္လိုအပ္တာေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေနရပါတယ္၊ အကယ္၍သင္ဟာလူေတြႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမေကာင္းရင္အဆင္မေျပရင္ သင္ဒီကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာနယ္ပယ္ထဲကို မ၀င္ တာအေကာင္းဆံုးပါဘဲတဲ့၊ စကားေတြအမ်ားႀကီးကိုေျပာရၿပီး တဖက္သား နားလည္ေအာင္ ဥပမာမ်ားစြာႏွင့္ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပႏိုင္ရပါမယ္တဲ့၊ အာေပါက္ေအာင္ေ ေပာဆိုေန ရတာေတြေၾကာင့္ လူေေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာေတြကို မႀကိဳက္ရတာပါဘဲတဲ့၊

၅-သြက္လက္လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ရပါမယ္

    ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္သင္ရဲ႕ကိုယ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖူးပါသလား? သင္ဟာ ျပႆနာေတြ ကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖူးပါသလဲ? အကယ္၍ သင္ကိုယ္သင္သိရဲ႕လား သင္ဟာဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ေလာက္  အလုပ္မၿပီးမျပတ္ ဘဲျပႆနာေတြ တက္ဖူးပါ သလဲ? ဒါေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာရဲ႕က်င့္၀တ္ ေတြျဖစ္လို႔  ဘယ္လိုမွလက္မခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဘဲတဲ့၊ အကယ္၍ သင္ဟာအဆင္ေျပဖို႔အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္လိုေသးသလဲ? သင္ေသခ်ာၿပီလား! သင္ဟာဒီလိုျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ သင္ရဲ႕ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ လိုေသးလဲ? သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ အခ်ိန္ေစာင့္ႏုိင္သည္ထားအံုး! ဒီအလုပ္ကိုၿပီးျပတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရ ပါမယ္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ေတြကို သင္တာ၀န္ ယူႏုိင္ရပါမယ္တဲ့၊ (ဒါေတြက IT ေလာကမွမဟုတ္ပါဘူး အျခားေသာ လုပ္ငန္း ေတြမွာလဲရွိ ပါတယ္ေလ)

6-သင္တို႔ဟာအဆင္ေျပစြာျပႆနာရွင္းႏိုင္ရပါမယ္

     ဒီနယ္ပယ္ကေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာေတြကိုေတာက္ေလွ်ာက္ေျဖရွင္းေနရေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္မရႊင္လန္းက်ပါဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ သင္တုိ႔ရဲ႕ ေဒါသေတြစိတ္မၾကည္လင္တာေတြကို အေ၀းကိုလြင့္ထုတ္ ပစ္မွအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္တဲ့၊ ေန႔တိုင္းေဒါသထြက္ေနရင္ သင္ေသြးတိုးတက္ေနရံုဘဲရွိပါလိမ့္မယ္တဲ့၊  IT သမားဆိုတာက ျပႆနာေတြကို အနည္းႏွင့္အမ်ားေျဖရွင္းေနရေတာ့ တခါတရံ ေဒါသထြက္တတ္ပါတယ္ (Enduser ဆိုတာ တခါတရံေျဖရ ခက္ရွင္းျပရခက္တတ္တာေတြ ေမးတတ္က်လြန္းလို႔ပါ) ဒါေတြကိုသင္မွာရွိေနရင္ သင္အလုပ္အသစ္ကိုေျပာင္းတာေကာင္းပါတယ္တဲ့ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သင္စိတ္ေရာဂါ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္တဲ့၊ (ဒါေတြေၾကာင့္ IT သမားေတြ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသ တာေတြ တေျဖး ေျဖးမ်ားလာတာကိုး - လက္ေတြ႔ IT သူငယ္ခ်င္း တေယာက္တိုက္ေပၚက ခုန္ခ်ဖုူး တာရွိပါတယ္)

၇-သင္ဟာစြယ္စံုလုပ္ႏိုင္ရပါမယ္

       တခါတေလက်ရင္ သင္ဟာ အလုပ္သံုးေလးခုကို အခ်ိန္မွီၿပီးေအာင္ တၿပိဳင္ထဲလုပ္ရတတ္ပါတယ္၊ ဒါေတြကိုလဲလုပ္ႏိုင္ရပါမယ္ေလ၊ Supperman က်ေနတာဘဲ... (ေသတာေသခ်င္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္ေလ! ဒါေတြေၾကာင့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသ တာေတြ မ်ားလာတာလဲၾကည့္)  ဒါက အလုပ္တခုၿပီးမွ တခုလုပ္ တတ္ တဲ့လူေတြကိုမွ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔မဆိုလိုပါဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ စြယ္စံုလုပ္ႏိုင္သူ ေတြက ပိုၿပီးသာပါ တယ္တဲ့၊

၈-သင္ဟာအဆင့္ျမင့္ေနရာေတြကိုေမ်ာ္မွန္းထားသူျဖစ္ရပါသလား

        ဒါကေတာ့ ITဌာနအတြက္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့၊ အကယ္၍သင္ဟာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ရာထူးကို သင္လိုခ်င္ ေတာ့တျခားနယ္ပယ္မွဘဲရပါလိမ့္မယ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာဌာနေတြမွာေတာ့ ရာထူးတက္ႏိုင္ပါတယ္ တဲ့ အလြန္ဆံုး CIO (Chief informationOfficer)ေလာက္ပါဘဲတဲ့၊ အကယ္၍ CEO (Chief Executive Officer) ကိုလိုခ်င္ရင္ေတာ့ IT နယ္ပယ္မွာ သင္အတြက္မရွိပါဘူးတဲ့ေလ......(ဒီေလာက္ေခါင္းစားတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ေနရၿပီးမရွိဘူးတဲ့...ေကာင္းေသးရဲ႕လား)

၉-သင္ဟာနည္းပညာကိုမႀကိဳက္ဘူးလား

       ဒါကိုေတာ့ေျပာဖို႔မလိုပါဘူးေလ သို႕ေသာ္ ရွိတာေလးႏွင့္ေက်နပ္ေနသူေတြကိုေတာ့မေျပာတတ္ပါဘူး ကၽႊန္ေတာ္ထင္တယ္ IT နယ္ပယ္ကိုမႀကိဳက္တဲ့လူေတြကေတာ့ အကယ္၍ သင္မွာ ရိုးရိုးဖုန္းရွိေနရင္ေတာ္ၿပီ အကယ္၍ သင္ေဘးမွာ Server,Destops,Switch,Routers and အျခားေသာ IT centric  Hardware ေတြဟာ သင္အတြက္ သံုးလို႔ေကာင္းမွန္းမသိတဲ့လူေတြရွိေနသလားလို႔! သို႔ေသာ္လည္း ဒါေတြက သင္အလုပ္ေတြမွာ ျပႆနာေတြကိုအခ်ိန္မကုန္ဘဲ အလြန္အဆင္ေျပစြာၿပီးစီးေစတာကို မ်ားျပားေသာစက္ပစၥည္းေၾကာင့္ The Good Green Earth Earlier ဆိုတဲ့ တဘ၀ကမၻာစိမ္းလန္း စိုေျပ ေနမႈ ကိုထိခိုက္ေနတယ္လို႔ထင္ေန ႀကိဳက္ေနရင္ေတာ့၊ IT ကိုစြန္႔ခြာတာေကာင္းပါတယ္ေလ....

၁၀-သင္ရဲ႕ဖုန္းကိုပိတ္ၿပီးအိပ္တတ္သလား

        IT Pro ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ေတြဟာ ၂၄နာရီၿပီးျပည့္စံုေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ stand by on call  service jobs အလုပ္ျဖစ္လို႔ သင္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပအနားယူခ်ိန္ညသန္းေခါင္မွာလဲ အလုပ္ေတြ လုပ္ရတတ္ ပါတယ္၊ တခါတရံ မျဖစ္ရင္ဘာမွဘာမွာမျဖစ္ပါဘူး အဲ! ျဖစ္လိုက္ရင္လဲ စုၿပံဳ ၿပီးျဖစ္ရင္ေတာ့လား အလုပ္ကလဲမ်ား enduser ေတြလဲ complain ေတြေတာက္ေလွ်ာက္တက္ဆိုေတာ့ တခါတရံအျဖရွာ လို႔မရတဲ့ျပႆနာေတြဆိုရင္ ေသခ်င္ေအာင္စိတ္ပ်က္ရတတ္ပါတယ္ေလ၊ ရင္တထိပ္ထိပ္ညအိပ္ရတဲ့ရက္ေတြပါဘဲတဲ့၊ မိသားစုေတြအတြက္အခ်ိန္ေပးရတဲ့ရက္ေတြနည္းပါတယ္ေလ၊
သင္ရဲ႔သားဦးခေလးေမႊးေနရင္လဲ ဖုန္းလာရင္သင္အလုပ္ကိုေျပးရပါေသးတယ္၊မသြားလို႔လဲမရဘူးေလ ႏို႔မဟုတ္ရင္ အခ်ိန္မေရႊး ရံုးကဖုန္း ေခၚႏိုင္တာေၾကာင့္ သင္ဖုန္းမကိုင္လို႕မရပါဘူးတဲ့၊ ဒါေတြေၾကာင့္ သင္မွာကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြဆိုတာ ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲလို႔ေမးယူရတဲ့ အေျခေနမွာရွိပါတယ္တဲ့...
ကဲ! သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းတို႕တေတြထဲက အခုေခတ္စားေနတဲ့ IT Pro သမားေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ဘယ္သူေတြစိတ္၀င္စားက်သလဲေနာ္!    အဲ! ဒါေတြဖတ္ၿပီးေတာ့လဲ ေၾကာက္မသြားက်ပါနဲ႔ အံုးေနာ္! း)

အေျဖကဘာလဲ?    း(   or  း)


Tallying up the cons
Just because you suffer from one of two of these traits doesn’t mean you should jump off the IT train and start flipping burgers. But if you recognize quite a few of these signs, you might want to call it a career and head back to school. To help balance the pros and cons, I’ll follow up soon with a list of signs that IT is exactly where you need to be.
သင့္တို႕ရဲ႕အျမင္ကေကာ ဘယ္လိုရွိလညး္ comment ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ITသမားရဲ႕ အျမင္ေတြကိုပဲ ေရး ထားတာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ျခား field ထဲက လူေတြကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစလိုျခင္း လံုး၀မရွိပါဗ်ာ! း)
Ref:techrepublic
Credit@ 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...