Thursday, September 20, 2012

တပ္မေတာ္က ဘာကုိကာကြယ္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိသလဲ


by Seaman Nayminthu on Thursday, September 20, 2012 at 12:55am 


“တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကိုကာကြယ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ဖို႔မဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ မေျပာင္းမလဲတည္ၿမဲႏိုင္ေသာ စနစ္မဟုတ္ပါ။” လုိ႔ေျပာဆုိၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။
တပ္မေတာ္က ဘာကုိကာကြယ္ဖုိ႔တာဝန္ရွိသလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ ေျဖဆုိ လာနုိင္တာက “တပ္မေတာ္ဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့အေျဖျဖစ္ နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိပါ။ အေၾကာင္းက  အင္မတန္ေယဘူယ်ဆန္ျပီး အဓိပၸါယ္ေထြျပားလြန္းတယ္လုိ႔ ယူဆစရာရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ေထြျပားတဲ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေအာက္မွာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကုိကာကြယ္ပါ့မယ္ ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သဲၾကီးမဲၾကီး တုိက္ခုိက္ေနရပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈကာလက သခင္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ပညာ သင္ၾကားျပီး “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္” ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာဟာ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ဖုိ႔ ရည္သန္ျပီးဖဲြ႔ခဲ့တာပါ။ တုိင္းတပါးသား အဂၤလိပ္ေတြကုိမုန္းလုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္ေတြကသာ ျမန္မာျပည္ကုိ အဂၤလန္လုိသေဘာထားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိတုိက္ခုိက္ ေမာင္းထုတ္ပစ္ဖုိ႔ စိတ္ကူး ခဲ့မွာမဟုတ္ပါ။  ဂ်ပန္ေတြကုိလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ သူတုိ႔ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ “အာရွတုိက္သာတူညီမွ်ေရးမူ” အတုိင္း အဂၤလိပ္လက္ထဲက လြတ္လပ္ေရးအရယူဖုိ႔ ကူညီခဲ့ရံုသက္ သက္သာဆုိရင္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ကုိေရႊဂ်ပန္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္မဆံုးျဖစ္ခဲ့ရမွာပါ။ တုိင္းတပါးသားရဲ႕ ေစတနာဆုိတာ အကန္႔အသတ္ေတြ ၾကားထဲကပဲ လာနုိင္ပါတယ္။
မတရား နယ္ခ်ဲ႕ဂုတ္ေသြးစုတ္စနစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသူေတြျဖစ္ခဲ့လုိ႔သာ အဂၤလိပ္နဲ႔ဂ်ပန္ကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္လက္တဲြျပီး ျမန္မာ့ေျမေပၚကေန တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကုိအကာအကြယ္ေပးတယ္ဆုိတာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တခုတည္းနဲ႔ ကာကြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ မွ်ေဝေပးတဲ့တုိင္းတပါးသားကုိ တြန္းလွန္ တုိက္ခုိက္ပစ္တဲ့ တပ္မေတာ္.. ကမၻာ့သမုိင္းမွာ အင္မတန္မွ ရွားပါလိမ့္မယ္။  ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးယုတ္ေစတဲ့ မိစၦာအႏၱရာယ္အျဖစ္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိျမင္သေဘာေပါက္လုိ႔သာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ၾကတာပါ။ တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈကေတာ့ ေျပာစရာမလုိေအာင္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ေျပာင္က် လြန္းလွပါတယ္။
တပ္မေတာ္ဆုိတာ အစုိးရတစ္ခုရဲ႕ လက္ေအာက္ခံဗ်ဴရုိကရက္ယႏၱရားတခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္သေဘာေပါက္ မိပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရကက်င့္သံုးတဲ့ နုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔  စီးပြားေရးပံုစံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လံုျခံဳ ေခ်ာေမြ႔မႈရွိဖုိ႔၊ အဖ်က္အေမွာင့္ရန္က ကာကြယ္ေပးဖုိ႔၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၱရာယ္က ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ယူရတာပါ။ ဒီေနရာမွာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးေျပာဖူးတဲ့ စကားေလးကုိ ျပန္ၾကားေယာင္ မိပါတယ္။ သူက အေမရိကန္စစ္ကားထဲ တပ္ခဲြမွဴးတစ္ဦး ေျပာဆုိခဲ့တဲ့စကားကုိ ေဖာက္သည္ခ်ေျပာျပတာပါ။ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာမွာ တပ္စခန္းခ်ေနခုိက္ တပ္ခဲြမွဴးက သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကုိ “ငါတုိ႔ဒီေနရာကုိ ေရာက္လာ တာဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးဖုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး..” လုိ႔ ေျပာသြားတာ ေလးပါ။
သူ႔စကားအရ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ အျပည့္အဝက်င့္သံုးဖုိ႔မျဖစ္နုိင္ေပမဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ ခုိင္ျမဲဖုိ႔နဲ႔ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကုိ အကာအကြယ္ျပဳရာမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈအရွိဆံုး ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားေနပါတယ္။  
အဲဒီလုိကာကြယ္တဲ့အခါမွာ အစုိးရခ်မွတ္တဲ့ ေပၚလစီမူဝါဒေတြဟာ တုိင္းသူ ျပည္သားေတြအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ေတာ့  လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္မွာပါ။
ေျမာက္ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ အသံုးတြင္က်ယ္တဲ့ ႏႈိးေဆာ္ေဆာင္ပုဒ္တခုရွိပါတယ္။ “အဖနုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ၾက” တဲ့။ အမိေျမကုိကာကြယ္ၾက..ဆိုတာပဲၾကားဖူးပါတယ္၊ သူတုိ႔က်မွ “အဖနုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ၾက” ဆုိေတာ့ ရုတ္တရက္ နားရႈပ္စရာၾကီးပါ။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ အဖနုိင္ငံေတာ္ ဆုိတာ ကုိးရီးယားျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ကုိးရီးယားဒီမုိကရက္တစ္သမၼတနုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကုိဆုိလုိတာပါ။ ေျမာက္ကုိရီးယား တပ္မေတာ္က အဖနုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ခဲ့ရ၊ အကာအကြယ္ ေပးေနရဆဲပါ။ အဖနုိင္ငံေတာ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဟာ ေျမာက္ကုိရီးယားျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္ေနတာလုိ႔ သူတုိ႔နားလည္မွတ္ယူ ထားၾကပါတယ္။
အရင္တုန္းက တရုတ္ျပည္မွာ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားေတြဟာ ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ကာကြယ္ေပးခဲ့ရသူေတြပါ။ မဆလေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ကာကြယ္သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးတဲ့ နုိင္ငံေတြမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ဒီတုိင္းလုိုလိုပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပါတီအစုိးရေတြ အာဏာရွင္ဆန္လာတဲ့အခါ တပ္မေတာ္ဟာျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္ျပီး အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးက်ေတာ့ တကယ့္ကုိရွားပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္ေအာက္မွာ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္း ရသလုိ ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီ ခမ္းေျခာက္ ၾကရပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အတိတ္သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီအေျဖကုိ ေတြ႔ျမင္ နုိင္ပါတယ္။
ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကိဳက္တဲ့ပါတီက အစုိးရဖဲြ႔ တာပါ။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အေျခခံမူအရ နုိင္ငံေရးအယူအဆမတူညီတဲ့ပါတီေတြ အသီးသီးေပၚေပါက္လာျပီး ျပည္သူလူထုကုိ အျပိဳင္မဲဆြယ္စည္းရံုးကာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလူထုေထာက္ခံမႈအရွိဆံုးပါတီက အာဏာရျပီး အစုိးရျဖစ္လာ ပါတယ္။ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးပံုစံေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္ ေရးရာေတြကုိ စီမံခန္႔ခဲြပါတယ္။ တပ္မေတာ္က တက္လာတဲ့အစုိးရအဖဲြ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးငွာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ အစုိးရကုိတာဝန္ခံတယ္ဆုိရာမွာ အစုိးရအာဏာတည္ျမဲေရး သက္သက္ကုိ တာဝန္ခံတာမဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အကာအကြယ္ျပဳရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ ပါတီစံုစနစ္မွာ ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ ေဝါဟာရဟာ တစ္ပါတီ၊ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုပုိင္မဟုတ္ဘဲ အားလံုး ေသာ ပါတီအဖဲြ႔အစည္းေတြကသာ “လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖဲြ႔စည္းခြင့္” ဆုိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံေပၚမွာ ရည္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခုခုက( အထူးသျဖင့္ အာဏာရ ပါတီက) အျခားပါတီေတြ၊ လူမႈအသင္း အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈအေျခခံကုိ ထိပါးေစာ္ကားလာျပီဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္တဲ့အတြက္ အစုိးရပင္ျဖစ္လင့္ကစား အဲဒီပါတီရဲ႕လုပ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔မလုိပါ။  အာဏာရအစုိးရ ဆုိတာကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕အကူအညီမရဘဲ ထင္ရာစုိင္း အနုိင္က်င့္ဖုိ႔ မျဖစ္နုိင္ပါ။ တပ္မေတာ္က (ျပည္ခုိင္ျဖိဳး၊ တစည၊ NLD) ဘယ္ပါတီပဲအစုိးရျဖစ္ျဖစ္ ဘက္လုိက္ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ မလုိပါ။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္ေသာ အစုိးရရဲ႕ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ရပ္ ကုိသာ ကူညီကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ေခတ္ကာလအေျခအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရပံုစံကုိမူတည္ျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ဟာလည္း ကဲြျပားျခားနားမႈရွိပါတယ္။ ကုိလုိနီလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလမွာ တုိင္းတစ္ပါးနယ္ခ်ဲ႕ရန္ကုိ တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္ေရးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕အဓိကဦးစားေပး က႑ျဖစ္လုိ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္တဲ့ သေဘာက ရွင္းလင္းျမင္သာပါတယ္။ တစ္ပါတီအစိုးရလက္ထက္ က်ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြက ပါတီဝင္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပါတီအၾကီးအကဲျဖစ္၊ အုပ္စုိးသူ အာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကား ေထြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ပံုရိပ္ ညွဳိးႏြမ္းညစ္ေထး ရပါတယ္။ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ တပ္မေတာ္က ဘယ္ပါတီနဲ႔မဆုိ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနျပီး မိမိတုိ႔ရဲ႕ မူလကာကြယ္ေရးတာဝန္ကုိသာ ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ရင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ ပံုေဖာ္ရပ္တည္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မယုိင္မလဲေအာင္ အကာအကြယ္ျပဳေပးျခင္းဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးရဲ႕အက်ဴိးစီးပြား ကုိ အကာအကြယ္ျပဳျခင္းပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကာကြယ္တာဟာ ဘယ္ပါတီအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕အက်ဳိးကုိမွ
အကာအကြယ္ေပးတာ လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူေတြ ခုိင္ျမဲအသက္ဝင္မွသာ တုိင္းျပည္ စုစည္း ညီညႊတ္မႈရွိပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာဖံြ႔ျဖိဳးပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုမ်ား တန္းတူရည္တူခြင့္ ရွင္သန္လာတဲ့အခါ တပ္မေတာ္သားေတြ ျပည္တြင္းစစ္ တုိက္စရာမလုိေတာ့ပါ။ လူထုလူတန္းစား သမဂၢေတြ ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ လူထု လုိလားခ်က္ေတြကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က အေရးအခင္းေတြ ႏွိမ္နင္းေပးဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီအေျခခံေကာင္းေတြ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာမွသာ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ေနျခင္းဟာ တပ္မေတာ္သား ေတြအတြက္လည္း အက်ဳိးေပးေကာင္းပါတယ္။
လက္ရွိျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဒီမုိကေရစီကုိ အကာအကြယ္ျပဳတဲ့ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္သြားနုိင္ ခဲ့ျပီလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။
( ၁၉-၉-၂၀၁၂ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္းဂ်ာနယ္ အတဲြ ၄၊ အမွတ္ ၃၆  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)
ဝင္းထြဋ္ပုိင္0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...