Sunday, January 15, 2012

ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ (အပိုင္း- ၃)

by cherrymyodaw on Monday, January 16, 2012 at 4:57am
 
ၿမန္မာမင္းလက္ထက္က သက္ဥိးဆံပိုင္အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္အေၾကာင္း ဆရာေမာင္ေမာင္ၾကီးရဲ႕
ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ အပိုင္း(၃) မွာဆက္တင္ၿပပါမယ္။ တာ၀န္၀တၱရားကို ပိုင္းၿခားသတ္မွတ္ၿပီး
ဥပေဒစည္းကမ္းႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ရွိဖို႔ လိုအပ္တာကို (၁၉) ရာစုအလယ္ပိုင္း
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ေရာက္မွ သေဘာေပါက္လာၾကေပမယ့္ တရားဥပေဒအရ
အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဗမာမင္းက နားလည္တာမဟုတ္ပါဘူး။ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ႏွစ္ဦးနဲ႔
ရည္းစားၿဖစ္သူ သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးကို ေသဒဏ္ေပးလိုက္တဲ့ကိစၥဟာ
ထင္ရွားတဲ့သာဓကလို႔ဆိုပါတယ္။

မင္းမ်ဳိးနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္မိတဲ့အမႈမွာ ေငြ ၄၀၀ က ၁၀၀၀ အထိသာဒဏ္႐ိုက္ႏိုင္တယ္လို႔
ဓမၼသတ္က်မ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ေသဒဏ္က်ခံရတာဟာ ဓမၼသတ္ေတြကိုေရာ
ဓေလ့ထံုးစံဥပေဒကိုေရာ ဂ႐ုမစိုက္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ မင္းမႈထမ္းေတြကလည္း အဂတိ
လိုက္စားၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ရာမွာ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ၿမိဳ႕၀န္အဆင့္ေလာက္ဆိုရင္
ထင္ရာစိုင္းတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း “မင္းဆိုသမွ်-ကြင္းေရွာင္မယ္-ထမင္းေတာင္စားခ်င္ဘူးေလ”
လို႔ ဦးပုညက စာခ်ဳိးထားတာပါပဲ။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ နန္းတြင္းလုပ္ႀကံမႈမွာ
အခါေပးမႈနဲ႔အဖမ္းခံရတဲ့ဦးပုညကို ေျမာက္ၿမိဳ႕၀န္-ဦးသာအိုက ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။
ဒီလိုထိန္းသိမ္းထားတုန္းဘုရင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဦးသာအိုက ဦးပုညကို ကြပ္မ်က္လိုက္ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို မင္းတုန္းမင္းၾကားရေတာ့ ““လူကိုေခြးကသတ္လိုက္ၿပီ”” ေျပာလိုက္တာဟာ
သမိုင္းတြင္သြားပါတယ္။

၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းအထိ ျမန္မာျပည္မွာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ စနစ္ထြန္းကားပါတယ္။
အဂၤလိပ္ကို စစ္႐ံႈးေတာ့မွပဲ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါေတာ့တယ္။
အဲဒီေခတ္ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္တိုင္းျပည္ေတြျဖစ္တဲ့ အိႏ္ၵိယ-တ႐ုတ္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြဟာလည္း
ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပိန္မသာလိမ္မသာပါပဲ။

အတုယူစရာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မရွိတာကလည္း သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစတဲ့
အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ေနရာဆက္ခံရတဲ့ အထက္တန္းလႊာ သူေကာင္းမ်ဳိး
လူတန္းစားမရွိတာကလည္း သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစတယ္လို႔
ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာမင္းလက္ထက္မွာ ဘုရင့္မိသားစုနဲ႔ မင္းမႈထမ္းကတစ္ဖက္၊ ျပည္သူလူထုကတစ္ဖက္
လူတန္းစားႏွစ္မ်ဳိးသာရွိပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းမွာလို ရွင္ဘုရင္အေပၚၾသဇာေညာင္းႏုိင္တဲ့
အထက္တန္းစားမရွိပါဘူး။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမရွိတဲ့အတြက္
အတုိက္အခံလုပ္ခ်င္သူေတြ စုေ၀းစရာ ခိုလႈံစရာေနရာမရွိတာကလည္း ဘုရင္စနစ္ကို
အားေကာင္းေစပါတယ္။ ဘုရင္က ႐ိုေသေလးစားတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရွိေပမယ့္
သူတို႔က ေလာကီအေရးကို စိတ္၀င္စားတာမဟုတ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ေ၀းေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာမင္းလက္ထက္က အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားဆိုတာ ဘုရင့္မိသားစုသာျဖစ္ပါတယ္။
မွဴးမတ္ဆိုတာလည္း ဘုရင္ခန္႔ထားတဲ့ သာမန္လူတန္းစားျဖစ္လို႔ ဘုရင့္ကိုပဲ မီွခိုေနရပါတယ္။
ဘုရင္ေသတာနဲ႔ သူခန္႔ထားတဲ့မွဴးမတ္ေတြလည္း အာဏာလက္လႊတ္ျဖစ္ကုန္တာမ်ားပါတယ္။
ဘုရင့္အလိုကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုတဲ့ မင္းမႈထမ္းဆိုတာမရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး
အားလံုး “မွန္လွပါဘုရား” ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

ပညာတတ္အားလံုး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထြက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ေတြမွာ
ကၽြမ္းက်င္ၾကေပမယ့္ ေလာကီေရးရာကိုေတာ့ သိပ္မသိၾကပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာမွာ ျဗာဟၼဏ-ပုဏၰားေတြရဲ႕ ဟိႏၵဴအေတြးအေခၚ
လႊမ္းမိုးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ရာဇနီတိက်မ္းကို ျဗာဟၼဏပုဏၰားႏွစ္ဦးက ျပဳစုတာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။
တကယ္ေတာ့ ေလာကနီတိဟာ ဟိႏၵဴမဏုက်မ္းပါ။ ဒီက်မ္းကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၁၉၆)
ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၃၄) ခုႏွစ္မွာ “မဟာေအာင္ေျမဘံုစံေက်ာင္း” ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္က
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မွဴးမတ္ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ဆိုတာဟာ
အစဥ္အလာက်မ္းဂန္လာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကို အျပစ္မျမင္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဘုရင့္အာဏာကို ဘယ္သူကမွ
ေမးခြန္းမထုတ္ၾကပါဘူး။ အမ်ားလက္ခံတဲ့ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ အယူအဆေဘာင္ကို
ဗမာပညာတတ္ကမေက်ာ္ႏုိင္ပါဘူး။

၁၉ ရာစုအစပိုင္းမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူဦးေရဟာ သံုး၊ ေလးသန္းသာရွိတယ္လို႔
ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ျပင္ပနဲ႔အဆက္အသြယ္နည္းတာေၾကာင့္ အယူအဆအသစ္အဆန္းတစ္ခု
ရွင္သန္ဖို႔အေျခအေနမေပးပါဘူး။ ေနရာတကာမွာ ဘာသာေရးက စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာမို႔
ရွိၿပီးသားဘာသာေရးအယူအဆကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အယူအဆသစ္ ရွာေဖြဖို႔ဆိုတာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ကိစၥပါ။
သံဃာေတာ္ေတြ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းတယ္ဆုိေပမယ့္ အာဏာရွင္ဘုရင္ကိုေတာ့
ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ျမန္မာမင္းလက္ထက္က ပညာေရးတိုးတက္မႈဆိုတာဟာ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ေတြကို
ျမန္မာျပန္ဆိုၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဘ၀ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး
ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္တဲ့ပညာေရးမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔ကို မဆုိင္းမတြ အျပည့္အ၀
နာခံဖို႔ကိုသာ ျမန္မာစာေပနဲ႔ နန္းတြင္း လက္စြဲက်မ္းေတြက တုိက္တြန္းေၾကာင္း
သမုိင္းပါေမာကၡ -ဆရာေမာင္ေမာင္ႀကီးက ေရးသားထားပါတယ္။

(ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီး)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...